akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Алгебра 9 класс

Класс: 9

Предмет: Алгебра

Темы:

Повторение. Квадратное уравнение. Квадратное неравенство RU 🇷🇺 Нелинейные уравнения с двумя переменными и их системы. Урок 1 RU 🇷🇺 Нелинейные уравнения с двумя переменными и их системы. Урок 2 RU 🇷🇺 Нелинейные уравнения с двумя переменными и их системы. Урок 3 RU 🇷🇺 Нелинейные уравнения с двумя переменными и их системы. Урок 4 RU 🇷🇺 Нелинейные уравнения с двумя переменными и их системы. Урок 5 RU 🇷🇺 Нелинейные уравнения с двумя переменными и их системы. Урок 6 RU 🇷🇺 Нелинейные уравнения с двумя переменными и их системы. Урок 7 RU 🇷🇺 Неравенства с двумя переменными. Урок 1 RU 🇷🇺 Неравенства с двумя переменными. Урок 2 RU 🇷🇺 Системы нелинейных неравенств с двумя переменными. Урок 1 RU 🇷🇺 Системы нелинейных неравенств с двумя переменными. Урок 2 RU 🇷🇺 Основные понятия и правила комбинаторики (правила суммы и произведения). RU 🇷🇺 Факториал числа RU 🇷🇺 Перестановки. Урок 1 RU 🇷🇺 Перестановки. Урок 2 RU 🇷🇺 Размещения. Урок 1 RU 🇷🇺 Размещения. Урок 2 RU 🇷🇺 Сочетания. Урок 1 RU 🇷🇺 Сочетания. Урок 2 RU 🇷🇺 Решение задач с использованием формул комбинаторики RU 🇷🇺 Бином Ньютона и его свойства. Урок 1 RU 🇷🇺 Бином Ньютона и его свойства. Урок 2 RU 🇷🇺 Сочетания. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Сочетания. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Решение задач с использованием формул комбинаторики. Повторение RU 🇷🇺 Қайталау. Квадрат теңдеулер. Квадрат теңсіздіктер KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер және олардың жүйелері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер және олардың жүйелері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер және олардың жүйелері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер және олардың жүйелері. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер және олардың жүйелері. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер және олардың жүйелері. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер және олардың жүйелері. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар теңсіздіктер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар теңсіздіктер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйелері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйелері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Комбинаториканың негізгі ұғымдары мен ережелері (қосу және көбейту ережелері) KZ 🇰🇿 Санның факториалы KZ 🇰🇿 Алмастырулар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Алмастырулар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Орналастырулар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Орналастырулар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Терулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Терулер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Комбинаториканың формулаларын қолданып есептер шығару KZ 🇰🇿 Ньютон биномы және оның қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ньютон биномы және оның қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Терулер. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Терулер. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Комбинаториканың формулаларын қолданып есептер шығару. Қайталау KZ 🇰🇿