akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Алгебра и начала анализа 10ЕМН класс

Класс: 10ЕМН

Предмет: Алгебра и начала анализа

Темы:

Қайталау. Тригонометриялық функциялар KZ 🇰🇿 Қайталау. Тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіру KZ 🇰🇿 Функция және оның берілу тәсілдері. Функциялардың графиктерін түрлендіру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Функция және оның берілу тәсілдері. Функциялардың графиктерін түрлендіру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Функция және оның берілу тәсілдері. Функциялардың графиктерін түрлендіру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Функцияның қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Функцияның қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Функцияның қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Бөлшек – сызықты функция. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бөлшек – сызықты функция. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Функцияның қасиеттері KZ 🇰🇿 Кері функция. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кері функция. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кері функция. 3-сабақ KZ 🇰🇿 y=sin x функциясының қасиеттерімен графигі KZ 🇰🇿 y=cos x функциясының қасиеттерімен графигі KZ 🇰🇿 y=tgx функциясының анықтамасы мен қасиеттері KZ 🇰🇿 Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері және графиктері KZ 🇰🇿 af(x) түріндегі тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру KZ 🇰🇿 af(x)+b түріндегі тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру KZ 🇰🇿 "f(kx) түріндегі тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру" KZ 🇰🇿 "f(kx + c) түріндегі тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру" KZ 🇰🇿 "af(kx+c)+b түріндегі тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру. Гармоникалық тербелістердің теңдеуі" KZ 🇰🇿 Арксинус, арккосинус KZ 🇰🇿 Арктангенс, арккотангенс KZ 🇰🇿 y=arcsin x және y=arccos x кері тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері KZ 🇰🇿 y = arctg ⁡x және y = arcctg x кері тригонометриялық функциялары, олардың қасиеттері мен графиктері KZ 🇰🇿 Құрамында арксинус, арккосинус бар тригонометриялық өрнектерді түрлендіру KZ 🇰🇿 Құрамында арктангенс, арккотангенс бар тригонометриялық өрнектерді түрлендіру KZ 🇰🇿 Кері тригонометриялық функциялары бар қарапайым теңдеулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кері тригонометриялық функциялары бар қарапайым теңдеулер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Арктангенс, арккотангенс. Қайталау KZ 🇰🇿 y = arcsinx және y = arccosx кері тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері. Қайталау KZ 🇰🇿 y = arctg ⁡x және y = arcctg x кері тригонометриялық функциялары, олардың қасиеттері мен графиктері. Қайталау KZ 🇰🇿 Құрамында арксинус, арккосинус бар тригонометриялық өрнектерді түрлендіру. Қайталау KZ 🇰🇿 Повторение. Тригонометрические функции RU 🇷🇺 Повторение. Тождественные преобразования тригонометрических выражений RU 🇷🇺 Функция и способы ее задания. Преобразования графиков функций. Урок 1 RU 🇷🇺 Функция и способы ее задания. Преобразования графиков функций. Урок 2 RU 🇷🇺 Функция и способы ее задания. Преобразования графиков функций. Урок 3 RU 🇷🇺 Свойства функции. Урок 1 RU 🇷🇺 Свойства функции. Урок 2 RU 🇷🇺 Свойства функции. Урок 3 RU 🇷🇺 Дробно-линейная функция. Урок 1 RU 🇷🇺 "Дробно-линейная функция. Урок 2" RU 🇷🇺 Дробно-линейная функция. Урок 3 RU 🇷🇺 Обратная функция RU 🇷🇺 Сложная функция RU 🇷🇺 Сложная и обратная функции RU 🇷🇺 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 1 RU 🇷🇺 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 2 RU 🇷🇺 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 3 RU 🇷🇺 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 4 RU 🇷🇺 Преобразование графиков тригонометрических функций вида af(x) RU 🇷🇺 Преобразование графиков тригонометрических функций вида af(x) + b RU 🇷🇺 Преобразование графиков тригонометрических функций вида f(kx) RU 🇷🇺 Преобразование графиков тригонометрических функций вида f(kx + c) RU 🇷🇺 Преобразование графиков тригонометрических функций вида af(kx + c) + b. Уравнение гармонических колебаний RU 🇷🇺 Арксинус, арккосинус RU 🇷🇺 Арктангенс, арккотангенс RU 🇷🇺 Обратные тригонометрические функции y = arcsin⁡x и y = arccos⁡x, их свойства и графики RU 🇷🇺 Обратные тригонометрические функции y = arctg⁡x и y = arcctg⁡x, их свойства и графики RU 🇷🇺 Преобразования тригонометрических выражений, содержащих арксинус, арккосинус RU 🇷🇺 Простейшие уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции. Урок 1 RU 🇷🇺 Простейшие уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции. Урок 2 RU 🇷🇺 Простейшие уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции. Урок 3 RU 🇷🇺 Арктангенс, арккотангенс. Повторение RU 🇷🇺 Обратные тригонометрические функции y = arcsin⁡x и y = arccos⁡x, их свойства и графики. Повторение RU 🇷🇺 Обратные тригонометрические функции y = arctg⁡x и y = arcctg⁡x, их свойства и графики. Повторение RU 🇷🇺 Преобразования тригонометрических выражений, содержащих арксинус, арккосинус. Повторение RU 🇷🇺