akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Алгебра и начала анализа 10ОГН класс

Класс: 10ОГН

Предмет: Алгебра и начала анализа

Темы:

Қайталау. Тригонометриялық функциялар KZ 🇰🇿 Қайталау. Тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіру KZ 🇰🇿 Функция және оның берілу тәсілдері KZ 🇰🇿 Функциялардың графиктерін түрлендіру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Функциялардың графиктерін түрлендіру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Функция қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Функция қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Функция қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Функция қасиеттері. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Кері функция ұғымы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кері функция ұғымы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Күрделі функция. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Күрделі функция. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Повторение. Тригонометрические функции RU 🇷🇺 Повторение. Тождественные преобразования тригонометрических выражений RU 🇷🇺 Функция и способы ее задания RU 🇷🇺 Преобразования графиков функций. Урок 1 RU 🇷🇺 Преобразования графиков функций. Урок 2 RU 🇷🇺 Свойства функции. Урок 1 RU 🇷🇺 Свойства функции. Урок 2 RU 🇷🇺 Свойства функции. Урок 3 RU 🇷🇺 Свойства функции. Урок 4 RU 🇷🇺 Понятие обратной функции. Урок 1 RU 🇷🇺 Понятие обратной функции. Урок 2 RU 🇷🇺 Сложная функция. Урок 1 RU 🇷🇺 Сложная функция. Урок 2 RU 🇷🇺 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 1 RU 🇷🇺 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 2 RU 🇷🇺 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 3 RU 🇷🇺 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 4 RU 🇷🇺 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 5 RU 🇷🇺 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Урок 1 RU 🇷🇺 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Урок 2 RU 🇷🇺 "Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Урок 3" RU 🇷🇺 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Урок 4 RU 🇷🇺 "Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Урок 5" RU 🇷🇺 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺