akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Алгебра и начала анализа 11ОГН класс

Класс: 11ОГН

Предмет: Алгебра и начала анализа

Темы:

Бас жиын және таңдама. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Генеральная совокупность и выборка. Урок 1' RU 🇷🇺 Генеральная совокупность и выборка. Урок 2' RU 🇷🇺 Бас жиын және таңдама. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Дискретные и интервальные вариационные ряды. Урок 1' RU 🇷🇺 Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Дискретные и интервальные вариационные ряды. Урок 2' RU 🇷🇺 Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Дискретные и интервальные вариационные ряды. Урок 3' RU 🇷🇺 Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Дискретные и интервальные вариационные ряды. Урок 4' RU 🇷🇺 Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар бойынша бағалау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар бойынша бағалау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным. Урок 1 RU 🇷🇺 Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным. Урок 2 RU 🇷🇺 Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар бойынша бағалау. 4-сабақ KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Функция және оның қасиеттері мен графигі KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Туынды. Туындының қолданылуы KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Кездейсоқ шамалар және олардың сандық сипаттамалары KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. n-ші дәрежелі түбір және оның қасиеттері. Рационал көрсеткішті дәреже" KZ 🇰🇿 Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар бойынша бағалау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Тригонометриялық функциялар KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Оқиға ықтималдығы және оның қасиеттері. Ықтималдықтарды қосу және көбейту ережелері KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Рационал көрсеткішті дәрежесі бар өрнектер мен иррационал өрнектерді түрлендіру KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Сан логарифмі және оның қасиеттері KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Функцияның туындысы. Интеграл және оның қолданылуы KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Рационал көрсеткішті дәрежесі бар өрнектер мен иррационал өрнектерді түрлендіру KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Сан логарифмі және оның қасиеттері KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Функцияның туындысы. Интеграл және оның қолданылуы KZ 🇰🇿 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Тригонометрические функции RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Функция, ее свойства и график RU 🇷🇺 Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным. Урок 4 RU 🇷🇺 Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным. Урок 3 RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Тригонометрические уравнения и неравенства RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Вероятность события и ее свойства. Правила сложение и умножения вероятностей RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Производная. Применение производной RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Корень n-й степени и его свойства. Степень с рациональным показателем RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Случайные величины и их числовые характеристики RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Преобразование иррациональных выражений и выражений, содержащих степень с рациональным показателем RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Логарифм числа и его свойства RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Производная функции. Интеграл и его применение RU 🇷🇺 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Иррационалдық, көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер KZ 🇰🇿 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Иррациональные, показательные и логарифмические уравнения RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Показательные неравенства RU 🇷🇺 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Көрсеткіштік теңсіздіктер KZ 🇰🇿 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Логарифмические неравенства RU 🇷🇺 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Логарифмдік теңсіздіктер KZ 🇰🇿 Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным. Урок 3 RU 🇷🇺 Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным. Урок 4 RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Функция, ее свойства и график RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Тригонометрические функции RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Тригонометрические уравнения и неравенства RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Вероятность события и ее свойства. Правила сложение и умножения вероятностей RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Производная. Применение производной RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Случайные величины и их числовые характеристики RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Корень n-й степени и его свойства. Степень с рациональным показателем RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Преобразование иррациональных выражений и выражений, содержащих степень с рациональным показателем RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Логарифм числа и его свойства RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Производная функции. Интеграл и его применение RU 🇷🇺 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Иррационалдық, көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер KZ 🇰🇿 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Иррациональные, показательные и логарифмические уравнения RU 🇷🇺 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Көрсеткіштік теңсіздіктер KZ 🇰🇿 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Показательные неравенства RU 🇷🇺 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Логарифмдік теңсіздіктер KZ 🇰🇿 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Логарифмические неравенства RU 🇷🇺