akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Алгебра и начала анализа 11ОГН класс

Класс: 11ОГН

Предмет: Алгебра и начала анализа

Темы:

Қайталау. Функция туындысы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қайталау. Функция туындысы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Қисықсызықты трапеция және оның ауданы. Анықталған интеграл. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қисықсызықты трапеция және оның ауданы. Анықталған интеграл. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Анықталған интеграл. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Анықталған интеграл. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Анықталған интеграл. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қисықсызықты трапеция және оның ауданы. Анықталған интегралдың көмегімен жазық фигураның ауданын есептеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қисықсызықты трапеция және оның ауданы. Анықталған интегралдың көмегімен жазық фигураның ауданын есептеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Анықталған интегралдың көмегімен жазық фигураның ауданын есептеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Анықталған интегралдың көмегімен жазық фигураның ауданын есептеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Анықталған интегралдың көмегімен жазық фигураның ауданын есептеу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Анықталған интегралдың көмегімен жазық фигураның ауданын есептеу. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Жазық фигуралар аудандары мен айналу денелерінің көлемдерін анықталған интеграл көмегімен есептеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жазық фигуралар аудандары мен айналу денелерінің көлемдерін анықталған интеграл көмегімен есептеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жазық фигуралар аудандары мен айналу денелерінің көлемдерін анықталған интеграл көмегімен есептеу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Анықталмаған интеграл қасиеттері. KZ 🇰🇿 Қисықсызықты трапеция және оның ауданы. Анықталған интеграл. Жазық фигуралар аудандары мен айналу денелерінің көлемдерін анықталған интеграл көмегімен есептеу KZ 🇰🇿 Жазық фигуралар аудандары мен айналу денелерінің көлемдерін анықталған интеграл көмегімен есептеу. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Жазық фигуралар аудандары мен айналу денелерінің көлемдерін анықталған интеграл көмегімен есептеу. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Жазық фигуралар аудандары мен айналу денелерінің көлемдерін анықталған интеграл көмегімен есептеу. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Повторение. Производная функции. Урок 1 RU 🇷🇺 Повторение. Производная функции. Урок 2 RU 🇷🇺 Первообразная и неопределенный интеграл. Урок 1 RU 🇷🇺 Первообразная и неопределенный интеграл. Урок 2 RU 🇷🇺 Первообразная и неопределенный интеграл. Урок 3 RU 🇷🇺 Первообразная и неопределенный интеграл. Урок 4 RU 🇷🇺 Свойства неопределенного интеграла RU 🇷🇺 Криволинейная трапеция и ее площадь. Определенный интеграл. Урок 1 RU 🇷🇺 Криволинейная трапеция и ее площадь. Определенный интеграл. Урок 2 RU 🇷🇺 Определенный интеграл. Урок 1 RU 🇷🇺 Определенный интеграл. Урок 2 RU 🇷🇺 Определенный интеграл. Урок 3 RU 🇷🇺 Криволинейная трапеция и ее площадь. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. Урок 1 RU 🇷🇺 Криволинейная трапеция и ее площадь. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. Урок 2 RU 🇷🇺 Свойства неопределенного интеграла RU 🇷🇺 Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. Урок 1 RU 🇷🇺 Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. Урок 2 RU 🇷🇺 Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. Урок 1 RU 🇷🇺 Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. Урок 2 RU 🇷🇺 Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. Урок 3 RU 🇷🇺 Повторение решения задач на нахождение неопределенного интеграла RU 🇷🇺 Повторение решения задач на нахождение определенного интеграла RU 🇷🇺 Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺