akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Математика 5 класс

Математика Темы:

|Ондық бөлшектерді 10 100 1000... және 0,1 0,01 0,001... сандарына көбейту және бөлу. 3-сабақ| KZ 🇰🇿 Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 3' RU 🇷🇺 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 4' RU 🇷🇺 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 5' RU 🇷🇺 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 6' RU 🇷🇺 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 1 RU 🇷🇺 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 2 RU 🇷🇺 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 3 RU 🇷🇺 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 4 RU 🇷🇺 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 5 RU 🇷🇺 Жиын. Жиынның элементтері. Жиындарды кескіндеу KZ 🇰🇿 Жиындар арасындағы қатынастар. Ішкі жиын' KZ 🇰🇿 Жиындар арасындағы қатынастар. Ішкі жиын' KZ 🇰🇿 Жиындардың бірігуі мен қиылысуы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жиындардың бірігуі мен қиылысуы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Урок 1 RU 🇷🇺 Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Урок 2 RU 🇷🇺 Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Урок 3 RU 🇷🇺 Задачи на совместную работу. Урок 1 RU 🇷🇺 Задачи на совместную работу. Урок 2 RU 🇷🇺 Задачи на совместную работу. Урок 3 RU 🇷🇺 Задачи на совместную работу. Урок 4 RU 🇷🇺 Задачи на совместную работу. Урок 5 RU 🇷🇺 Изображение десятичных дробей на координатном луче. Сравнение десятичных дробей. Урок 1 RU 🇷🇺 Изображение десятичных дробей на координатном луче. Сравнение десятичных дробей. Урок 2 RU 🇷🇺 Изображение десятичных дробей на координатном луче. Сравнение десятичных дробей. Урок 3 RU 🇷🇺 Изображение десятичных дробей на координатном луче. Сравнение десятичных дробей. Урок 4' RU 🇷🇺 Мәтіндік есептерді шығару. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Множество. Элементы множества. Изображение множеств' RU 🇷🇺 Округление десятичных дробей. Урок 1' RU 🇷🇺 Округление десятичных дробей. Урок 2' RU 🇷🇺 Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді 10; 100; 1000... және 0,1; 0,01; 0,001... сандарына көбейту және бөлу. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді дөңгелектеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді дөңгелектеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді қосу және азайту. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді қосу және азайту. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді қосу және азайту. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді қосу және азайту. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Отношения между множествами. Подмножество' RU 🇷🇺 Решение текстовых задач. Последовательности, состоящие из дробей. Урок 1' RU 🇷🇺 Решение текстовых задач. Последовательности, состоящие из дробей. Урок 2' RU 🇷🇺 Решение текстовых задач. Последовательности, состоящие из дробей. Урок 3' RU 🇷🇺 Решение текстовых задач. Последовательности, состоящие из дробей. Урок 4' RU 🇷🇺 Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Сложение и вычитание десятичных дробей. Урок 1' RU 🇷🇺 Сложение и вычитание десятичных дробей. Урок 2 RU 🇷🇺 Сложение и вычитание десятичных дробей. Урок 3' RU 🇷🇺 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 1 RU 🇷🇺 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 2 RU 🇷🇺 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 3 RU 🇷🇺 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 4 RU 🇷🇺 Умножение и деление десятичных дробей на 10; 100; 1000;... и на 0,1; 0,01; 0,001;.... Урок 2' RU 🇷🇺 Умножение и деление десятичных дробей на 10; 100; 1000;... и на 0,1; 0,01; 0,001;.... Урок 3' RU 🇷🇺 Умножение и деление десятичных дробей на 10; 100; 1000;... и на 0,1; 0,01; 0,001;.... Урок 4' RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.