akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Математика 6 класс

Математика Темы:

Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Координатная плоскость. Прямоугольная система координат. Урок 1' RU 🇷🇺 Координатная плоскость. Прямоугольная система координат. Урок 2' RU 🇷🇺 Координатная плоскость. Прямоугольная система координат. Урок 3' RU 🇷🇺 Координатная плоскость. Прямоугольная система координат. Урок 4' RU 🇷🇺 Координаттық жазықтық. Тікбұрышты координаттар жүйесі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Координаттық жазықтық. Тікбұрышты координаттар жүйесі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Координаттық жазықтық. Тікбұрышты координаттар жүйесі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Координаттық жазықтық. Тікбұрышты координаттар жүйесі. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Линейное неравенство с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Решение линейных неравенств с одной переменной, содержащих переменную под знаком модуля. Урок 1' RU 🇷🇺 Линейное неравенство с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Решение линейных неравенств с одной переменной, содержащих переменную под знаком модуля. Урок 2' RU 🇷🇺 Линейное неравенство с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Решение линейных неравенств с одной переменной, содержащих переменную под знаком модуля. Урок 3' RU 🇷🇺 Линейное неравенство с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Решение линейных неравенств с одной переменной, содержащих переменную под знаком модуля. Урок 4' RU 🇷🇺 Линейное неравенство с одной переменной. Решение линейных неравенств с одной переменной. Урок 1 RU 🇷🇺 Линейное уравнение с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Урок 1 RU 🇷🇺 Линейное уравнение с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Урок 2 RU 🇷🇺 Линейное уравнение с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Урок 3 RU 🇷🇺 Мәтіндік есептерді теңдеулермен шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеулермен шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеулермен шығару. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеулермен шығару. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеулермен шығару. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Перпендикуляр түзулер мен кесінділер. Параллель түзулер мен кесінділер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Перпендикуляр түзулер мен кесінділер. Параллель түзулер мен кесінділер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Перпендикуляр түзулер мен кесінділер. Параллель түзулер мен кесінділер. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Перпендикулярные прямые и отрезки. Параллельные прямые и отрезки. Урок 1' RU 🇷🇺 Перпендикулярные прямые и отрезки. Параллельные прямые и отрезки. Урок 2' RU 🇷🇺 Перпендикулярные прямые и отрезки. Параллельные прямые и отрезки. Урок 3' RU 🇷🇺 Равносильные уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений с одной переменной. Урок 1 RU 🇷🇺 Равносильные уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений с одной переменной. Урок 2 RU 🇷🇺 Равносильные уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений с одной переменной. Урок 3 RU 🇷🇺 Равносильные уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений с одной переменной. Урок 4 RU 🇷🇺 Равносильные уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений с одной переменной. Урок 5 RU 🇷🇺 Расположение фигур в пространстве. Изображение пространственных фигур, «невидимые» линии. Понятие вектора. Урок 1' RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью уравнений. Урок 1 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью уравнений. Урок 2 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью уравнений. Урок 3 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью уравнений. Урок 4 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью уравнений. Урок 5 RU 🇷🇺 Сан аралықтары. Сан аралықтарының бірігуі мен қиылысуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сан аралықтары. Сан аралықтарының бірігуі мен қиылысуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Санды теңдіктер және олардың қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Санды теңдіктер және олардың қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Санды теңсіздіктер және олардың қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Санды теңсіздіктер және олардың қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Системы линейных неравенств с одной переменной. Решение системы линейных неравенств с одной переменной. Урок 2' RU 🇷🇺 Системы линейных неравенств с одной переменной. Решение системы линейных неравенств с одной переменной. Урок 3' RU 🇷🇺 Системы линейных неравенств с одной переменной. Решение системы линейных неравенств с одной переменной. Урок 4' RU 🇷🇺 Системы линейных неравенств с одной переменной. Решение системы линейных неравенств с одной переменной. Урок 5' RU 🇷🇺 Фигуралардың кеңістікте орналасуы. Кеңістік фигураларын кескіндеу, «көрінбейтін» сызықтар. Вектор ұғымы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Фигуралардың кеңістікте орналасуы. Кеңістік фигураларын кескіндеу, «көрінбейтін» сызықтар. Вектор ұғымы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Фигуралардың кеңістікте орналасуы. Кеңістік фигураларын кескіндеу, «көрінбейтін» сызықтар. Вектор ұғымы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Фигуралардың кеңістікте орналасуы. Кеңістік фигураларын кескіндеу, «көрінбейтін» сызықтар. Вектор ұғымы. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Фигуралардың кеңістікте орналасуы. Кеңістік фигураларын кескіндеу, «көрінбейтін» сызықтар. Вектор ұғымы. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Урок 1' RU 🇷🇺 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Урок 2' RU 🇷🇺 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Урок 3' RU 🇷🇺 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Урок 4' RU 🇷🇺 Центрлік симметрия. Осьтік симметрия. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Центрлік симметрия. Осьтік симметрия. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Центрлік симметрия. Осьтік симметрия. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Центрлік симметрия. Осьтік симметрия. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Числовые неравенства и их свойства. Урок 1' RU 🇷🇺 Числовые неравенства и их свойства. Урок 2' RU 🇷🇺 Числовые промежутки. Объединение и пересечение числовых промежутков. Урок 1 RU 🇷🇺 Числовые равенства и их свойства. Урок 1 RU 🇷🇺 Числовые равенства и их свойства. Урок 2 RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.