akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Физика 11ЕМН класс

Физика Темы:

№1 Зертханалық жұмыс. Трансформатор орамасындағы орам санын анықтау KZ 🇰🇿 №1 Зертханалық жұмыс. Трансформатор орамасындағы орам санын анықтау KZ 🇰🇿 №1 зертханалық жұмыс. Трансформатор орамасындағы орам санын анықтау. Қайталау KZ 🇰🇿 Айнымалы ток генераторы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Айнымалы ток генераторы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Айнымалы ток генераторы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Айнымалы ток тізбегінде активті және реактивті кедергі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Айнымалы ток тізбегінде активті және реактивті кедергі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Айнымалы ток тізбегінде активті және реактивті кедергі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Айнымалы ток тізбегіндегі қуат. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Айнымалы ток тізбегіндегі қуат. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Айнымалы ток тізбегіндегі қуат. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Активное и реактивное сопротивления в цепи переменного тока. Урок 1 RU 🇷🇺 Активное и реактивное сопротивления в цепи переменного тока. Урок 2 RU 🇷🇺 Активное и реактивное сопротивления в цепи переменного тока. Урок 3 RU 🇷🇺 Активті және реактивті кедергілерден тұратын айнымалы токтың тізбектелген электр тізбегі үшін Ом заңы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Активті және реактивті кедергілерден тұратын айнымалы токтың тізбектелген электр тізбегі үшін Ом заңы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Активті және реактивті кедергілерден тұратын айнымалы токтың тізбектелген электр тізбегі үшін Ом заңы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Активті және реактивті кедергілерден тұратын айнымалы токтың тізбектелген электр тізбегі үшін Ом заңы. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Урок 1 RU 🇷🇺 Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Урок 2 RU 🇷🇺 Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Урок 3 RU 🇷🇺 Гармоникалық тербелістердің теңдеулері мен графиктері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Гармоникалық тербелістердің теңдеулері мен графиктері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Гармоникалық тербелістердің теңдеулері мен графиктері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Генератор переменного тока . Урок 3 RU 🇷🇺 Генератор переменного тока. Урок 1 RU 🇷🇺 Генератор переменного тока. Урок 2 RU 🇷🇺 Еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы ток. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы ток. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы ток. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер. Механикалық және электромагниттік тербелістер арасындағы ұқсастық. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер. Механикалық және электромагниттік тербелістер арасындағы ұқсастық. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер. Механикалық тербелістер мен электромагниттік тербелістер арасындағы ұқсастық. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер. Механикалық тербелістер мен электромагниттік тербелістер арасындағы ұқсастық. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Закон Ома для последовательной электрической цепи переменного тока, содержащей активное и реактивное сопротивления. Урок 1 RU 🇷🇺 Закон Ома для последовательной электрической цепи переменного тока, содержащей активное и реактивное сопротивления. Урок 2 RU 🇷🇺 Закон Ома для последовательной электрической цепи переменного тока, содержащей активное и реактивное сопротивления. Урок 3 RU 🇷🇺 Закон Ома для последовательной электрической цепи переменного тока, содержащей активное и реактивное сопротивления. Урок 4 RU 🇷🇺 Қазақстандағы және дүние жүзіндегі электр энергиясын өндіру және қолдану. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы және дүние жүзіндегі электр энергиясын өндіру және қолдану. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Лабораторная работа №1. Определение числа витков в обмотках трансформатора RU 🇷🇺 Лабораторная работа №1. Определение числа витков в обмотках трансформатора RU 🇷🇺 Лабораторная работа №1. Определение числа витков в обмотках трансформатора. Повторение RU 🇷🇺 Мощность цепи переменного тока . Урок 1 RU 🇷🇺 Мощность цепи переменного тока. Урок 2 RU 🇷🇺 Мощность цепи переменного тока. Урок 3 RU 🇷🇺 Производство использование электрической энергии Казахстане и в мире. Урок 1 RU 🇷🇺 Производство использование электрической энергии Казахстане и в мире. Урок 2 RU 🇷🇺 Производство, передача и использование электрической энергии. Трансформатор. Урок 1 RU 🇷🇺 Производство, передача и использование электрической энергии. Трансформатор. Урок 2 RU 🇷🇺 Производство, передача и использование электрической энергии. Трансформатор. Урок 27. Повторение RU 🇷🇺 Производство, передача и использование электроэнергии. Трансформатор. Урок 26. Повторение RU 🇷🇺 Резонанс напряжений в электрической цепи . Урок 1 RU 🇷🇺 Резонанс напряжений в электрической цепи. Урок 2 RU 🇷🇺 Резонанс напряжений в электрической цепи. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Аналогии между механическими и электромагнитными колебаниями. Урок 1 RU 🇷🇺 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Аналогии между механическими и электромагнитными колебаниями. Урок 2 RU 🇷🇺 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Аналогии между механическими и электромагнитными колебаниями. Урок 3 RU 🇷🇺 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Аналогии между механическими и электромагнитными колебаниями. Урок 4 RU 🇷🇺 Уравнения и графики гармонических колебаний. Урок 1 RU 🇷🇺 Уравнения и графики гармонических колебаний. Урок 2 RU 🇷🇺 Уравнения и графики гармонических колебаний. Урок 3 RU 🇷🇺 Электр тізбегіндегі кернеу резонансы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электр тізбегіндегі кернеу резонансы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Электр тізбегіндегі кернеу резонансы. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану, трансформатор. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану, трансформатор. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану. Трансформатор. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану. Трансформатор. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.