akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп 10ЕМН класс

Алгебра и начала анализа Темы:

Анықталмаған коэффициенттер әдісі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Анықталмаған коэффициенттер әдісі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Безу теоремасы. Горнер схемасы KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар көпмүшенің жалпы түрі KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар көпмүшенің түбірлерін көбейткіштерге жіктеу әдісімен табу KZ 🇰🇿 Бірнеше айнымалысы бар көпмүшелер және олардың стандарт түрі KZ 🇰🇿 Біртекті және симметриялы көпмүшелер KZ 🇰🇿 Бүтін коэффициентті көпмүшенің рационал түбірлері туралы теорема. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бүтін коэффициетті көпмүшенің рационал түбірлері туралы теорема. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Деление «уголком» многочлена на многочлен RU 🇷🇺 Квадрат теңдеу түріне келтірілетін жоғары дәрежелі теңдеулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Квадрат теңдеу түріне келтірілетін жоғары дәрежелі теңдеулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Квадрат теңдеу түріне келтірілетін жоғары дәрежелі теңдеулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Квадрат теңдеу түріне келтірілетін жоғары дәрежелі теңдеулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Квадрат теңдеу түріне келтірілетін жоғары дәрежелі теңдеулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Квадрат теңдеу түріне келтірілетін жоғары дәрежелі теңдеулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Квадрат теңдеу түріне келтірілетін жоғары дәрежелі теңдеулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Квадрат теңдеу түріне келтірілетін жоғары дәрежелі теңдеулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Квадрат теңдеу түріне келтірілетін жоғары дәрежелі теңдеулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Квадрат теңдеу түріне келтірілетін жоғары дәрежелі теңдеулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Квадрат теңдеу түріне келтірілетін жоғары дәрежелі теңдеулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Квадрат теңдеу түріне келтірілетін жоғары дәрежелі теңдеулер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кері тригонометриялық функциялардың туындылары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Кері тригонометриялық функциялардың туындылары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Көпмүшені көпмүшеге «бұрыштап» бөлу KZ 🇰🇿 Күрделі функцияның туындысы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Күрделі функцияның туындысы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Метод неопределенных коэффициентов. Урок 1 RU 🇷🇺 Метод неопределенных коэффициентов. Урок 2 RU 🇷🇺 Многочлены с несколькими переменными и их стандартный вид RU 🇷🇺 Нахождение корней многочлена с одной переменной методом разложения на множители. RU 🇷🇺 Нахождение пределов. Первый замечательный предел' RU 🇷🇺 Нахождение пределов. Первый замечательный предел' RU 🇷🇺 Нахождение пределов. Раскрытие неопределенностей при вычислении пределов' RU 🇷🇺 Непрерывность функции в точке и на множестве. Урок 1' RU 🇷🇺 Непрерывность функции в точке и на множестве. Урок 2' RU 🇷🇺 Обобщенная теорема Виета для многочлена третьего порядка. Урок 1 ' RU 🇷🇺 Обобщенная теорема Виета для многочлена третьего порядка. Урок 2 ' RU 🇷🇺 Общий вид многочлена с одной переменной RU 🇷🇺 Однородные и симметрические многочлены RU 🇷🇺 Определение производной. Урок 2' RU 🇷🇺 Понятие дифференциала функции. Урок 1' RU 🇷🇺 Понятие дифференциала функции. Урок 2' RU 🇷🇺 Понятие дифференциала функции. Урок 3' RU 🇷🇺 Предел функции в точке и на бесконечности. Урок 1 RU 🇷🇺 Предел функции в точке и на бесконечности. Урок 2 RU 🇷🇺 Производная сложной функции. Урок 1' RU 🇷🇺 Производная сложной функции. Урок 2' RU 🇷🇺 Производные тригонометрических функций. Урок 1' RU 🇷🇺 Производные тригонометрических функций. Урок 2' RU 🇷🇺 Производные тригонометрических функций. Урок 3' RU 🇷🇺 Производные тригонометрических функций. Урок 4' RU 🇷🇺 Сан тізбегінің шегі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сан тізбегінің шегі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Теорема Безу, схема Горнера RU 🇷🇺 Теорема о рациональном корне многочлена с целыми коэффициентами. Урок 1 RU 🇷🇺 Теорема о рациональном корне многочлена с целыми коэффициентами. Урок 2 RU 🇷🇺 Тригонометриялық функциялардың туындылары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Тригонометриялық функциялардың туындылары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Туындыны табу ережелері' KZ 🇰🇿 Туындының анықтамасы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Туындының физикалық және геометриялық мағынасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Уравнения высших степеней, приводимые к виду квадратного уравнения. Урок 1 RU 🇷🇺 Уравнения высших степеней, приводимые к виду квадратного уравнения. Урок 2 RU 🇷🇺 Үшінші дәрежелі көпмүше үшін жалпыланған Виет теоремасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Физический и геометрический смысл производной. Урок 1 RU 🇷🇺 Функция графигінің асимптоталары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Функция графигінің асимптоталары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Функция дифференциалы ұғымы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Функция дифференциалы ұғымы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Функцияның нүктедегі және шексіздіктегі шегі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Функцияның нүктедегі және шексіздіктегі шегі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Английский язык Темы:

Discussing advantages and disadvantages of nanotechnology' RU 🇷🇺 Discussing advantages and disadvantages of nanotechnology' KZ 🇰🇿 Functions of the human brain. Introductory lesson KZ 🇰🇿 Functions of the human brain. Introductory lesson RU 🇷🇺 Functions of the human brain. Cognition KZ 🇰🇿 Functions of the human brain. Cognition RU 🇷🇺 Functions of the human brain. Memory KZ 🇰🇿 Functions of the human brain. Memory RU 🇷🇺 Giving advice on how to reduce stress RU 🇷🇺 Giving advice on how to reduce stress KZ 🇰🇿 Multiple intelligences. Introductory lesson RU 🇷🇺 Multiple intelligences. Introductory lesson KZ 🇰🇿 Nanotechnology in a contemporary world' RU 🇷🇺 Nanotechnology in a contemporary world' KZ 🇰🇿 Nanotechnology. Introductory lesson RU 🇷🇺 Nanotechnology. Introductory lesson KZ 🇰🇿 Non-fiction text: Biography of Alan Turing, computer scientist. Lesson 1 KZ 🇰🇿 Non-fiction text: Biography of Alan Turing, computer scientist. Lesson 1 RU 🇷🇺 Non-fiction text: Biography of Alan Turing, computer scientist. Lesson 2 KZ 🇰🇿 Non-fiction text: Biography of Alan Turing, computer scientist. Lesson 2 RU 🇷🇺 Non-fiction text: Information leaflet about cyber threats. Lesson 1 KZ 🇰🇿 Non-fiction text: Information leaflet about cyber threats. Lesson 1 RU 🇷🇺 Non-fiction text: Information leaflet about cyber threats. Lesson 2 KZ 🇰🇿 Non-fiction text: Information leaflet about cyber threats. Lesson 2 RU 🇷🇺 Non-fiction text. Article: Communication in a digital age. Lesson 1 KZ 🇰🇿 Non-fiction text. Article: Communication in a digital age. Lesson 1 RU 🇷🇺 Non-fiction text. Article: Communication in a digital age. Lesson 2 KZ 🇰🇿 Non-fiction text. Article: Communication in a digital age. Lesson 2 RU 🇷🇺 Non-fiction text. Article: Communication in a digital age. Lesson 3 KZ 🇰🇿 Non-fiction text. Article: Communication in a digital age. Lesson 3 RU 🇷🇺 The future of nanotechnology' RU 🇷🇺 The future of nanotechnology' KZ 🇰🇿 Types of multiple intelligences. Lesson 1 RU 🇷🇺 Types of multiple intelligences. Lesson 1 KZ 🇰🇿 Types of multiple intelligences. Lesson 2 RU 🇷🇺 Types of multiple intelligences. Lesson 2 KZ 🇰🇿 Types of multiple intelligences. Lesson 3 RU 🇷🇺 Types of multiple intelligences. Lesson 3 KZ 🇰🇿 Types of multiple intelligences. Lesson 4 KZ 🇰🇿 Types of multiple intelligences. Lesson 4 RU 🇷🇺 Writing a reaction to the advice on how to cope with stress RU 🇷🇺 Writing a reaction to the advice on how to cope with stress KZ 🇰🇿

Биология Темы:

12-сабақ KZ 🇰🇿 13-сабақ KZ 🇰🇿 14-сабақ KZ 🇰🇿 15-сабақ KZ 🇰🇿 16-сабақ KZ 🇰🇿 17-сабақ KZ 🇰🇿 18-сабақ KZ 🇰🇿 19-сабақ KZ 🇰🇿 20-сабақ KZ 🇰🇿 21-сабақ KZ 🇰🇿 22-сабақ KZ 🇰🇿 23-сабақ KZ 🇰🇿 24-сабақ KZ 🇰🇿 25-сабақ KZ 🇰🇿 26-сабақ KZ 🇰🇿 27-сабақ KZ 🇰🇿 28-сабақ KZ 🇰🇿 39-сабақ KZ 🇰🇿 7-сабақ KZ 🇰🇿 8-сабақ KZ 🇰🇿 Белгілердің өзгеруіндегі вариациялық қатарлар KZ 🇰🇿 Вариационные ряды изменчивости признаков RU 🇷🇺 Возникновение онкологических новообразований RU 🇷🇺 Гаметогенез у растений и животных. Гаметы. Стадии гаметогенеза. RU 🇷🇺 Гендер дрейфі. Популяциялық толқындар KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Вариациялық қатар мен қисыққа құрылғанмодификациялық өзгергіштікті зерттеу» KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «пияз тамыры ұшындағы жасушалардан митоздың белсенділік деңгейін анықтау» KZ 🇰🇿 Комбинативтік өзгергіштік, мутациялар. Табиғи сұрыпталу. Тіршілік үшін күрес. KZ 🇰🇿 Лабораторная работа «Изучение модификационной изменчивости,построение вариационного ряда и кривой» RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Определение уровня митотической активности в клетках корешка лука» RU 🇷🇺 Митоз. Жасушада митоздың әр түрлі кезеңдерінде жүретін үрдістер KZ 🇰🇿 Митоз. Процессы, происходящие в клетке в различные фазы митоза RU 🇷🇺 Модификационная изменчивость RU 🇷🇺 Модификациялық өзгергіштік KZ 🇰🇿 Наследование, сцепленное с полом RU 🇷🇺 Независимое распределение хромосом при дигибридном скрещивании RU 🇷🇺 Обыралды жағдайлардың туындауына әсер етуші факторлар KZ 🇰🇿 Онкологиялық жаңа түзілулердің пайда болуы. KZ 🇰🇿 Өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез. Гаметалар. Гаметогенез кезеңдер KZ 🇰🇿 Өсімдіктердегі спорогенез және гаметогенез KZ 🇰🇿 Селекция әдістері арқылы ауыл шаруашылық өсімдіктері мен жануарлардың қолтұқымдарын жақсарту тәсілдері. Гибридизация (будандастыру). Полиплоидия. Жасанды мутагенез. KZ 🇰🇿 Спорогенез и гаметогенез у растений. RU 🇷🇺 Способы улучшения сельскохозяйственных растений и животных с помощью методов селекции. Гибридизация (скрещивание). Полиплоидия. Искусственный мутагенез RU 🇷🇺 Түр түзілудің тәсілдері. Түр түзілудің механизмі. Түр түзілудің оқшаулаушы механизмі. Түр түзілудегі репродуктивті оқшаулану. Полиплоидия және гибридизация. KZ 🇰🇿 Тұқымқуалайтын өзгергіштік пен эволюция арасындағы өзара байланыс. Тұқымқуалайтын өзгергіштік – эволюция негізі. KZ 🇰🇿 Урок 15 RU 🇷🇺 Урок 16 RU 🇷🇺 Урок 17 RU 🇷🇺 Урок 18 RU 🇷🇺 Урок 19 RU 🇷🇺 Урок 20 RU 🇷🇺 Урок 21 RU 🇷🇺 Урок 22 RU 🇷🇺 Урок 23 RU 🇷🇺 Урок 24 RU 🇷🇺 Урок 29 RU 🇷🇺 Урок 30 RU 🇷🇺 Урок 31 RU 🇷🇺 Урок 32 RU 🇷🇺 Урок 33 RU 🇷🇺 Урок 34 RU 🇷🇺 Урок 35 RU 🇷🇺 Урок 36 RU 🇷🇺 Урок 37 RU 🇷🇺 Урок 39 RU 🇷🇺 Урок 7 RU 🇷🇺 Урок 8 RU 🇷🇺 Факторы, способствующие возникновению предраковых состояний RU 🇷🇺 Цитологические основы наследования признаков RU 🇷🇺 Эволюцияның дәлелдемелері. Салыстырмалы-анатомиялық. Эмбриологиялық. KZ 🇰🇿

Всемирная история Темы:

Антикалық кезеңдегі әлемдік империялардың қалыптасуы KZ 🇰🇿 Араб шапқыншылықтары мен Крест жорықтары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Араб шапқыншылықтары мен Крест жорықтары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Арабские завоевания и Крестовые походы. Урок 1 RU 🇷🇺 Арабские завоевания и Крестовые походы. Урок 2 RU 🇷🇺 Буржуазиялық революциялар – индустриалды қоғамның құрылуының катализаторы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Влияние мировых войн ХХ века на систему международных отношений. Урок 1 RU 🇷🇺 Влияние походов Наполеона на изменение Европы. Урок 1 RU 🇷🇺 Влияние походов Наполеона на изменение Европы. Урок 2 RU 🇷🇺 Влияние походов Чингисхана на изменение карты Евразии. Урок 1 RU 🇷🇺 Влияние походов Чингисхана на изменение карты Евразии. Урок 2 RU 🇷🇺 Ғұндардың жаулап алушылық жорықтары ежелгі заманнан ортағасырларға өтудің бір факторы ретінде KZ 🇰🇿 Еуразия картасының өзгеруіне Шыңғысхан жорықтарының ықпалы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Еуразия картасының өзгеруіне Шыңғысхан жорықтарының ықпалы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Еуропаның өзгеруіне Наполеон жорықтарының әсері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Еуропаның өзгеруіне Наполеон жорықтарының әсері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Завоевательные походы гуннов как один из факторов перехода от античности к средневековью RU 🇷🇺 Қазіргі кездегі революциялар: себептері мен салдары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазіргі кездегі революциялар: себептері мен салдары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мемлекет түсінігі. Мемлекеттің пайда болу теориялары KZ 🇰🇿 Мемлекет формаларының эволюциясы: ежелгі кезеңнен бүгінгі күнге дейін KZ 🇰🇿 Образование мировых империй в эпоху античности RU 🇷🇺 Понятие государства. Теории происхождения государства RU 🇷🇺 Революции новейшего времени: причины и последствия. Урок 1 RU 🇷🇺 Саяси режимдердің типтері KZ 🇰🇿 Социалистическая революция как радикальный способ реализации идеи социального равенства. Урок 2 RU 🇷🇺 Типы политических режимов RU 🇷🇺 ХХ ғасырдағы дүниежүзілік соғыстардың халықаралық қатынастар жүйесіне әсері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 ХХ ғасырдағы дүниежүзілік соғыстардың халықаралық қатынастар жүйесіне әсері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Эволюция форм государства: от древности до современности RU 🇷🇺

География Темы:

Актуальность геополитики. Урок 1' RU 🇷🇺 Актуальность геополитики. Урок 2' RU 🇷🇺 Актуальность геополитики. Урок 3' RU 🇷🇺 Актуальность геополитики. Урок 4' RU 🇷🇺 Геополитика и географические факторы. Урок 1' RU 🇷🇺 Геополитика и географические факторы. Урок 2 RU 🇷🇺 Геосаясаттағы географиялық факторлар. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Геосаясаттағы географиялық факторлар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Геосаясаттың өзектілігі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Геосаясаттың өзектілігі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Геосаясаттың өзектілігі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Геосаясаттың өзектілігі. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзінің геосаяси кеңістігі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзінің геосаяси кеңістігі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Мемлекеттік аумақтың морфологиясы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Мировое геополитическое пространство. Урок 1' RU 🇷🇺 Мировое геополитическое пространство. Урок 2' RU 🇷🇺 Мировой опыт экономического развития. Урок 1' RU 🇷🇺 Мировой опыт экономического развития. Урок 2' RU 🇷🇺 Морфология государственной территории. Урок 1' RU 🇷🇺 Показатели экономического развития стран мира. Урок 1 RU 🇷🇺 Показатели экономического развития стран мира. Урок 3' RU 🇷🇺 Показатели экономического развития стран мира. Урок 4' RU 🇷🇺 Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 1 RU 🇷🇺 Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 2 RU 🇷🇺 Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 3 RU 🇷🇺 Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 4 RU 🇷🇺 Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 5 RU 🇷🇺 Структура мирового хозяйства. Урок 1 RU 🇷🇺 Структура мирового хозяйства. Урок 2 RU 🇷🇺 Структура мирового хозяйства. Урок 3 RU 🇷🇺 Территориальные факторы организации хозяйства. Урок 1 RU 🇷🇺 Территориальные факторы организации хозяйства. Урок 2 RU 🇷🇺 Территориальные факторы организации хозяйства. Урок 3 RU 🇷🇺 Территориальные факторы организации хозяйства. Урок 4 RU 🇷🇺 Целевые показатели экономического развития Республики Казахстан. Урок 1' RU 🇷🇺 Целевые показатели экономического развития Республики Казахстан. Урок 2' RU 🇷🇺 Шаруашылықты ұйымдастырудың аумақтық факторлары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Шаруашылықты ұйымдастырудың аумақтық факторлары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Шаруашылықты ұйымдастырудың аумақтық факторлары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Шаруашылықты ұйымдастырудың аумақтық факторлары. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Экономикалық дамудағы әлемдік тәжірибе. 1-сабақ' KZ 🇰🇿

Геометрия Темы:

Векторы в пространстве и действия над ними. Коллинеарные и компланарные векторы. Урок 1 RU 🇷🇺 Векторы в пространстве и действия над ними. Коллинеарные и компланарные векторы. Урок 2 RU 🇷🇺 Деление отрезка в данном отношении. Урок 1' RU 🇷🇺 Деление отрезка в данном отношении. Урок 2' RU 🇷🇺 Екі нүктенің арақашықтығы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Жазық фигураның жазықтыққа ортогональ проекциясы және оның ауданы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жазық фигураның жазықтыққа ортогональ проекциясы және оның ауданы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кеңістіктегі вектордың координаттары KZ 🇰🇿 Кеңістіктегі векторлар және оларға амалдар қолдану. Коллинеар және компланар векторлар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кеңістіктегі векторлар және оларға амалдар қолдану. Коллинеар және компланар векторлар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кеңістіктегі тікбұрышты координаталар жүйесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кеңістіктегі тікбұрышты координаталар жүйесі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кесінді ортасының координаттары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Кесінді ортасының координаттары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Кесіндіні берілген қатынаста бөлу. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Кесіндіні берілген қатынаста бөлу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Координаты вектора в пространстве RU 🇷🇺 Координаты середины отрезка. Урок 1' RU 🇷🇺 Координатымен берілген векторларды қосу және азайту. Координатымен берілген векторды санға көбейту. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ортогональная проекция плоской фигуры на плоскость и её площадь. Урок 1 RU 🇷🇺 Ортогональная проекция плоской фигуры на плоскость и её площадь. Урок 2 RU 🇷🇺 Прямоугольная система координат в пространстве. Урок 1 ' RU 🇷🇺 Прямоугольная система координат в пространстве. Урок 2' RU 🇷🇺 Прямоугольный параллелепипед. Урок 1 RU 🇷🇺 Прямоугольный параллелепипед. Урок 2 RU 🇷🇺 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Урок 1' RU 🇷🇺 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Урок 2' RU 🇷🇺 Расстояние между двумя точками. Урок 1' RU 🇷🇺 Расстояние между двумя точками. Урок 2' RU 🇷🇺 Сложение и вычитание векторов в координатах, умножение вектора на число в координатах. Урок 1 RU 🇷🇺 Сложение и вычитание векторов в координатах, умножение вектора на число в координатах. Урок 2' RU 🇷🇺 Тікбұрышты параллелепипед. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тікбұрышты параллелепипед. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Графика и проектирование Темы:

Виды сечений и разрезов. Урок 1 RU 🇷🇺 Виды сечений и разрезов. Урок 2 RU 🇷🇺 Виды сечений и разрезов. Урок 3 RU 🇷🇺 Виды сечений и разрезов. Урок 4 RU 🇷🇺 Виды сечений и разрезов. Урок 5 RU 🇷🇺 Геометриялық дене (заттардың) бетінің жазбалары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Геометриялық денелердің формаларының қалыптасу зандылықтары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Геометриялық денелердің формаларының қалыптасу зандылықтары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Геометриялық денелердің формаларының қалыптасу зандылықтары. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Законы формообразования геометрических тел. Урок 1' RU 🇷🇺 Законы формообразования геометрических тел. Урок 2' RU 🇷🇺 Законы формообразования геометрических тел. Урок 3' RU 🇷🇺 Законы формообразования геометрических тел. Урок 3' RU 🇷🇺 Законы формообразования геометрических тел. Урок 3' RU 🇷🇺 Законы формообразования геометрических тел. Урок 3' RU 🇷🇺 Кескіндерді қайта құру (реконструкция) (графикалық жұмыс). 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Кескіндердің түрі мен құрамын түрлендіру (графикалық жұмыс). 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кескіндердің түрі мен құрамын түрлендіру (графикалық жұмыс). 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кескіндердің түрі мен құрамын түрлендіру (графикалық жұмыс). 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қима мен тілік түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қима мен тілік түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қима мен тілік түрлері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қима мен тілік түрлері. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Қима мен тілік түрлері. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Преобразование вида и состава изображений (графическая работа). Урок 1 RU 🇷🇺 Преобразование вида и состава изображений (графическая работа). Урок 2 RU 🇷🇺 Преобразование вида и состава изображений (графическая работа). Урок 3 RU 🇷🇺 Развертка поверхностей геометрических тел (предметов). Урок 1' RU 🇷🇺

Информатика Темы:

CSS (си эс эс). Урок 3' RU 🇷🇺 CSS (си эс эс). Урок 4' RU 🇷🇺 CSS. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 CSS. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Веб-сайтты құрастыру әдістері. HTML (аш ти эм эл). 1-сабақ KZ 🇰🇿 Веб-сайтты құрастыру әдістері. HTML (аш ти эм эл). 2-сабақ KZ 🇰🇿 Внедрение мультимедиа. Урок 1 RU 🇷🇺 Внедрение мультимедиа. Урок 2 RU 🇷🇺 Внедрение мультимедиа. Урок 3 RU 🇷🇺 Использование скриптов. Урок 1' RU 🇷🇺 Использование скриптов. Урок 2' RU 🇷🇺 Кестелер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кестелер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтінді форматтау (қаріп, абзац, тізімдер). 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтінді форматтау (қаріп, абзац, тізімдер). 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтінді форматтау (қаріп, абзац, тізімдер). 3-сабақ KZ 🇰🇿 Мультимедиа енгізу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мультимедиа енгізу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мультимедиа енгізу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Скрипттерді қолдану. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Скрипттерді қолдану. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Способы разработки вебсайтов. HTML (аш ти эм эл). Урок 1 RU 🇷🇺 Способы разработки вебсайтов. HTML (аш ти эм эл). Урок 2 RU 🇷🇺 Таблицы. Урок 1 RU 🇷🇺 Таблицы. Урок 2 RU 🇷🇺 Форматирование текста (шрифт, абзац, списки). Урок 1 RU 🇷🇺 Форматирование текста (шрифт, абзац, списки). Урок 2 RU 🇷🇺 Форматирование текста (шрифт, абзац, списки). Урок 3 RU 🇷🇺

История Казахстана Темы:

Ак Орда – основа Казахского ханства. Урок 1 RU 🇷🇺 Ак Орда – основа Казахского ханства. Урок 2 RU 🇷🇺 Ақ Орда - Қазақ хандығының негізі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ақ Орда - Қазақ хандығының негізі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Борьба казахского народа за восстановление государственного суверенитета. Урок 1 RU 🇷🇺 Возрождение национальной государственности. Урок 1 RU 🇷🇺 Возрождение национальной государственности. Урок 2 RU 🇷🇺 Зерттеу жұмысы KZ 🇰🇿 Империя Чингисхана и ее наследники. Урок 1 RU 🇷🇺 Империя Чингисхана и ее наследники. Урок 2 RU 🇷🇺 Казахское ханство: политические институты государства. Урок 1 RU 🇷🇺 Казахское ханство: политические институты государства. Урок 2 RU 🇷🇺 Қазақ мемлекеттілігінің кеңестік түрі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақ хандығы: мемлекеттің саяси институттары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақ хандығы: мемлекеттің саяси институттары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан аумағындағы ерте мемлекеттердің саяси ұйымдасуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан аумағындағы ерте мемлекеттердің саяси ұйымдасуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мемлекеттік егемендікті қалпына келтіру жолындағы қазақ халқының күресі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мемлекеттік егемендікті қалпына келтіру жолындағы қазақ халқының күресі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Политическая организация ранних государств на территории Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺 Политическая организация ранних государств на территории Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺 Советская форма казахской государственности. Урок 2 RU 🇷🇺 Советская форма казахской государственности. Урок 3 RU 🇷🇺 Түркі империясы - көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Түркі империясы - көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Түркі империясы - көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Тюркская империя – классический образец государственности кочевников. Преемники Тюркской империи. Урок 1 RU 🇷🇺 Тюркская империя – классический образец государственности кочевников. Преемники Тюркской империи. Урок 2 RU 🇷🇺 Тюркская империя – классический образец государственности кочевников. Преемники Тюркской империи. Урок 3 RU 🇷🇺 Ұлттық мемлекеттіліктің жаңғыртылуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ұлттық мемлекеттіліктің жаңғыртылуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Шыңғысхан империясы және оның мұрагерлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Шыңғысхан империясы және оның мұрагерлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Казахская литература Темы:

А.Кемелбаеваның «Шашты» әңгімесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 А.Кемелбаеваның «Шашты» әңгімесі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 А.Кемелбаеваның «Шашты» әңгімесі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 А.Кемелбаеваның «Шашты» әңгімесі. 4-сабақ KZ 🇰🇿 А.Кемелбаеваның «Шашты» әңгімесі. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Әдеби эссе ««Шашты» әңгімесіндегі кейіпкерлер арқылы автор ойын талдау» KZ 🇰🇿 Мені таңғалдырған тылсым құбылыс...' KZ 🇰🇿 Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Т.Сұлтанбековтің «Көшпелі алтын» ғылыми фантастикалық әңгімесі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Т.Сұлтанбековтің «Көшпелі алтын» ғылыми фантастикалық әңгімесі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Т.Сұлтанбековтің «Көшпелі алтын» ғылыми фантастикалық әңгімесі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Т.Сұлтанбековтің «Көшпелі алтын» ғылыми фантастикалық әңгімесі. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Т.Сұлтанбековтің «Көшпелі алтын» ғылыми фантастикалық әңгімесі. 5-сабақ' KZ 🇰🇿

Казахский язык Темы:

XXI ғасырдың жаһандық он сын қатері' KZ 🇰🇿 Адамзат алдында тұрған бүкіләлемдік мәселелер KZ 🇰🇿 Елім саған айтамын!' KZ 🇰🇿 Жаһандағы қауіпсіздік мәселесі KZ 🇰🇿 Қазақстан – ядросыз әлем қозғалысының көшбасшысы KZ 🇰🇿

Казахский язык и литература Темы:

18-сабақ RU 🇷🇺 19-сабақ RU 🇷🇺 20-сабақ RU 🇷🇺 5-сабақ RU 🇷🇺 6-сабақ RU 🇷🇺 7-сабақ RU 🇷🇺 8-сабақ RU 🇷🇺 Автор көзқарасы. Ұлықбек Есдәулет «Қара пима» поэмасы RU 🇷🇺 Ауылшаруашылық өнімдерін экспорттау ережелері RU 🇷🇺 Бұқаралық ақпарат құралдары RU 🇷🇺 Екіжақты келісімді сауда RU 🇷🇺 Ж.Ауыпбаев «Ашылмаған аралдар» кітабынан «Диктор» деректі әңгімесі. 1-сабақ RU 🇷🇺 Ж.Ауыпбаев «Ашылмаған аралдар» кітабынан «Диктор» деректі әңгімесі. 2-сабақ RU 🇷🇺 Ж.Ауыпбаев «Ашылмаған аралдар» кітабынан «Диктор» деректі әңгімесі. 3-сабақ RU 🇷🇺 Ж.Ауыпбаев «Ашылмаған аралдар» кітабынан «Диктор» деректі әңгімесі. 4-сабақ RU 🇷🇺 Ж.Ауыпбаев «Ашылмаған аралдар» кітабынан «Диктор» деректі әңгімесі. 5-сабақ RU 🇷🇺 Ж.Ауыпбаев «Ашылмаған аралдар» кітабынан «Диктор» деректі әңгімесі. 6-сабақ RU 🇷🇺 Қазақстандағы сауда RU 🇷🇺 Қазақстанның ішкі саудасы RU 🇷🇺 Негізгі және жанама ақпарат. Ұлықбек Есдәулет «Қара пима» поэмасы RU 🇷🇺 Сауда мен көмек RU 🇷🇺 Сөйлеу әрекетінің түлері: монолог, диалог, полилог. Ұлықбек Есдәулет «Қара пима» поэмасы RU 🇷🇺 Ұлттық таным RU 🇷🇺 Ұлықбек Есдәулет «Қара пима» поэмасы. 1-сабақ RU 🇷🇺 Ұлықбек Есдәулет «Қара пима» поэмасы. 2-сабақ RU 🇷🇺 Ұлықбек Есдәулет «Қара пима» поэмасы. Кейіпкерлер әлемі. RU 🇷🇺 Ыбырай Алтынсарин «Дүние қалай етсең табылады?» RU 🇷🇺

Основы права Темы:

Азаматтық құқықтың объектілері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Азаматтық құқықтың объектілері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Азаматтық құқықтың принциптері мен субъектілері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Азаматтық құқықтың принциптері мен субъектілері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Азаматтық құқықтың принциптері мен субъектілері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасында еңбек қатынастары ның құқықтық реттелуі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасында еңбек қатынастары ның құқықтық реттелуі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасында отбасылық қарым-қатынастардың құқықтық реттелуі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасында тұтынушылар құқықтарының заңды түрде бекітілуі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасында тұтынушылар құқықтарының заңды түрде бекітілуі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасындағы отбасы құқығының қайнар көздері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәміле түсінігі және оның түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәміле түсінігі және оның түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Меншік құқығы түсінігі және оның қорғалуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Меншік құқығы түсінігі және оның қорғалуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Міндеттемелік құқық. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Міндеттемелік құқық. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Объекты гражданских прав. Урок 1 RU 🇷🇺 Объекты гражданских прав. Урок 2 RU 🇷🇺 Обязательственное право. Урок 1 RU 🇷🇺 Обязательственное право. Урок 2 RU 🇷🇺 Понятие и виды сделок. Урок 1 RU 🇷🇺 Понятие и виды сделок. Урок 2 RU 🇷🇺 Понятие и защита права собственности. Урок 1 RU 🇷🇺 Понятие и защита права собственности. Урок 2 RU 🇷🇺 Правовое регулирование семейных отношений вРеспублике Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺 Правовое регулирование трудовых отношений в Республике Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺 Принципы и субъекты гражданского права. Урок 1 RU 🇷🇺 Принципы и субъекты гражданского права. Урок 2 RU 🇷🇺 Принципы и субъекты гражданского права. Урок 3 RU 🇷🇺 Юридическое закрепление прав потребителей в Республике Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺

Основы предпринимательства и бизнеса Темы:

SWOT-талдау. Компанияның дамуына әсер ететін ішкі және сыртқы факторлар кешені. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Бренд және оны негізгі құраушлылары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Бренд және оны негізгі құраушлылары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Бренд және оны негізгі құраушлылары. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Бренд и его составляющие. Урок 1' RU 🇷🇺 Бренд и его составляющие. Урок 2' RU 🇷🇺 Введение в маркетинг. История маркетинга RU 🇷🇺 Введение в маркетинг. Современный маркетинг. Урок 1 RU 🇷🇺 Введение в маркетинг. Современный маркетинг. Урок 2 RU 🇷🇺 Кабинетные и полевые исследования. Урок 1 RU 🇷🇺 Кабинетные и полевые исследования. Урок 2' RU 🇷🇺 Кабинеттік және далалық зерттеулер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Мақсатты аудитория, сегменттеу. Клиенттің портретін құру. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Мақсатты аудитория, сегменттеу. Клиенттің портретін құру. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Маркетинг-микс. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Маркетинг-микс. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Маркетинг-микс. Урок 1 RU 🇷🇺 Маркетингіге кіріспе. Заманауи маркетинг. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Маркетингіге кіріспе. Заманауи маркетинг. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Маркетингіге кіріспе. Маркетинг тарихы KZ 🇰🇿 Целевая аудитория, сегментирование. Построение портрета клиента. Урок 2' RU 🇷🇺

Русская литература Темы:

«Я вещь, а не человек…» (Н.А. Островский. «Бесприданница») RU 🇷🇺 Анализ эпизодов пьесы Н.А. Островского «Бесприданница»' RU 🇷🇺 Анализ эпизодов романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» RU 🇷🇺 Герои пьесы Н.А. Островского «Бесприданница»' RU 🇷🇺 Герои романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» RU 🇷🇺 Женские образы в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» RU 🇷🇺 Психологизм драмы Н. А. Островского «Бесприданница» RU 🇷🇺 Способы выражения авторского отношения в пьесе Н.А. Островского «Бесприданница»' RU 🇷🇺 Способы выражения авторского отношения в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» RU 🇷🇺 Сцена покаяния Раскольникова RU 🇷🇺 Тематика и проблематика драмы Н. А. Островского «Бесприданница» ' RU 🇷🇺 Тематика и проблематика романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» RU 🇷🇺 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание» RU 🇷🇺 Художественный мир пьесы Н.А. Островского «Бесприданница»' RU 🇷🇺 Художественный мир романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» RU 🇷🇺 Эстетическое воздействие пьесы Н.А. Островского «Бесприданница»' RU 🇷🇺

Русский язык Темы:

Биотехнологии в нашей жизни' RU 🇷🇺 Искусственный интеллект RU 🇷🇺 Развитие биотехнологий' RU 🇷🇺 Цифровизация — наше будущее RU 🇷🇺 Цифровой Казахстан RU 🇷🇺 Цифровые технологии в нашей жизни. RU 🇷🇺 Что дает развитие биотехнологий?' RU 🇷🇺

Русский язык и литература Темы:

«Маленький человек» в литературе 19 века' KZ 🇰🇿 А.И. Куприн. «Гранатовый браслет» KZ 🇰🇿 А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Урок 1 KZ 🇰🇿 А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Урок 2 KZ 🇰🇿 И.С. Тургенев. «Два богача»' KZ 🇰🇿 Интервью о Гоголе у Гоголя' KZ 🇰🇿 Литература и искусство. Урок 1 KZ 🇰🇿 Мой Пушкин KZ 🇰🇿 Н. А. Островский. «Бесприданница». Урок 1 KZ 🇰🇿 Н.А. Островский. «Бесприданница». Урок 2' KZ 🇰🇿 Н.В. Гоголь. «Шинель»' KZ 🇰🇿 Письмо Татьяны к Онегину (из романа А. С. Пушкина. «Евгений Онегин») KZ 🇰🇿 Подарок. Отрывок из рассказа А.И. Куприна «Гранатовый браслет» KZ 🇰🇿 Тема «маленького человека» в русской литературе' KZ 🇰🇿 Тема социального неравенства в рассказе А. П. Чехова «Баран и девушка».' KZ 🇰🇿

Физика Темы:

№6 зертханалық жұмыс. Өткізгіштерді аралас жалғауды оқып үйрену' KZ 🇰🇿 №7 зертханалық жұмыс. Ток көзінің элерктр қозғаушы күші мен ішкі кедергісін анықтау' KZ 🇰🇿 Закон Кулона RU 🇷🇺 Закон Ома для полной цепи. Урок 1' RU 🇷🇺 Закон Ома для полной цепи. Урок 2' RU 🇷🇺 Закон Ома для участка цепи' RU 🇷🇺 Законы Кирхгофа. Урок 1' RU 🇷🇺 Законы Кирхгофа. Урок 2 RU 🇷🇺 Зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы. Потенциал. Электр өрісінің потенциалдар айырымы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы. Потенциал. Электр өрісінің потенциалдар айырымы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы. Потенциал. Электр өрісінің потенциалдар айырымы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Кирхгоф заңдары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кирхгоф заңдары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 КПД источника тока RU 🇷🇺 Кулон заңы KZ 🇰🇿 Лабораторная работа №6. Изучение смешанного соединения проводников' RU 🇷🇺 Лабораторная работа №7. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока' RU 🇷🇺 Металдардағы электр тогы. Асқын өткiзгiштiк' KZ 🇰🇿 Өткізгіштерді аралас жалғау. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Өткізгіштерді аралас жалғау. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Өткізгіштерді аралас жалғау. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Урок 1 RU 🇷🇺 Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Урок 2 RU 🇷🇺 Принцип суперпозиции электростатических полей RU 🇷🇺 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Урок 1 RU 🇷🇺 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Урок 2 RU 🇷🇺 Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Урок 1 RU 🇷🇺 Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Урок 2 RU 🇷🇺 Работа электрического поля по перемещению заряда. Потенциал, разность потенциалов электрического поля. Урок 1 RU 🇷🇺 Работа электрического поля по перемещению заряда. Потенциал, разность потенциалов электрического поля. Урок 2 RU 🇷🇺 Работа электрического поля по перемещению заряда. Потенциал, разность потенциалов электрического поля. Урок 3 RU 🇷🇺 Смешанное соединение проводников. Урок 1' RU 🇷🇺 Смешанное соединение проводников. Урок 2' RU 🇷🇺 Смешанное соединение проводников. Урок 3' RU 🇷🇺 Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы' KZ 🇰🇿 Ток көзінің пайдалы әсер коэффициенті' KZ 🇰🇿 Ток көзінің элерктр қозғаушы күші мен ішкі кедергісі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Ток көзінің элерктр қозғаушы күші мен ішкі кедергісі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Толық тізбек үшін Ом заңы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Толық тізбек үшін Ом заңы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Урок 1' RU 🇷🇺 ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Урок 2' RU 🇷🇺 Эквипотенциал беттер. Біртекті электр өрісі үшін кернеулік пен потенциалдар айырымы арасындағы байланыс KZ 🇰🇿 Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов для однородных электрических полей RU 🇷🇺 Электр заряды. Зарядтың беттік және көлемдік тығыздығы. Зарядтың сақталу заңы KZ 🇰🇿 Электр өрісі. Біртекті және біртекті емес электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі KZ 🇰🇿 Электр өрісіндегі өткізгіштер мен диэлектриктер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электр өрісіндегі өткізгіштер мен диэлектриктер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Электр өрісінің кернеулік векторының ағыны. Гаусс теоремасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электр өрісінің кернеулік векторының ағыны. Гаусс теоремасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Электр өрісінің суперпозиция принципі KZ 🇰🇿 Электр тогының жұмысы мен қуаты. Джоуль-Ленц заңы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электр тогының жұмысы мен қуаты. Джоуль-Ленц заңы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Электрический заряд. Поверхностная и объемная плотность заряда. Закон сохранения заряда RU 🇷🇺 Электрический ток в металлах. Сверхпроводимость' RU 🇷🇺 Электрическое поле. Однородное и неоднородное электрическое поле. Напряженность электрического поля RU 🇷🇺

Физическая культура Темы:

1-сабақ KZ 🇰🇿 Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» KZ 🇰🇿 Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' RU 🇷🇺 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар KZ 🇰🇿 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' KZ 🇰🇿 Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' KZ 🇰🇿 Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' KZ 🇰🇿 Ойынның техникалық тәсілдері' KZ 🇰🇿 Основные правила и техника игры в футбол' RU 🇷🇺 Правила игры и основные элементы игры баскетбол RU 🇷🇺 Разбор тактических действий игры' RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' RU 🇷🇺 Специфические упражнения для преодоления препятствий RU 🇷🇺 Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' KZ 🇰🇿 Техника безопасности при коньковой подготовке RU 🇷🇺 Техника безопасности при лыжной подготовке RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» RU 🇷🇺 Технические особенности игры' RU 🇷🇺 Технические приемы в игре' RU 🇷🇺 Урок 1 RU 🇷🇺 Урок 4 RU 🇷🇺 Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿

Химия Темы:

2 (ІІ) -топ элементтерінің химиялық қасиетттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 2 (ІІ) -топ элементтерінің химиялық қасиетттері. №6 зертханалық тәжірибе "2 (ІІ) - топ элементтері және оның қосылыстары қасиеттерін зерделеу" KZ 🇰🇿 Алкандар. Алкандардың жану өнімдері. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Алкандардың бос-радикалды орынбасу реакциясы механизмі. Галогендеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Алкандардың бос-радикалды орынбасу реакциясы механизмі. Галогендеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Алканы. Продукты сгорания алканов. Урок 1 RU 🇷🇺 Алканы. Продукты сгорания алканов. Урок 2 RU 🇷🇺 Алканы. Продукты сгорания алканов. Урок 3 RU 🇷🇺 Аналитические методы в современных исследованиях RU 🇷🇺 Виды изомерии. Урок 1 RU 🇷🇺 Виды изомерии. Урок 2 RU 🇷🇺 Виды изомерии. Урок 3 RU 🇷🇺 Галогендер және олардың қосылыстарының қолданылуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Галогендер қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары KZ 🇰🇿 Галогендердің тотығу-тотықсыздану қасиетттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Галогендердің тотығу-тотықсыздану қасиетттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Галогенидтер. №5 зертханалық тәжірибе "Галогендер қасиеттерін зерттеу және сулы ерітіндідегі галогенид иондарын анықтау" KZ 🇰🇿 Галогениды. Лабораторный опыт №5 "Изучение свойств галогенов и определение галогенид-ионов в водном растворе" RU 🇷🇺 Гальваникалық элементтер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Гальваникалық элементтер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Гальваникалық элементтер. Практикалық жұмыс №3 "Металдардың электрохимиялық кернеу қатарын құрастыру" KZ 🇰🇿 Гальванические элементы. Практическая работа №3 "Составление электрохимического ряда напряжений металлов" RU 🇷🇺 Гальванические элементы. Урок 1 RU 🇷🇺 Гальванические элементы. Урок 2 RU 🇷🇺 Гомологические ряды. Лабораторный опыт №7 "Составление моделей молекул органических веществ" RU 🇷🇺 Жану өнімдері және гомологтық қатарлар бойынша заттардың формулаларын анықтау тақырыбына есептер шығару KZ 🇰🇿 Закономерности изменения свойств галогенов RU 🇷🇺 Заманауи зерттеулердегі аналитикалық әдістер KZ 🇰🇿 Изомерия түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Изомерия түрлері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Окислительно-восстановительные процессы. Урок 1 RU 🇷🇺 Окислительно-восстановительные процессы. Урок 2 RU 🇷🇺 Окислительно-восстановительные свойства галогенов. Урок 1 RU 🇷🇺 Окислительно-восстановительные свойства галогенов. Урок 2 RU 🇷🇺 Органикалық заттардың құрамы мен құрылысы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Органикалық заттардың құрамы мен құрылысы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Практикалық жұмыс №4 "Эксперименттік есептер шығару". 1-сабақ KZ 🇰🇿 Применение галогенов и их соединений. Урок 1 RU 🇷🇺 Применение галогенов и их соединений. Урок 2 RU 🇷🇺 Природные карбонаты' RU 🇷🇺 Решение задач на тему: "Определение молекулярной формулы вещества по продуктам сгорания и гомологическим рядам" RU 🇷🇺 Свободно-радикальный механизм реакции замещения алканов. Галогенирование. Урок 1 RU 🇷🇺 Свободно-радикальный механизм реакции замещения алканов. Галогенирование. Урок 2 RU 🇷🇺 Табиғи карбонаттар KZ 🇰🇿 Тотығу-тотықсыздану процесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тотығу-тотықсыздану процесі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Физические свойства элементов 2 (II) группы RU 🇷🇺 Хроматография RU 🇷🇺 Хроматография KZ 🇰🇿 Хроматография. №4 зертханалық тәжірибе "Қағаз хроматографиясы" KZ 🇰🇿 Хроматография. Лабораторный опыт №4 "Бумажная хроматография" RU 🇷🇺 Циклоалкандар. Құрылысы, гомологтық қатары, изомериясы және номенклатурасы KZ 🇰🇿 Циклоалканы. Строение, гомологический ряд изомерия, номенклатура RU 🇷🇺 Электролиз. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электролиз. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Электролиз. Урок 1 RU 🇷🇺 Электролиз. Урок 2 RU 🇷🇺 Электрохимический ряд потенциалов. Урок 1 RU 🇷🇺 Электрохимический ряд потенциалов. Урок 2 RU 🇷🇺 Электрохимиялық потенциалдар қатары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электрохимиялық потенциалдар қатары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.