akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп 10ЕМН класс

Алгебра и начала анализа Темы:

"af(kx+c)+b түріндегі тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру. Гармоникалық тербелістердің теңдеуі" KZ 🇰🇿 "f(kx + c) түріндегі тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру" KZ 🇰🇿 "f(kx) түріндегі тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру" KZ 🇰🇿 "Дробно-линейная функция. Урок 2" RU 🇷🇺 af(x) түріндегі тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру KZ 🇰🇿 af(x)+b түріндегі тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру KZ 🇰🇿 y = arcsinx және y = arccosx кері тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері. Қайталау KZ 🇰🇿 y = arctg ⁡x және y = arcctg x кері тригонометриялық функциялары, олардың қасиеттері мен графиктері. Қайталау KZ 🇰🇿 y = arctg ⁡x және y = arcctg x кері тригонометриялық функциялары, олардың қасиеттері мен графиктері KZ 🇰🇿 y=arcsin x және y=arccos x кері тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері KZ 🇰🇿 y=cos x функциясының қасиеттерімен графигі KZ 🇰🇿 y=sin x функциясының қасиеттерімен графигі KZ 🇰🇿 y=tgx функциясының анықтамасы мен қасиеттері KZ 🇰🇿 Арксинус, арккосинус KZ 🇰🇿 Арксинус, арккосинус RU 🇷🇺 Арктангенс, арккотангенс KZ 🇰🇿 Арктангенс, арккотангенс RU 🇷🇺 Арктангенс, арккотангенс. Қайталау KZ 🇰🇿 Арктангенс, арккотангенс. Повторение RU 🇷🇺 Бөлшек – сызықты функция. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бөлшек – сызықты функция. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Дробно-линейная функция. Урок 1 RU 🇷🇺 Дробно-линейная функция. Урок 3 RU 🇷🇺 Кері тригонометриялық функциялары бар қарапайым теңдеулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кері тригонометриялық функциялары бар қарапайым теңдеулер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кері функция. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кері функция. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кері функция. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қайталау. Тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіру KZ 🇰🇿 Қайталау. Тригонометриялық функциялар KZ 🇰🇿 Құрамында арксинус, арккосинус бар тригонометриялық өрнектерді түрлендіру KZ 🇰🇿 Құрамында арксинус, арккосинус бар тригонометриялық өрнектерді түрлендіру. Қайталау KZ 🇰🇿 Құрамында арктангенс, арккотангенс бар тригонометриялық өрнектерді түрлендіру KZ 🇰🇿 Обратная функция RU 🇷🇺 Обратные тригонометрические функции y = arcsin⁡x и y = arccos⁡x, их свойства и графики RU 🇷🇺 Обратные тригонометрические функции y = arcsin⁡x и y = arccos⁡x, их свойства и графики. Повторение RU 🇷🇺 Обратные тригонометрические функции y = arctg⁡x и y = arcctg⁡x, их свойства и графики RU 🇷🇺 Обратные тригонометрические функции y = arctg⁡x и y = arcctg⁡x, их свойства и графики. Повторение RU 🇷🇺 Повторение. Тождественные преобразования тригонометрических выражений RU 🇷🇺 Повторение. Тригонометрические функции RU 🇷🇺 Преобразование графиков тригонометрических функций вида af(kx + c) + b. Уравнение гармонических колебаний RU 🇷🇺 Преобразование графиков тригонометрических функций вида af(x) RU 🇷🇺 Преобразование графиков тригонометрических функций вида af(x) + b RU 🇷🇺 Преобразование графиков тригонометрических функций вида f(kx + c) RU 🇷🇺 Преобразование графиков тригонометрических функций вида f(kx) RU 🇷🇺 Преобразования тригонометрических выражений, содержащих арксинус, арккосинус RU 🇷🇺 Преобразования тригонометрических выражений, содержащих арксинус, арккосинус. Повторение RU 🇷🇺 Простейшие уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции. Урок 1 RU 🇷🇺 Простейшие уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции. Урок 2 RU 🇷🇺 Простейшие уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции. Урок 3 RU 🇷🇺 Свойства функции. Урок 1 RU 🇷🇺 Свойства функции. Урок 2 RU 🇷🇺 Свойства функции. Урок 3 RU 🇷🇺 Сложная и обратная функции RU 🇷🇺 Сложная функция RU 🇷🇺 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 1 RU 🇷🇺 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 2 RU 🇷🇺 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 3 RU 🇷🇺 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 4 RU 🇷🇺 Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері және графиктері KZ 🇰🇿 Функция және оның берілу тәсілдері. Функциялардың графиктерін түрлендіру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Функция және оның берілу тәсілдері. Функциялардың графиктерін түрлендіру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Функция және оның берілу тәсілдері. Функциялардың графиктерін түрлендіру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Функция и способы ее задания. Преобразования графиков функций. Урок 1 RU 🇷🇺 Функция и способы ее задания. Преобразования графиков функций. Урок 2 RU 🇷🇺 Функция и способы ее задания. Преобразования графиков функций. Урок 3 RU 🇷🇺 Функцияның қасиеттері KZ 🇰🇿 Функцияның қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Функцияның қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Функцияның қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

Английский язык Темы:

Causes and consequences of natural disasters (atmosphere, lithosphere, hydrosphere). Lesson 1 KZ 🇰🇿 Causes and consequences of natural disasters (atmosphere, lithosphere, hydrosphere). Lesson 2 KZ 🇰🇿 Causes and consequences of natural disasters (atmosphere, lithosphere, hydrosphere). Lesson 3 KZ 🇰🇿 Causes and consequences of natural disasters (atmosphere,lithosphere,hydrosphere). Lesson 1 RU 🇷🇺 Causes and consequences of natural disasters (atmosphere,lithosphere,hydrosphere). Lesson 2 RU 🇷🇺 Causes and consequences of natural disasters (atmosphere,lithosphere,hydrosphere). Lesson 3 RU 🇷🇺 DNA in practice KZ 🇰🇿 DNA in practice RU 🇷🇺 Focus on Kazakhstan: reporting on the causes and consequences of natural disasters. Lesson 1 KZ 🇰🇿 Focus on Kazakhstan: reporting on the causes and consequences of natural disasters. Lesson 1 RU 🇷🇺 Focus on Kazakhstan: reporting on the causes and consequences of natural disasters. Lesson 2 KZ 🇰🇿 Focus on Kazakhstan: reporting on the causes and consequences of natural disasters. Lesson 2 RU 🇷🇺 Focus on Kazakhstan: reporting on the causes and consequences of natural disasters. Lesson 2. Повторение KZ 🇰🇿 Focus on Kazakhstan: reporting on the causes and consequences of natural disasters. Lesson 2. Повторение RU 🇷🇺 Focus on Kazakhstan: reporting on the causes and consequences of natural disasters. Lesson 3 KZ 🇰🇿 Focus on Kazakhstan: reporting on the causes and consequences of natural disasters. Lesson 3 RU 🇷🇺 Focus on Kazakhstan: reporting on the causes and consequences of natural disasters. Lesson 3. Повторение KZ 🇰🇿 Focus on Kazakhstan: reporting on the causes and consequences of natural disasters. Lesson 3. Повторение RU 🇷🇺 Focus on Kazakhstan: reporting on the causes and consequences of natural disasters. Lesson 4 KZ 🇰🇿 Focus on Kazakhstan: reporting on the causes and consequences of natural disasters. Lesson 4 RU 🇷🇺 Focus on Kazakhstan: reporting on the causes and consequences of natural disasters. Lesson 4. Повторение KZ 🇰🇿 Focus on Kazakhstan: reporting on the causes and consequences of natural disasters. Lesson 4. Повторение RU 🇷🇺 Global temperatures are rising! KZ 🇰🇿 Global temperatures are rising! RU 🇷🇺 How chocolate is made? KZ 🇰🇿 How chocolate is made? RU 🇷🇺 Interesting facts about genetics: Inheritance KZ 🇰🇿 Interesting facts about genetics: Inheritance RU 🇷🇺 Interesting facts about genetics: Saviour siblings KZ 🇰🇿 Interesting facts about genetics: Saviour siblings RU 🇷🇺 Interesting facts about genetics. DNA KZ 🇰🇿 Interesting facts about genetics. DNA RU 🇷🇺 Introductory lesson to genetics KZ 🇰🇿 Introductory lesson to genetics RU 🇷🇺 Myth busters (Physics, Chemistry, Biology). Lesson 1 KZ 🇰🇿 Myth busters (Physics, Chemistry, Biology). Lesson 1 RU 🇷🇺 Myth busters (Physics, Chemistry, Biology). Lesson 2 KZ 🇰🇿 Myth busters (Physics, Chemistry, Biology). Lesson 2 RU 🇷🇺 Myth busters. Cloning: myth or fact? KZ 🇰🇿 Myth busters. Cloning: myth or fact? RU 🇷🇺 Myth: Only humans can make and use tools KZ 🇰🇿 Myth: Only humans can make and use tools RU 🇷🇺 Natural disasters in Kazakhstan KZ 🇰🇿 Natural disasters in Kazakhstan KZ 🇰🇿 Natural disasters in Kazakhstan RU 🇷🇺 Natural disasters in Kazakhstan RU 🇷🇺 Prediction and prevention of natural disasters. Lesson 1 KZ 🇰🇿 Prediction and prevention of natural disasters. Lesson 1 RU 🇷🇺 Prediction and prevention of natural disasters. Lesson 2 KZ 🇰🇿 Prediction and prevention of natural disasters. Lesson 2 RU 🇷🇺 The structure of an article KZ 🇰🇿 The structure of an article RU 🇷🇺

Биология Темы:

Бактерия, саңырауқұлақ, өсімдік және жануар жасушаларының құрылым ерекшеліктері мен қызметтері KZ 🇰🇿 Биологиялық нысандарда нәруыздың болуы. Зертханалық жұмыс «Биологиялық нысандарда нәруыздың болуын анықтау» KZ 🇰🇿 Взаимосвязь между структурой, свойствами и функциями клеточной мембраны. Жидкокристаллическая модель мембраны RU 🇷🇺 Взаимосвязь между структурой, свойствами и функциями клеточной мембраны. Жидкокристаллическая модель мембраны. Повторение RU 🇷🇺 Дезоксирибонуклеин қышқылы молекуласының қызметі KZ 🇰🇿 Дезоксирибонуклеин қышқылының құрылымы (бірінші және екінші реттік). KZ 🇰🇿 Дезоксирибонуклеин қышқылының құрылысы KZ 🇰🇿 Денатурация и ренатурация белков. Лабораторная работа «Влияние различных условий (температура, рН) на структуру белков» RU 🇷🇺 Жасуша мембранасының құрылымы, қасиеттері және қызметтері арасындағы байланыс. Жасуша мембранасының сұйық кристалды моделі KZ 🇰🇿 Жасуша мембранасының құрылымы, қасиеттері және қызметтері арасындағы байланыс. Жасуша мембранасының сұйық кристалды моделі. Қайталау KZ 🇰🇿 Жасуша органоидтерінің құрылысы мен қызметтерінің ерекшеліктері KZ 🇰🇿 Жасушаның негізгі компоненттерінің қызметтері KZ 🇰🇿 Жасушаның негізгі компоненттерінің қызметтері. Қайталау KZ 🇰🇿 Жердегі тіршілік үшін судың маңызы KZ 🇰🇿 Жердегі тіршілік үшін судың маңызы. Практикалық жұмыс. Судың қасиеттерін зерттеу KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Жасуша мембранасына әр түрлі жағдайлардың әсері». Қайталау KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Жасуша мембранасына әртүрлі жағдайлардың әсері» KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Редуцирленетін және редуцирлен-бейтін қанттардың тотықсыздан-дыру қабілетін зерттеу» KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Ферменттер белсенділігіне әр түрлі жағдайлардың әсері» KZ 🇰🇿 Значение воды для жизни на Земле RU 🇷🇺 Значение воды для жизни на Земле. Практическая работа «Исследование свойств воды» RU 🇷🇺 Классификация белков по составу (простые, сложные) и по функциям RU 🇷🇺 Классификация углеводов: моносахариды, дисахариды, полисахариды RU 🇷🇺 Көмірсуларды жіктеу: моносахаридтер, дисахаридтер, полисахаридтер KZ 🇰🇿 Көмірсуларының химиялық құрылымы KZ 🇰🇿 Қосмембраналы органоидтердің құрылыыс ерекшеліктері KZ 🇰🇿 Лабораторная работа «Влияние различных условий на активность ферментов» RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Влияние различных факторов на мембрану клеток» RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Влияние различных факторов на мембрану клеток». Повторение RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Исследование восстановительной способности редуцирующих и нерудицирующих сахаров» RU 🇷🇺 Липидтердің құрылымдық компонентері KZ 🇰🇿 Майлардың химиялық құрылысы мен қызметтері KZ 🇰🇿 Мезельсон және Сталь тәжірибесі. Чаргафф ережесі KZ 🇰🇿 Мембраналық нәруыздардың, фосфолипидтердің, гликопротеиндердің, гликолипидтердің, холестеролдың қызметтері. KZ 🇰🇿 Мембраналық нәруыздардың, фосфолипидтердің, гликопротеиндердің, гликолипидтердің, холестеролдың қызметтері. Қайталау KZ 🇰🇿 Мембранасыз және бірмембраналы органоидтердің құрылыыс ерекшеліктері KZ 🇰🇿 Механизм репликации дезоксирибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺 Нәруыз денатурациясы мен ренатурациясы. Зертханалық жұмыс «Нәруыздардың құрылымына әр түрлі жағдайлардың әсері (температура, pH)». KZ 🇰🇿 Нәруыздарды құрамы (жай, күрделі) және қызметі бойынша жіктеу KZ 🇰🇿 Нәруыздардың құрылымдық деңгейлері мен құрылысы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Нәруыздардың құрылымдық деңгейлері мен құрылысы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Основные функции компонентов клетки RU 🇷🇺 Основные функции компонентов клетки. Повторение RU 🇷🇺 Особенности строения двумембранных органоидов RU 🇷🇺 Особенности строения и функций органоидов в клетке RU 🇷🇺 Особенности строения немембранных и одномембранных органоидов RU 🇷🇺 Особенности структуры и функции клеток бактерий, грибов, растений и животных RU 🇷🇺 Редуцирленетін және редуцирлен-бейтін қанттар KZ 🇰🇿 Редуцирующие и нередуцирующие сахара. RU 🇷🇺 Репликация механизмі. Дезоксирибонуклеин қышқылы KZ 🇰🇿 Рибонуклеин қышқылы және дезоксирибонуклеин қышқылы молекулалары құрылысының ұқсастықтары мен айырмашылықтары KZ 🇰🇿 Рибонуклеин қышқылы молекуласының құрылысы мен қызметтері KZ 🇰🇿 Свойства и функции жиров RU 🇷🇺 Свойства и функции углеводов RU 🇷🇺 Содержание белков в биологических объектах. Лабораторная работа «Определение содержания белков в биологических объектах» RU 🇷🇺 Строение и уровни структурной организации белков. Урок 1 RU 🇷🇺 Строение и функции молекул рибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺 Строение молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺 Структура дезоксирибонуклеиновой кислоты (первичная и вторичная цепи) RU 🇷🇺 Структурные компоненты липидов RU 🇷🇺 Сходства и различия в строении молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты и рибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺 Факторы и условия, влияющие на активность ферментов: рН; температура; концентрация субстрата, фермента, ингибитора и активатора RU 🇷🇺 Ферменттер белсенділігіне әсер ететін факторлар мен жағдайлар: рН; температура; субстрат концентрациясы, фермент ингибитор және активатор KZ 🇰🇿 Функции мембранных белков, фосфолипидов, гликопротеинов, гликолипидов, холестерола RU 🇷🇺 Функции мембранных белков, фосфолипидов, гликопротеинов, гликолипидов, холестерола. Повторение RU 🇷🇺 Функции молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺 Химическая структура углеводов RU 🇷🇺 Эксперименты Мезелсона и Сталя. Правила Чаргаффа RU 🇷🇺 Ядро KZ 🇰🇿 Ядро RU 🇷🇺

Всемирная история Темы:

«Өркениет» түсінігі KZ 🇰🇿 Африка, Америка, Австралия және Океанияның дәстүрлі өркениеттері KZ 🇰🇿 Әлемдік діндер және өркениеттердің дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Әлемдік діндер және өркениеттердің дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Военно-политический аспект взаимодействия цивилизаций. Урок 1 RU 🇷🇺 Военно-политический аспект взаимодействия цивилизаций. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Военно-политический аспект взаимодействия цивилизаций. Урок 2 RU 🇷🇺 Военно-политический аспект взаимодействия цивилизаций. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Диалог культур RU 🇷🇺 Дипломатическая сфера взаимодействия цивилизаций RU 🇷🇺 Ежелгі әлем өркениеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ежелгі әлем өркениеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Индустриальный этап развития цивилизации. Урок 1 RU 🇷🇺 Индустриальный этап развития цивилизации. Урок 2 RU 🇷🇺 Мәдениеттер диалогі KZ 🇰🇿 Мировые религии и развитие цивилизаций. Урок 1 RU 🇷🇺 Мировые религии и развитие цивилизаций. Урок 2 RU 🇷🇺 Өркениеттер әрекеттестігінің әскери-саяси аясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Өркениеттер әрекеттестігінің әскери-саяси аясы. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Өркениеттер әрекеттестігінің әскери-саяси аясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Өркениеттер әрекеттестігінің әскери-саяси аясы. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Өркениеттер әрекеттестігінің дипломатиялық аясы KZ 🇰🇿 Өркениеттер әрекеттестігінің сауда- экономикалық аясы KZ 🇰🇿 Өркениеттің дәстүрлі (аграрлық)түрі: көшпелі және отырықшы-егіншілік KZ 🇰🇿 Өркениеттің индустриалдық даму кезеңі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Өркениеттің индустриалдық даму кезеңі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Өркениеттің постиндустриалды даму кезеңі KZ 🇰🇿 Понятие «цивилизация» RU 🇷🇺 Постиндустриальный этап развития цивилизации RU 🇷🇺 Торгово-экономическая сфера взаимодействия цивилизаций RU 🇷🇺 Традиционные цивилизации Африки, Америки, Австралии и Океании RU 🇷🇺 Традиционный (аграрный) тип цивилизации: оседло-земледельческая, кочевая RU 🇷🇺 Цивилизации Древнего мира. Урок 1 RU 🇷🇺 Цивилизации Древнего мира. Урок 2 RU 🇷🇺

География Темы:

Виды методов исследования. Урок 1 RU 🇷🇺 Виды методов исследования. Урок 10 RU 🇷🇺 Виды методов исследования. Урок 2 RU 🇷🇺 Виды методов исследования. Урок 3 RU 🇷🇺 Виды методов исследования. Урок 4 RU 🇷🇺 Виды методов исследования. Урок 5 RU 🇷🇺 Виды методов исследования. Урок 6 RU 🇷🇺 Виды методов исследования. Урок 7 RU 🇷🇺 Виды методов исследования. Урок 8 RU 🇷🇺 Виды методов исследования. Урок 9 RU 🇷🇺 Виды природопользования. Урок 1 RU 🇷🇺 Виды природопользования. Урок 2 RU 🇷🇺 Визуализация географических данных. Урок 1 RU 🇷🇺 Визуализация географических данных. Урок 2 RU 🇷🇺 Визуализация географических данных. Урок 3 RU 🇷🇺 Визуализация географических данных. Урок 4 RU 🇷🇺 Визуализация географических данных. Урок 5 RU 🇷🇺 Географические базы данных. Урок 1 RU 🇷🇺 Географические базы данных. Урок 2 RU 🇷🇺 Географиялық деректер базасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Географиялық деректер базасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Географиялық деректерді визуализациялау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Географиялық деректерді визуализациялау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Географиялық деректерді визуализациялау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Географиялық деректерді визуализациялау. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Географиялық деректерді визуализациялау. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Заманауи картографиялық әдістер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Заманауи картографиялық әдістер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу әдістерінің түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу әдістерінің түрлері. 10-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу әдістерінің түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу әдістерінің түрлері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу әдістерінің түрлері. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу әдістерінің түрлері. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу әдістерінің түрлері. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу әдістерінің түрлері. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу әдістерінің түрлері. 8-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу әдістерінің түрлері. 9-сабақ KZ 🇰🇿 Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду. Урок 1 RU 🇷🇺 Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду. Урок 2 RU 🇷🇺 Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду. Урок 3 RU 🇷🇺 Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду. Урок 4 RU 🇷🇺 Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду. Урок 4. Повторение RU 🇷🇺 Принципы рационального природопользования. Урок 1 RU 🇷🇺 Принципы рационального природопользования. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Принципы рационального природопользования. Урок 2 RU 🇷🇺 Принципы рационального природопользования. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Принципы рационального природопользования. Урок 3 RU 🇷🇺 Принципы рационального природопользования. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺 Принципы рационального природопользования. Урок 4 RU 🇷🇺 Проектирование экологически чистых производств. Урок 1 RU 🇷🇺 Проектирование экологически чистых производств. Урок 2 RU 🇷🇺 Современные картографические методы. Урок 1 RU 🇷🇺 Современные картографические методы. Урок 2 RU 🇷🇺 Табиғатты пайдалану түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты пайдалану түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. 4-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Экологиялық таза өндірістерді жобалау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Экологиялық таза өндірістерді жобалау. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Геометрия Темы:

"Взаимное расположение прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Урок 3" RU 🇷🇺 "Взаимное расположение прямых в пространстве. Урок 3" RU 🇷🇺 Аксиомы стереометрии и их следствия RU 🇷🇺 Взаимное расположение прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Урок 1 RU 🇷🇺 Взаимное расположение прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Урок 2 RU 🇷🇺 Взаимное расположение прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺 Взаимное расположение прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Урок 4 RU 🇷🇺 Взаимное расположение прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Урок 4. Повторение RU 🇷🇺 Взаимное расположение прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Урок 5 RU 🇷🇺 Взаимное расположение прямых в пространстве. Урок 1 RU 🇷🇺 Взаимное расположение прямых в пространстве. Урок 2 RU 🇷🇺 Взаимное расположение прямых в пространстве. Урок 4 RU 🇷🇺 Кеңістіктегі түзулердің өзара орналасуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кеңістіктегі түзулердің өзара орналасуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кеңістіктегі түзулердің өзара орналасуы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Кеңістіктегі түзулердің өзара орналасуы. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Қайталау. Үшбұрыштарды шешу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қайталау. Үшбұрыштарды шешу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Повторение. Решение треугольников. Урок 1 RU 🇷🇺 Повторение. Решение треугольников. Урок 2 RU 🇷🇺 Стереометрия аксиомалары және олардың салдарлары KZ 🇰🇿 Тетраэдр, параллелепипед. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тетраэдр, параллелепипед. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тетраэдр, параллелепипед. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Тетраэдр, параллелепипед. Урок 1 RU 🇷🇺 Тетраэдр, параллелепипед. Урок 2 RU 🇷🇺 Тетраэдр, параллелепипед. Урок 3 RU 🇷🇺 Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Жазықтықтардың параллельдігі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Жазықтықтардың параллельдігі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Жазықтықтардың параллельдігі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Жазықтықтардың параллельдігі. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Жазықтықтардың параллельдігі. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Жазықтықтардың параллельдігі. 4-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Жазықтықтардың параллельдігі. 5-сабақ KZ 🇰🇿

Графика и проектирование Темы:

Графикалық кескіндерді орындау әдістері KZ 🇰🇿 Деление отрезка, окружности и угла на равные части. Урок 1 RU 🇷🇺 Деление отрезка, окружности и угла на равные части. Урок 2 RU 🇷🇺 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 2-Сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 4-сабақ KZ 🇰🇿 История и значение изображений RU 🇷🇺 Кесіндіні және шеңберді тең бөліктерге бөлу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кесіндіні және шеңберді тең бөліктерге бөлу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кескіннің мәні мен тарихы KZ 🇰🇿 Методы выполнения графических изображений RU 🇷🇺 Негізгі сызба құралдары, жұмыс әдістері және жұмыс орнын ұйымдастыру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Негізгі сызба құралдары, жұмыс әдістері және жұмыс орнын ұйымдастыру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Основные методы проецирования RU 🇷🇺 Основные чертежные инструменты, способы работы и организация рабочего места. Урок 1 RU 🇷🇺 Основные чертежные инструменты, способы работы и организация рабочего места. Урок 2 RU 🇷🇺 Правила оформления чертежа (нанесение размеров) RU 🇷🇺 Правила оформления чертежа (типы линий, шрифты чертежные) RU 🇷🇺 Правила оформления чертежа (формат, масштаб, основная надпись) RU 🇷🇺 Проекциялаудың негізгі әдістері KZ 🇰🇿 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 1 RU 🇷🇺 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 2 RU 🇷🇺 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 3 RU 🇷🇺 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 4 RU 🇷🇺 Сопряжение. Урок 1 RU 🇷🇺 Сопряжение. Урок 2 RU 🇷🇺 Сызбаны безендіру ережелері (пішім, масштаб, негізгі жазу) KZ 🇰🇿 Сызбаны безендіру ережелері (сызық түрлері, сызба қаріптері). KZ 🇰🇿 Тәжірбиелік жұмыс (сызық түрлері, сызба қаріптері, өлшемдерді түсіру). KZ 🇰🇿 Түйіндесу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Түйіндесу. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Информатика Темы:

Ақиқат кестесін құру KZ 🇰🇿 Ақпаратты қорғау әдістері KZ 🇰🇿 Ақпараттық қауіпсіздік KZ 🇰🇿 Бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне сандарды аудару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне сандарды аудару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Идентификациялау әдістері (БЖБ) KZ 🇰🇿 Информационная безопасность RU 🇷🇺 Компьютердің логикалық негіздері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Компьютердің логикалық негіздері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Компьютердің логикалық негіздері. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Компьютердің логикалық элементтері KZ 🇰🇿 Компьютерлік желілердің жұмыс жасау принциптері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Компьютерлік желілердің жұмыс жасау принциптері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Компьютерлік желілердің жұмыс жасау принциптері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Логикалық операциялар (дизъюнкция, конъюнкция, инверсия) KZ 🇰🇿 Логические операции (дизъюнкция, конъюнкция, инверсия) RU 🇷🇺 Логические основы компьютера. Урок 1 RU 🇷🇺 Логические основы компьютера. Урок 2 RU 🇷🇺 Логические основы компьютера. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Логические элементы компьютера RU 🇷🇺 Мәтіндік ақпаратты кодтау принциптері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік ақпаратты кодтау принциптері. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Мәтіндік ақпаратты кодтау принциптері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Методы защиты информации RU 🇷🇺 Методы идентификации личности (СОР) RU 🇷🇺 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Урок 1 RU 🇷🇺 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Урок 2 RU 🇷🇺 Построение таблиц истинности RU 🇷🇺 Принципы кодирования текстовой информации. Урок 1 RU 🇷🇺 Принципы кодирования текстовой информации. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Принципы кодирования текстовой информации. Урок 2 RU 🇷🇺 Принципы работы компьютерных сетей. Урок 1 RU 🇷🇺 Принципы работы компьютерных сетей. Урок 2 RU 🇷🇺 Принципы работы компьютерных сетей. Урок 3 RU 🇷🇺

История Казахстана Темы:

«Великая Степь»: историко-географическая характеристика. Урок 1 RU 🇷🇺 «Великая Степь»: историко-географическая характеристика. Урок 2 RU 🇷🇺 «Ұлы Дала»: тарихи-географиялық сипаттамасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 «Ұлы Дала»: тарихи-географиялық сипаттамасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Әлемдік мәдениеттің дамуына Орталық Азия халықтарының қосқан үлесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Әлемдік мәдениеттің дамуына Орталық Азия халықтарының қосқан үлесі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Әлемдік мәдениеттің дамуына Орталық Азия халықтарының қосқан үлесі. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Вклад народов Центральной Азии в развитие мировой культуры. Урок 1 RU 🇷🇺 Вклад народов Центральной Азии в развитие мировой культуры. Урок 2 RU 🇷🇺 Вклад народов Центральной Азии в развитие мировой культуры. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Древние очаги центрально-азиатских цивилизаций. Урок 1 RU 🇷🇺 Древние очаги центрально-азиатских цивилизаций. Урок 2 RU 🇷🇺 Ерте көшпенділер дәуіріндегі Ұлы Дала өркениеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ерте көшпенділер дәуіріндегі Ұлы Дала өркениеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Әлемдік өркениет тарихындағы Ұлы Дала. Орталық Азия тарихындағы Ұлы Даланың рөлі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Әлемдік өркениет тарихындағы Ұлы Дала. Ұлы Дала көшпелі өркениетінің ерекшеліктерінің сипаттамасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Ұлы Дала көшпелі өркениетінің ерекшеліктері. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Исследовательская работа: Великая Степь в истории мировой цивилизации. Урок 1 RU 🇷🇺 Исследовательская работа: Великая Степь в истории мировой цивилизации. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Исследовательская работа: Великая Степь в истории мировой цивилизации. Урок 2 RU 🇷🇺 Истоки и особенности возникновения цивилизации Великой Степи (энеолит, эпоха бронзы). Урок 1 RU 🇷🇺 Истоки и особенности возникновения цивилизации Великой Степи (энеолит, эпоха бронзы). Урок 2 RU 🇷🇺 История изучения традиционных цивилизаций Центральной Азии. Урок 1 RU 🇷🇺 История изучения традиционных цивилизаций Центральной Азии. Урок 2 RU 🇷🇺 Орталық Азия өркениеттерінің ежелгі ошақтары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Орталық Азия өркениеттерінің ежелгі ошақтары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Орталық Азия: ұғымының тарихи және географиялық аспектілері KZ 🇰🇿 Орталық Азияның дәстүрлі өркениеттерін зерттеу тарихы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Орталық Азияның дәстүрлі өркениеттерін зерттеу тарихы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ұлы дала өркениетінің қайнар көзі және қалыптасуының ерекшеліктері (энеолит, қола дәуірі). 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ұлы дала өркениетінің қайнар көзі және қалыптасуының ерекшеліктері (энеолит, қола дәуірі). 2-сабақ KZ 🇰🇿 Центральная Азия: исторические и географические аспекты понятия RU 🇷🇺 Цивилизация Великой Степи в эпоху ранних кочевников. Урок 1 RU 🇷🇺 Цивилизация Великой Степи в эпоху ранних кочевников. Урок 2 RU 🇷🇺

Казахская литература Темы:

«Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» өлеңі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» өлеңі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 «Масғұт» поэмасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 «Масғұт» поэмасы. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 «Масғұт» поэмасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 «Масғұт» поэмасы. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 «Масғұт» поэмасы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 «Сегіз аяқ» өлеңі KZ 🇰🇿 Абай Құнанбаев «Лай суға май бітпес қой өткенге» өлеңі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Абай Құнанбаев «Лай суға май бітпес қой өткенге» өлеңі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Абай Құнанбаев «Сегіз аяқ» өлеңі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Абай Құнанбаев «Сегіз аяқ» өлеңі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Абай шығармашылығы: «Сегіз аяқ» өлеңі KZ 🇰🇿 Абайдың он жетінші қарасөзі KZ 🇰🇿 Абайдың он жетінші қарасөзі KZ 🇰🇿 Отыз екінші қара сөз. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Отыз екінші қара сөз. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Казахский язык Темы:

Абай - елдік мұраттың айнымас темірқазығы KZ 🇰🇿 Алаш – қазақтың бір аты KZ 🇰🇿 Бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдық сананы қалыптастырудағы орны KZ 🇰🇿 Қоғам құндылықтары-қозғаушы күш KZ 🇰🇿 Құндылық – адам өміріндегі рөлі KZ 🇰🇿 Сауаттылық – мәдениеттіліктің белгісі KZ 🇰🇿 Сауаттылық – мәдениеттіліктің белгісі. Қайталау KZ 🇰🇿 Сөз құндылығы - ұлт құндылығы KZ 🇰🇿 Сөз мәдениеті KZ 🇰🇿

Казахский язык и литература Темы:

«Томирис» фильмі RU 🇷🇺 Балғабек Қыдырбекұлы «Теміржолшы» әңгімесі мен Ә.Қастеев «Түрксіб» туындысы. Түрксіб темір жолының Қазақстан дамуындағы рөлі RU 🇷🇺 Балғабек Қыдырбекұлы «Теміржолшы» әңгімесі. 1-сабақ RU 🇷🇺 Балғабек Қыдырбекұлы «Теміржолшы» әңгімесі. 2-сабақ RU 🇷🇺 Балғабек Қыдырбекұлы «Теміржолшы» әңгімесі. Мақала RU 🇷🇺 Ғабиден Мұстафин «Қарағанды» романы RU 🇷🇺 Ғаламтор арқылы табыс табу жолдары RU 🇷🇺 Дулат Исабеков «Әпке» драмасы. 1-сабақ RU 🇷🇺 Дулат Исабеков «Әпке» драмасы. 1-сабақ. Повторение RU 🇷🇺 Дулат Исабеков «Әпке» драмасы. 2-сабақ RU 🇷🇺 Дулат Исабеков «Әпке» драмасы. 2-сабақ. Повторение RU 🇷🇺 Еңбегімен әлемді өзгерткен адамдар RU 🇷🇺 Еңбегімен ерекшеленген кемеңгер тұлға RU 🇷🇺 Еңбегімен шетелде табысқа жеткен қазақстандықтар RU 🇷🇺 Еңбек нарығы және сұраныс. Сұранысқа ие мамандықтар RU 🇷🇺 Еңбек нарығы: мәселелер және шешу жолдары RU 🇷🇺 Заманауи фильмдер RU 🇷🇺 Заманауи фильмдер. Повторение RU 🇷🇺 Көмір өнеркәсібі RU 🇷🇺 Қазақ киносы мен театры. 1-сабақ RU 🇷🇺 Қазақ киносы мен театры. 2-сабақ RU 🇷🇺 Қазақ киносы мен театры. 2-сабақ. Повторение RU 🇷🇺 Қазақ киносының бүгінгі келбеті RU 🇷🇺 Қазақстандық өнімдер RU 🇷🇺 Қазақстанның танымал актерлері RU 🇷🇺 Қазақтың опера және балет театры RU 🇷🇺 Қыдырбекұлы «Теміржолшы» әңгімесі Түрксіб темір жолының құрылысы RU 🇷🇺 Орындалған арман RU 🇷🇺 Отандық аяқ қиім өндірісі RU 🇷🇺 Отандық киім өнеркәсібі RU 🇷🇺 Отандық металлургия және автокөлік өнеркәсібі. RU 🇷🇺 Отандық ойыншық өнеркәсібі RU 🇷🇺 Отандық өнім RU 🇷🇺 Өнеркәсіп өнімдерін тұтыну RU 🇷🇺 Шетелге шығарылатын өнімдер RU 🇷🇺

Основы права Темы:

Адам құқығы түсінігі және оның негізгі түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Адам құқығы түсінігі және оның негізгі түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Адам құқығы түсінігі және оның негізгі түрлері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Азаматтық қоғам түсінігі, оның негізгі элементтері мен институттары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Азаматтық қоғам түсінігі, оның негізгі элементтері мен институттары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Құқық жүйесі. Мемлекет құқықтың ерекше субъектісі ретінде. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Құқық жүйесі. Мемлекет құқықтың ерекше субъектісі ретінде. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Құқықтық мемлекет түсінігі және оның принциптері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Құқықтық мемлекет түсінігі және оның принциптері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Құқықтың негізгі белгілері мен функциясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Құқықтың негізгі белгілері мен функциясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Основные признаки и функции права. Урок 1 RU 🇷🇺 Основные признаки и функции права. Урок 2 RU 🇷🇺 Понятие и основные виды прав человека. Урок 1 RU 🇷🇺 Понятие и основные виды прав человека. Урок 2 RU 🇷🇺 Понятие и основные виды прав человека. Урок 3 RU 🇷🇺 Понятие и принципы правового государства. Урок 1 RU 🇷🇺 Понятие и принципы правового государства. Урок 2 RU 🇷🇺 Понятие, основные элементы и институты гражданского общества. Урок 1 RU 🇷🇺 Понятие, основные элементы и институты гражданского общества. Урок 2 RU 🇷🇺 Правоохранительные органы Республики Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺 Правоохранительные органы Республики Казахстан. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Правоохранительные органы Республики Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺 Принципы правосудия. Урок 1 RU 🇷🇺 Принципы правосудия. Урок 2 RU 🇷🇺 Принципы правосудия. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Система права. Государство как особый субъект права. Урок 1 RU 🇷🇺 Система права. Государство как особый субъект права. Урок 2 RU 🇷🇺 Сот төрелігінің принциптері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сот төрелігінің принциптері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Сот төрелігінің принциптері. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

Основы предпринимательства и бизнеса Темы:

Бизнес идеяны құрастыруға арналған құралдарды қолдану KZ 🇰🇿 Введение в предпринимательство RU 🇷🇺 Использование инструментов для формулирования бизнес-идеи RU 🇷🇺 Исторический экскурс в экономику Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺 Исторический экскурс в экономику Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺 Кәсіпкерлік тәсілдеме: бастамашылдық және даму мен жаңашылдыққа үздіксіз ұмтылу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кәсіпкерлік тәсілдеме: бастамашылдық және даму мен жаңашылдыққа үздіксіз ұмтылу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кәсіпкерлікке кіріспе KZ 🇰🇿 Қазақстан экономикасына тарихи экскурс. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан экономикасына тарихи экскурс. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Механизм функционирования рынка. Урок 1 RU 🇷🇺 Механизм функционирования рынка. Урок 2 RU 🇷🇺 Микроэкономика и макроэкономика. Айырмашылықтарын түсіну KZ 🇰🇿 Микроэкономика и макроэкономика. Понимание различий RU 🇷🇺 Нарықтық тепе-теңдік. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Нарықтық тепе-теңдік. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Нарықтық тепе-теңдік. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Нарықтық тепе-теңдік. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Нарықтың қызмет ету механизмі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Нарықтың қызмет ету механизмі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Өндіріс процессіне қатысатын ресурстар мен факторларды ажырату KZ 🇰🇿 Өндіріс үрдісіне қатысатын ресурстар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Өндіріс үрдісіне қатысатын ресурстар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Предпринимательский подход: инициативность и непрерывное стремление к развитию и новаторству. Урок 1 RU 🇷🇺 Предпринимательский подход: инициативность и непрерывное стремление к развитию и новаторству. Урок 2 RU 🇷🇺 Различие между ресурсами и факторами, участвующими в процессе производства RU 🇷🇺 Ресурсы вовлеченные в процесс производства. Урок 1 RU 🇷🇺 Ресурсы вовлеченные в процесс производства. Урок 2 RU 🇷🇺 Рыночное равновесие. Урок 1 RU 🇷🇺 Рыночное равновесие. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Рыночное равновесие. Урок 2 RU 🇷🇺 Рыночное равновесие. Урок 3 RU 🇷🇺 Сұраныс және ұсынысқа әсер етуші факторлар KZ 🇰🇿 Сұраныс және ұсынысқа әсер етуші факторлар. Қайталау KZ 🇰🇿 Факторы, влияющие на спрос и предложение RU 🇷🇺 Факторы, влияющие на спрос и предложение. Повторение RU 🇷🇺

Русская литература Темы:

«А счастье было так возможно…». Трагизм героев романа «Евгений Онегин» RU 🇷🇺 «А счастье было так возможно…». Трагизм героев романа «Евгений Онегин». Повторение RU 🇷🇺 «Евгений Онегин»: творческая история романа. Особенности жанра и композиции. Онегинская строфа. (убрать урок 2) RU 🇷🇺 Герои романа «Евгений Онегин» в оценке В.Г. Белинского RU 🇷🇺 Евгений Онегин: трагические итоги жизненного пути. Онегин и Ленский RU 🇷🇺 Образ автора в романе «Евгений Онегин» RU 🇷🇺 Образ Евгения Онегина RU 🇷🇺 Онегин и Ленский RU 🇷🇺 Письмо Татьяны RU 🇷🇺 Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» RU 🇷🇺 Роль лирических отступлений в романе «Евгений Онегин» RU 🇷🇺 Роль лирических отступлений в романе «Евгений Онегин». Повторение RU 🇷🇺 Семья Лариных RU 🇷🇺 Сон Татьяны RU 🇷🇺 Татьяна – «милый идеал» RU 🇷🇺 Творческая работа по роману «Евгений Онегин» RU 🇷🇺 Эволюция отношений Онегина и Татьяны RU 🇷🇺

Русский язык Темы:

День единства народов Казахстана RU 🇷🇺 Казахстанская модель межэтнического согласия RU 🇷🇺 Символы и образы толерантности RU 🇷🇺 Спешите делать добрые дела. Заметка RU 🇷🇺 Спешите делать добрые дела. Заметка. Повторение RU 🇷🇺 Толерантность в Казахстане. Виды толерантности RU 🇷🇺 Толерантность в литературе RU 🇷🇺 Толерантность и подросток RU 🇷🇺 Что такое толерантность? RU 🇷🇺

Русский язык и литература Темы:

А.К. Толстой. «Растянулся на просторе» KZ 🇰🇿 А.С. Пушкин. «Монастырь на Казбеке» KZ 🇰🇿 В. Высоцкий «Гимн морю и горам» KZ 🇰🇿 Г. Бельгер «Дедушка Сергали» KZ 🇰🇿 Г. Бельгер «Дедушка Сергали». Қайталау KZ 🇰🇿 К. Паустовский «Бескорыстие» KZ 🇰🇿 М. Симашко «Емшан» KZ 🇰🇿 М.Д. Симашко «Емшан». Қайталау KZ 🇰🇿 М.Ю. Лермонтов. «Родина» KZ 🇰🇿 Программа «Мәңгілік Ел» KZ 🇰🇿 Туризм. Экотуризм. Урок 1 KZ 🇰🇿 Туризм. Экотуризм. Урок 2 KZ 🇰🇿 Туризм. Экотуризм. Урок 3 KZ 🇰🇿 Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». Урок 1 KZ 🇰🇿 Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». Урок 2 KZ 🇰🇿 Человек и Родина KZ 🇰🇿 Экотуризм KZ 🇰🇿

Физика Темы:

№ 1 Зертханалық жұмыс Көлбеу жазықтық бойымен қозғалатын дененің үдеуін анықтау KZ 🇰🇿 № 2 Зертханалық жұмыс. Ұшу қашықтығының лақтыру бұрышына тәуелділігін зерттеу KZ 🇰🇿 № 4 Зертханалық жұмыс. Бір-біріне бұрыш жасай бағытталған күштерді қосу KZ 🇰🇿 №3 Зертханалық жұмыс. Көлбеу науамен сырғанайтын дененің қозғалысын оқып үйрену KZ 🇰🇿 №5 Зертханалық жұмыс. Тұтқыр сұйықта қозғалатын кішкентай шардың жылдамдығының оның радиусынан тәуелділігін зерттеу KZ 🇰🇿 Абсолют қатты дененің инерция моменті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Абсолют қатты дененің инерция моменті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бүкіл әлемдік тартылыс заңы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бүкіл әлемдік тартылыс заңы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бүкіл әлемдік тартылыс заңы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Виды равновесия RU 🇷🇺 Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течения жидкостей и газов RU 🇷🇺 Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течения жидкостей и газов. Повторение RU 🇷🇺 Гидродинамика. Сұйықтар мен газдардың ламинарлық және турбуленнтік ағыстары KZ 🇰🇿 Гидродинамика. Сұйықтықтар мен газдардың ламинарлық және турбулентті ағыстары. Қайталау KZ 🇰🇿 Движение тела, брошенного под углом к горизонту RU 🇷🇺 Закон Всемирного тяготения. Урок 1 RU 🇷🇺 Закон Всемирного тяготения. Урок 2 RU 🇷🇺 Закон Всемирного тяготения. Урок 3 RU 🇷🇺 Законы сохранения импульса и механической энергии, их связь со свойствами пространства и времени. Урок 1 RU 🇷🇺 Законы сохранения импульса и механической энергии, их связь со свойствами пространства и времени. Урок 2 RU 🇷🇺 Законы сохранения импульса и механической энергии, их связь со свойствами пространства и времени. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы, оның кеңістік қасиеттерімен байланысы. Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы, оның кеңістік қасиеттерімен байланысы. Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Инвариантные и относительные физические величины. Принцип относительности Галилея RU 🇷🇺 Инвариантты және салыстырмалы физикалық шамалар. Галилейдің салыстырмалылық принципі KZ 🇰🇿 Кинематика криволинейного движения. Урок 1 RU 🇷🇺 Кинематика криволинейного движения. Урок 2 RU 🇷🇺 Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы. KZ 🇰🇿 Күштер. Күштерді қосу. Ньютон заңдары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Күштер. Күштерді қосу. Ньютон заңдары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазіргі заманғы физиканың рөлі KZ 🇰🇿 Қисық сызықты қозғалыс кинематикасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қисық сызықты қозғалыс кинематикасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Лабораторная работа № 4. Сложение сил, направленных под углом друг к другу RU 🇷🇺 Лабораторная работа №1. Определение ускорения тела, движущегося по наклонной плоскости RU 🇷🇺 Лабораторная работа №2. Исследование зависимости дальности полета тела от угла бросания RU 🇷🇺 Лабораторная работа №3. Изучение движения тела, скатывающегося по наклонному желобу RU 🇷🇺 Лабораторная работа №5. Исследование зависимости скорости шарика от его радиуса при движении в вязкой жидкости RU 🇷🇺 Массалар центрі. KZ 🇰🇿 Механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары және олардың кеңістік пен уақыттың қасиеттерімен байланысы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары және олардың кеңістік пен уақыттың қасиеттерімен байланысы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары және олардың кеңістік пен уақыттың қасиеттерімен байланысы. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Момент импульса. Закон сохранения момента импульса и его связь со свойствами пространства. Основное уравнение динамики вращательного движения. Урок 1 RU 🇷🇺 Момент импульса. Закон сохранения момента импульса и его связь со свойствами пространства. Основное уравнение динамики вращательного движения. Урок 2 RU 🇷🇺 Момент инерции абсолютно твердого тела. Урок 1 RU 🇷🇺 Момент инерции абсолютно твердого тела. Урок 2 RU 🇷🇺 Основные понятия и уравнения кинематики равноускоренного движения тела. Урок 1 RU 🇷🇺 Основные понятия и уравнения кинематики равноускоренного движения тела. Урок 2 RU 🇷🇺 Погрешности физических величин. Обработка результатов измерений RU 🇷🇺 Роль физики в современном мире RU 🇷🇺 Силы. Сложение сил. Законы Ньютона. Урок 1 RU 🇷🇺 Силы. Сложение сил. Законы Ньютона. Урок 2 RU 🇷🇺 Теңүдемелі қозғалыс кинематикасының негізгі теңдеулері мен ұғымдары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Теңүдемелі қозғалыс кинематикасының негізгі теңдеулері мен ұғымдары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тепе-теңдік түрлері. KZ 🇰🇿 Течение вязкой жидкости. Формула Стокса. Обтекание тел. Урок 1 RU 🇷🇺 Течение вязкой жидкости. Формула Стокса. Обтекание тел. Урок 2 RU 🇷🇺 Тұтқыр сұйықтың қозғалысы. Стокс формуласы. Денелерді қапталдай ағу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тұтқыр сұйықтың қозғалысы. Стокс формуласы. Денелерді қапталдай ағу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Подъемная сила. Урок 1 RU 🇷🇺 Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Подъемная сила. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Подъемная сила. Урок 2 RU 🇷🇺 Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Подъемная сила. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Үзіліссіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Көтергіш күш. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Үзіліссіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Көтергіш күш. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Үзіліссіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Көтергіш күш. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Үзіліссіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Көтеруші күш. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Физикалық шамалардың қателіктері. Өлшеулер нәтижесін өңдеу KZ 🇰🇿 Центр масс RU 🇷🇺

Физическая культура Темы:

Арнайы жаттығулар мен тіреулер KZ 🇰🇿 Әр түрлі снарядтарды лақтыру және лақтыру техникасы KZ 🇰🇿 Волейболдағы ойын техникасы мен техникалық тәсілдер. KZ 🇰🇿 Волейболдағы тактикалық іс-әрекеттер KZ 🇰🇿 Гандбол ойын техникасы KZ 🇰🇿 Гандбол ойын техникасы. Қайталау KZ 🇰🇿 Жеңіл атлетика сабақтарындағы қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Жерден және екпеден ұзындыққа секіру техникасын зерттеу KZ 🇰🇿 Изучение техники бега на короткие дистанции RU 🇷🇺 Изучение техники бега на средние и длинные дистанции RU 🇷🇺 Изучение техники прыжков в длину с места и с разбега RU 🇷🇺 Командная работа в эстафетах RU 🇷🇺 Комплексы упражнений на улучшение силы и выносливости для кроссовой подготовки RU 🇷🇺 Кроссты дайындау үшін күш пен төзімділікті жақсартуға арналған жаттығулар кешені KZ 🇰🇿 Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын зерттеу KZ 🇰🇿 Ойын тактикалық әрекеттерін талдау KZ 🇰🇿 Ойыншылардың және қақпашының техникалық әрекеттері KZ 🇰🇿 Ойыншылардың техникасы KZ 🇰🇿 Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру техникасын зерттеу KZ 🇰🇿 Разбор тактических действий игры RU 🇷🇺 Специальные упражнения и стойки RU 🇷🇺 Спорттық гандбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Спорттық гандбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Қайталау KZ 🇰🇿 Спорттық ойындар кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Волейбол KZ 🇰🇿 Тактические действия в волейболе RU 🇷🇺 Техника безопасности на занятиях легкой атлетики RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре гандбол RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре гандбол. Повторение RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивных играх RU 🇷🇺 Техника бросков и метаний различных снарядов в цель и на дальность RU 🇷🇺 Техника игроков RU 🇷🇺 Техника игры в гандбол RU 🇷🇺 Техника игры в гандбол. Повторение RU 🇷🇺 Техника игры и технические приемы в волейболе RU 🇷🇺 Технические действия игроков и вратаря RU 🇷🇺 Эстафетадағы командалық жұмыс KZ 🇰🇿

Химия Темы:

Атом – күрделі бөлшек. «Орташа салыстармалы атомдық массаны есептеу»тақырыбына есептер шығару KZ 🇰🇿 Атом – сложная частица. Решение задач на тему: «Вычисление средней относительной атомной массы» RU 🇷🇺 Білімді жалпылау сабағы KZ 🇰🇿 Валентті электрон жұбы бұлттарының тебісу теориясы KZ 🇰🇿 Водородная связь RU 🇷🇺 Гибридтену түрлері: sp-, sp²-, sp³-. №1 зертханалық тәжірибе «‎Ковалентті байланысты заттардың моделін құрастыру» KZ 🇰🇿 Движение электронов в атомах. Урок 1 RU 🇷🇺 Движение электронов в атомах. Урок 2 RU 🇷🇺 Закономерности изменения свойств соединений в периодах и группах. Урок 1 RU 🇷🇺 Закономерности изменения свойств соединений в периодах и группах. Урок 2 RU 🇷🇺 Закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам RU 🇷🇺 Закономерность изменения кислотно-основных свойств соединений в периодах и группах. Урок 1 RU 🇷🇺 Закономерность изменения кислотно-основных свойств соединений в периодах и группах. Урок 2 RU 🇷🇺 Закономерность изменения свойств элементов в периодах и группах. Урок 1 RU 🇷🇺 Закономерность изменения свойств элементов в периодах и группах. Урок 2 RU 🇷🇺 Зат мөлшері. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Зат мөлшері. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Зат мөлшері. Стехиометриялық заңдар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Зат мөлшері. Стехиометриялық заңдар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Иондық байланыс. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Иондық байланыс. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ионная связь. Урок 1 RU 🇷🇺 Ионная связь. Урок 2 RU 🇷🇺 Ковалентная связь. Свойства ковалентной связи RU 🇷🇺 Коваленттік байланыс KZ 🇰🇿 Коваленттік байланыс қасиеттері KZ 🇰🇿 Количество вещества. Стехиометрические законы. Урок 1 RU 🇷🇺 Количество вещества. Стехиометрические законы. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Количество вещества. Стехиометрические законы. Урок 2 RU 🇷🇺 Количество вещества. Стехиометрические законы. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Кристалдық торлар KZ 🇰🇿 Кристаллические решетки RU 🇷🇺 Металдық байланыс KZ 🇰🇿 Металлическая связь RU 🇷🇺 Негізгі стехиометриялық заңдылықтар KZ 🇰🇿 Негізгі стехиометриялық заңдылықтар. Қайталау KZ 🇰🇿 Основные стехиометрические законы химии RU 🇷🇺 Основные стехиометрические законы химии. Повторение RU 🇷🇺 Относительная атомная и молекулярная масса RU 🇷🇺 Относительная атомная и молекулярная масса. Повторение RU 🇷🇺 Период және топ бойынша қосылыстардың қышқылдық-негіздік қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Период және топ бойынша қосылыстардың қышқылдық-негіздік қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Период және топ бойынша элементтер қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Период және топ бойынша элементтер қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Периодтар және топтарда қосылыстардың қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Периодтар және топтарда қосылыстардың қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Периодтар және топтарда қосылыстардың қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Радиоактивность RU 🇷🇺 Радиоактивтілік KZ 🇰🇿 Расчеты по уравнениям реакций. Урок 1 RU 🇷🇺 Расчеты по уравнениям реакций. Урок 2 RU 🇷🇺 Расчеты по уравнениям реакций. Урок 3 RU 🇷🇺 Реакция теңдеулері бойынша есептеулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Реакция теңдеулері бойынша есептеулер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Реакция теңдеулері бойынша есептеулер. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнімнің проценттік шығымын есептеу KZ 🇰🇿 Салыстырмалы атомдық және молекулалық масса KZ 🇰🇿 Салыстырмалы атомдық және молекулалық масса. Қайталау KZ 🇰🇿 Свойства ковалентной связи RU 🇷🇺 Сутектік байланыс KZ 🇰🇿 Теория отталкивания электронных пар RU 🇷🇺 Типы гибридизации: sp-, sp²-, sp³-. Лабораторная работа №1 «‎Составление моделей веществ с ковалентной связью» RU 🇷🇺 Урок обобщения знаний RU 🇷🇺 Электрондардың атомдардағы қозғалысы (2 сабақ) KZ 🇰🇿 Электрондардың атомдардағы қозғалысы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электроотрицательность и полярность связи RU 🇷🇺 Электртерістілік және байланыс полярлығы KZ 🇰🇿 Энергетикалық деңгейлер. Кванттық сандар және орбитальдар KZ 🇰🇿 Энергетические уровни и подуровни. Квантовые числа и орбитали RU 🇷🇺 Ядерные реакции RU 🇷🇺 Ядролық реакциялар KZ 🇰🇿

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.