akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп 10ОГН класс

Алгебра и начала анализа Темы:

10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау KZ 🇰🇿 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Кездейсоқ шамалар және олардың сандық қасиеттері KZ 🇰🇿 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Кездейсоқ шамалар және олардың сандық қасиеттері KZ 🇰🇿 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер KZ 🇰🇿 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Тригонометриялық функциялар KZ 🇰🇿 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Функция және оның қасиеттері мен графигі KZ 🇰🇿 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Функцияның өсу және кему белгілері KZ 🇰🇿 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Функцияның өсу және кему белгілері KZ 🇰🇿 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Функцияның туындысы. Туындының физикалық және геометриялық мағынасы. Функция графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуі KZ 🇰🇿 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Функцияның туындысы. Туындының физикалық және геометриялық мағынасы. Функция графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуі KZ 🇰🇿 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Ықтималдық KZ 🇰🇿 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Ықтималдық KZ 🇰🇿 Дискретные и непрерывные случайные величины. Урок 1' RU 🇷🇺 Дискретные и непрерывные случайные величины. Урок 2' RU 🇷🇺 Дискретные и непрерывные случайные величины. Урок 3' RU 🇷🇺 Дискретные и непрерывные случайные величины. Урок 4' RU 🇷🇺 Дискретные и непрерывные случайные величины. Урок 5' RU 🇷🇺 Дискретные и непрерывные случайные величины. Урок 6' RU 🇷🇺 Дискретті және үздіксіз кездейсоқ шамалар. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Дискретті және үздіксіз кездейсоқ шамалар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Дискретті және үздіксіз кездейсоқ шамалар. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Дискретті және үздіксіз кездейсоқ шамалар. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Дискретті және үздіксіз кездейсоқ шамалар. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Дискретті және үздіксіз кездейсоқ шамалар. 6-сабақ' KZ 🇰🇿 Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. 6-сабақ' KZ 🇰🇿 Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Кездейсоқ шамалар. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Кездейсоқ шамалар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса. Случайные величины и их числовые характеристики RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса. Случайные величины и их числовые характеристики RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса. Вероятность RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса. Вероятность RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса. Признаки возрастания и убывания функции RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса. Признаки возрастания и убывания функции RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса. Производная функции. Физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса. Производная функции. Физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса. Решение тригонометрических уравнений и неравенств RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса. Решение тригонометрических уравнений и неравенств RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса. Тригонометрические функции RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса. Тригонометрические функции RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса. Функция, ее свойства и график RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса. Функция, ее свойства и график RU 🇷🇺 Случайные величины. Урок 1' RU 🇷🇺 Случайные величины. Урок 2' RU 🇷🇺 Числовые характеристики дискретных случайных величин. Урок 1' RU 🇷🇺 Числовые характеристики дискретных случайных величин. Урок 2' RU 🇷🇺 Числовые характеристики дискретных случайных величин. Урок 3' RU 🇷🇺 Числовые характеристики дискретных случайных величин. Урок 4' RU 🇷🇺 Числовые характеристики дискретных случайных величин. Урок 5 RU 🇷🇺 Числовые характеристики дискретных случайных величин. Урок 5 RU 🇷🇺 Числовые характеристики дискретных случайных величин. Урок 6 RU 🇷🇺 Числовые характеристики дискретных случайных величин. Урок 6 RU 🇷🇺 Числовые характеристики дискретных случайных величин. Урок 7 RU 🇷🇺 Числовые характеристики дискретных случайных величин. Урок 7 RU 🇷🇺

Английский язык Темы:

A dream island KZ 🇰🇿 A gap year' RU 🇷🇺 A gap year' KZ 🇰🇿 Amazing places of Kazakhstan KZ 🇰🇿 An interesting tour KZ 🇰🇿 An opinion essay KZ 🇰🇿 City profiles KZ 🇰🇿 Civil engineering KZ 🇰🇿 Civil engineering KZ 🇰🇿 Civil engineering RU 🇷🇺 Different cultures and traditions KZ 🇰🇿 Downshifting: advantages and disadvantages KZ 🇰🇿 Happiness and money' RU 🇷🇺 Happiness and money' KZ 🇰🇿 How to be happy?' RU 🇷🇺 How to be happy?' KZ 🇰🇿 How to write an independent project KZ 🇰🇿 How to write an independent project RU 🇷🇺 How to write an independent project KZ 🇰🇿 Independent project guide. Places. KZ 🇰🇿 Living happily' RU 🇷🇺 Living happily' KZ 🇰🇿 Living without money (Part I)' RU 🇷🇺 Living without money (Part I)' KZ 🇰🇿 Living without money (Part II)' RU 🇷🇺 Living without money (Part II)' KZ 🇰🇿 People around the world (Part I)' RU 🇷🇺 People around the world (Part I)' KZ 🇰🇿 People around the world (Part II)' RU 🇷🇺 People around the world (Part II)' KZ 🇰🇿 Planning an economically sustainable city of the future KZ 🇰🇿 Planning an economically sustainable city of the future KZ 🇰🇿 Planning an economically sustainable city of the future RU 🇷🇺 Pros and cons of smart cities KZ 🇰🇿 Pros and cons of smart cities KZ 🇰🇿 Pros and cons of smart cities KZ 🇰🇿 Relocating KZ 🇰🇿 Renovation of old cities (unit revision) RU 🇷🇺 Renovation of old cities (unit revision) RU 🇷🇺 Renovation of old cities (unit revision) KZ 🇰🇿 What is downshifting? RU 🇷🇺 What is downshifting? KZ 🇰🇿

Биология Темы:

Биомеханиканы робототехникада қолдану. Инженерлік және медициналық биомеханика.' KZ 🇰🇿 Бұлшықет талшықтарының жиырылу механизмі' KZ 🇰🇿 Взаимосвязь строения и функции холинергического синапса. Механизм синаптической передачи' RU 🇷🇺 Виды механорецепторов. Реакция механорецепторов на изменения раздражителей на примере телец Пачини' RU 🇷🇺 Гендерді клондау, дезоксирибонуклеин қышқылын секвенирлеу, мутагенездегі полимеразды тізбекті реакцияның маңызы KZ 🇰🇿 Гендік модификацияланған ағзаны қолданудың оң және теріс тұстары. Гендік модификацияланған ағзаны қолданудың этикалық сұрақтары KZ 🇰🇿 Жүрек автоматиясының механизмі. Жүректегі қозудың өту жылдамдығы' KZ 🇰🇿 Жүрек бұлшықетінің жиырылғыштығы. Электрокардиография, оның диагностикалық маңызы KZ 🇰🇿 Жұлынның құрылысы мен қызметі' KZ 🇰🇿 Жылдам және баяу жиырылатын бұлшықет талшықтарының орналасуы' KZ 🇰🇿 Жылдам және баяу жиырылатын бұлшықет талшықтарының ортақ қасиеті мен құрылысы' KZ 🇰🇿 Значение полимеразной цепной реакции в клонировании генов, секвенировании дезоксирибонуклеиновой кислоты, мутагенезе RU 🇷🇺 Көлденең жолақты бұлшықет ұлпаларының құрылысы. Миофибрилла құрылысы (саркомерлер, актин, миозин т.б.)' KZ 🇰🇿 Локализации и общие свойства быстрых и медленных мышечных волокон' RU 🇷🇺 Механизм автоматии сердца. Проводящая система сердца. Процессы деполяризации, реполяризации' RU 🇷🇺 Механизм сокращения мышечного волокна' RU 🇷🇺 Механикалық рецепторлардың түрлері. Пачини денешігі мысалындағы рецептордың тітіркендіргіштің өзгерісіне жауап беру реакциясы ' KZ 🇰🇿 Микроағзаларды өндірісте, ауыл шаруашылығында, медицинада, тұрмыста қолданудың артықшылығы мен кемшілігі. Гендік инженерияның маңызы KZ 🇰🇿 Орталық жүйке жүйесінің құрылысы. Мидың құрылысы мен қызметтері' KZ 🇰🇿 Полимеразды тізбекті реакцияны (ПТР) қолдану. Полимеразды тізбекті реакцияның маңызы KZ 🇰🇿 Положительные и отрицательные стороны использования генетически модифицированных организмов RU 🇷🇺 Положительные и отрицательные стороны использования генетически модифицированных организмов RU 🇷🇺 Положительные и отрицательные стороны использования микроорганизмов в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту. Значение генной инженерии' RU 🇷🇺 Применение биомеханики в робототехнике. Биомеханика инженерная (экзоскелетоны, робототехника и т. д.). Биомеханика медицинская (протезирование и др.)' RU 🇷🇺 Применение полимеразной цепной реакции (ПЦР). Значение полимеразной цепной реакции RU 🇷🇺 Строение быстрых и медленных мышечных волокон' RU 🇷🇺 Строение и функции спинного мозга' RU 🇷🇺 Строение поперечно-полосатой мышечной ткани. Структура миофибрилла (саркомеры, актин, миозин и т. д.)' RU 🇷🇺 Строение центральной нервной системы. Строение и функции головного мозга' RU 🇷🇺 Фазы сердечного цикла: диастола, систола, пауза. Электрокардиограмма. Электрокардиография' RU 🇷🇺 Холинергиялық синапстың құрылысы мен қызметінің байланысы. Синапстық берілу механизмі.' KZ 🇰🇿

Всемирная история Темы:

Адамзаттың тарихи-мәдени мұрасын сақтап қалудағы ЮНЕСКО-ның қызметі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Адамзаттың тарихи-мәдени мұрасын сақтап қалудағы ЮНЕСКО-ның қызметі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Адамзаттың тарихи-мәдени мұрасын сақтап қалудағы ЮНЕСКО-ның қызметі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Адамзаттың тарихи-мәдени мұрасын сақтап қалудағы ЮНЕСКО-ның қызметі. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Әлемнің ең ірі мұражайлары: адамзаттың тарихи зердесінің қазынасы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Әлемнің ең ірі мұражайлары: адамзаттың тарихи зердесінің қазынасы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Әлемнің ең ірі мұражайлары: адамзаттың тарихи зердесінің қазынасы. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Әлемнің ең ірі мұражайлары: адамзаттың тарихи зердесінің қазынасы. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Деятельность ЮНЕСКО по сохранению историко-культурного наследия человечества. Урок 1' RU 🇷🇺 Деятельность ЮНЕСКО по сохранению историко-культурного наследия человечества. Урок 2' RU 🇷🇺 Деятельность ЮНЕСКО по сохранению историко-культурного наследия человечества. Урок 3' RU 🇷🇺 Деятельность ЮНЕСКО по сохранению историко-культурного наследия человечества. Урок 4' RU 🇷🇺 Жалпыадамзаттық адамгершілік құндылықтардың қалыптасуы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жалпыадамзаттық адамгершілік құндылықтардың қалыптасуы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Жаһандану жағдайындағы рухани-адамгершілік құндылықтардың өзгеру мәселесі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жаһандану жағдайындағы рухани-адамгершілік құндылықтардың өзгеру мәселесі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Заманауи өнердің даму тенденциялары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Заманауи өнердің даму тенденциялары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Заманауи өнердің даму тенденциялары. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Исследовательская работа по теме: Культура как отражение духовно-нравственных ценностей человечества. Урок 1 RU 🇷🇺 Исследовательская работа по теме: Культура как отражение духовно-нравственных ценностей человечества. Урок 1 RU 🇷🇺 Исследовательская работа по теме: Культура как отражение духовно-нравственных ценностей человечества. Урок 2 RU 🇷🇺 Исследовательская работа по теме: Культура как отражение духовно-нравственных ценностей человечества. Урок 2 RU 🇷🇺 Исследовательская работа по теме: Культура как отражение духовно-нравственных ценностей человечества. Урок 3 RU 🇷🇺 Исследовательская работа по теме: Культура как отражение духовно-нравственных ценностей человечества. Урок 3 RU 🇷🇺 Исследовательская работа по теме: Культура как отражение духовно-нравственных ценностей человечества. Урок 4 RU 🇷🇺 Исследовательская работа по теме: Культура как отражение духовно-нравственных ценностей человечества. Урок 4 RU 🇷🇺 Крупнейшие музеи мира: сокровищница исторической памяти человечества. Урок 1' RU 🇷🇺 Крупнейшие музеи мира: сокровищница исторической памяти человечества. Урок 2' RU 🇷🇺 Крупнейшие музеи мира: сокровищница исторической памяти человечества. Урок 3' RU 🇷🇺 Крупнейшие музеи мира: сокровищница исторической памяти человечества. Урок 4' RU 🇷🇺 Мәдениет адамзаттың рухани-адамгершілік құндылықтардың бейнесі ретінде. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Мәдениет адамзаттың рухани-адамгершілік құндылықтардың бейнесі ретінде. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Мәдениет адамзаттың рухани-адамгершілік құндылықтардың бейнесі ретінде. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Мәдениет адамзаттың рухани-адамгершілік құндылықтардың бейнесі ретінде. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Мәдениет адамзаттың рухани-адамгершілік құндылықтардың бейнесі ретінде. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Направления и стили искусства в контексте исторических процессов. Урок 1' RU 🇷🇺 Направления и стили искусства в контексте исторических процессов. Урок 2' RU 🇷🇺 Проблема трансформации духовно-нравственных ценностей в условиях глобализации. Урок 1 RU 🇷🇺 Проблема трансформации духовно-нравственных ценностей в условиях глобализации. Урок 2 RU 🇷🇺 Проблема трансформации духовно-нравственных ценностей в условиях глобализации. Урок 2 RU 🇷🇺 Тарихи оқиғалар контекстіндегі құндылықтардың өзгеруі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Тарихи оқиғалар контекстіндегі құндылықтардың өзгеруі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Тарихи процестер контекстіндегі өнердің бағыттары мен стильдері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Тарихи процестер контекстіндегі өнердің бағыттары мен стильдері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Тенденции развития современного искусства. Урок 1' RU 🇷🇺 Тенденции развития современного искусства. Урок 2' RU 🇷🇺 Тенденции развития современного искусства. Урок 3' RU 🇷🇺 Трансформация ценностей в контексте исторических событий. Урок 1 RU 🇷🇺 Трансформация ценностей в контексте исторических событий. Урок 1 RU 🇷🇺 Трансформация ценностей в контексте исторических событий. Урок 2 RU 🇷🇺 Трансформация ценностей в контексте исторических событий. Урок 2 RU 🇷🇺 Формирование общечеловеческих нравственных ценностей. Урок 1' RU 🇷🇺 Формирование общечеловеческих нравственных ценностей. Урок 2' RU 🇷🇺

География Темы:

Географические аспекты глобальных проблем. Урок 1 RU 🇷🇺 Географические аспекты глобальных проблем. Урок 1 RU 🇷🇺 Географические аспекты глобальных проблем. Урок 2 RU 🇷🇺 Географические аспекты глобальных проблем. Урок 2 RU 🇷🇺 Географические аспекты глобальных проблем. Урок 3 RU 🇷🇺 Географические аспекты глобальных проблем. Урок 4 RU 🇷🇺 Географические аспекты глобальных проблем. Урок 5 RU 🇷🇺 Ғаламдық проблемалардың географиялық аспектілері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ғаламдық проблемалардың географиялық аспектілері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ғаламдық проблемалардың географиялық аспектілері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Ғаламдық проблемалардың географиялық аспектілері. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Ғаламдық проблемалардың географиялық аспектілері. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Кешенді географиялық аудандастыру. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Кешенді географиялық аудандастыру. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Кешенді географиялық аудандастыру. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Кешенді географиялық аудандастыру. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Комплексное географическое районирование. Урок 1' RU 🇷🇺 Комплексное географическое районирование. Урок 2' RU 🇷🇺 Комплексное географическое районирование. Урок 3' RU 🇷🇺 Комплексное географическое районирование. Урок 4' RU 🇷🇺 Салыстырмалы елтану. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Салыстырмалы елтану. 10-сабақ KZ 🇰🇿 Салыстырмалы елтану. 11-сабақ KZ 🇰🇿 Салыстырмалы елтану. 12-сабақ KZ 🇰🇿 Салыстырмалы елтану. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Салыстырмалы елтану. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Салыстырмалы елтану. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Салыстырмалы елтану. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Салыстырмалы елтану. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Салыстырмалы елтану. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Салыстырмалы елтану. 8-сабақ KZ 🇰🇿 Салыстырмалы елтану. 9-сабақ KZ 🇰🇿 Сравнительное страноведение. Урок 1' RU 🇷🇺 Сравнительное страноведение. Урок 10 RU 🇷🇺 Сравнительное страноведение. Урок 11 RU 🇷🇺 Сравнительное страноведение. Урок 12 RU 🇷🇺 Сравнительное страноведение. Урок 2' RU 🇷🇺 Сравнительное страноведение. Урок 3' RU 🇷🇺 Сравнительное страноведение. Урок 4' RU 🇷🇺 Сравнительное страноведение. Урок 5' RU 🇷🇺 Сравнительное страноведение. Урок 6 RU 🇷🇺 Сравнительное страноведение. Урок 7 RU 🇷🇺 Сравнительное страноведение. Урок 8 RU 🇷🇺 Сравнительное страноведение. Урок 9 RU 🇷🇺

Геометрия Темы:

10-сыныптағы геометрия курсын қайталау KZ 🇰🇿 10-сыныптағы геометрия курсын қайталау KZ 🇰🇿 Векторларды қосу, векторды санға көбейту. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Векторларды қосу, векторды санға көбейту. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Векторлардың коллинеарлығы және компланарлығы' KZ 🇰🇿 Векторлардың скаляр көбейтіндісі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Векторлардың скаляр көбейтіндісі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кеңістіктегі вектордың координаттары' KZ 🇰🇿 Коллинеарность и компланарность векторов' RU 🇷🇺 Координаты вектора в пространстве' RU 🇷🇺 Повторение курса геометрии 10 класса RU 🇷🇺 Повторение курса геометрии 10 класса RU 🇷🇺 Скалярное произведение векторов. Урок 1 RU 🇷🇺 Скалярное произведение векторов. Урок 1 RU 🇷🇺 Скалярное произведение векторов. Урок 2 RU 🇷🇺 Скалярное произведение векторов. Урок 2 RU 🇷🇺 Сложение векторов, умножение вектора на число. Урок 1' RU 🇷🇺 Сложение векторов, умножение вектора на число. Урок 2 RU 🇷🇺

Графика и проектирование Темы:

Бөлшектердің қосылыстары. Ажырайтын және ажырамайтын біріктірулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бөлшектердің қосылыстары. Ажырайтын және ажырамайтын біріктірулер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Зат формасын немесе кеңістіктегі қалпын түрлендіру' KZ 🇰🇿 Зат формасын түрлендіру' KZ 🇰🇿 Кескіндер арқылы заттардың формаларын түрлендіру' KZ 🇰🇿 Құрастыру сызбасы (графикалық жұмыс). 1-сабақ KZ 🇰🇿 Құрастыру сызбасы (графикалық жұмыс). 2-сабақ KZ 🇰🇿 Құрастыру сызбасы (графикалық жұмыс). 3-сабақ KZ 🇰🇿 Құрастыру сызбасы (графикалық жұмыс). 3-сабақ KZ 🇰🇿 Құрастыру сызбасы (графикалық жұмыс). 4-сабақ KZ 🇰🇿 Құрастыру сызбасы (графикалық жұмыс). 4-сабақ KZ 🇰🇿 Құрастыру сызбасы (графикалық жұмыс). 5-сабақ KZ 🇰🇿 Құрылыс сызбалары туралы жалпы мағлұмат. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Общие сведения о строительных чертежах. Урок 1 RU 🇷🇺 Преобразование пространственного положения предмета и его частей' RU 🇷🇺 Преобразование формы и пространственного положения предмета' RU 🇷🇺 Преобразование формы предмета' RU 🇷🇺 Сборочный чертеж (графическая работа). Урок 1 RU 🇷🇺 Сборочный чертеж (графическая работа). Урок 2 RU 🇷🇺 Сборочный чертеж (графическая работа). Урок 3 RU 🇷🇺 Сборочный чертеж (графическая работа). Урок 3 RU 🇷🇺 Сборочный чертеж (графическая работа). Урок 4 RU 🇷🇺 Сборочный чертеж (графическая работа). Урок 4 RU 🇷🇺 Сборочный чертеж (графическая работа). Урок 5 RU 🇷🇺 Соединение деталей. Разъемные и неразъемные соединения. Урок 1 RU 🇷🇺 Соединение деталей. Разъемные и неразъемные соединения. Урок 2 RU 🇷🇺 Стандартизация. Изделия, детали и их элементы' RU 🇷🇺 Стандарттау. Бұйым, бөлшек және оның элементтері' KZ 🇰🇿

Информатика Темы:

Жасанды интеллектіні қолдану салалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жасанды интеллектіні қолдану салалары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Машиналық оқыту принциптері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Машиналық оқыту принциптері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Нейрондық желілерді ұйымдастыру және қолдану принциптері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Нейрондық желілерді ұйымдастыру және қолдану принциптері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Принципы машинного обучения. Урок 1' RU 🇷🇺 Принципы машинного обучения. Урок 2' RU 🇷🇺 Принципы организации и работы нейронных сетей. Урок 1 RU 🇷🇺 Принципы организации и работы нейронных сетей. Урок 2 RU 🇷🇺 Сферы применения искусственного интеллекта. Урок 1 RU 🇷🇺 Сферы применения искусственного интеллекта. Урок 1 RU 🇷🇺 Сферы применения искусственного интеллекта. Урок 2 RU 🇷🇺 Сферы применения искусственного интеллекта. Урок 2 RU 🇷🇺 Технология Blockchain (блокчейн). Урок 1 RU 🇷🇺 Технология Blockchain (блокчейн). Урок 1 RU 🇷🇺 Технология Blockchain (блокчейн). Урок 2 RU 🇷🇺 Технология Blockchain (блокчейн). Урок 2 RU 🇷🇺

История Казахстана Темы:

Достижения и противоречия в области культуры советского периода. Урок 1 RU 🇷🇺 Достижения и противоречия в области культуры советского периода. Урок 2 RU 🇷🇺 Достижения и противоречия в области культуры советского периода. Урок 3 RU 🇷🇺 Зерттеу жұмысы: Мәдениет және дәстүр – ұлттың генетикалық коды KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Мәдениет және дәстүр – ұлттың генетикалық коды KZ 🇰🇿 Исследовательская работа: Культура и традиции как генетический код нации RU 🇷🇺 Исследовательская работа: Культура и традиции как генетический код нации RU 🇷🇺 Кеңестік кезеңдегі мәдениет саласындағы жетістіктер мен қайшылықтар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кеңестік кезеңдегі мәдениет саласындағы жетістіктер мен қайшылықтар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кеңестік кезеңдегі мәдениет саласындағы жетістіктер мен қайшылықтар. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақ халқының әдеби және музыкалық мұрасы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақ халқының әдеби және музыкалық мұрасы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақ халқының әдеби және музыкалық мұрасы. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақ халқының материалдық мәдениеті және қолданбалы қолөнері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақ халқының материалдық мәдениеті және қолданбалы қолөнері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақ халқының материалдық мәдениеті және қолданбалы қолөнері. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақтардың дәстүрлі дүниетанымы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақтардың дәстүрлі дүниетанымы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Литературное и музыкальное наследие казахского народа. Урок 1' RU 🇷🇺 Литературное и музыкальное наследие казахского народа. Урок 2' RU 🇷🇺 Литературное и музыкальное наследие казахского народа. Урок 3' RU 🇷🇺 Материальная культура и прикладное искусство казахского народа. Урок 1' RU 🇷🇺 Материальная культура и прикладное искусство казахского народа. Урок 2' RU 🇷🇺 Материальная культура и прикладное искусство казахского народа. Урок 3' RU 🇷🇺 Мәдениеттің қазіргі кезеңдегі дамуы KZ 🇰🇿 Памятники истории и культуры. Урок 1' RU 🇷🇺 Памятники истории и культуры. Урок 2' RU 🇷🇺 Развитие культуры на современном этапе RU 🇷🇺 Тарихи және мәдени ескерткіштер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Тарихи және мәдени ескерткіштер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Традиционное мировоззрение казахов. Урок 1' RU 🇷🇺 Традиционное мировоззрение казахов. Урок 2' RU 🇷🇺

Казахская литература Темы:

Қ. Жұмаділов «Тағдыр» романы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қ. Жұмаділов «Тағдыр» романы. 10-сабақ' KZ 🇰🇿 Қ. Жұмаділов «Тағдыр» романы. 11-сабақ' KZ 🇰🇿 Қ. Жұмаділов «Тағдыр» романы. 12-сабақ' KZ 🇰🇿 Қ. Жұмаділов «Тағдыр» романы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қ. Жұмаділов «Тағдыр» романы. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Қ. Жұмаділов «Тағдыр» романы. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Қ. Жұмаділов «Тағдыр» романы. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Қ. Жұмаділов «Тағдыр» романы. 6-сабақ' KZ 🇰🇿 Қ. Жұмаділов «Тағдыр» романы. 7-сабақ' KZ 🇰🇿 Қ. Жұмаділов «Тағдыр» романы. 8-сабақ' KZ 🇰🇿 Қ. Жұмаділов «Тағдыр» романы. 9-сабақ' KZ 🇰🇿 Ш. Мұртаза «Тәуекел той» әңгімесі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Ш. Мұртаза «Тәуекел той» әңгімесі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Ш. Мұртаза «Тәуекел той» әңгімесі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Ш. Мұртаза «Тәуекел той» әңгімесі. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Ш. Мұртаза «Тәуекел той» әңгімесі. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Шахмардан Құсайынов «Томирис» драмасы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Шахмардан Құсайынов «Томирис» драмасы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Шахмардан Құсайынов «Томирис» драмасы. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Шахмардан Құсайынов «Томирис» драмасы. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Шахмардан Құсайынов «Томирис» драмасы. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Шахмардан Құсайынов «Томирис» драмасы. 6-сабақ' KZ 🇰🇿

Казахский язык Темы:

Cөз мәдениеті' KZ 🇰🇿 Адамзат дамуындағы техногендік өркениет мәселесі' KZ 🇰🇿 Бір ауыз сөз...' KZ 🇰🇿 Жаһандану және ел тағдыры' KZ 🇰🇿 Жаһандану кезінде ұлттық болмысты сақтау' KZ 🇰🇿 Жаһанданудың оң және теріс әсерлері' KZ 🇰🇿 Қазіргі әлемдік саясат және жаһандану' KZ 🇰🇿 Қазіргі әлемдік саясат және жаһандану' KZ 🇰🇿 Қоршаған ортаны қорғау – барша адамзаттың ортақ мәселесі' KZ 🇰🇿 Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас' KZ 🇰🇿 ХXI ғасырдың он жаһандық сын-қатері' KZ 🇰🇿 Шешендік өнер туа біткен қасиет пе әлде...?' KZ 🇰🇿 Шешендік сөз – ұлттық тәрбие басы. Пунктуация' KZ 🇰🇿 Шешендік сөздер' KZ 🇰🇿 Шешендік сөздің ерекшелігі' KZ 🇰🇿

Казахский язык и литература Темы:

«Компьютер басты жарты адамдар»' RU 🇷🇺 «Цифрлық Қазақстан» RU 🇷🇺 Бердібек Соқпақбаев «Он алты жасар чемпион» әңгімесі. 1-сабақ' RU 🇷🇺 Бердібек Соқпақбаев «Он алты жасар чемпион» әңгімесі. 2-сабақ' RU 🇷🇺 Бердібек Соқпақбаев «Он алты жасар чемпион» әңгімесі. 3-сабақ' RU 🇷🇺 Бердібек Соқпақбаев «Он алты жасар чемпион» әңгімесі. 4-сабақ' RU 🇷🇺 Билер сөзі' RU 🇷🇺 Ел дауын әділ шешкен билер' RU 🇷🇺 Ермек Өтетілеуұлы «Ата Заң» өлеңі' RU 🇷🇺 Жасөспірімдер арасындағы қылмыстың алдын алу' RU 🇷🇺 Заң және біз' RU 🇷🇺 Заңды білу – заман талабы' RU 🇷🇺 Интернет игілігін пайдалану RU 🇷🇺 Көркемдегіш құралдар. Бердібек Соқпақбаев «Он алты жасар чемпион» әңгімесі' RU 🇷🇺 Күрделі сөздер. Бердібек Соқпақбаев «Он алты жасар чемпион» әңгімесі' RU 🇷🇺 Күрделі сөздер. Бердібек Соқпақбаев «Он алты жасар чемпион» әңгімесі' RU 🇷🇺 Қазақ хандығындағы билердің орны мен рөлі' RU 🇷🇺 Қазақстандағы сандық теңсіздікті жою жолдары' RU 🇷🇺 Қоғам және кәмелеттік жасқа толмағандар' RU 🇷🇺 Құрмалас сөйлем. Бердібек Соқпақбаев «Он алты жасар чемпион» әңгімесі' RU 🇷🇺 Мәтін құрылымы. Бердібек Соқпақбаев «Он алты жасар чемпион» әңгімесі' RU 🇷🇺 Орталық Азиядағы цифрлық теңсіздікті қалай жоюға болады' RU 🇷🇺 Өзге мемлекеттердің қызықты заңдары RU 🇷🇺 Өзге мемлекеттердің қызықты заңдары RU 🇷🇺 Сандық кедергіні бұзайық' RU 🇷🇺 Сандық технология RU 🇷🇺 Сандық технология жетістіктері' RU 🇷🇺 Сандық технологиялар' RU 🇷🇺 Сандық технологияны пайдаланудағы теңсіздікті жою' RU 🇷🇺 Сот ісі және мемлекеттік тіл' RU 🇷🇺 Шешендік сөздер және дала заңы' RU 🇷🇺 Эссе. Бердібек Соқпақбаев «Он алты жасар чемпион» әңгімесі' RU 🇷🇺

Основы права Темы:

Азаматтық процестің міндеттері мен принциптері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Азаматтық процестің міндеттері мен принциптері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Азаматтық процестің субъектілері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Азаматтық процестің субъектілері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Азаматтық процестің субъектілері. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Әкімшілік процесс түсінігі, міндеттері мен принциптері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Әкімшілік процесс түсінігі, міндеттері мен принциптері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Әкімшілік процесс түсінігі, міндеттері мен принциптері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Задачи и принципы гражданского процесса. Урок 1' RU 🇷🇺 Задачи и принципы гражданского процесса. Урок 2' RU 🇷🇺 Задачи и принципы уголовного процесса. Урок 1' RU 🇷🇺 Задачи и принципы уголовного процесса. Урок 2' RU 🇷🇺 Задачи и принципы уголовного процесса. Урок 3' RU 🇷🇺 Зерттеу жұмысы: Адам құқықтарын қорғау жөніндегі қазіргі заманғы халықаралық ұйымдар KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Адам құқықтарын қорғау жөніндегі қазіргі заманғы халықаралық ұйымдар KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Құқыққа қатысты процестердің қадамдары KZ 🇰🇿 Қазіргі халықаралық құқықта адам құқықтарын қорғау механизмдері мен процедуралары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазіргі халықаралық құқықта адам құқықтарын қорғау механизмдері мен процедуралары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазіргі халықаралық құқықта адам құқықтарын қорғау механизмдері мен процедуралары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы сот талқылауының негіздері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы сот талқылауының негіздері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы сот талқылауының негіздері. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Қылмыстық процесс субъектілері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қылмыстық процесс субъектілері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қылмыстық процесс субъектілері. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Қылмыстық процестің міндеттері мен принциптері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қылмыстық процестің міндеттері мен принциптері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қылмыстық процестің міндеттері мен принциптері. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Механизмы и процедуры защиты прав человека в современном международном праве. Урок 1 RU 🇷🇺 Механизмы и процедуры защиты прав человека в современном международном праве. Урок 2 RU 🇷🇺 Механизмы и процедуры защиты прав человека в современном международном праве. Урок 2 RU 🇷🇺 Основы судебного разбирательства в уголовно-процессуальном праве. Урок 1' RU 🇷🇺 Основы судебного разбирательства в уголовно-процессуальном праве. Урок 2' RU 🇷🇺 Основы судебного разбирательства в уголовно-процессуальном праве. Урок 3' RU 🇷🇺 Понятие международного публичного права. Урок 1 RU 🇷🇺 Понятие международного публичного права. Урок 1 RU 🇷🇺 Понятие международного публичного права. Урок 2 RU 🇷🇺 Понятие, задачи и принципы административного процесса. Урок 1' RU 🇷🇺 Понятие, задачи и принципы административного процесса. Урок 2 RU 🇷🇺 Понятие, задачи и принципы административного процесса. Урок 2 RU 🇷🇺 Понятие, задачи и принципы административного процесса. Урок 3 RU 🇷🇺 Понятие, задачи и принципы административного процесса. Урок 3 RU 🇷🇺 Современные международные организации по защите прав человека RU 🇷🇺 Современные международные организации по защите прав человека RU 🇷🇺 Субъекты гражданского процесса. Урок 1' RU 🇷🇺 Субъекты гражданского процесса. Урок 2' RU 🇷🇺 Субъекты гражданского процесса. Урок 3' RU 🇷🇺 Субъекты уголовного процесса. Урок 1' RU 🇷🇺 Субъекты уголовного процесса. Урок 2' RU 🇷🇺 Субъекты уголовного процесса. Урок 3' RU 🇷🇺 Халықаралық жария құқығы түсінігі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Халықаралық жария құқығы түсінігі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Характеристика стадий правоприменительного процесса RU 🇷🇺 Характеристика стадий правоприменительного процесса RU 🇷🇺

Основы предпринимательства и бизнеса Темы:

Анализ и синтез. Урок 1 RU 🇷🇺 Анализ и синтез. Урок 2 RU 🇷🇺 Анализ и синтез. Урок 2 RU 🇷🇺 Анализ и синтез. Урок 3 RU 🇷🇺 Анализ и синтез. Урок 3 RU 🇷🇺 Введение в дизайн-мышление. Урок 1' RU 🇷🇺 Введение в дизайн-мышление. Урок 2' RU 🇷🇺 Генерация идей. Урок 1 RU 🇷🇺 Генерация идей. Урок 2 RU 🇷🇺 Идея ойлап табу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Идея ойлап табу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ойлау дизайнына кіріспе. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Ойлау дизайнына кіріспе. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Талдау және синтез. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Талдау және синтез. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Талдау және синтез. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Талдау және синтез. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Талдау және синтез. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Эмпатия. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Эмпатия. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Эмпатия. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Эмпатия. Урок 1 RU 🇷🇺 Эмпатия. Урок 2 RU 🇷🇺 Эмпатия. Урок 3 RU 🇷🇺

Русская литература Темы:

«Мысль народная» в романе «Война и мир»' RU 🇷🇺 «Эта девушка такое сокровище...Это редкая девушка» RU 🇷🇺 Изображение войны в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»' RU 🇷🇺 Изображение светского общества в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»' RU 🇷🇺 Композиция пьесы А.В. Вампилова «Старший сын» RU 🇷🇺 Композиция пьесы А.В. Вампилова «Старший сын» RU 🇷🇺 Написание эссе по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» RU 🇷🇺 Написание эссе по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» RU 🇷🇺 Нравственные уроки романа «Война и мир» RU 🇷🇺 Нравственные уроки романа «Война и мир» RU 🇷🇺 Образ Андрея Болконского в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»' RU 🇷🇺 Образы Бусыгина и Сильвы в пьесе А.В. Вампилова «Старший сын» RU 🇷🇺 Образы Бусыгина и Сильвы в пьесе А.В. Вампилова «Старший сын» RU 🇷🇺 Образы Кутузова и Наполеона в романе «Война и мир»' RU 🇷🇺 Образы романа «Война и мир» в других видах искусства RU 🇷🇺 Образы романа «Война и мир» в других видах искусства RU 🇷🇺 Подготовка к творческой работе по пьесе А.В. Вампилова «Старший сын» RU 🇷🇺 Подготовка к творческой работе по пьесе А.В. Вампилова «Старший сын» RU 🇷🇺 Проблемы нравственности в пьесе А.В. Вампилова «Старший сын» RU 🇷🇺 Проблемы нравственности в пьесе А.В. Вампилова «Старший сын» RU 🇷🇺 Путь исканий Пьера Безухова RU 🇷🇺 Роль эпилога в романе «Война и мир» RU 🇷🇺 Роль эпилога в романе «Война и мир» RU 🇷🇺 Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». Смысл заглавия романа' RU 🇷🇺 Семья Болконских и семья Курагиных' RU 🇷🇺 Семья Ростовых и семьи Друбецких, Долоховых' RU 🇷🇺 Семья Сарафановых в пьесе А.В. Вампилова «Старший сын» RU 🇷🇺 Семья Сарафановых в пьесе А.В. Вампилова «Старший сын» RU 🇷🇺 Сравним произведения (А.В. Вампилов «Старший сын») RU 🇷🇺 Сравним произведения (А.В. Вампилов «Старший сын») RU 🇷🇺 Средства и приемы создания образов А.В. Вампилова «Старший сын» RU 🇷🇺 Средства и приемы создания образов А.В. Вампилова «Старший сын» RU 🇷🇺 Творческая работа по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»' RU 🇷🇺 Художественный мир пьесы А.В. Вампилова «Старший сын» RU 🇷🇺 Художественный мир пьесы А.В. Вампилова «Старший сын» RU 🇷🇺

Русский язык Темы:

Книги о свободном времени' RU 🇷🇺 Мир увлечений RU 🇷🇺 Мир увлечений RU 🇷🇺 На что тратят время казахстанцы' RU 🇷🇺 О толерантном сознании RU 🇷🇺 О толерантном сознании RU 🇷🇺 Обычные увлечения необычных людей' RU 🇷🇺 Прибыльное хобби: свободное время - способ заработка' RU 🇷🇺 Роль искусства в формировании этнической толерантности RU 🇷🇺 Роль искусства в формировании этнической толерантности RU 🇷🇺 Свободное время в период пандемии' RU 🇷🇺 Свободное время как показатель развития общества RU 🇷🇺 Свободное время современного подростка' RU 🇷🇺 Сущность толерантности и ее особенности RU 🇷🇺 Сущность толерантности и ее особенности RU 🇷🇺 Толерантность и диалог межнациональных культур RU 🇷🇺 Толерантность и диалог межнациональных культур RU 🇷🇺 Толерантность сегодня и в древности RU 🇷🇺 Толерантность сегодня и в древности RU 🇷🇺 Что такое толерантность и почему нужно быть толерантным? RU 🇷🇺 Что такое толерантность и почему нужно быть толерантным? RU 🇷🇺 Что такое толерантность? RU 🇷🇺 Что такое толерантность? RU 🇷🇺

Русский язык и литература Темы:

А.П. Платонов. «Песчаная учительница» KZ 🇰🇿 Внешнеэкономические связи Казахстана' KZ 🇰🇿 Значение труда в жизни человека и общества KZ 🇰🇿 Значение труда в жизни человека и общества KZ 🇰🇿 Как сотрудничает государство с обществом во время эпидемии? KZ 🇰🇿 Карьерный рост: взлеты и падения KZ 🇰🇿 М.Е. Салтыков – Щедрин «Дикий помещик» KZ 🇰🇿 М.Е. Салтыков – Щедрин «Дикий помещик» KZ 🇰🇿 М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» KZ 🇰🇿 М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» KZ 🇰🇿 Миграция населения: основные причины и последствия KZ 🇰🇿 Н.А. Назарбаев. «В потоке истории» (отрывок) KZ 🇰🇿 Оноре де Бальзак «Гобсек». Урок 1' KZ 🇰🇿 Оноре де Бальзак «Гобсек». Урок 2' KZ 🇰🇿 Развитие общества: экономика и сотрудничество. Созидательный труд на благо общества' KZ 🇰🇿 Развитие общества: экономика и сотрудничество' KZ 🇰🇿 Роль экономики в жизни общества: проблемы и суждения' KZ 🇰🇿 Трудовая деятельность KZ 🇰🇿

Физика Темы:

Ампер күші, Лоренц күші. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Ампер күші, Лоренц күші. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Жасанды магниттер. Соленоид. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жасанды магниттер. Соленоид. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Закон электромагнитной индукции. Урок 1 RU 🇷🇺 Закон электромагнитной индукции. Урок 2 RU 🇷🇺 Закон электромагнитной индукции. Урок 2 RU 🇷🇺 Заттың магниттік қасиеттері' KZ 🇰🇿 Искусственные магниты. Соленоид. Урок 1' RU 🇷🇺 Искусственные магниты. Соленоид. Урок 2 RU 🇷🇺 Кинематика криволинейного движения RU 🇷🇺 Қисықсызықты қозғалыс кинематикасы KZ 🇰🇿 Магнит өрісі. Магнит индукциясының векторы. Бұрғы ережесі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Магнит өрісі. Магнит индукциясының векторы. Бұрғы ережесі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Магнитно-резонансная томография. Урок 1 RU 🇷🇺 Магнитно-резонансная томография. Урок 1 RU 🇷🇺 Магнитно-резонансная томография. Урок 2 RU 🇷🇺 Магнитно-резонансная томография. Урок 2 RU 🇷🇺 Магнитное поле. Правило буравчика. Вектор магнитной индукции. Урок 1' RU 🇷🇺 Магнитное поле. Правило буравчика. Вектор магнитной индукции. Урок 2' RU 🇷🇺 Магнитные свойства вещества' RU 🇷🇺 Магниттік-резонанстық томография. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Магниттік-резонанстық томография. 2-сабақ KZ 🇰🇿 МКТ-ның негізгі қағидалары. Термодинамикалық параметрлер KZ 🇰🇿 Основные положения МКТ. Термодинамические параметры RU 🇷🇺 Сила Ампера. Сила Лоренца. Урок 1' RU 🇷🇺 Сила Ампера. Сила Лоренца. Урок 2' RU 🇷🇺 Электрмагниттiк индукция заңы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электрмагниттiк индукция заңы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Электрмагниттік құралдар KZ 🇰🇿 Электромагнитные приборы RU 🇷🇺 Электромагнитные приборы RU 🇷🇺

Физическая культура Темы:

Денсаулықты сақтау және салауатты өмір салты туралы түсінік' KZ 🇰🇿 Жаттығулар арқылы эмоционалды денсаулықты нығайту. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жаттығулар арқылы эмоционалдық денсаулықты нығайту. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Йога жаттығулары арқылы эмоционалдық денсаулықты нығайту KZ 🇰🇿 Понятие о здоровье и здоровом образе жизни' RU 🇷🇺 Фитнес және дұрыс тамақтану KZ 🇰🇿 Фитнес және оның ағзаға әсері KZ 🇰🇿 Фитнес и его влияние на организм RU 🇷🇺 Фитнес и здоровое питание RU 🇷🇺 Фитнес и здоровое питание RU 🇷🇺 Эмоциональное здоровье через упражнения йоги RU 🇷🇺 Эмоциональное здоровье через упражнения. Урок 1' RU 🇷🇺 Эмоциональное здоровье через упражнения. Урок 2 RU 🇷🇺

Химия Темы:

№ 3 практикалық жұмыс «Кейбір аниондарға сапалық реакция» тақырыбына эксперименттік есептер шығару' KZ 🇰🇿 Адам тіршілігіндегі йодтың биологиялық рөлі. Йод жетіспеушілігінен туындайтын аурулардан Қазақстан тұрғындарын сақтандыру шаралары' KZ 🇰🇿 Азот молекуласының құрылысы мен қасиеттері. №2 практикалық жұмыс: «Аммиакты алу, оның сулы ерітіндісі мен аммоний тұздарының қасиеттерін зерттеу» KZ 🇰🇿 Азот оксидтерінің, нитраттар мен фосфаттардың қоршаған ортаға экологиялық әсері' KZ 🇰🇿 Алюминий және олардың қосылыстары' KZ 🇰🇿 Алюминий и его соединения' RU 🇷🇺 Аммиак пен азот қышқылын өндіру KZ 🇰🇿 Биологическая роль йода в жизнедеятельности человека. Меры по защите здоровья жителей Казахстана от болезней, возникающих при йододефиците' RU 🇷🇺 Галогендер. Хлорсутек, тұз қышқылы және хлоридтер' KZ 🇰🇿 Галогены. Хлороводород, соляная кислота и хлориды' RU 🇷🇺 Жанасу әдісімен күкірт қышқылын өндіру KZ 🇰🇿 Загрязнение окружающей среды отходами химического и металлургического производства RU 🇷🇺 Көміртек, кремний және олардың қосылыстарының қасиеттері. Көміртек, кремний және олардың қосылыстарының табиғатта таралуы' KZ 🇰🇿 Күкірт және оның оксидтері, қышқылдары, сульфаттар мен олардың қасиеттері' KZ 🇰🇿 Қазақстанда қара және түсті металдарды және олардың құймаларын алу KZ 🇰🇿 Қазақстандағы силикат өндірісі KZ 🇰🇿 Ортофосфор қышқылы және фосфаттар' KZ 🇰🇿 Ортофосфорная кислота и фосфаты' RU 🇷🇺 Особенности строения и свойства молекулы азота. Практическая работа № 2 «Получение аммиака, изучение свойств водного раствора аммиака и солей аммония» RU 🇷🇺 Особенности строения и свойства молекулы азота. Практическая работа № 2 «Получение аммиака, изучение свойств водного раствора аммиака и солей аммония» RU 🇷🇺 Периодтық жүйедегі р-элементтердің орны, олардың атом құрылысының ерекшеліктері' KZ 🇰🇿 Положение в периодической системе р-элементов, особенность строения их атомов' RU 🇷🇺 Получение цветных и черных металлов и их сплавов в Казахстане RU 🇷🇺 Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач на тему «Качественные реакции на некоторые анионы»' RU 🇷🇺 Производство аммиака, азотной кислоты RU 🇷🇺 Производство серной кислоты контактным способом RU 🇷🇺 Сера, ее оксиды и кислоты, сульфаты и их свойства' RU 🇷🇺 Силикатная промышленность Казахстана RU 🇷🇺 Углерод, кремний и их важнейшие соединения. Распространение углерода, кремния и их соединений в природе' RU 🇷🇺 Химиялық және металлургиялық өндіріс қалдықтарымен қоршаған ортаның ластануы KZ 🇰🇿 Экологические воздействие оксидов азота, нитратов и фосфатов на окружающую среду' RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.