akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп 11ОГН класс

Алгебра и начала анализа Темы:

Көрсеткіштік теңсіздіктер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Көрсеткіштік теңсіздіктер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Көрсеткіштік теңсіздіктер. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері және графигі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері және графигі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері және графигі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Көрсеткіштік функцияның туындысы мен интегралы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Көрсеткіштік функцияның туындысы мен интегралы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Көрсеткіштік функцияның туындысы мен интегралы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Көрсеткіштік функцияның туындысы мен интегралы. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Логарифм числа и его свойства. Урок 1 RU 🇷🇺 Логарифм числа и его свойства. Урок 2 RU 🇷🇺 Логарифм числа и его свойства. Урок 3 RU 🇷🇺 Логарифмдік теңдеулер. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Логарифмдік теңсіздіктер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Логарифмдік теңсіздіктер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Логарифмдік функция, оның қасиеттері және графигі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Логарифмдік функция, оның қасиеттері және графигі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Логарифмдік функцияның туындысы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Логарифмдік функцияның туындысы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Логарифмдік функцияның туындысы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Логарифмическая функция, ее свойства и график. Урок 1 RU 🇷🇺 Логарифмическая функция, ее свойства и график. Урок 2 RU 🇷🇺 Логарифмические неравенства. Урок 1' RU 🇷🇺 Логарифмические неравенства. Урок 2' RU 🇷🇺 Логарифмические уравнения. Урок 1' RU 🇷🇺 Логарифмические уравнения. Урок 2' RU 🇷🇺 Логарифмические уравнения. Урок 3' RU 🇷🇺 Показательная функция, ее свойства и график. Урок 1 RU 🇷🇺 Показательная функция, ее свойства и график. Урок 2 RU 🇷🇺 Показательная функция, ее свойства и график. Урок 3 RU 🇷🇺 Показательные неравенства. Урок 1' RU 🇷🇺 Показательные неравенства. Урок 2' RU 🇷🇺 Показательные неравенства. Урок 3' RU 🇷🇺 Показательные уравнения. Урок 1' RU 🇷🇺 Показательные уравнения. Урок 2' RU 🇷🇺 Показательные уравнения. Урок 3' RU 🇷🇺 Производная и интеграл показательной функции. Урок 1 RU 🇷🇺 Производная и интеграл показательной функции. Урок 2' RU 🇷🇺 Производная и интеграл показательной функции. Урок 3 RU 🇷🇺 Производная и интеграл показательной функции. Урок 4' RU 🇷🇺 Производная логарифмической функции. Урок 1 RU 🇷🇺 Производная логарифмической функции. Урок 2 RU 🇷🇺 Производная логарифмической функции. Урок 3 RU 🇷🇺 Производная логарифмической функции. Урок 4' RU 🇷🇺 Сан логарифмі және оның қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сан логарифмі және оның қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Сан логарифмі және оның қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

Английский язык Темы:

Analysing academic language RU 🇷🇺 Analysing academic language KZ 🇰🇿 Analyzing the ingredients of a successful speech RU 🇷🇺 Analyzing the ingredients of a successful speech KZ 🇰🇿 Art and work KZ 🇰🇿 Art and work RU 🇷🇺 Being a successful leader RU 🇷🇺 Being a successful leader KZ 🇰🇿 Clothing and footwear industry KZ 🇰🇿 Clothing and footwear industry RU 🇷🇺 Comparing, analyzing and ranking inventions KZ 🇰🇿 Comparing, analyzing and ranking inventions RU 🇷🇺 Considering success in business KZ 🇰🇿 Considering success in business RU 🇷🇺 Design your own invention KZ 🇰🇿 Design your own invention RU 🇷🇺 Discussing controversial issues RU 🇷🇺 Discussing controversial issues KZ 🇰🇿 Edison and the Lumiere brothers KZ 🇰🇿 Edison and the Lumiere brothers RU 🇷🇺 Great inventors KZ 🇰🇿 Great inventors RU 🇷🇺 Hypnosis RU 🇷🇺 Hypnosis KZ 🇰🇿 Investigating the world of work KZ 🇰🇿 Investigating the world of work RU 🇷🇺 Nobel prize RU 🇷🇺 Nobel prize KZ 🇰🇿 Peasant societies RU 🇷🇺 Peasant societies KZ 🇰🇿 Personality and social development RU 🇷🇺 Personality and social development KZ 🇰🇿 Social change RU 🇷🇺 Social change KZ 🇰🇿 Textile KZ 🇰🇿 Textile RU 🇷🇺 The daily grind KZ 🇰🇿 The daily grind RU 🇷🇺 Using your memory RU 🇷🇺 Using your memory KZ 🇰🇿 Why do flamingos stand on one leg? RU 🇷🇺 Why do flamingos stand on one leg? KZ 🇰🇿

Биология Темы:

10-сабақ KZ 🇰🇿 11-сабақ KZ 🇰🇿 12-сабақ KZ 🇰🇿 13-сабақ KZ 🇰🇿 14-сабақ KZ 🇰🇿 15-сабақ KZ 🇰🇿 18-сабақ KZ 🇰🇿 19-сабақ KZ 🇰🇿 9-сабақ KZ 🇰🇿 Бағаналы жасушалар ұғымы және олардыңқасиеттері (қайта жаңаруы, жіктелуі).1-сабақ KZ 🇰🇿 Бағаналы жасушалардың түрлері: эмбрионалды жәнесоматикалықБағаналы жасушалардың практикада қолданылуы. Этикалықаспектісі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Биологическое значение исследований, проведенных в рамках проекта "Геном человека". Урок 2 RU 🇷🇺 Виды стволовых клеток: эмбриональные и соматические.Практическое использование. Этический аспект RU 🇷🇺 Генетикалық үдерістер : репликацияның және рекомбинацияныңқателері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Дезоксирибонуклеин қышқылының кездейсоқмутациясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау. 1-сабқ KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс "Жасушалардың негізгі компоненттерін микрофотографиялар қолданып сипаттау". 2 сабақ KZ 🇰🇿 Лабораторная работа "Описание основных компонентов клеток с использованием микрофотографий" 2 урок RU 🇷🇺 Мировой проект «Геном человека». Секвенирование геномной дезоксирибонуклеиновой кислоты человека. Урок 1 RU 🇷🇺 Определение основных компонентов клеток.Урок 1 RU 🇷🇺 Ошибки генетических процессов: репликации и рекомбинации2 урок RU 🇷🇺 Спонтанные мутации дезоксирибонуклеиновой кислоты1 урок RU 🇷🇺 Стволовые клетки: понятие и свойства (самообновление,дифференциацияэ) 1 урок RU 🇷🇺 Урок 10 RU 🇷🇺 Урок 11 RU 🇷🇺 Урок 12 RU 🇷🇺 Урок 15 RU 🇷🇺 Урок 16 RU 🇷🇺 Урок 17 RU 🇷🇺 Урок 19 RU 🇷🇺 Урок 9 RU 🇷🇺 Халықаралық "Адам геномы" жобасы аясында жүргізілген зерттеулердің маңызы. 2 сабақ KZ 🇰🇿 Халықаралық «Адам геномы» жобасы. Адамның геномдық дезоксирибонуклеин қышқылын секвенирлеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿

Всемирная история Темы:

Великая мечта Мартина Лютера Кинга. Урок 1 RU 🇷🇺 Великая мечта Мартина Лютера Кинга. Урок 2 RU 🇷🇺 Дэн Сяопин - выдающийся китайский реформатор. Урок 1 RU 🇷🇺 Дэн Сяопин – көрнекті қытай реформаторы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Дэн Сяопин – көрнекті қытай реформаторы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жаңа заман және қазіргі кездегі қоғамдық ойдың дамуының негізгі бағыттары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жаңа заман және қазіргі кездегі қоғамдық ойдың дамуының негізгі бағыттары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жаңа заман және қазіргі кездегі қоғамдық ойдың дамуының негізгі бағыттары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Жаңа заман және қазіргі кездегі қоғамдық ойдың дамуының негізгі бағыттары. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Тарихтағы тұлғаның ролі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Тарихтағы тұлғаның ролі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Тарихтағы тұлғаның ролі. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Исследовательская работа по теме: Роль личности в истории . Урок 1 RU 🇷🇺 Исследовательская работа по теме: Роль личности в истории . Урок 2 RU 🇷🇺 Ли Куан Ю и Махатхир Мохаммад: «үшінші әлемнен бірінші әлемге». 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ли Куан Ю и Махатхир Мохаммад: «үшінші әлемнен бірінші әлемге». 2-сабақ KZ 🇰🇿 М. Ганди және оның бейбіт жолмен қарсыласу идеясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 М. Ганди және оның бейбіт жолмен қарсыласу идеясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 М. Ганди және оның бейбіт жолмен қарсыласу идеясы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 М. Ганди и его идея ненасильственного сопротивления. Урок 1 RU 🇷🇺 М. Ганди и его идея ненасильственного сопротивления. Урок 2 RU 🇷🇺 М. Ганди и его идея ненасильственного сопротивления. Урок 3 RU 🇷🇺 Мартин Лютер Кингтің ұлы арманы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мартин Лютер Кингтің ұлы арманы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мустафа Кемаль Ататюрк - основатель Турецкой Республики. Урок 1 RU 🇷🇺 Мустафа Кемаль Ататюрк - основатель Турецкой Республики. Урок 2 RU 🇷🇺 Мұстафа Кемал Ататүрік – Түрік Республикасының негізін қалаушы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мұстафа Кемал Ататүрік – Түрік Республикасының негізін қалаушы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Н. Мандела - борец против апартеида. Урок 1 RU 🇷🇺 Н. Мандела - борец против апартеида. Урок 2 RU 🇷🇺 Н. Манделла – апартеидке қарсы күресуші. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Н. Манделла – апартеидке қарсы күресуші. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Н. Назарбаев және модернизацияның қазақстандық моделі. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Н. Назарбаев и казахстанская модель модернизации. Урок 4 RU 🇷🇺 Основные направления развития общественной мысли в новое и новейшее время. Урок 1 RU 🇷🇺 Основные направления развития общественной мысли в новое и новейшее время. Урок 2 RU 🇷🇺 Основные направления развития общественной мысли в новое и новейшее время. Урок 3 RU 🇷🇺 Основные направления развития общественной мысли в новое и новейшее время. Урок 4 RU 🇷🇺 Франклин Делано Рузвельт және оның «жаңа бағыты». 1-сабақ KZ 🇰🇿 Франклин Делано Рузвельт және оның «жаңа бағыты». 2-сабақ KZ 🇰🇿 Франклин Делано Рузвельт и его «новый курс». Урок 1 RU 🇷🇺 Франклин Делано Рузвельт и его «новый курс». Урок 2 RU 🇷🇺 Шарль де Голль: возрождение величия Франции. Урок 1 RU 🇷🇺 Шарль де Голль: возрождение величия Франции. Урок 2 RU 🇷🇺 Шарль де Голль: Франция ұлылығының қайта жаңғыруы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Шарль де Голль: Франция ұлылығының қайта жаңғыруы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

География Темы:

Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 1' RU 🇷🇺 Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 2' RU 🇷🇺 Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 3' RU 🇷🇺 Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 4' RU 🇷🇺 Геополитическое положение Казахстана. Урок 1' RU 🇷🇺 Геополитическое положение Казахстана. Урок 2' RU 🇷🇺 Геополитическое положение Казахстана. Урок 3' RU 🇷🇺 Геоэкономикалық даму стратегиялары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Геоэкономикалық даму стратегиялары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Геоэкономикалық даму стратегиялары. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Геоэкономические стратегии развития. Урок 1' RU 🇷🇺 Геоэкономические стратегии развития. Урок 2' RU 🇷🇺 Геоэкономические стратегии развития. Урок 3' RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 3 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 4 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 5 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 6 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 7 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 8 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 9 RU 🇷🇺 Заманауи геосаяси үдерістер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Заманауи геосаяси үдерістер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 8-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 9-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси жағдайы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси жағдайы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси жағдайы. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Современные геополитические процессы. Урок 1' RU 🇷🇺 Современные геополитические процессы. Урок 2' RU 🇷🇺

Геометрия Темы:

Айналу денелерінің жазықтықпен қималары' KZ 🇰🇿 Конус және оның элементтері KZ 🇰🇿 Конус и его элементы RU 🇷🇺 Конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары KZ 🇰🇿 Қиық конус және оның элементтері KZ 🇰🇿 Площадь поверхности сферы' RU 🇷🇺 Площадь поверхности усечённого конуса' RU 🇷🇺 Развертка, площадь боковой и полной поверхности конуса RU 🇷🇺 Развертка, площадь боковой и полной поверхности цилиндра RU 🇷🇺 Сечения тел вращений плоскостью' RU 🇷🇺 Сфера бетінің ауданы' KZ 🇰🇿 Сфера и шар' RU 🇷🇺 Усеченный конус и его элементы RU 🇷🇺 Цилиндр және оның элементтері KZ 🇰🇿 Цилиндр и его элементы RU 🇷🇺 Цилиндрдің жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары KZ 🇰🇿

Графика и проектирование Темы:

2D нысанның қима және тілік көрінісін орындау үшін БҚ (бағдарламамен қамтамасыз ету) қолдану KZ 🇰🇿 3D-модель сборочной единицы. Работа с библиотекой. Урок 4' RU 🇷🇺 Выбор ПО для выполнения сечений и разрезов 2D объекта RU 🇷🇺 Геометриялық дене (заттардың) бетінің жазбалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Геометриялық дене (заттардың) бетінің жазбалары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Геометриялық дене (заттардың) бетінің жазбалары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Жиынтық бiрлiктерінің 3D моделі. Кітапханамен жұмыс. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Жиынтық бiрлiктерінің 3D моделі. Кітапханамен жұмыс. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Зат пішінін түрлендіру KZ 🇰🇿 Кескіндер арқылы заттардың формаларын түрлендіру KZ 🇰🇿 Кескіндердің түрі мен құрамын түрлендіру (графикалық жұмыс). 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кескіндердің түрі мен құрамын түрлендіру (графикалық жұмыс). 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қима мен тілікті қалыптастыратын көлемді моделдеу тәсілдері KZ 🇰🇿 Құрылыс сызбаларының элементтері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Преобразование вида и состава изображений (графическая работа). Урок 1 RU 🇷🇺 Преобразование вида и состава изображений (графическая работа). Урок 2 RU 🇷🇺 Преобразование пространственного положения предмета и его частей RU 🇷🇺 Преобразования формы предмета RU 🇷🇺 Приемы твердотельного моделирования для образования сечений и разрезов RU 🇷🇺 Развертка поверхностей геометрических тел (предметов). Урок 1 RU 🇷🇺 Развертка поверхностей геометрических тел (предметов). Урок 2 RU 🇷🇺 Развертка поверхностей геометрических тел (предметов). Урок 3 RU 🇷🇺 Элементы строительного черчения. Урок 1' RU 🇷🇺 Элементы строительного черчения. Урок 2' RU 🇷🇺

Информатика Темы:

Мобильді қосымшаларды құру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мобильді қосымшаларды құру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мобильді қосымшаларды құру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Мобильді қосымшаларды құру. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Мобильді қосымшаларды құру. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Өз IT-Startup-ыңды қалай іске қосу керек? ' KZ 🇰🇿 Создание мобильного приложения. Урок 1 RU 🇷🇺 Создание мобильного приложения. Урок 2 RU 🇷🇺 Создание мобильного приложения. Урок 3 RU 🇷🇺 Создание мобильного приложения. Урок 4 RU 🇷🇺 Создание мобильного приложения. Урок 5 RU 🇷🇺

История Казахстана Темы:

Алаш қозғалысы және қазақ революционер-демократтарының саяси көзқарастары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Алаш қозғалысы және қазақ революционер-демократтарының саяси көзқарастары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Движение "Алаш" и политические взгляды казахских революционеров-демократов. Урок 1 RU 🇷🇺 Движение "Алаш" и политические взгляды казахских революционеров-демократов. Урок 2 RU 🇷🇺 Зарзаман ағымы өкілдерінің идеологиялық құндылықтары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Зарзаман ағымы өкілдерінің идеологиялық құндылықтары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Қоғамдық-саяси ойдың біріктіруші рөлі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Қоғамдық-саяси ойдың біріктіруші рөлі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Идеологические ценности представителей течения "Зарзаман". Урок 1 RU 🇷🇺 Идеологические ценности представителей течения "Зарзаман". Урок 2 RU 🇷🇺 Исследовательская работа:Консолидирующая роль общественно-политической мысли. Урок 1 RU 🇷🇺 Истоки и развитие общественно-политической мысли. Урок 1 RU 🇷🇺 Истоки и развитие общественно-политической мысли. Урок 2 RU 🇷🇺 Концептуальные основы национальной идеи "Алаш". Урок 1 RU 🇷🇺 Концептуальные основы национальной идеи "Алаш". Урок 2 RU 🇷🇺 Қазақ хандығы дәуіріндегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақ хандығы дәуіріндегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан қоғамының жалпыұлттық құндылықтары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қоғамдық-саяси ойдың бастауы және дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қоғамдық-саяси ойдың бастауы және дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәңгілік Ел жалпыұлттық идеясының тарихи негізі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәңгілік Ел жалпыұлттық идеясының тарихи негізі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 1 RU 🇷🇺 Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 2 RU 🇷🇺 Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 3 RU 🇷🇺 Общественно-политические взгляды казахских просветителей XIX века. Урок 1 RU 🇷🇺 Общественно-политические взгляды казахских просветителей XIX века. Урок 2 RU 🇷🇺 Развитие общественно-политической мысли в период Казахского ханства. Урок 1 RU 🇷🇺 Развитие общественно-политической мысли в период Казахского ханства. Урок 2 RU 🇷🇺 ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының қоғамдық-саяси көзқарастары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының қоғамдық-саяси көзқарастары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Казахская литература Темы:

7-сабақ KZ 🇰🇿 8-сабақ KZ 🇰🇿 9-сабақ KZ 🇰🇿 М. Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 3-кітап. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 М. Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 4-кітап. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 М. Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 4-кітап. 6-сабақ' KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 2-кітап KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 2-кітап KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 2-кітап KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 2-кітап. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 2-кітап. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 2-кітап. 6-сабақ' KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 2-кітап. 7-сабақ' KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 4-сабақ KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 5-сабақ KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 6-сабақ KZ 🇰🇿

Казахский язык Темы:

6-сабақ KZ 🇰🇿 Аргументативті эссе KZ 🇰🇿 Бейбітшілік –ортақ еңбектің жемісі KZ 🇰🇿 Бейбітшілікті сақтау проблемасы KZ 🇰🇿 Қазақ петроглифтері KZ 🇰🇿 Қазақстан – бейбітсүйгіш ел KZ 🇰🇿 Қазақтың көрнекті ұлы – Шоқан Уәлиханов KZ 🇰🇿 Шешендік өнер дегеніміз не? KZ 🇰🇿 Эпидемияның Қазақстан экономикасына әсері KZ 🇰🇿

Казахский язык и литература Темы:

«Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи саябағының қызметі RU 🇷🇺 29-сабақ RU 🇷🇺 8-сабақ RU 🇷🇺 Алматы байлығы: Шарын, Көлсай, Қайыңды RU 🇷🇺 Жастар мәселесі – әлеуметтік желіге тәуелділік RU 🇷🇺 Жастар мәселесі – қызығушылық әсерінен болған қылмыс RU 🇷🇺 Қазақстандағы танымал экотуризм орталықтары RU 🇷🇺 Қазақстандағы тау туризмі RU 🇷🇺 Қазақстандағы туризм RU 🇷🇺 Қазақстандық туризмді дамыту басты назарда RU 🇷🇺 Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романындағы гендерлік қатынастар 1,2-кітабы. Үстеу, мағыналық түрлері. RU 🇷🇺 Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романындағы гендерлік қатынастар 1,2-кітабы RU 🇷🇺 Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романындағы гендерлік қатынастар 1,2-кітабы Қазақ қоғамындағы гендерлік қарым-қатынас RU 🇷🇺 Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романындағы гендерлік қатынастар 1,2-кітабы. Вербалды, бейвербалды тілдік құралдардың қолданылуы RU 🇷🇺 Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романындағы гендерлік қатынастар 1,2-кітабы. Қазақ қоғамындағы гендерлік теңдік RU 🇷🇺 Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романындағы гендерлік қатынастар 1,2-кітабы. Сөйлеу ағымында интонацияны қолдану RU 🇷🇺 Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романындағы гендерлік қатынастар, 1, 2-кітабы. Эссе жазу. RU 🇷🇺 Сәкен Сейфуллин «Көкшетау» поэмасы. Нұрсұлтан Әлімқұлов «Алатау» әні RU 🇷🇺 Экотуризм ерекшеліктері RU 🇷🇺

Основы права Темы:

Авторлық және сабақтас құқықтың құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Авторлық және сабақтас құқықтың құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Авторлық және сабақтас құқықтың құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Авторлық және сабақтас құқықтың құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Ата-анасының қамқорлығысыз қалған және жетім балалардың құқығы мен мүддесін қорғау түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ата-анасының қамқорлығысыз қалған және жетім балалардың құқығы мен мүддесін қорғау түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Договор аренды. Наем жилища. Договор займа. Договор страхования. Урок 1 RU 🇷🇺 Договор аренды. Наем жилища. Договор займа. Договор страхования. Урок 2 RU 🇷🇺 Договор купли-продажи. Договор мены и дарения. Урок 1 RU 🇷🇺 Договор купли-продажи. Договор мены и дарения. Урок 2 RU 🇷🇺 Еңбек дауларының қаралуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Еңбек қарым-қатынасы субъектілерінің құқықтары мен міндеттемелері және олардың мемлекеттік кепілдіктері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жалға беру келісімшарты. Тұрғын үйді жалдау. Қарыз келісімшарты. Сақтандыру келісімшарты. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жалға беру келісімшарты. Тұрғын үйді жалдау. Қарыз келісімшарты. Сақтандыру келісімшарты. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жеке меншік құқықты қорғауды қамтамасыз етудегі жеке құқықтың рөлі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жеке меншік құқықты қорғауды қамтамасыз етудегі жеке құқықтың рөлі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жеке меншік құқықты қорғауды қамтамасыз етудегі жеке құқықтың рөлі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасындағы тұтынушылар құқығын қорғау механизмдері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасындағы тұтынушылар құқығын қорғау механизмдері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасындағы тұтынушылар құқығын қорғау механизмдері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасындағы тұтынушылар құқығын қорғау механизмдері. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Механизмы защиты прав потребителей в Республике Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺 Механизмы защиты прав потребителей в Республике Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺 Механизмы защиты прав потребителей в Республике Казахстан. Урок 3 RU 🇷🇺 Механизмы защиты прав потребителей в Республике Казахстан. Урок 4 RU 🇷🇺 Мұрагерлік құқық. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мұрагерлік құқық. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Наследственное право. Урок 1 RU 🇷🇺 Наследственное право. Урок 2 RU 🇷🇺 Отбасы мүшелерінің алименттік міндеттемелері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Отбасы мүшелерінің алименттік міндеттемелері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Отбасы. Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттемелері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Отбасы. Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттемелері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Понятие и предмет правового регулирования авторского права и смежных прав. Урок 1 RU 🇷🇺 Понятие и предмет правового регулирования авторского права и смежных прав. Урок 2 RU 🇷🇺 Понятие и предмет правового регулирования авторского права и смежных прав. Урок 3 RU 🇷🇺 Понятие и предмет правового регулирования авторского права и смежных прав. Урок 4 RU 🇷🇺 Рассмотрение трудовых споров. Урок 1 RU 🇷🇺 Рассмотрение трудовых споров. Урок 2 RU 🇷🇺 Сату-сатып алу келісімшарты. Айырбас және сыйға тарту келісімшарты. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сату-сатып алу келісімшарты. Айырбас және сыйға тарту келісімшарты. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Семья. Права и обязанности супругов. Урок 1 RU 🇷🇺 Семья. Права и обязанности супругов. Урок 2 RU 🇷🇺 Формы защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Урок 1 RU 🇷🇺 Формы защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Урок 2 RU 🇷🇺 Частное право – гарантия реализации естественных прав и свобод человека. Урок 1 RU 🇷🇺

Основы предпринимательства и бизнеса Темы:

Жеке адамның активтері мен пассивтері. Тиімді бюджет KZ 🇰🇿 Жеке активтер мен пассивтер. Оқушының кірістері мен шығындары KZ 🇰🇿 Жеке бюджетті басқару. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жеке бюджетті басқару. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Жинақтаулар, кредиттер және депозиттер. Депозиттер KZ 🇰🇿 Жинақтаулар, кредиттер және депозиттер. Екі деңгейлі банктік жүйе. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жинақтаулар, кредиттер және депозиттер. Екі деңгейлі банктік жүйе. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жинақтаулар, кредиттер және депозиттер. Кредиттер. Кредиттік мөлшерлеме' KZ 🇰🇿 Қор нарығы. Бағалы қағаздар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Личные активы и пассивы. Доходы и расходы учащегося RU 🇷🇺 Личные активы и пассивы. Эффективный бюджет RU 🇷🇺 Өзін-өзі алға жылжыту. Жеке бренд құру' KZ 🇰🇿 Резюме и практика составления резюме. Урок 1' RU 🇷🇺 Резюме и практика составления резюме. Урок 2' RU 🇷🇺 Самопродвижение. Построение личного бренда' RU 🇷🇺 Сбережения, кредиты и депозиты. Двухуровневая банковская система. Урок 1 RU 🇷🇺 Сбережения, кредиты и депозиты. Двухуровневая банковская система. Урок 1 RU 🇷🇺 Сбережения, кредиты и депозиты. Депозиты RU 🇷🇺 Сбережения, кредиты и депозиты. Кредиты. Кредитная ставка RU 🇷🇺 Түйіндеме және түйіндеме құру тәжірибесі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Түйіндеме және түйіндеме құру тәжірибесі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Управление личным бюджетом. Урок 2' RU 🇷🇺

Русская литература Темы:

Б. Васильев, повесть «А зори здесь тихие…» RU 🇷🇺 Военная лирика А.Т. Твардовского' RU 🇷🇺 Военная лирика В.С. Высоцкого' RU 🇷🇺 Военная лирика Е.А. Евтушенко' RU 🇷🇺 Военная лирика Н.А. Заболоцкого' RU 🇷🇺 Военная поэзия Д. Самойлова и Б. Окуджавы' RU 🇷🇺 Выражение авторского отношения в повести В.В. Быкова «Сотников» RU 🇷🇺 Выражение авторского отношения к героям, проблемам в романе Э.М. Ремарка «Три товарища»' RU 🇷🇺 Герои повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» RU 🇷🇺 Герои повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» RU 🇷🇺 Герои повести В.В. Быкова «Сотников» RU 🇷🇺 Герои романа Э.М. Ремарка «Три товарища»' RU 🇷🇺 Критическая оценка романа Э.М. Ремарка «Три товарища»' RU 🇷🇺 Повесть В.В. Быкова «Сотников» RU 🇷🇺 Повесть В.Л. Кондратьева «Сашка» RU 🇷🇺 Сопоставим произведения (Б. Васильев. «А зори здесь тихие») RU 🇷🇺 Сопоставим произведения (Э.М. Ремарк. «Три товарища»)' RU 🇷🇺 Тема и проблематика повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» RU 🇷🇺 Тематика и проблематика повести В.В. Быкова «Сотников» RU 🇷🇺 Тематика и проблематика повести В.Л. Кондратьева «Сашка» RU 🇷🇺 Тематика и проблематика романа Э.М. Ремарка «Три товарища»' RU 🇷🇺 Художественные средства в романе Э.М. Ремарка «Три товарища»' RU 🇷🇺 Художественный мир произведения В.В. Быкова «Сотников» RU 🇷🇺

Русский язык Темы:

Вечные проблемы отцов и детей' RU 🇷🇺 Виды медицины RU 🇷🇺 Выявление проблем современной медицины через дополнительные текстовые элементы RU 🇷🇺 Государственная программа улучшения здоровья населения РК RU 🇷🇺 Духовность и бездуховность' RU 🇷🇺 Интересные факты о медицине RU 🇷🇺 Люди в белых халатах RU 🇷🇺 Молодость - вся жизнь' RU 🇷🇺 О цели и самооценке' RU 🇷🇺 Проблемы молодежи в современном мире' RU 🇷🇺 Проблемы поколения Z' RU 🇷🇺 Проблемы современного фармацевтического производства. Репортаж RU 🇷🇺 Современные достижения медицины RU 🇷🇺 Современный медицинский туризм RU 🇷🇺 Трудности выбора профессии у молодежи' RU 🇷🇺 Факторы, влияющие на состояние здоровья молодежи' RU 🇷🇺 Что значит быть воспитанным?' RU 🇷🇺

Русский язык и литература Темы:

А.П. Чехов. «Вишнёвый сад». Урок 1' KZ 🇰🇿 А.П. Чехов. «Вишнёвый сад». Урок 2' KZ 🇰🇿 Военная тема в лирике О. Сулейменова KZ 🇰🇿 Два полководца KZ 🇰🇿 Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» KZ 🇰🇿 Лирика военных лет KZ 🇰🇿 Мир нуждается в защите KZ 🇰🇿 Образы героев пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад»' KZ 🇰🇿 Песни войны и Победы KZ 🇰🇿 Поклонимся великим тем годам… KZ 🇰🇿 Проблемы и перспективы развития казахстанского кино' KZ 🇰🇿 Театр в современном мире' KZ 🇰🇿 Театр «Астана-опера»' KZ 🇰🇿 Театр, кино, телевидение' KZ 🇰🇿 Уроки Бородина. Анализ сцен сражения KZ 🇰🇿

Физика Темы:

№4 зертханалық жұмыс. Жартылай ыдырау периодын анықтау' KZ 🇰🇿 Биологическое действие радиоактивных лучей. Зашита от радиации. Урок 1' RU 🇷🇺 Биологическое действие радиоактивных лучей. Зашита от радиации. Урок 2' RU 🇷🇺 Единство корпускулярно-волновой природы света RU 🇷🇺 Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада.Урок 2' RU 🇷🇺 Жарықтың корпускулярлық-толқындық табиғатының біртұтастығы KZ 🇰🇿 Жарықтың химиялық әсері KZ 🇰🇿 Лабораторная работа № 4. Определение периода полураспада' RU 🇷🇺 Лазерлер' KZ 🇰🇿 Лазеры' RU 🇷🇺 Применение фотоэффекта. Урок 1 RU 🇷🇺 Применение фотоэффекта. Урок 2 RU 🇷🇺 Применение фотоэффекта. Урок 3 RU 🇷🇺 Радиоактивті сәулелердің биологиялық әсері. Радиациядан қорғану. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Радиоактивті сәулелердің биологиялық әсері. Радиациядан қорғану. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Рентгендік сәулелену KZ 🇰🇿 Рентгеновское излучение RU 🇷🇺 Спектральный анализ RU 🇷🇺 Спектрлік талдау KZ 🇰🇿 Табиғи радиоактивтілік. Радиоактивті ыдырау заңы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Фотоэффект. Фотоэффектіні қолдану. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Фотоэффект. Фотоэффектіні қолдану. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Фотоэффект. Фотоэффектіні қолдану. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Химическое действие света RU 🇷🇺 Шкала электромагнитных излучений RU 🇷🇺 Электромагниттік сәулелену шкаласы KZ 🇰🇿 Ядерные реакции. Деление тяжелых ядер. Цепные ядерные реакции. Урок 1' RU 🇷🇺 Ядерные реакции. Деление тяжелых ядер. Цепные ядерные реакции. Урок 2' RU 🇷🇺 Ядролық реакциялар. Ауыр ядролардық бөлінуі. Тізбекті ядролық реакция. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Ядролық реакциялар. Ауыр ядролардық бөлінуі. Тізбекті ядролық реакция. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

Физическая культура Темы:

1-сабақ KZ 🇰🇿 Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» KZ 🇰🇿 Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' RU 🇷🇺 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар KZ 🇰🇿 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' KZ 🇰🇿 Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' KZ 🇰🇿 Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' KZ 🇰🇿 Ойынның техникалық тәсілдері' KZ 🇰🇿 Основные правила и техника игры в футбол' RU 🇷🇺 Разбор тактических действий игры' RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' RU 🇷🇺 Специфические упражнения для преодоления препятствий RU 🇷🇺 Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' KZ 🇰🇿 Теориялық негіздегі ойынның тактикалық әрекеттерІ' KZ 🇰🇿 Техника безопасности при коньковой подготовке RU 🇷🇺 Техника безопасности при лыжной подготовке RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» RU 🇷🇺 Технические особенности игры' RU 🇷🇺 Технические приемы в игре' RU 🇷🇺 Урок 1 RU 🇷🇺 Урок 4 RU 🇷🇺 Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿

Химия Темы:

Альдегидтер мен кетондардың алынуы KZ 🇰🇿 Альдегидтер мен кетондардың номенклатурасы KZ 🇰🇿 Біратомды қаныққан спирттердің алынуы мен қолданылуы. Зертханалық тәжірибе № 4 "Этанолды этилен гидратациясы және глюкозаның ашуы арқылы алу" KZ 🇰🇿 Дисахаридтер. Сахароза. Лактоза. Полисахаридтер. Зертханалық тәжірибе № 6 "Тамақ өнімдеріндегі крахмалды анықтау" KZ 🇰🇿 Дисахариды. Сахароза. Лактоза. Полисахариды. Л.р. № 6 "Определение крахмала в продуктах питания" RU 🇷🇺 Карбон қышқылдарының химиялық қасиеттері KZ 🇰🇿 Классификация и изомерия спиртов RU 🇷🇺 Классификация, номенклатура кислородсодержащих органических соединений RU 🇷🇺 Көпатомды спирттер: алынуы және қасиеттері KZ 🇰🇿 Күрделі және жай эфирлер KZ 🇰🇿 Қазақстандағы сабын және синтетикалық жуғыш заттар өндірісі KZ 🇰🇿 Майлар KZ 🇰🇿 Многоатомные спирты: получение и свойства RU 🇷🇺 Моносахаридтер. Глюкоза KZ 🇰🇿 Моносахариды. Глюкоза RU 🇷🇺 Моносахариды. Химические свойства, обусловленные наличием альдегидной и гидроксильной групп RU 🇷🇺 Номенклатура альдегидов и кетонов RU 🇷🇺 Номенклатура, физические свойства и способы получения карбоновых кислот RU 🇷🇺 Оттекті органикалық қосылыстардың жіктелуі, номенклатурасы KZ 🇰🇿 Полисахаридтер. Крахмал. Целлюлоза KZ 🇰🇿 Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза RU 🇷🇺 Получение альдегидов и кетонов RU 🇷🇺 Получение и применение предельных одноатомных спиртов. Лабораторный опыт № 4 "Получение этанола гидратацией этилена и брожением глюкозы" RU 🇷🇺 Спирттер мен фенолдардың химиялық қасиеттері. Зертханалық тәжірибе №5 "Спирттердің сапалық реакциялары" KZ 🇰🇿 Спирттердің жіктелуі мен изомериясы KZ 🇰🇿 Углеводы. Классификация. Биологическая роль RU 🇷🇺 Фенолдар: алыну әдістері мен қасиеттері KZ 🇰🇿 Фенолы: способы получения и свойства RU 🇷🇺 Химические свойства спиртов и фенолов. Лабораторный опыт № 5 "Качественные реакции на спирты" RU 🇷🇺 Химические свойства альдегидов и кетонов. Практическая работа № 2 "Качественные реакции на кислородсодержащие органические вещества" RU 🇷🇺 Эфиры: простые и сложные RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.