akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп 11ОГН класс

Алгебра и начала анализа Темы:

10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. n-ші дәрежелі түбір және оның қасиеттері. Рационал көрсеткішті дәреже" KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Иррационалдық, көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Иррационалдық, көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Кездейсоқ шамалар және олардың сандық сипаттамалары KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Көрсеткіштік теңсіздіктер KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Көрсеткіштік теңсіздіктер KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Логарифмдік теңсіздіктер KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Логарифмдік теңсіздіктер KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Оқиға ықтималдығы және оның қасиеттері. Ықтималдықтарды қосу және көбейту ережелері KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Рационал көрсеткішті дәрежесі бар өрнектер мен иррационал өрнектерді түрлендіру KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Рационал көрсеткішті дәрежесі бар өрнектер мен иррационал өрнектерді түрлендіру KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Сан логарифмі және оның қасиеттері KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Сан логарифмі және оның қасиеттері KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Тригонометриялық функциялар KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Туынды. Туындының қолданылуы KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Функция және оның қасиеттері мен графигі KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Функцияның туындысы. Интеграл және оның қолданылуы KZ 🇰🇿 10–11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау. Функцияның туындысы. Интеграл және оның қолданылуы KZ 🇰🇿 Бас жиын және таңдама. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Бас жиын және таңдама. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Генеральная совокупность и выборка. Урок 1' RU 🇷🇺 Генеральная совокупность и выборка. Урок 2' RU 🇷🇺 Дискретные и интервальные вариационные ряды. Урок 1' RU 🇷🇺 Дискретные и интервальные вариационные ряды. Урок 2' RU 🇷🇺 Дискретные и интервальные вариационные ряды. Урок 3' RU 🇷🇺 Дискретные и интервальные вариационные ряды. Урок 4' RU 🇷🇺 Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар бойынша бағалау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар бойынша бағалау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар бойынша бағалау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар бойынша бағалау. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным. Урок 1 RU 🇷🇺 Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным. Урок 2 RU 🇷🇺 Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным. Урок 3 RU 🇷🇺 Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным. Урок 3 RU 🇷🇺 Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным. Урок 4 RU 🇷🇺 Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным. Урок 4 RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Вероятность события и ее свойства. Правила сложение и умножения вероятностей RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Вероятность события и ее свойства. Правила сложение и умножения вероятностей RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Иррациональные, показательные и логарифмические уравнения RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Иррациональные, показательные и логарифмические уравнения RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Корень n-й степени и его свойства. Степень с рациональным показателем RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Корень n-й степени и его свойства. Степень с рациональным показателем RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Логарифм числа и его свойства RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Логарифм числа и его свойства RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Логарифмические неравенства RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Логарифмические неравенства RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Показательные неравенства RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Показательные неравенства RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Преобразование иррациональных выражений и выражений, содержащих степень с рациональным показателем RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Преобразование иррациональных выражений и выражений, содержащих степень с рациональным показателем RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Производная функции. Интеграл и его применение RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Производная функции. Интеграл и его применение RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Производная. Применение производной RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Производная. Применение производной RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Случайные величины и их числовые характеристики RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Случайные величины и их числовые характеристики RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Тригонометрические уравнения и неравенства RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Тригонометрические уравнения и неравенства RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Тригонометрические функции RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Тригонометрические функции RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Функция, ее свойства и график RU 🇷🇺 Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов. Функция, ее свойства и график RU 🇷🇺

Английский язык Темы:

Brave new world' RU 🇷🇺 Brave new world' KZ 🇰🇿 Clothes around the world KZ 🇰🇿 Clothes around the world RU 🇷🇺 Clothes around the world KZ 🇰🇿 Competitive pressures KZ 🇰🇿 Creators of slang' RU 🇷🇺 Creators of slang' KZ 🇰🇿 Different ways of self-expression' RU 🇷🇺 Different ways of self-expression' KZ 🇰🇿 Dressing up KZ 🇰🇿 Famous designers KZ 🇰🇿 Famous designers KZ 🇰🇿 Famous designers RU 🇷🇺 How is clothes made? KZ 🇰🇿 Land of invention KZ 🇰🇿 Looking into my eyes' RU 🇷🇺 Looking into my eyes' KZ 🇰🇿 Media and fashion marketing KZ 🇰🇿 Options for future careers RU 🇷🇺 Options for future careers KZ 🇰🇿 Persuasion' RU 🇷🇺 Persuasion' KZ 🇰🇿 Producing information leaflets KZ 🇰🇿 Reporting and comparing findings KZ 🇰🇿 Reporting and comparing findings KZ 🇰🇿 Reporting and comparing findings KZ 🇰🇿 Researching an issue related to the industry KZ 🇰🇿 Researching an issue related to the industry RU 🇷🇺 Researching an issue related to the industry KZ 🇰🇿 Two-factor theory RU 🇷🇺 Two-factor theory KZ 🇰🇿 Unit revision RU 🇷🇺 Unit revision KZ 🇰🇿 Unit revision KZ 🇰🇿 We are what we wear KZ 🇰🇿 Work and life balance RU 🇷🇺 Work and life balance KZ 🇰🇿 Writing an invitation' RU 🇷🇺 Writing an invitation' KZ 🇰🇿

Биология Темы:

«Биоинформатика» ұғымы. Биоинформатиканың құралдарын зерттеулерде қолдану' KZ 🇰🇿 Биоразнообразие видов. Взаимосвязь между биоразнообразием и устойчивостью экосистем. Урок 1' RU 🇷🇺 Глобальное потепление: причины, последствия, пути решения. Урок 1 RU 🇷🇺 Ғаламдық жылыну себебі, салдары және шешу жолы. Модельдеу «климаттың ғаламдық жылынуының компьютерлік модел» 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ғаламдық жылыну себебі, салдары және шешу жолы. Модельдеу «климаттың ғаламдық жылынуының компьютерлік модел» 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ғаламдық жылыну себебі, салдары және шешу жолы. Модельдеу «климаттың ғаламдық жылынуының компьютерлік моделі». 1-сабақ KZ 🇰🇿 Диагностика и лечение заболеваний с помощью моноклональных антител. Урок 2' RU 🇷🇺 Жергілікті экожүйедегі ағзаның саны мен таралуын анықтауда түрлі статистикалық әдістерді қолдану. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жергілікті экожүйенің биоалуантүрлілігін анықтауда кездейсоқ іріктеу әдісінің маңызы 2-сабақ KZ 🇰🇿 Закон генетического равновесия Харди – Вайнберга. Урок 2' RU 🇷🇺 Зертханалық жұмыс «Талдаудың статистикалық әдістерін қолдану арқылы өз аймағының экожүйесінің жағдайын анықтау». 3-сабақ KZ 🇰🇿 Значение моноклональных антител. Производство моноклональных антител. Урок 1' RU 🇷🇺 Значение случайной выборки в определении биоразнообразия местной экосистемы. Урок 2' RU 🇷🇺 Использование различных статистических методов в определении численности и распределении организмов местной экосистемы. Урок 1' RU 🇷🇺 Қазақстанның экологиялық проблемалары, шешу жолдары KZ 🇰🇿 Лабораторная работа «Исследование состояния экосистемы своего региона с использованием статистических методов анализа». Урок 3' RU 🇷🇺 Метод экстракорпорального оплодотворения и его значение. Урок 1 RU 🇷🇺 Моделирование «Компьютерное моделирование глобального потепления климата». Урок 2 RU 🇷🇺 Модельдеу «климаттың ғаламдық жылынуының компьютерлік моделі». 2-сабақ KZ 🇰🇿 Модельдеу «климаттың ғаламдық жылынуының компьютерлік моделі» 2-сабақ KZ 🇰🇿 Модельдеу «климаттың ғаламдық жылынуының компьютерлік моделі» 2-сабақ KZ 🇰🇿 Моноклоналды антиденелердің маңызы. Моноклоналды антиденелердің өндірісі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Моноклоналды антидененің көмегімен ауруларды диагностикалау және емдеу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Особенности воздействия электромагнитных и звуковых волн на организма человека' RU 🇷🇺 Понятие «биоинформатика». Применение инструментов биоинформатики в исследовании' RU 🇷🇺 Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдік пен жануар түрлерін қорғау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Сохранение редких и исчезающих видов растений и животных. Урок 3' RU 🇷🇺 Түрлердің биоалуантүрлілігі. Биоалуантүрлілік пен экожүйенің тұрақтылығы арасындағы өзара байланыс 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Харди-Вайнбергтің генетикалық тепе-теңдік заңы 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Экологические проблемы Республики Казахстан и пути их решения RU 🇷🇺 Экологические проблемы Республики Казахстан и пути их решения RU 🇷🇺 Экстракорпоральды ұрықтандырудың этикалық аспектілері. 2-сабақ ' KZ 🇰🇿 Экстракорпоральдық ұрықтандыру (ЭКҰ) әдісі және оның маңызы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам ағзасына әсер ету ерекшеліктері' KZ 🇰🇿 Этические аспекты экстракорпорального оплодотворения. Урок 2' RU 🇷🇺

Всемирная история Темы:

Ғылыми-техникалық прогресс және қазіргі заманның жаһандық проблемалары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Ғылыми-техникалық прогресс және қазіргі заманның жаһандық проблемалары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Ғылыми-техникалық прогресс және қазіргі заманның жаһандық проблемалары. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Ғылыми-техникалық прогресстің тарихи кезеңдері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Ғылыми-техникалық прогресстің тарихи кезеңдері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Ғылыми-техникалық прогресстің тарихи кезеңдері. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Жазу мен кітап бастыру – адамзаттың ұлы жетістіктері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жазу мен кітап бастыру – адамзаттың ұлы жетістіктері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Жазу мен кітап бастыру – адамзаттың ұлы жетістіктері. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Жаһандану жағдайындағы ғылым мен техниканың перспективті салалары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жаһандану жағдайындағы ғылым мен техниканың перспективті салалары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Жаһандану жағдайындағы ғылым мен техниканың перспективті салалары. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Жаһандану жағдайындағы ғылым мен техниканың перспективті салалары. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Жоғары білім беру жүйесі: өткені мен бүгіні. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жоғары білім беру жүйесі: өткені мен бүгіні. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Жоғары білім беру жүйесі: өткені мен бүгіні. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Исследовательская работа по теме: Перспективные отрасли науки и техники в условиях глобализации. Урок 1 RU 🇷🇺 Исследовательская работа по теме: Перспективные отрасли науки и техники в условиях глобализации. Урок 1 RU 🇷🇺 Исследовательская работа по теме: Перспективные отрасли науки и техники в условиях глобализации. Урок 2 RU 🇷🇺 Исследовательская работа по теме: Перспективные отрасли науки и техники в условиях глобализации. Урок 2 RU 🇷🇺 Исследовательская работа по теме: Перспективные отрасли науки и техники в условиях глобализации. Урок 3 RU 🇷🇺 Исследовательская работа по теме: Перспективные отрасли науки и техники в условиях глобализации. Урок 3 RU 🇷🇺 Исследовательская работа по теме: Перспективные отрасли науки и техники в условиях глобализации. Урок 4 RU 🇷🇺 Исследовательская работа по теме: Перспективные отрасли науки и техники в условиях глобализации. Урок 4 RU 🇷🇺 Исторические этапы научно-технического прогресса. Урок 1' RU 🇷🇺 Исторические этапы научно-технического прогресса. Урок 2' RU 🇷🇺 Исторические этапы научно-технического прогресса. Урок 3' RU 🇷🇺 Қазіргі ғылымның перспективті салалары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазіргі ғылымның перспективті салалары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазіргі кездегі ақпараттық технологиялар. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазіргі кездегі ақпараттық технологиялар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Мектептегі білім беру: ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Мектептегі білім беру: ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Мектептегі білім беру: ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Научно-технический прогресс и глобальные проблемы современности. Урок 1' RU 🇷🇺 Научно-технический прогресс и глобальные проблемы современности. Урок 2' RU 🇷🇺 Научно-технический прогресс и глобальные проблемы современности. Урок 3' RU 🇷🇺 Перспективные отрасли современной науки. Урок 1 RU 🇷🇺 Перспективные отрасли современной науки. Урок 2 RU 🇷🇺 Перспективные отрасли современной науки. Урок 2 RU 🇷🇺 Письменность и книгопечатание - величайшие достижения человечества. Урок 1' RU 🇷🇺 Письменность и книгопечатание - величайшие достижения человечества. Урок 2' RU 🇷🇺 Письменность и книгопечатание - величайшие достижения человечества. Урок 3' RU 🇷🇺 Система высшего образования: история и современность. Урок 1' RU 🇷🇺 Система высшего образования: история и современность. Урок 2' RU 🇷🇺 Система высшего образования: история и современность. Урок 3' RU 🇷🇺 Современные информационные технологии. Урок 1 RU 🇷🇺 Современные информационные технологии. Урок 1 RU 🇷🇺 Современные информационные технологии. Урок 2 RU 🇷🇺 Школьное образование: от древности до современности. Урок 1' RU 🇷🇺 Школьное образование: от древности до современности. Урок 2' RU 🇷🇺 Школьное образование: от древности до современности. Урок 3' RU 🇷🇺

География Темы:

Ғаламдық проблемаларды шешу жолдары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ғаламдық проблемаларды шешу жолдары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ғаламдық проблемаларды шешу жолдары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Ғаламдық проблемаларды шешу жолдары. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Ғаламдық проблемаларды шешу жолдары. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзі аймақтар картасында Қазақстаның орны. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзі аймақтар картасында Қазақстаның орны. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзі аймақтар картасында Қазақстаның орны. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзі аймақтар картасында Қазақстаның орны. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның халықаралық салыстырулардағы орны. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның халықаралық салыстырулардағы орны. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның халықаралық салыстырулардағы орны. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның халықаралық салыстырулардағы орны. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның халықаралық салыстырулардағы орны. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның халықаралық салыстырулардағы орны. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның халықаралық салыстырулардағы орны. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Қолданбалы елтану. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қолданбалы елтану. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қолданбалы елтану. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қолданбалы елтану. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Қолданбалы елтану. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Место Казахстана в международном сопоставлении стран мира. Урок 1' RU 🇷🇺 Место Казахстана в международном сопоставлении стран мира. Урок 2' RU 🇷🇺 Место Казахстана в международном сопоставлении стран мира. Урок 3' RU 🇷🇺 Место Казахстана в международном сопоставлении стран мира. Урок 4' RU 🇷🇺 Место Казахстана в международном сопоставлении стран мира. Урок 5' RU 🇷🇺 Место Казахстана в международном сопоставлении стран мира. Урок 6 RU 🇷🇺 Место Казахстана в международном сопоставлении стран мира. Урок 7 RU 🇷🇺 Место Казахстана на карте регионов мира. Урок 1' RU 🇷🇺 Место Казахстана на карте регионов мира. Урок 2' RU 🇷🇺 Место Казахстана на карте регионов мира. Урок 3' RU 🇷🇺 Место Казахстана на карте регионов мира. Урок 4' RU 🇷🇺 Прикладное страноведение. Урок 1 RU 🇷🇺 Прикладное страноведение. Урок 1 RU 🇷🇺 Прикладное страноведение. Урок 2 RU 🇷🇺 Прикладное страноведение. Урок 2 RU 🇷🇺 Прикладное страноведение. Урок 3 RU 🇷🇺 Прикладное страноведение. Урок 3 RU 🇷🇺 Прикладное страноведение. Урок 4 RU 🇷🇺 Прикладное страноведение. Урок 4 RU 🇷🇺 Прикладное страноведение. Урок 5 RU 🇷🇺 Прикладное страноведение. Урок 5 RU 🇷🇺 Пути решения глобальных проблем. Урок 1 RU 🇷🇺 Пути решения глобальных проблем. Урок 1 RU 🇷🇺 Пути решения глобальных проблем. Урок 2 RU 🇷🇺 Пути решения глобальных проблем. Урок 2 RU 🇷🇺 Пути решения глобальных проблем. Урок 3 RU 🇷🇺 Пути решения глобальных проблем. Урок 4 RU 🇷🇺 Пути решения глобальных проблем. Урок 5 RU 🇷🇺

Геометрия Темы:

10-сыныптағы геометрия курсын қайталау KZ 🇰🇿 Дене көлемдерінің жалпы қасиеттері' KZ 🇰🇿 Конус және қиық конус көлемдері' KZ 🇰🇿 Общие свойства объемов тел' RU 🇷🇺 Объем призмы' RU 🇷🇺 Объем цилиндра' RU 🇷🇺 Объем шара RU 🇷🇺 Объем шара RU 🇷🇺 Объемы конуса и усеченного конуса RU 🇷🇺 Объемы конуса и усеченного конуса RU 🇷🇺 Объемы пирамиды и усеченной пирамиды' RU 🇷🇺 Пирамида және қиық пирамида көлемдері' KZ 🇰🇿 Повторение курса геометрии 10-11 классов RU 🇷🇺 Повторение курса геометрии 10-11 классов RU 🇷🇺 Призма көлемі' KZ 🇰🇿 Цилиндр көлемі' KZ 🇰🇿 Шар көлемі KZ 🇰🇿

Графика и проектирование Темы:

Берілген тақырыпқа шығармашылық жоба орындау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Берілген тақырыпқа шығармашылық жоба орындау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Берілген тақырыпқа шығармашылық жоба орындау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Берілген тақырыпқа шығармашылық жоба орындау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Берілген тақырыпқа шығармашылық жоба орындау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Берілген тақырыпқа шығармашылық жоба орындау. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Визуализация творческих идей. Урок 1 RU 🇷🇺 Визуализация творческих идей. Урок 2 RU 🇷🇺 Графикалық құжаттар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Графикалық құжаттар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Графические документы. Урок 1 RU 🇷🇺 Графические документы. Урок 2 RU 🇷🇺 Жобалау әдістері. Жобалаудың негізгі кезендері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жобалау әдістері. Жобалаудың негізгі кезендері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Жобалау объектілеріне қойылатын талаптар. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жобалау объектілеріне қойылатын талаптар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Методы проектирования. Основные этапы проектирования. Урок 1' RU 🇷🇺 Методы проектирования. Основные этапы проектирования. Урок 2' RU 🇷🇺 Творческий проект на заданную тему. Урок 1 RU 🇷🇺 Творческий проект на заданную тему. Урок 2 RU 🇷🇺 Творческий проект на заданную тему. Урок 3 RU 🇷🇺 Творческий проект на заданную тему. Урок 4 RU 🇷🇺 Творческий проект на заданную тему. Урок 4 RU 🇷🇺 Требования к проектируемым объектам. Урок 1' RU 🇷🇺 Требования к проектируемым объектам. Урок 2' RU 🇷🇺 Шығармашылық идеяларды визуалдау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Шығармашылық идеяларды визуалдау. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Информатика Темы:

Ақпаратты құқықтық қорғау' KZ 🇰🇿 Қазақстандағы цифрландыру' KZ 🇰🇿 Правовая защита информации' RU 🇷🇺 Цифровизация в Казахстане' RU 🇷🇺 Электрондық үкімет. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электрондық үкімет. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Электрондық цифрлық қолтаңба және сертификат. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электрондық цифрлық қолтаңба және сертификат. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Электрондық цифрлық қолтаңба және сертификат. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Электрондық цифрлық қолтаңба және сертификат. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Электронная цифровая подпись и сертификат. Урок 1 RU 🇷🇺 Электронная цифровая подпись и сертификат. Урок 1 RU 🇷🇺 Электронная цифровая подпись и сертификат. Урок 2 RU 🇷🇺 Электронная цифровая подпись и сертификат. Урок 2 RU 🇷🇺 Электронная цифровая подпись и сертификат. Урок 3 RU 🇷🇺 Электронная цифровая подпись и сертификат. Урок 3 RU 🇷🇺 Электронное правительство. Урок 1 RU 🇷🇺 Электронное правительство. Урок 2 RU 🇷🇺

История Казахстана Темы:

XIX - ХХ ғасырдың басында Қазақстандағы оқу орындарының қызметі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 XIX - ХХ ғасырдың басында Қазақстандағы оқу орындарының қызметі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 XVIII-ХХ ғасырдың басында Қазақстандағы зерттеулер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 XVIII-ХХ ғасырдың басында Қазақстандағы зерттеулер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Академия наук Казахской ССР – крупнейший научный центр СССР. Урок 1' RU 🇷🇺 Академия наук Казахской ССР – крупнейший научный центр СССР. Урок 2' RU 🇷🇺 Академия наук Казахской ССР – крупнейший научный центр СССР. Урок 3 RU 🇷🇺 Білім мен ғылымға үлес қосқан менің өлкемнің тұлғалары' KZ 🇰🇿 Деятельность образовательных учреждений Казахстана в XIX - начале ХХ века. Урок 1' RU 🇷🇺 Деятельность образовательных учреждений Казахстана в XIX - начале ХХ века. Урок 2' RU 🇷🇺 Достижения и противоречия советской системы образования. Урок 1' RU 🇷🇺 Достижения и противоречия советской системы образования. Урок 2' RU 🇷🇺 Исследование Казахстана в XVIII - начале XX века. Урок 1' RU 🇷🇺 Исследование Казахстана в XVIII - начале XX века. Урок 2' RU 🇷🇺 Исследовательская работа: Вклад деятелей малой родины в развитие науки и образования RU 🇷🇺 Исследовательская работа: Вклад деятелей малой родины в развитие науки и образования RU 🇷🇺 Кеңестік білім беру жүйесінің жетістіктері мен қайшылықтары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Кеңестік білім беру жүйесінің жетістіктері мен қайшылықтары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақ КСР Ғылым академиясы – КСРО-ның ірі ғылыми орталығы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақ КСР Ғылым академиясы – КСРО-ның ірі ғылыми орталығы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақ КСР Ғылым академиясы – КСРО-ның ірі ғылыми орталығы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы білімі мен ғылымы дамуының мәселелері мен болашағы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы білімі мен ғылымы дамуының мәселелері мен болашағы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы білімімен ғылымы дамуының мәселелері мен болашағы. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Ортағасырлық Қазақстандағы ғылымның дамуы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Ортағасырлық Қазақстандағы ғылымның дамуы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Проблемы и перспективы развития образования и науки Республики Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺 Проблемы и перспективы развития образования и науки Республики Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺 Проблемы и перспективы развития образования и науки Республики Казахстан. Урок 3 RU 🇷🇺 Развитие науки в средневековом Казахстане. Урок 1' RU 🇷🇺 Развитие науки в средневековом Казахстане. Урок 2' RU 🇷🇺

Казахская литература Темы:

Т. Молдағалиев «Бауырлар» өлеңі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Т. Молдағалиев «Бауырлар» өлеңі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Т. Молдағалиев «Бауырлар» өлеңі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Т. Молдағалиев «Бауырлар» өлеңі. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Таласбек Әсемқұлов «Бекторының қазынасы» әңгімесі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Таласбек Әсемқұлов «Бекторының қазынасы» әңгімесі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Таласбек Әсемқұлов «Бекторының қазынасы» әңгімесі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Таласбек Әсемқұлов «Бекторының қазынасы» әңгімесі. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Таласбек Әсемқұлов «Бекторының қазынасы» әңгімесі. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Таласбек Әсемқұлов «Бекторының қазынасы» әңгімесі. 6-сабақ' KZ 🇰🇿 Таласбек Әсемқұлов «Бекторының қазынасы» әңгімесі. 7-сабақ' KZ 🇰🇿 Таласбек Әсемқұлов «Бекторының қазынасы» әңгімесі. 8-сабақ' KZ 🇰🇿 Эрнест Хемингуэй «Шал мен теңіз» повесі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Эрнест Хемингуэй «Шал мен теңіз» повесі. 10-сабақ' KZ 🇰🇿 Эрнест Хемингуэй «Шал мен теңіз» повесі. 11-сабақ' KZ 🇰🇿 Эрнест Хемингуэй «Шал мен теңіз» повесі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Эрнест Хемингуэй «Шал мен теңіз» повесі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Эрнест Хемингуэй «Шал мен теңіз» повесі. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Эрнест Хемингуэй «Шал мен теңіз» повесі. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Эрнест Хемингуэй «Шал мен теңіз» повесі. 6-сабақ' KZ 🇰🇿 Эрнест Хемингуэй «Шал мен теңіз» повесі. 7-сабақ' KZ 🇰🇿 Эрнест Хемингуэй «Шал мен теңіз» повесі. 8-сабақ' KZ 🇰🇿 Эрнест Хемингуэй «Шал мен теңіз» повесі. 9-сабақ' KZ 🇰🇿

Казахский язык Темы:

Аргументативті эссе' KZ 🇰🇿 Еліміздегі еңбек нарығындағы өзгерістер' KZ 🇰🇿 Еңбек нарығы және оның әлеуметтік мәселелері' KZ 🇰🇿 Жаңа әлемдегі жаңа театрлар' KZ 🇰🇿 Жаңа әлемдегі заманауи қойылымдар' KZ 🇰🇿 Қазақ киносындағы жастар бейнесі' KZ 🇰🇿 Қазақ киносының өткені мен бүгін' KZ 🇰🇿 Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесі, оны шешу жолдары' KZ 🇰🇿 Қазақстандық кинематография' KZ 🇰🇿 Қазіргі еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілік' KZ 🇰🇿 Нарықтық экономика және Абай. Әдеби тіл нормалары' KZ 🇰🇿 Отандық кино жетістіктері' KZ 🇰🇿 Режиссура және актер ойыны' KZ 🇰🇿 Сұранысқа ие мамандықтар' KZ 🇰🇿 Шешендік сөздер' KZ 🇰🇿

Казахский язык и литература Темы:

Азат елдің айбыны - қазақ әскері' RU 🇷🇺 Алтын уақыт' RU 🇷🇺 Әскердегі әйелдер' RU 🇷🇺 Бос уақытты тиімді өткізу RU 🇷🇺 Бос уақытты тиімді өткізу RU 🇷🇺 Бос уақыттың маңызы' RU 🇷🇺 Елін қорғау – ердің ісі' RU 🇷🇺 Жастар әскерге барғысы келе ме' RU 🇷🇺 Зейнеткердің бос уақыты RU 🇷🇺 Зейнеткердің бос уақыты RU 🇷🇺 Күләш Ахметова «Қазағым менің» өлеңі. Ғабдолла Тоқай «Ұлтыма» өлеңі' RU 🇷🇺 Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы туралы' RU 🇷🇺 Қазақстанның қарулы күштері - мемлекет қауіпсіздігінің кепілі' RU 🇷🇺 Қожаның бос уақытын ұйымдастыруы RU 🇷🇺 Мәтін мазмұнын талдау' RU 🇷🇺 Нәсіпбек Айтұлы «Бәйтерек» поэмасынан үзінді' RU 🇷🇺 Несіпбек Айтұлы «Бәйтерек» поэмасынан үзінді' RU 🇷🇺 Сайын Мұратбеков «Телі өскен ұл» повесі ' RU 🇷🇺 Сайын Мұратбеков «Телі өскен ұл» повесі. Жазылымда оқшау сөздерді қолдану' RU 🇷🇺 Сайын Мұратбеков «Телі өскен ұл» повесі. Қазақ халқының толеранттылығы туралы дәріс' RU 🇷🇺 Сайын Мұратбеков «Телі өскен ұл» повесі. Шығармашылық жазылым жазу RU 🇷🇺 Сайын Мұратбеков «Телі өскен ұл» повесі' RU 🇷🇺 Сайын Мұратбеков «Телі өскен ұл» повесін басқа өнер туындыларымен салыстыру RU 🇷🇺 Сайын Мұратбеков «Телі өскен ұл» повесінде танылған негізгі мәселелерге баға беру' RU 🇷🇺 Сайын Мұратбеков «Телі өскен ұл» повесіндегі автор позициясы' RU 🇷🇺 Сайын Мұратбеков «Телі өскен ұл» повесіне баспасөз парағын жазу RU 🇷🇺 Уақыт – дамудың кілті' RU 🇷🇺 Уақыт бөлу' RU 🇷🇺 Уақыт және мезгіл атаулары RU 🇷🇺 Уақыт және мезгіл атаулары RU 🇷🇺 Уақыт қадірі RU 🇷🇺 Уақытты тиімді пайдалану ' RU 🇷🇺 Уақытты тиімді пайдалану – жетістікке бастар жол' RU 🇷🇺 Ұлттық қауіпсіздік түрлері' RU 🇷🇺

Основы права Темы:

Азаматтық іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Азаматтық іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Алқабилер соты ұғымы және оның қызметінің негіздері' KZ 🇰🇿 Әкімшілік іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Әкімшілік іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілетті органдар. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілетті органдар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Қазақстан Республикасында азаматтық құқықтарды қорғау әдістері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылығы бойынша іс жүргізу. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылығы бойынша іс жүргізу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасында азаматтық құқықтарды қорғау әдістері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасында азаматтық құқықтарды қорғау әдістері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінде халықаралық құқық нормаларын іске асыру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінде халықаралық құқық нормаларын іске асыру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінде халықаралық құқық нормаларын іске асыру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінде халықаралық құқық нормаларын іске асыру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінде халықаралық құқық нормаларын іске асыру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қылмыстық қудалау – қылмыстық іс жүргізу құқығының институты. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қылмыстық қудалау – қылмыстық іс жүргізу құқығының институты. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. Урок 1' RU 🇷🇺 Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. Урок 2' RU 🇷🇺 Основы искового производства. Урок 1' RU 🇷🇺 Основы искового производства. Урок 2' RU 🇷🇺 Основы судебного разбирательства в административно-процессуальном праве. Урок 1' RU 🇷🇺 Основы судебного разбирательства в административно-процессуальном праве. Урок 2' RU 🇷🇺 Основы судебного разбирательства в гражданско-процессуальном праве. Урок 1' RU 🇷🇺 Основы судебного разбирательства в гражданско-процессуальном праве. Урок 2' RU 🇷🇺 Понятие и основы деятельности суда присяжных заседателей' RU 🇷🇺 Производство по делам уголовных правонарушений несовершеннолетних. Урок 1' RU 🇷🇺 Производство по делам уголовных правонарушений несовершеннолетних. Урок 2' RU 🇷🇺 Реализация норм международного права в правовой системе Республики Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺 Реализация норм международного права в правовой системе Республики Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺 Реализация норм международного права в правовой системе Республики Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺 Реализация норм международного права в правовой системе Республики Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺 Реализация норм международного права в правовой системе Республики Казахстан. Урок 3 RU 🇷🇺 Реализация норм международного права в правовой системе Республики Казахстан. Урок 3 RU 🇷🇺 Реализация прав гражданина Республики Казахстан на основе международных актов. Урок 1 RU 🇷🇺 Реализация прав гражданина Республики Казахстан на основе международных актов. Урок 2 RU 🇷🇺 Реализация прав гражданина Республики Казахстан на основе международных актов. Урок 3 RU 🇷🇺 Реализация прав гражданина Республики Казахстан на основе международных актов. Урок 3 RU 🇷🇺 Реализация прав гражданина Республики Казахстан на основе международных актов. Урок 4 RU 🇷🇺 Реализация прав гражданина Республики Казахстан на основе международных актов. Урок 4 RU 🇷🇺 Способы защиты гражданских прав в Республике Казахстан. Урок 1' RU 🇷🇺 Способы защиты гражданских прав в Республике Казахстан. Урок 2' RU 🇷🇺 Способы защиты гражданских прав в Республике Казахстан. Урок 3 RU 🇷🇺 Способы защиты гражданских прав в Республике Казахстан. Урок 3 RU 🇷🇺 Талап қою іс жүргізуінің негіздері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Талап қою іс жүргізуінің негіздері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Уголовное преследование как институт уголовно-процессуального права. Урок 1' RU 🇷🇺 Уголовное преследование как институт уголовно-процессуального права. Урок 2' RU 🇷🇺 Халықаралық актілер негізінде Қазақстан Республикасы азаматтары құқығының жүзеге асырылуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Халықаралық актілер негізінде Қазақстан Республикасы азаматтары құқығының жүзеге асырылуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Халықаралық актілер негізінде Қазақстан Республикасы азаматтары құқығының жүзеге асырылуы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Халықаралық актілер негізінде Қазақстан Республикасы азаматтары құқығының жүзеге асырылуы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Халықаралық актілер негізінде Қазақстан Республикасы азаматтары құқығының жүзеге асырылуы. 4-сабақ KZ 🇰🇿

Основы предпринимательства и бизнеса Темы:

Бизнес ауқымын кеңейту – нарықтың дамуын болжау' KZ 🇰🇿 Бизнесті дамыту тәсілдері және түрлері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Бизнесті дамыту тәсілдері және түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Защита прав потребителя RU 🇷🇺 Защита прав потребителя RU 🇷🇺 Защита прав предпринимателя, институты поддержки бизнеса. Урок 1 RU 🇷🇺 Защита прав предпринимателя, институты поддержки бизнеса. Урок 2 RU 🇷🇺 Кәсіпкердің құқықтарын қорғау, бизнесті қолдау институттары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кәсіпкердің құқықтарын қорғау, бизнесті қолдау институттары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кәсіпкерлердің жауапкершілігі (экономикалық, әлеуметтік, заңды, экологиялық, этикалық). 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кәсіпкерлердің жауапкершілігі (экономикалық, әлеуметтік, заңды, экологиялық, этикалық). 2-сабақ KZ 🇰🇿 Масштабирование бизнеса – прогноз развития рынка' RU 🇷🇺 Международный бизнес. Урок 1 RU 🇷🇺 Международный бизнес. Урок 2 RU 🇷🇺 Международный бизнес. Урок 3 RU 🇷🇺 Международный бизнес. Урок 3 RU 🇷🇺 Ответственность предпринимателя (экономическая, юридическая, социальная, экологическая, этическая). Урок 1 RU 🇷🇺 Ответственность предпринимателя (экономическая, юридическая, социальная, экологическая, этическая). Урок 2 RU 🇷🇺 Способы и виды развития бизнеса. Урок 1' RU 🇷🇺 Способы и виды развития бизнеса. Урок 2 RU 🇷🇺 Тұтынушының құқықтарын қорғау KZ 🇰🇿 Тұтынушының құқықтарын қорғау KZ 🇰🇿 Управление качеством RU 🇷🇺 Халықаралық бизнес. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Халықаралық бизнес. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Халықаралық бизнес. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Халықаралық бизнес. 3-сабақ KZ 🇰🇿

Русская литература Темы:

Друзья и знакомые Зилова' RU 🇷🇺 Женские образы в пьесе А.В. Вампилова «Утиная охота»' RU 🇷🇺 Композиция пьесы А.В. Вампилова «Утиная охота»' RU 🇷🇺 Композиция рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» RU 🇷🇺 Нравственно-психологическая проблематика стихотворения Е. Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет» RU 🇷🇺 Нравственно-психологическая проблематика стихотворения Е. Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет» RU 🇷🇺 Нравственно-философская проблематика поэзии Л. Мартынова RU 🇷🇺 Нравственно-философская проблематика поэзии Л. Мартынова RU 🇷🇺 Нравственно-этические проблемы в стихотворениях А. Вознесенского RU 🇷🇺 Нравственно-этические проблемы в стихотворениях А. Вознесенского RU 🇷🇺 Нравственные принципы в поэзии О.О. Сулейменова RU 🇷🇺 Нравственные принципы в поэзии О.О. Сулейменова RU 🇷🇺 Образы и идеи пьесы А.В. Вампилова «Утиная охота» в других видах искусства' RU 🇷🇺 Образы рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» в других видах искусства RU 🇷🇺 Образы рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» в других видах искусства RU 🇷🇺 Поэты-шестидесятники. Новые нравственные принципы RU 🇷🇺 Поэты-шестидесятники. Новые нравственные принципы RU 🇷🇺 Родной язык и связь поколений в стихотворении Б. Канапьянова «Позабытый мной с детства язык» RU 🇷🇺 Родной язык и связь поколений в стихотворении Б. Канапьянова «Позабытый мной с детства язык» RU 🇷🇺 Сопоставим произведения (А.В. Вампилов «Утиная охота»)' RU 🇷🇺 Сопоставим произведения (М. Горький. «Старуха Изергиль») RU 🇷🇺 Сопоставим произведения (М. Горький. «Старуха Изергиль») RU 🇷🇺 Сопоставим произведения (О.О. Сулейменов) RU 🇷🇺 Сопоставим произведения (О.О. Сулейменов) RU 🇷🇺 Творческая работа по пьесе А.В. Вампилова «Утиная охота»' RU 🇷🇺 Творческая работа по рассказу М. Горького «Старуха Изергиль» RU 🇷🇺 Творческая работа по рассказу М. Горького «Старуха Изергиль» RU 🇷🇺 Тема нравственного выбора в стихотворениях Р. Рождественского RU 🇷🇺 Тема нравственного выбора в стихотворениях Р. Рождественского RU 🇷🇺 Тематика и проблематика пьесы А.В. Вампилова «Утиная охота»' RU 🇷🇺 Тематика и проблематика рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» RU 🇷🇺 Характеристика героев рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» RU 🇷🇺 Характеристика героев рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» RU 🇷🇺 Художественный мир пьесы А.В. Вампилова «Утиная охота»' RU 🇷🇺 Художественный мир рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» RU 🇷🇺 Художественный мир рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» RU 🇷🇺

Русский язык Темы:

Деятельность Совета Безопасности ООН' RU 🇷🇺 Историческая память народа RU 🇷🇺 Историческая память народа RU 🇷🇺 Историческое наследие и современность RU 🇷🇺 Историческое наследие и современность RU 🇷🇺 Казахстан в панораме всемирно-исторических изменений RU 🇷🇺 Казахстан в панораме всемирно-исторических изменений RU 🇷🇺 Музей как памятник истории страны RU 🇷🇺 Музей как памятник истории страны RU 🇷🇺 Политика исторической памяти RU 🇷🇺 Политика исторической памяти RU 🇷🇺 Понятие демографической безопасности' RU 🇷🇺 Понятие пожарной безопасности RU 🇷🇺 Понятие национальной безопасности' RU 🇷🇺 Понятие психологической безопасности' RU 🇷🇺 Понятие экологической безопасности' RU 🇷🇺 Понятие экономической безопасности RU 🇷🇺 Понятие экономической безопасности RU 🇷🇺 Роль истории RU 🇷🇺 Роль истории RU 🇷🇺 Сохранение национального кода страны RU 🇷🇺 Сохранение национального кода страны RU 🇷🇺 Что такое кибербезопасность?' RU 🇷🇺

Русский язык и литература Темы:

В.В. Набоков «Родина». М.И. Цветаева «Родина» KZ 🇰🇿 Всемирная интеллектуальная миграция KZ 🇰🇿 Всемирная интеллектуальная миграция KZ 🇰🇿 Всеобщая декларация прав человека' KZ 🇰🇿 Высшая ценность – права человека' KZ 🇰🇿 Миграция населения: основные причины и последствия KZ 🇰🇿 Н.А. Назарбаев «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» (статья) KZ 🇰🇿 Н.А. Назарбаев «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» (статья) KZ 🇰🇿 Н.А. Тэффи. «Ностальгия» KZ 🇰🇿 О.О. Сулейменов. «Дикое поле»' KZ 🇰🇿 П. Васильев. «Переселенцы» KZ 🇰🇿 П. Васильев. «Переселенцы» KZ 🇰🇿 Права и защита жертв вооруженных конфликтов' KZ 🇰🇿 Права человека, демократия и свободы в современном мире' KZ 🇰🇿 Правозащитники мира KZ 🇰🇿 Проблемы миграции в современном мире KZ 🇰🇿 Ч. Айтматов. «Легенда о манкурте» (по роману «И дольше века длится день») KZ 🇰🇿 Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей»' KZ 🇰🇿

Физика Темы:

Гравитациялық өрістегі снарядтың қозғалысы KZ 🇰🇿 Движение снаряда в гравитационном поле RU 🇷🇺 Движение снаряда в гравитационном поле RU 🇷🇺 Жұлдыздар әлемі. Жұлдыздық шамалар' KZ 🇰🇿 Жұлдыздардың жіктелуі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жұлдыздардың жіктелуі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Идеал газ күйінің теңдеуі. Изопроцестер. Адиабаталық процесс. KZ 🇰🇿 Измерения расстояния' RU 🇷🇺 Кинематика криволинейного движения RU 🇷🇺 Классификация звезд. Урок 1' RU 🇷🇺 Классификация звезд. Урок 2' RU 🇷🇺 Күңгірт энергия. Әлемнің үдеуі мен ұлғаюы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Күңгірт энергия. Әлемнің үдеуі мен ұлғаюы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қашықтықты анықтау' KZ 🇰🇿 Қисықсызықты қозғалыс кинематикасы KZ 🇰🇿 Мир звезд. Звездные величины' RU 🇷🇺 МКТ-ның негізгі қағидалары. Термодинамикалық параметрлер KZ 🇰🇿 Основные положения МКТ. Термодинамические параметры RU 🇷🇺 Основные положения МКТ. Термодинамические параметры RU 🇷🇺 Темная энергия и ускорение расширения Вселенной. Урок 1' RU 🇷🇺 Темная энергия и ускорение расширения Вселенной. Урок 2' RU 🇷🇺 Теория Большого взрыва и красное смещение. Урок 1 RU 🇷🇺 Теория Большого взрыва и красное смещение. Урок 2 RU 🇷🇺 Ток көзінің ЭҚК мен ішкі кедергісі. Кернеу және потенциалдар айырмасы KZ 🇰🇿 Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Адиабатный процесс RU 🇷🇺 Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Адиабатный процесс RU 🇷🇺 Үлкен жарылыс теориясы. Қызыл ығысу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Үлкен жарылыс теориясы. Қызыл ығысу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Напряжение, разность потенциалов RU 🇷🇺 Электр өрісі KZ 🇰🇿 Электрическое поле RU 🇷🇺

Физическая культура Темы:

Денсаулықты сақтау және салауатты өмір салты туралы түсінік' KZ 🇰🇿 Жаттығулар арқылы эмоционалды денсаулықты нығайту. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жаттығулар арқылы эмоционалдық денсаулықты нығайту. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Йога жаттығулары арқылы эмоционалдық денсаулықты нығайту KZ 🇰🇿 Понятие о здоровье и здоровом образе жизни' RU 🇷🇺 Фитнес және дұрыс тамақтану KZ 🇰🇿 Фитнес және оның ағзаға әсері KZ 🇰🇿 Фитнес и его влияние на организм RU 🇷🇺 Фитнес и здоровое питание RU 🇷🇺 Фитнес и здоровое питание RU 🇷🇺 Эмоциональное здоровье через упражнения йоги RU 🇷🇺 Эмоциональное здоровье через упражнения. Урок 1' RU 🇷🇺 Эмоциональное здоровье через упражнения. Урок 2 RU 🇷🇺

Химия Темы:

№ 7 зертханалық тәжірибе «Нәруыздардың түсті реакциялары»' KZ 🇰🇿 №8 зертханалық тәжірибе «Пластмассалар мен талшықтарды анықтау»' KZ 🇰🇿 Аминдер мен анилиннің физикалық қасиеттері. Аминдер мен анилиннің алынуы' KZ 🇰🇿 Аминдер. Анилин' KZ 🇰🇿 Аминқышқылдары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Аминқышқылдары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Аминокислоты. Урок 1' RU 🇷🇺 Аминокислоты. Урок 2' RU 🇷🇺 Амины. Анилин' RU 🇷🇺 Белки' RU 🇷🇺 Биологическая роль ДНК и РНК' RU 🇷🇺 Дәрумендер мен гормондар туралы түсінік. Биогенді органикалық заттардың рөлі KZ 🇰🇿 ДНК және РНК-ның биологиялық рөлі' KZ 🇰🇿 Жасанды және синтетикалық полимерлер: пластмассалар, каучуктер, талшықтар' KZ 🇰🇿 Искусственные и синтетические полимеры: пластмассы, каучуки, волокна' RU 🇷🇺 Қазақстандағы полимерлер өндірісі KZ 🇰🇿 Лабораторный опыт № 7 «Цветные реакции белков»' RU 🇷🇺 Лабораторный опыт № 8 «Распознавание пластмасс и волокон»' RU 🇷🇺 Нәруыздар' KZ 🇰🇿 Нуклеин қышқылдары' KZ 🇰🇿 Нуклеиновые кислоты' RU 🇷🇺 Понятие о витаминах и гормонах. Роль биогенных органических веществ RU 🇷🇺 Производство полимеров в Казахстане RU 🇷🇺 Физические свойства аминов и анилина. Получение аминов и анилина' RU 🇷🇺 Химия және өмір KZ 🇰🇿 Химия и жизнь RU 🇷🇺 Экологические проблемы. Урок 1 RU 🇷🇺 Экологические проблемы. Урок 2 RU 🇷🇺 Экологиялық мәселелер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Экологиялық мәселелер. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.