akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп 5 класс

Английский язык Темы:

A day at the zoo KZ 🇰🇿 A day at the zoo RU 🇷🇺 Appearance KZ 🇰🇿 Appearance RU 🇷🇺 Appearance. Повторение KZ 🇰🇿 Appearance. Повторение RU 🇷🇺 Climate change KZ 🇰🇿 Climate change RU 🇷🇺 Describing animals KZ 🇰🇿 Describing animals RU 🇷🇺 Describing animals. Повторение KZ 🇰🇿 Describing animals. Повторение RU 🇷🇺 Describing countries KZ 🇰🇿 Describing countries RU 🇷🇺 Describing home KZ 🇰🇿 Describing home RU 🇷🇺 Describing people KZ 🇰🇿 Describing people RU 🇷🇺 Describing people. Повторение KZ 🇰🇿 Describing people. Повторение RU 🇷🇺 Feeding the animals KZ 🇰🇿 Feeding the animals RU 🇷🇺 I’ve got a pet KZ 🇰🇿 I’ve got a pet RU 🇷🇺 In the city KZ 🇰🇿 In the city RU 🇷🇺 In the wild KZ 🇰🇿 In the wild RU 🇷🇺 My room and furniture KZ 🇰🇿 My room and furniture RU 🇷🇺 On a farm KZ 🇰🇿 On a farm RU 🇷🇺 Outside the house KZ 🇰🇿 Outside the house RU 🇷🇺 People’s preferences KZ 🇰🇿 People’s preferences RU 🇷🇺 Personality traits KZ 🇰🇿 Personality traits RU 🇷🇺 Plants KZ 🇰🇿 Plants RU 🇷🇺 Seasons KZ 🇰🇿 Seasons RU 🇷🇺 Sightseeing KZ 🇰🇿 Sightseeing RU 🇷🇺 The weather forecast KZ 🇰🇿 The weather forecast RU 🇷🇺 Travelling around the world KZ 🇰🇿 Travelling around the world RU 🇷🇺 Unusual houses KZ 🇰🇿 Unusual houses RU 🇷🇺 What is the weather like? KZ 🇰🇿 What is the weather like? RU 🇷🇺

Всемирная история Темы:

Алғашқы адам қалай пайда болды? KZ 🇰🇿 Ежелгі Египет пирамидалары қалай салынды? Ежелгі Египет тұрғындарының өмірі туралы Тутанхамон табытханасы қандай сыр шертеді? KZ 🇰🇿 Ежелгі Египет пирамидалары қалай салынды? Тутанхамон табытханасы Ежелгі Египет өмірінен қандай сыр шертеді?. Қайталау KZ 🇰🇿 Зачем фараон Хатшепсут оправляла корабли на землю Пунт RU 🇷🇺 Как были построены пирамиды Древнего Египта? Какие тайны о жизни древних египтян хранит гробница Тутанхамона? RU 🇷🇺 Как были построены пирамиды Древнего Египта? Какие тайны о жизни древних египтян хранит гробница Тутанхамона?. Повторение RU 🇷🇺 Как мы можем узнать о цивилизациях речных долин? RU 🇷🇺 Как появился первый человек? RU 🇷🇺 Неліктен адамдар егіншілікпен және мал шаруашылығымен айналыса бастады? KZ 🇰🇿 Неліктен Египет «Қара жер» деп аталған? KZ 🇰🇿 Неліктен ежелгі адамдар Ласко үңгірінің қабырғаларына сурет салған? KZ 🇰🇿 Неліктен ежелгі өркениеттер өзен алқаптарында дамыды? KZ 🇰🇿 Өзен алқаптарындағы өркениеттер туралы қалай біле аламыз? KZ 🇰🇿 Почему древние цивилизации развивались в долинах рек? RU 🇷🇺 Почему Египет называли «Черная земля»? RU 🇷🇺 Почему люди начали заниматься земледелием и скотоводством? RU 🇷🇺 Почему стены пещеры Ласко были разрисованы древними людьми? RU 🇷🇺 Пунт жеріне перғауын Хатшепсут кемелерін не үшін жіберді? KZ 🇰🇿

Естествознание Темы:

Анализ данных RU 🇷🇺 Возникновение жизни на Земле. Условия существования жизни RU 🇷🇺 Вывод и обсуждение RU 🇷🇺 Ғылымның рөлі. Зерттеу сұрағы KZ 🇰🇿 Деректерді жинау және жазу KZ 🇰🇿 Деректерді талдау KZ 🇰🇿 Дүние бөліктері мен материктерді игеру және зерттеу тарихы KZ 🇰🇿 Дүниежүзі халқының нәсілдік құрамы KZ 🇰🇿 Дүниежүзі халқының нәсілдік құрамы. Қайталау KZ 🇰🇿 Жер ғаламшарының пайда болуы. Жердің құрылысы мен құрамы KZ 🇰🇿 Жер қабықтары және олардың құрамы KZ 🇰🇿 Жергілікті жердің жоспары. Шартты белгілері KZ 🇰🇿 Жергілікті жердің түсірілімі. Жоспарды рәсімдеу ережесі KZ 🇰🇿 Жерде тіршіліктің пайда болуы. Тіршілік ету жағдайлары KZ 🇰🇿 Зерттеуді жоспарлау KZ 🇰🇿 История изучения океанов RU 🇷🇺 История изучения океанов. Повторение RU 🇷🇺 История освоения и изучения материков и частей света RU 🇷🇺 Қорытынды және талқылау KZ 🇰🇿 Макроәлем және микроәлем KZ 🇰🇿 Макромир и микромир RU 🇷🇺 Мұхиттарды зерттеу тарихы KZ 🇰🇿 Мұхиттарды зерттеу тарихы. Қайталау KZ 🇰🇿 Нәсілдік белгілердің қалыптасуы. Нәсілдер теңдігі. KZ 🇰🇿 План местности. Условные знаки RU 🇷🇺 Планирование исследования RU 🇷🇺 Происхождение планеты Земля. Строение и состав Земли RU 🇷🇺 Расовый состав населения мира RU 🇷🇺 Расовый состав населения мира. Повторение RU 🇷🇺 Роль науки. Вопрос исследования RU 🇷🇺 Сбор и запись данных RU 🇷🇺 Сферы Земли и их составляющие RU 🇷🇺 Съёмка местности. Правила оформления планов. RU 🇷🇺 Формирование расовых признаков. Равенство рас RU 🇷🇺

Информатика Темы:

Ақпарат беру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ақпарат беру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ақпаратты екілік кодтау арқылы ұсыну. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ақпаратты екілік кодтау арқылы ұсыну. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Ақпаратты екілік кодтау арқылы ұсыну. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ақпаратты шифрлау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ақпаратты шифрлау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ақпаратты шифрлау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Біздің айналамыздағы ақпарат KZ 🇰🇿 Двоичное представление информации. Урок 1 RU 🇷🇺 Двоичное представление информации. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Двоичное представление информации. Урок 2 RU 🇷🇺 Информация вокруг нас RU 🇷🇺 Передача информации. Урок 1 RU 🇷🇺 Передача информации. Урок 2 RU 🇷🇺 Шифрование информации. Урок 1 RU 🇷🇺 Шифрование информации. Урок 2 RU 🇷🇺 Шифрование информации. Урок 3 RU 🇷🇺

История Казахстана Темы:

Адамдардың шаруашылық өміріндегі өзгерістер және еңбек құралдарының жетілдірілуі KZ 🇰🇿 Алғашқы адамдардың өмірі KZ 🇰🇿 Андронов және Беғазы-Дәндібай мәдениеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Андронов және Беғазы-Дәндібай мәдениеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Андроновская и бегазы-дандыбаевская культуры. Урок 1 RU 🇷🇺 Андроновская и бегазы-дандыбаевская культуры. Урок 2 RU 🇷🇺 Ботай мәдениеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ботай мәдениеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ботайская культура. Урок 1 RU 🇷🇺 Ботайская культура. Урок 2 RU 🇷🇺 Вводный урок RU 🇷🇺 Древние наскальные рисунки Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺 Древние наскальные рисунки Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺 Ежелгі адамдардың өміріне саяхат KZ 🇰🇿 Ежелгі адамдардың өміріне саяхат. Қайталау KZ 🇰🇿 Жизнь древнейших людей RU 🇷🇺 Зарождение металлургии на территории Казахстана RU 🇷🇺 Изменения в хозяйстве и совершенствование орудий труда RU 🇷🇺 Кіріспе сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан аумағында металлургияның пайда болуы KZ 🇰🇿 Қазақстан аумағындағы тас дәуірінің тұрақтары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан аумағындағы тас дәуірінің тұрақтары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы жартастарға салынған ежелгі суреттер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы жартастарға салынған ежелгі суреттер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Легенды и сказания родного края. Урок 1 RU 🇷🇺 Легенды и сказания родного края. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Легенды и сказания родного края. Урок 2 RU 🇷🇺 Путешествие в жизнь древних людей RU 🇷🇺 Путешествие в жизнь древних людей. Повторение RU 🇷🇺 Стоянки эпохи камня на территории Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺 Стоянки эпохи камня на территории Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺 Туған өлкенің аңыз-ертегілері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Туған өлкенің аңыз-ертегілері. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Туған өлкенің аңыз-ертегілері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Казахская литература Темы:

«Асан қайғының жерге айтқан сыны» – тарихи құнды жәдігер KZ 🇰🇿 «Асан қайғының жерге айтқан сыны» аңызының тақырыбы мен идеясы KZ 🇰🇿 «Кендебай» ертегісінің маңызы KZ 🇰🇿 «Керқұла атты Кендебай» ертегісі KZ 🇰🇿 «Керқұла атты Кендебай» ертегісіндегі кейіпкерлер бейнесі KZ 🇰🇿 «Керқұла атты Кендебай» ертегісіндегі кейіпкерлердің сомдалуы KZ 🇰🇿 «Керқұла атты Кендебай» ертегісінің тілдік ерекшеліктері KZ 🇰🇿 «Қобыланды батыр» жыры KZ 🇰🇿 «Қобыланды батыр» жырындағы кейіпкерлер әлемі KZ 🇰🇿 «Қобыланды батыр» жырындағы кейіпкерлердің сипатталуы KZ 🇰🇿 «Қобыланды батыр» жырының тарихи құндылығы KZ 🇰🇿 «Қобыланды батыр» жырының тілі мен автор бейнесі KZ 🇰🇿 Аңыздағы Асан қайғы образы KZ 🇰🇿 Асан қайғы «Асан қайғының жерге айтқан сыны» аңызының көркемдік ерекшелігі KZ 🇰🇿 Асан қайғы «Асан қайғының жерге айтқан сыны» аңызының көркемдік ерекшелігі. Қайталау KZ 🇰🇿 Асан қайғы «Асан қайғының жерге айтқан сыны» аңызының сюжеттік ерекшелігі KZ 🇰🇿 Асан қайғы «Асан қайғының жерге айтқан сыны» аңызының сюжеттік ерекшелігі . Қайталау KZ 🇰🇿

Казахский язык Темы:

Ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтар KZ 🇰🇿 Дұрыс жазып, дұрыс сөйлей білу – мәдениеттілік белгісі. KZ 🇰🇿 Дыбыс үндестігі: ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтары KZ 🇰🇿 Жеті жұрттың тілін біл KZ 🇰🇿 Жинақы мәтін жазу KZ 🇰🇿 Жинақы мәтін жазу. Қайталау KZ 🇰🇿 Киім стилі мен сән үлгісі KZ 🇰🇿 Киім туралы жалпы мәлімет KZ 🇰🇿 Көп мағыналы сөздерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану KZ 🇰🇿 Қара шаңырақ KZ 🇰🇿 Сәнмен, талғаммен киіну өзіңді сыйлау KZ 🇰🇿 Сөздерді ықпал заңдылықтарына сәйкес айту – сауаттылықтың белгісі. KZ 🇰🇿 Сөйлеу мәдениеті. Сыпайылық, әдептілік KZ 🇰🇿 Талғам және стиль KZ 🇰🇿 Талғамға талас жоқ KZ 🇰🇿 Тәрбие басы – тал бесік KZ 🇰🇿 Тәрбие отбасынан басталады KZ 🇰🇿 Тіл – қарым-қатынас құралы KZ 🇰🇿 Тіл – ұлттар достығының негізгі құралы KZ 🇰🇿 Тіл ғұмыры - ұлт ғұмыры KZ 🇰🇿 Тура және ауыспалы мағыналы сөздер KZ 🇰🇿 Ұлттық нақыштағы спорттық киімдер KZ 🇰🇿 Хат құрастырып жазу KZ 🇰🇿 Хат құрастырып жазу. Қайталау KZ 🇰🇿 Хат құрылымы мен ресімделуі KZ 🇰🇿 Хат құрылымы мен ресімделуі . Қайталау KZ 🇰🇿

Казахский язык и литература Темы:

Әдеп RU 🇷🇺 Әдептілік – әдемілік бейнесі RU 🇷🇺 Әдептілік белгісі... RU 🇷🇺 Әкенің арманы RU 🇷🇺 Б.Соқпақбаев. «Менің атым – Қожа». 1-сабақ RU 🇷🇺 Б.Соқпақбаев. «Менің атым – Қожа». 2-сабақ RU 🇷🇺 Б.Соқпақбаев. «Менің атым – Қожа». 3-сабақ RU 🇷🇺 Біздің мектеп RU 🇷🇺 Біздің сынып RU 🇷🇺 Дәрілік өсімдіктер RU 🇷🇺 Дәрілік өсімдіктер. Повторение RU 🇷🇺 Жақсы дәстүр – отбасы тірегі RU 🇷🇺 Жан-жануарлар туралы ертегі RU 🇷🇺 Жан-жануарлар туралы жұмбақтар RU 🇷🇺 Жан-жануарлар туралы жұмбақтар. Повторение RU 🇷🇺 Жемістер мен көкөністер RU 🇷🇺 Жемістер мен көкөністер. Повторение RU 🇷🇺 Қазақ отбасындағы дәстүрлер RU 🇷🇺 Қазақстан – қызғалдақтар отаны RU 🇷🇺 Қазақстандағы жан-жануарлар әлемі RU 🇷🇺 Қазақстандағы өсімдіктер әлемі RU 🇷🇺 Қонақ күту – салтымыз RU 🇷🇺 Қу түлкі RU 🇷🇺 Қу түлкі. Повторение RU 🇷🇺 М. Мақатаев «Тоқта, ботам!» өлеңі. 1-сабақ RU 🇷🇺 М. Мақатаев «Тоқта, ботам!» өлеңі. 2-сабақ RU 🇷🇺 Мектеп – екінші үйім RU 🇷🇺 Мектептегі бір күнім RU 🇷🇺 Менің сүйікті отбасым RU 🇷🇺 Отбасым – бақыт мекенім RU 🇷🇺 Отбасындағы мерекелер RU 🇷🇺 Сауысқан мен көкек RU 🇷🇺 Сәбиге арналған дәстүрлер RU 🇷🇺 Түлкі мен ешкі RU 🇷🇺 Үлкенге – құрмет, кішіге – ізет RU 🇷🇺

Математика Темы:

2, 3, 5, 9, 10 сандарына бөлінгіштік белгілері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 2, 3, 5, 9, 10 сандарына бөлінгіштік белгілері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Аралас сандар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Аралас сандар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Арифметикалық амалдардың қасиеттері. Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдану. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Арифметикалық амалдардың қасиеттері. Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдану. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Дәреже. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Дәреже. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Делители и кратные натуральных чисел. Урок 1 RU 🇷🇺 Делители и кратные натуральных чисел. Урок 2 RU 🇷🇺 Дұрыс және бұрыс жай бөлшектер KZ 🇰🇿 Дұрыс және бұрыс жай бөлшектер. Қайталау KZ 🇰🇿 Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу және жазу KZ 🇰🇿 Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу және жазу. Қайталау KZ 🇰🇿 Жай бөлшектер мен аралас сандарды координаталық сәуледе кескіндеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жай бөлшектер мен аралас сандарды координаталық сәуледе кескіндеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жай бөлшектің негізгі қасиеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жай бөлшектің негізгі қасиеті. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Жай бөлшектің негізгі қасиеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жай бөлшектің негізгі қасиеті. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Жай және құрама сандар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жай және құрама сандар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Изображение обыкновенных дробей и смешанных чисел на координатном луче. Урок 1 RU 🇷🇺 Изображение обыкновенных дробей и смешанных чисел на координатном луче. Урок 2 RU 🇷🇺 Координаталық сәуле. Натурал сандарды салыстыру KZ 🇰🇿 Координаталық сәуле. Натурал сандарды салыстыру. Қос теңсіздік. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Координаталық сәуле. Натурал сандарды салыстыру. Қос теңсіздік. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Урок 1 RU 🇷🇺 Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Урок 2 RU 🇷🇺 Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Урок 3 RU 🇷🇺 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Урок 1 RU 🇷🇺 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Урок 2 RU 🇷🇺 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Урок 3 RU 🇷🇺 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺 Натурал сандар және нөл KZ 🇰🇿 Натурал сандардан тұратын сандар тізбегі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал сандардан тұратын сандар тізбегі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. 2-сабак KZ 🇰🇿 Натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Обыкновенная дробь. Чтение и запись обыкновенных дробей RU 🇷🇺 Обыкновенная дробь. Чтение и запись обыкновенных дробей. Повторение RU 🇷🇺 Основное свойство обыкновенной дроби. Урок 1 RU 🇷🇺 Основное свойство обыкновенной дроби. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Основное свойство обыкновенной дроби. Урок 2 RU 🇷🇺 Основное свойство обыкновенной дроби. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Основные свойства делимости. Урок 1 RU 🇷🇺 Основные свойства делимости. Урок 2 RU 🇷🇺 Повторение. Натуральные числа и ноль RU 🇷🇺 Последовательности из натуральных чисел. Урок 1 RU 🇷🇺 Последовательности из натуральных чисел. Урок 2 RU 🇷🇺 Правильные и неправильные обыкновенные дроби RU 🇷🇺 Правильные и неправильные обыкновенные дроби. Повторение RU 🇷🇺 Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Урок 1 RU 🇷🇺 Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Урок 2 RU 🇷🇺 Простые и составные числа. Урок 1 RU 🇷🇺 Простые и составные числа. Урок 2 RU 🇷🇺 Разложение натуральных чисел на простые множители. Урок 1 RU 🇷🇺 Разложение натуральных чисел на простые множители. Урок 2 RU 🇷🇺 Разложение натуральных чисел на простые множители. Урок 3 RU 🇷🇺 Санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері. Өрнектерді ықшамдау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері. Өрнектерді ықшамдау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері. Өрнектерді ықшамдау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Свойства арифметических действий. Арифметические действия с натуральными числами. Урок 1 RU 🇷🇺 Свойства арифметических действий. Арифметические действия с натуральными числами. Урок 2 RU 🇷🇺 Смешанные числа. Урок 1 RU 🇷🇺 Смешанные числа. Урок 2 RU 🇷🇺 Степень. Урок 1 RU 🇷🇺 Степень. Урок 2 RU 🇷🇺 Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Теңдеуді шешу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Теңдеуді шешу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений. Урок 1 RU 🇷🇺 Уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений. Урок 2 RU 🇷🇺 Формула. Формула арқылы есептеу. Мәтінді есептерді шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Формула. Формула арқылы есептеу. Мәтінді есептерді шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Формулы. Вычисление по формулам. Решение текстовых задач. Урок 1 RU 🇷🇺 Формулы. Вычисление по формулам. Решение текстовых задач. Урок 2 RU 🇷🇺 Числовые и буквенные выражения и их значения. Упрощение выражений. Урок 1 RU 🇷🇺 Числовые и буквенные выражения и их значения. Упрощение выражений. Урок 2 RU 🇷🇺 Числовые и буквенные выражения и их значения. Упрощение выражений. Урок 3 RU 🇷🇺

Музыка Темы:

Айтыс өнері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Айтыс өнері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Волшебная сила кюя. Урок 1 RU 🇷🇺 Волшебная сила кюя. Урок 2 RU 🇷🇺 Жобаны жоспарлау және құрастыру KZ 🇰🇿 Жобаның нәтижесін таныстыру KZ 🇰🇿 Искусство айтыса. Урок 1 RU 🇷🇺 Искусство айтыса. Урок 2 RU 🇷🇺 Күй құдіреті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Күй құдіреті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақ халқы әнінің әуенділігі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақ халқы әнінің әуенділігі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мелодичность казахской народной песни. Урок 1 RU 🇷🇺 Мелодичность казахской народной песни. Урок 2 RU 🇷🇺 Подготовка и создание проекта RU 🇷🇺 Представление результатов проекта RU 🇷🇺

Русская литература Темы:

«Песнь о вещем Олеге». От судьбы не уйдешь RU 🇷🇺 Былины. Цикл об Илье Муромце. Былинные герои – вымысел и реальность RU 🇷🇺 Изображение Отечественной войны 1812 года в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Бородино» RU 🇷🇺 Историческая основа произведения А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» RU 🇷🇺 Композиционные особенности былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» RU 🇷🇺 М. Шаханов. «Отрарская поэма о побеждённом победителе, или Просчёт Чингисхана» Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 М. Шаханов. «Отрарская поэма о побеждённом победителе, или Просчёт Чингисхана». Урок 1 RU 🇷🇺 М. Шаханов. «Отрарская поэма о побеждённом победителе, или Просчёт Чингисхана». Урок 2 RU 🇷🇺 М. Шаханов. «Отрарская поэма о побеждённом победителе, или Просчёт Чингисхана». Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 М. Шаханов. «Отрарская поэма о побеждённом победителе, или Просчёт Чингисхана». Урок 3 RU 🇷🇺 Образ князя Олега в произведении А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» RU 🇷🇺 Основная мысль стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино» RU 🇷🇺 Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» RU 🇷🇺 Фольклор и художественная литература RU 🇷🇺 Художественные особенности былины RU 🇷🇺 Языковая палитра былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» RU 🇷🇺 Языковые особенности произведения А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» RU 🇷🇺

Русский язык Темы:

«Сказки про машинки». Основные признаки литературной сказки RU 🇷🇺 Виды чтения. Ознакомительное чтение RU 🇷🇺 Водный транспорт RU 🇷🇺 Водный транспорт. Повторение RU 🇷🇺 Воздушный транспорт RU 🇷🇺 Воздушный транспорт. Повторение RU 🇷🇺 Инфраструктура. Производственная инфраструктура RU 🇷🇺 Каковы преимущества и недостатки транспорта? RU 🇷🇺 Качества речи: логичность и краткость RU 🇷🇺 Книжная и разговорная речь RU 🇷🇺 Культура: язык и общение. Урок 1 RU 🇷🇺 Культура: язык и общение. Урок 2 RU 🇷🇺 Мир вокруг нас: транспорт и инфраструктура. Урок 1 RU 🇷🇺 Мир вокруг нас: транспорт и инфраструктура. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Мир вокруг нас: транспорт и инфраструктура. Урок 2 RU 🇷🇺 Наземный транспорт RU 🇷🇺 Народная мудрость об общении RU 🇷🇺 Общение и речь RU 🇷🇺 Письмо. Особенности эпистолярного жанра RU 🇷🇺 Подземный транспорт RU 🇷🇺 Правила речевого этикета в русском языке RU 🇷🇺 Притчи о речи и языке RU 🇷🇺 Современный русский литературный язык: нормы и формы RU 🇷🇺 Транспорт. Виды транспорта RU 🇷🇺 Язык – важнейшее средство человеческого общения RU 🇷🇺 Язык и культура RU 🇷🇺

Русский язык и литература Темы:

«Сказка о бочке» KZ 🇰🇿 «Сказка о ветре» (из цикла «Новые сказки») KZ 🇰🇿 В.А. Сухомлинский «Сказка о Гусыне» KZ 🇰🇿 Времена года KZ 🇰🇿 Дневник природы KZ 🇰🇿 Количественные числительные KZ 🇰🇿 Количественные числительные. Қайталау KZ 🇰🇿 М. Жумабаев «Мать» KZ 🇰🇿 М. Скребцова «Сердце матери» KZ 🇰🇿 М.Ю. Лермонтов «Гроза» KZ 🇰🇿 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». Урок 1 KZ 🇰🇿 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». Урок 2 KZ 🇰🇿 Погода KZ 🇰🇿 Разговор за обедом KZ 🇰🇿 Родина начинается с мамы KZ 🇰🇿 Родина начинается с мамы. Қайталау KZ 🇰🇿 Русская народная сказка «Мудрый отец» KZ 🇰🇿 С. Есенин «Буря» KZ 🇰🇿 Сказка «Отец и сын» KZ 🇰🇿 Склонение количественных числительных KZ 🇰🇿 Склонение количественных числительных. Қайталау KZ 🇰🇿 Составляем простой план текста KZ 🇰🇿 Стихотворение Абая Кунанбаева «Лето» KZ 🇰🇿 Тема и основная мысль текста KZ 🇰🇿 Ф. Тютчев «Весенняя гроза» KZ 🇰🇿 Ф. Тютчев «Зима недаром злится» KZ 🇰🇿

Физическая культура Темы:

Арнайы жаттығулар мен тіреулер KZ 🇰🇿 Әр түрлі снарядтарды лақтыру және лақтыру техникасы KZ 🇰🇿 Волейболдағы ойын техникасы мен техникалық тәсілдер KZ 🇰🇿 Волейболдағы тактикалық іс-әрекеттер KZ 🇰🇿 Гандбол ойын техникасы KZ 🇰🇿 Гандбол ойын техникасы. Қайталау KZ 🇰🇿 Жеңіл атлетика сабақтарындағы қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Жерден және екпеден ұзындыққа секіру техникасын зерттеу KZ 🇰🇿 Изучение техники бега на короткие дистанции RU 🇷🇺 Изучение техники бега на средние и длинные дистанции RU 🇷🇺 Изучение техники прыжков в длину с места и с разбега RU 🇷🇺 Командная работа в эстафетах RU 🇷🇺 Комплексы упражнений на улучшение силы и выносливости для кроссовой подготовки RU 🇷🇺 Кроссты дайындау үшін күш пен төзімділікті жақсартуға арналған жаттығулар кешені KZ 🇰🇿 Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын зерттеу KZ 🇰🇿 Ойын тактикалық әрекеттерін талдау KZ 🇰🇿 Ойыншылардың және қақпашының техникалық әрекеттері KZ 🇰🇿 Ойыншылардың техникасы KZ 🇰🇿 Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру техникасын зерттеу KZ 🇰🇿 Разбор тактических действий игры RU 🇷🇺 Специальные упражнения и стойки RU 🇷🇺 Спорттық гандбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Спорттық гандбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Қайталау KZ 🇰🇿 Спорттық ойындар кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Волейбол KZ 🇰🇿 Тактические действия в волейболе RU 🇷🇺 Техника безопасности на занятиях легкой атлетики RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре гандбол RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре гандбол. Повторение RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивных играх RU 🇷🇺 Техника бросков и метаний различных снарядов в цель и на дальность RU 🇷🇺 Техника игроков RU 🇷🇺 Техника игры в гандбол RU 🇷🇺 Техника игры в гандбол. Повторение RU 🇷🇺 Техника игры и технические приемы в волейболе RU 🇷🇺 Технические действия игроков и вратаря RU 🇷🇺 Эстафетадағы командалық жұмыс KZ 🇰🇿

Художественный труд Темы:

Бейнелеу өнеріндегі бейнелеу құралдары KZ 🇰🇿 Виды искусства: инсталляция RU 🇷🇺 Виды искусства: натюрморт RU 🇷🇺 Виды искусства: натюрморт. Повторение RU 🇷🇺 Виды искусства: пейзаж RU 🇷🇺 Виды искусства: пейзаж. Повторение RU 🇷🇺 Декоративный национальный натюрморт. Урок 1 RU 🇷🇺 Декоративный национальный натюрморт. Урок 2 RU 🇷🇺 Индустриалды пейзаж. Қала пейзажы. Сызықтық перспектива KZ 🇰🇿 Индустриальный пейзаж. Городской пейзаж. Линейная перспектива RU 🇷🇺 Искусство натюрморта. Виды/художники. Конструкция натюрморта RU 🇷🇺 Искусство пластических форм. Скульптура. Урок 1 RU 🇷🇺 Искусство пластических форм. Скульптура. Урок 2 RU 🇷🇺 Классикалық өнердің жауһарлары. Бейнелеу өнердің түрлері және жанрлары KZ 🇰🇿 Көрме ұйымдастыру. Түрлі бейнелеу өнеріндегі көрме ұйымдастырудың түрлері (натюрморт, пейзаж және мүсін) KZ 🇰🇿 Қазақстан суретшілерінің шығармашылығы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан суретшілерінің шығармашылығы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Натюрморт өнері. Түрлері/суретшілер KZ 🇰🇿 Өнердің түрлері: инсталляция KZ 🇰🇿 Өнердің түрлері: натюрморт KZ 🇰🇿 Өнердің түрлері: натюрморт. Қайталау KZ 🇰🇿 Өнердің түрлері: пейзаж KZ 🇰🇿 Өнердің түрлері: пейзаж. Қайталау KZ 🇰🇿 Пейзаж. Гармония с природой. Воздушная перспектива. Урок 1 RU 🇷🇺 Пейзаж. Гармония с природой. Воздушная перспектива. Урок 2 RU 🇷🇺 Пейзаж. Табиғатпен үйлесім. Әуе перспективасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Пейзаж. Табиғатпен үйлесім. Әуе перспективасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Пластикалық пішіндер өнері. Мүсін өнері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Пластикалық пішіндер өнері. Мүсін өнері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Способы и виды оформления выставок в разных видах искусства (натюрморт, пейзаж и скульптура) RU 🇷🇺 Средства выразительности в изобразительном искусстве. RU 🇷🇺 Творчество Казахстанских художников. Урок 1 RU 🇷🇺 Творчество казахстанских художников. Урок 2 RU 🇷🇺 Ұлттық сәндік натюрморт. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ұлттық сәндік натюрморт. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Шедевры классического искусства. Виды и жанры изобразительного искусства RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.