akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп 6 класс

Английский язык Темы:

A postcard from a trip RU 🇷🇺 A postcard from a trip KZ 🇰🇿 A postcard from a trip RU 🇷🇺 All around the world. Lesson 1' RU 🇷🇺 All around the world. Lesson 1' KZ 🇰🇿 All around the world. Lesson 2' RU 🇷🇺 All around the world. Lesson 2' KZ 🇰🇿 At the airport RU 🇷🇺 At the airport KZ 🇰🇿 At the airport KZ 🇰🇿 Buying a train ticket KZ 🇰🇿 Community helpers in the neighbourhood. Lesson 1 RU 🇷🇺 Community helpers in the neighbourhood. Lesson 1 KZ 🇰🇿 Community helpers in the neighbourhood. Lesson 2 RU 🇷🇺 Community helpers in the neighbourhood. Lesson 2 KZ 🇰🇿 Describing places. Lesson 1' RU 🇷🇺 Describing places. Lesson 1' KZ 🇰🇿 Describing places. Lesson 2' RU 🇷🇺 Describing places. Lesson 2' KZ 🇰🇿 Dwellings RU 🇷🇺 Dwellings KZ 🇰🇿 Famous explorers KZ 🇰🇿 Famous explorers RU 🇷🇺 Famous explorers KZ 🇰🇿 My hometown RU 🇷🇺 My hometown KZ 🇰🇿 Places I like RU 🇷🇺 Places I like KZ 🇰🇿 Places in a town. Lesson 1' RU 🇷🇺 Places in a town. Lesson 1' KZ 🇰🇿 Places in a town. Lesson 2' RU 🇷🇺 Places in a town. Lesson 2' KZ 🇰🇿 Places to explore KZ 🇰🇿 Places to explore RU 🇷🇺 Places to explore KZ 🇰🇿 Public transport KZ 🇰🇿 Transport now and then. Lesson 1 KZ 🇰🇿 Transport now and then. Lesson 2 KZ 🇰🇿 Travelling and transport KZ 🇰🇿 Types of transport KZ 🇰🇿 Unit revision RU 🇷🇺 Unit revision KZ 🇰🇿 Unit revision RU 🇷🇺 Unit revision KZ 🇰🇿

Всемирная история Темы:

Как обогатил мировую культуру Восточный Ренессанс' RU 🇷🇺 Как протест Мартина Лютера изменил Европу? Урок 1' RU 🇷🇺 Как протест Мартина Лютера изменил Европу? Урок 2' RU 🇷🇺 Как Эпоха Возрождения изменила развитие искусства? Урок 1' RU 🇷🇺 Как Эпоха Возрождения изменила развитие искусства? Урок 2' RU 🇷🇺 Коперниктің теориясы қаншалықты бірегей болды? 1-сабақ KZ 🇰🇿 Коперниктің теориясы қаншалықты бірегей болды? 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қайта өрлеу дәуірі өнердің дамуын қалай өзгертті? 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қайта өрлеу дәуірі өнердің дамуын қалай өзгертті? 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Мартин Лютердің наразылығы Еуропаны қалай өзгертті? 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Мартин Лютердің наразылығы Еуропаны қалай өзгертті? 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Насколько оригинальной была теория Коперника? Урок 1 RU 🇷🇺 Насколько оригинальной была теория Коперника? Урок 2 RU 🇷🇺 Обобщающий урок по курсу истории средних веков RU 🇷🇺 Обобщающий урок по курсу истории средних веков RU 🇷🇺 Орта ғасырлар тарихы бойынша қорытынды сабақ KZ 🇰🇿 Орта ғасырлар тарихы бойынша қорытынды сабақ KZ 🇰🇿 Шығыстағы Ренессанс әлемдік мәдениетті қалай байытты' KZ 🇰🇿

Естествознание Темы:

Әлемді өзгерткен жаңалықтар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Әлемді өзгерткен жаңалықтар. 2- сабақ KZ 🇰🇿 Болашақ жаңалықтары KZ 🇰🇿 Болашақ жаңалықтары KZ 🇰🇿 Взаимосвязь компонентов экосистем' RU 🇷🇺 Жануарлардың алуантүрлілігі' KZ 🇰🇿 Многообразие животных организмов' RU 🇷🇺 Многообразие живых организмов. Урок 1' RU 🇷🇺 Многообразие живых организмов. Урок 2' RU 🇷🇺 Многообразие растительных организмов' RU 🇷🇺 Открытия будущего RU 🇷🇺 Открытия будущего RU 🇷🇺 Открытия, изменившие мир. Урок 1' RU 🇷🇺 Открытия, изменившие мир. Урок 2' RU 🇷🇺 Охрана природы. Урок 1' RU 🇷🇺 Охрана природы. Урок 1' RU 🇷🇺 Охрана природы. Урок 2' RU 🇷🇺 Охрана природы. Урок 2' RU 🇷🇺 Өсімдіктердің алауантүрлілігі' KZ 🇰🇿 Переход энергии и веществ' RU 🇷🇺 Причины смены экосистем' RU 🇷🇺 Табиғатты қорғау. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Табиғатты қорғау. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Табиғатты қорғау. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Табиғатты қорғау. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Тірі ағзалардың саналуандығы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Тірі ағзалардың саналуандығы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Экожүйе ауысымдарының себептері' KZ 🇰🇿 Экожүйелер' KZ 🇰🇿 Экожүйенің құрамдас бөліктерінің өзара байланысы' KZ 🇰🇿 Экосистемы' RU 🇷🇺 Энергия мен заттардың ауысуы' KZ 🇰🇿

Информатика Темы:

Гиперсілтемелер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Гиперсілтемелер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Гиперссылки. Урок 1' RU 🇷🇺 Гиперссылки. Урок 2' RU 🇷🇺 Мазмұн. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Мазмұн. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Оглавление. Урок 1' RU 🇷🇺 Оглавление. Урок 2' RU 🇷🇺 Реферат. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Реферат. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Реферат. Урок 1' RU 🇷🇺 Реферат. Урок 2' RU 🇷🇺 Сілтемелер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Сілтемелер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Сноски. Урок 1' RU 🇷🇺 Сноски. Урок 2' RU 🇷🇺

История Казахстана Темы:

XVI - XVII ғасырлардағы қазақтардың материалдық мәдениеті KZ 🇰🇿 XVI-XVII ғасырлардағы қазақтардың рухани мәдениеті KZ 🇰🇿 Внешняя политика Казахского ханства при Хакназар хане' RU 🇷🇺 Духовная культура казахов в XVI - XVII веках RU 🇷🇺 Есім хан билігі кезіндегі Қазақ хандығы бірлігінің нығаюы' KZ 🇰🇿 Жәңгір хан тұсындағы қазақ-жоңғар қарсылығы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жәңгір хан тұсындағы қазақ-жоңғар қарсылығы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Живые свидетели истории родного края RU 🇷🇺 Живые свидетели истории родного края RU 🇷🇺 Казахско-джунгарское противостояние при Жангир хан. Урок 1' RU 🇷🇺 Казахско-джунгарское противостояние при Жангир хан. Урок 2' RU 🇷🇺 Қазақ хандығының әлеуметтік құрылымы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақ хандығының әлеуметтік құрылымы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қасым хан тұсындағы Қазақ хандығының күшеюі' KZ 🇰🇿 Материальная культура казахов в XVI - XVII веках RU 🇷🇺 Общественно-правовая система казахов при Тауке хане' RU 🇷🇺 Социальная структура Казахского ханства. Урок 1' RU 🇷🇺 Социальная структура Казахского ханства. Урок 2' RU 🇷🇺 Тәуекел хан тұсындағы Қазақ хандығының оңтүстік шекараларының нығаюы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Тәуекел хан тұсындағы Қазақ хандығының оңтүстік шекараларының нығаюы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Тәуке хан тұсындағы қазақтардың қоғамдық-құқықтық жүйесі' KZ 🇰🇿 Традиционное хозяйство казахов. Урок 1 RU 🇷🇺 Традиционное хозяйство казахов. Урок 2 RU 🇷🇺 Туған өлке тарихының қазіргі кездегі куәгерлері KZ 🇰🇿 Туған өлке тарихының қазіргі кездегі куәгерлері KZ 🇰🇿 Укрепление единства Казахского ханства при Есим хане' RU 🇷🇺 Укрепление южных границ Казахского ханства при Тауекель хане. Урок 1' RU 🇷🇺 Укрепление южных границ Казахского ханства при Тауекель хане. Урок 2' RU 🇷🇺 Усиление Казахского ханства при Касым хане' RU 🇷🇺 Хақназар хан кезіндегі Қазақ хандығының сыртқы саясаты' KZ 🇰🇿

Казахская литература Темы:

Асқар Алтай «Прописка» әңгімесі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Асқар Алтай «Прописка» әңгімесі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Асқар Алтай «Прописка» әңгімесі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Асқар Алтай «Прописка» әңгімесі. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Асқар Алтай «Прописка» әңгімесі. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Е. Жүніс «Менің атым – Тәуелсіздік» өлеңі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Е. Жүніс «Менің атым – Тәуелсіздік» өлеңі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Е. Жүніс «Менің атым – Тәуелсіздік» өлеңі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 К. Әзірбаев «Алатау аспанменен тілдескендей»' KZ 🇰🇿 Р. Ғамзатов «Ана тілі». 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Р. Ғамзатов «Ана тілі». 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Расул Ғамзатов «Менің Дағыстаным» шығармасы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Расул Ғамзатов «Менің Дағыстаным» шығармасы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Расул Ғамзатов «Менің Дағыстаным» шығармасы. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Х. Есенжанов «Ақ Жайық» романынан үзінді' KZ 🇰🇿

Казахский язык Темы:

Александрия кітапханасы – тарихтағы ең ежелгі кітапхана' KZ 🇰🇿 Альберт Эйнштейн ашқан ғылыми жаңалықтар' KZ 🇰🇿 Аңыз бен құпияға толы Отырар кітапханасы' KZ 🇰🇿 Әлемдегі ең ерекше кітапханалар' KZ 🇰🇿 Әлемді өзгерткен өнертапқыш балалар' KZ 🇰🇿 Болашақта қай мамандықтарды робот алмастыруы мүмкін?' KZ 🇰🇿 Ең кішкентай кітапхана' KZ 🇰🇿 Жаңа өнертабыс. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жаңа өнертабыс. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Жылжымалы кітапхана' KZ 🇰🇿 Кітап – қымбат қазына' KZ 🇰🇿 Кітапхана туралы мәлімет' KZ 🇰🇿 Мектеп кітапханасын пайдаланудың қағидалары' KZ 🇰🇿 Роботтар адамдардың орнын алмастыра ала ма?' KZ 🇰🇿 Роботтар туралы не білесің?' KZ 🇰🇿 Сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілер' KZ 🇰🇿 Тырнақша. Жақша. Нүктелі үтір' KZ 🇰🇿 Үстеудің мағыналық түрлері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Үстеудің мағыналық түрлері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Үстеудің синонимдік қатары' KZ 🇰🇿 Үтір. Сызықша. Қос нүкте' KZ 🇰🇿 ЭКСПО – бүкіләлемдік көрме' KZ 🇰🇿 Электронды кітапхана' KZ 🇰🇿

Казахский язык и литература Темы:

Абай – дана, Абай – дара қазақта' RU 🇷🇺 Абай туралы не білеміз?' RU 🇷🇺 Абай. «Жаз» өлеңі' RU 🇷🇺 Абай. «Жазғытұры» өлеңі' RU 🇷🇺 Абай. «Күз» өлеңі' RU 🇷🇺 Абай. «Қыс» өлеңі' RU 🇷🇺 Абайдың даналық сөздері' RU 🇷🇺 Әйел-аналардың қолымен RU 🇷🇺 Болмасаң да, ұқсап бақ' RU 🇷🇺 Еліміздің көрікті жерлері RU 🇷🇺 Зерлі бұйымдар RU 🇷🇺 Күнделік жазу тәртібі' RU 🇷🇺 Күнделікті қалай жазамыз' RU 🇷🇺 Қазақ халқының зергерлік өнері' RU 🇷🇺 Қазақ халқының қолөнері' RU 🇷🇺 Қазақстан өңірлерінің табиғи ерекшелігі RU 🇷🇺 Қазақстан өңірлерінің табиғи ерекшелігі RU 🇷🇺 Қазақстанның жауһары – Алматы RU 🇷🇺 Қазақстанның өзен-көлдері RU 🇷🇺 Қазақстанның таулы аймақтары RU 🇷🇺 Қазақстың ұлттық ою-өрнектері' RU 🇷🇺 Қолөнер – қазақ халқының асыл мұрасы RU 🇷🇺 Менің Қазақстаным RU 🇷🇺 Менің өлкем және оның экологиялық жағдайы RU 🇷🇺 Менің өлкем және оның экологиялық жағдайы RU 🇷🇺 О. Бөкей «Апамның астауы» әңгімесінен (үзінді), Ф.Оңғарсынова «Оюлар» өлеңі (үзінді) RU 🇷🇺 Оңтүстік Қазақстанның ерекшелігі мен табиғи сипаты RU 🇷🇺 Ф. Оңғарсынова «Оюлар» өлеңі' RU 🇷🇺 Шоқан Уалиханов «Жоңғария очерктері» (үзінді). 1-сабақ RU 🇷🇺 Шоқан Уалиханов «Жоңғария очерктері» (үзінді). 1-сабақ RU 🇷🇺 Шоқан Уалиханов «Жоңғария очерктері» (үзінді). 2-сабақ' RU 🇷🇺 Шоқан Уалиханов. 1-сабақ RU 🇷🇺 Шоқан Уалиханов. 1-сабақ RU 🇷🇺 Шоқан Уалиханов. 2-сабақ RU 🇷🇺 Шоқан Уалиханов. 2-сабақ RU 🇷🇺 Шоқан Уәлиханов. Жай сөйлем. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі RU 🇷🇺 Шоқан Уәлиханов. Жай сөйлем. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі RU 🇷🇺

Математика Темы:

5–6-сыныптардағы математика курсын қайталау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 5–6-сыныптардағы математика курсын қайталау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 5–6-сыныптардағы математика курсын қайталау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 5–6-сыныптардағы математика курсын қайталау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 5–6-сыныптардағы математика курсын қайталау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 5–6-сыныптардағы математика курсын қайталау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 5–6-сыныптардағы математика курсын қайталау. 4-сабақ KZ 🇰🇿 5–6-сыныптардағы математика курсын қайталау. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 10-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 10-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 8-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 9-сабақ KZ 🇰🇿 Исследование зависимостей между величинами, используя графики реальных процессов. Урок 1 RU 🇷🇺 Исследование зависимостей между величинами, используя графики реальных процессов. Урок 2 RU 🇷🇺 Қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға байланысты есептер шығару. Іріктеу тәсілі арқылы комбинаторикалық есептер шығару. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға байланысты есептер шығару. Іріктеу тәсілі арқылы комбинаторикалық есептер шығару. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға байланысты есептер шығару. Іріктеу тәсілі арқылы комбинаторикалық есептер шығару. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Линейное уравнение с двумя переменными RU 🇷🇺 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Повторение курса математики 5-6 классов. Урок 1 RU 🇷🇺 Повторение курса математики 5-6 классов. Урок 1 RU 🇷🇺 Повторение курса математики 5-6 классов. Урок 2 RU 🇷🇺 Повторение курса математики 5-6 классов. Урок 2 RU 🇷🇺 Повторение курса математики 5-6 классов. Урок 3 RU 🇷🇺 Повторение курса математики 5-6 классов. Урок 3 RU 🇷🇺 Повторение курса математики 5-6 классов. Урок 4 RU 🇷🇺 Повторение курса математики 5-6 классов. Урок 4 RU 🇷🇺 Прямая пропорциональность и её график. Урок 1 RU 🇷🇺 Прямая пропорциональность и её график. Урок 2 RU 🇷🇺 Прямая пропорциональность и её график. Урок 3 RU 🇷🇺 Решение задач на нахождение средней скорости движения. Решение комбинаторных задач методом перебора. Урок 1' RU 🇷🇺 Решение задач на нахождение средней скорости движения. Решение комбинаторных задач методом перебора. Урок 2' RU 🇷🇺 Решение задач на нахождение средней скорости движения. Решение комбинаторных задач методом перебора. Урок 3' RU 🇷🇺 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 1 RU 🇷🇺 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 2 RU 🇷🇺 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 2 RU 🇷🇺 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 3 RU 🇷🇺 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 3 RU 🇷🇺 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 4 RU 🇷🇺 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 4 RU 🇷🇺 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 5 RU 🇷🇺 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 5 RU 🇷🇺 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 6 RU 🇷🇺 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 6 RU 🇷🇺 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 1 RU 🇷🇺 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 10 RU 🇷🇺 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 2 RU 🇷🇺 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 3 RU 🇷🇺 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 4 RU 🇷🇺 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 5 RU 🇷🇺 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 6 RU 🇷🇺 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 7 RU 🇷🇺 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 8 RU 🇷🇺 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 9 RU 🇷🇺 Системы линейных уравнений с двумя переменными. Урок 1 RU 🇷🇺 Системы линейных уравнений с двумя переменными. Урок 2 RU 🇷🇺 Способы задания зависимостей между величинами: аналитический (с помощью формулы), табличный, графический. Урок 1' RU 🇷🇺 Способы задания зависимостей между величинами: аналитический (с помощью формулы), табличный, графический. Урок 2' RU 🇷🇺 Способы задания зависимостей между величинами: аналитический (с помощью формулы), табличный, графический. Урок 3' RU 🇷🇺 Способы задания зависимостей между величинами: аналитический (с помощью формулы), табличный, графический. Урок 4' RU 🇷🇺 Способы задания зависимостей между величинами: аналитический (с помощью формулы), табличный, графический. Урок 5 RU 🇷🇺 Статистикалық деректер және олардың сипаттамалары: арифметикалық орта, мода, медиана, құлаш. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Статистикалық деректер және олардың сипаттамалары: арифметикалық орта, мода, медиана, құлаш. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Статистикалық деректер және олардың сипаттамалары: арифметикалық орта, мода, медиана, құлаш. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Статистические данные и их характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, размах. Урок 1' RU 🇷🇺 Статистические данные и их характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, размах. Урок 2' RU 🇷🇺 Статистические данные и их характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, размах. Урок 3' RU 🇷🇺 Тура пропорционалдық және оның графигі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Тура пропорционалдық және оның графигі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Тура пропорционалдық және оның графигі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Шамалар арасындағы тәуелділіктерді нақты процестердің графиктерін қолданып зерттеу. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Шамалар арасындағы тәуелділіктерді нақты процестердің графиктерін қолданып зерттеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Шамалар арасындағы тәуелділіктерді нақты процестердің графиктерін қолданып зерттеу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Шамалар арасындағы тәуелділіктердің берілу тәсілдері: аналитикалық (формула арқылы), кестелік, графиктік. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Шамалар арасындағы тәуелділіктердің берілу тәсілдері: аналитикалық (формула арқылы), кестелік, графиктік. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Шамалар арасындағы тәуелділіктердің берілу тәсілдері: аналитикалық (формула арқылы), кестелік, графиктік. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Шамалар арасындағы тәуелділіктердің берілу тәсілдері: аналитикалық (формула арқылы), кестелік, графиктік. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Шамалар арасындағы тәуелділіктердің берілу тәсілдері: аналитикалық (формула арқылы), кестелік, графиктік. 5-сабақ' KZ 🇰🇿

Музыка Темы:

Дыбыстау және музыкамен көркемдеу KZ 🇰🇿 Жан жадыратар әуен. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жан жадыратар әуен. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Жобаны жоспарлау және құрастыру KZ 🇰🇿 Жобаның нәтижесін таныстыру KZ 🇰🇿 Жобаның нәтижесін таныстыру KZ 🇰🇿 Интеллектуалды музыка' KZ 🇰🇿 Интеллектуальная музыка' RU 🇷🇺 Музыка в нашей жизни' RU 🇷🇺 Музыка – өмір тынысы' KZ 🇰🇿 Музыка для души и отдыха. Урок 1' RU 🇷🇺 Музыка для души и отдыха. Урок 2' RU 🇷🇺 Музыка және технология KZ 🇰🇿 Музыка и технологии RU 🇷🇺 Озвучивание и музыкальное оформление RU 🇷🇺 Подготовка и создание проекта RU 🇷🇺 Представление проекта RU 🇷🇺 Представление проекта RU 🇷🇺

Русская литература Темы:

«Весенняя сказка» А.Н. Островского «Снегурочка»' RU 🇷🇺 Анализ изобразительных средств в пьесе А.Н. Островского «Снегурочка»' RU 🇷🇺 Главные герои произведения А.Н. Островского «Снегурочка»' RU 🇷🇺 Жанровые особенности произведения И.С. Тургенева «Бежин луг» RU 🇷🇺 Изобразительные средства в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг» RU 🇷🇺 Мифологические образы в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг» RU 🇷🇺 Образы крестьянских мальчиков в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг» RU 🇷🇺 Природа в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луга» RU 🇷🇺 Природа в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луга» RU 🇷🇺 Рассказы героев «Бежина луга» RU 🇷🇺 Рассказы героев произведения «Бежин луг» RU 🇷🇺 Сказочный мир пьесы А.Н. Островского «Снегурочка»' RU 🇷🇺 Смысл финала пьесы А.Н. Островского «Снегурочка»' RU 🇷🇺 Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Русалка» RU 🇷🇺 Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Русалка» RU 🇷🇺 Художественное пространство и время в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг» RU 🇷🇺 Художественное пространство и время в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Русалка» RU 🇷🇺 Художественное пространство и время в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Русалка» RU 🇷🇺 Царство берендеев и царь Берендей в пьесе А.Н. Островского «Снегурочка»' RU 🇷🇺

Русский язык Темы:

«Живая электростанция» RU 🇷🇺 «Живая электростанция» RU 🇷🇺 Аномальная жара' RU 🇷🇺 Бураны. Правописание наречий с н, нн' RU 🇷🇺 Времена года' RU 🇷🇺 Гроза' RU 🇷🇺 Зеленая энергетика RU 🇷🇺 Из истории солнечной энергии RU 🇷🇺 Качественное образование и конкурсы для изобретателей RU 🇷🇺 Машина времени RU 🇷🇺 Молодежь предлагает проекты RU 🇷🇺 Мороз. Правописание суффиксов наречий' RU 🇷🇺 Полезное изобретение школьника RU 🇷🇺 Самые холодные места мира RU 🇷🇺 Снегопады' RU 🇷🇺 Снежная круговерть. Написание букв о, е на конце наречий после шипящих' RU 🇷🇺 Советы «Как согреться в мороз»' RU 🇷🇺 Спасение птицы зимой' RU 🇷🇺 Творческая работа «Как я изобрел робота» RU 🇷🇺 Творческая работа «Как я изобрел робота» RU 🇷🇺 Удивительный мальчик по имени Исаак RU 🇷🇺 Ураганы' RU 🇷🇺 Участие в конкурсах – возможность заявить о себе RU 🇷🇺 Школьникам о науке RU 🇷🇺 Экстремальные погодные условия' RU 🇷🇺

Русский язык и литература Темы:

«Человек, природа, технологии...» KZ 🇰🇿 Комета Галлея' KZ 🇰🇿 Майк Гелприн. «Свеча горела» KZ 🇰🇿 Майк Гелприн. «Свеча горела» KZ 🇰🇿 Мифы о Луне и Солнце' KZ 🇰🇿 Н. Носов «Телефон» KZ 🇰🇿 Новые технологии в жизни людей KZ 🇰🇿 Новые технологии в жизни людей KZ 🇰🇿 Официально – деловой стиль и его особенности KZ 🇰🇿 Планеты и звезды' KZ 🇰🇿 Планеты и спутники. Урок 1' KZ 🇰🇿 Планеты и спутники. Урок 2' KZ 🇰🇿 Планеты и спутники. Урок 3' KZ 🇰🇿 Планеты и спутники. Урок 4' KZ 🇰🇿 Планеты и спутники. Урок 5' KZ 🇰🇿 Планеты и спутники. Урок 6' KZ 🇰🇿 Планеты и спутники. Урок 7' KZ 🇰🇿 Плюсы и минусы интернета KZ 🇰🇿 Плюсы и минусы интернета KZ 🇰🇿 Роботы в современном мире KZ 🇰🇿 Роботы в современном мире KZ 🇰🇿 С. Цыганков. «О космическом корабле «Планета Земля» (в стихах и прозе). Урок 1' KZ 🇰🇿 С. Цыганков. «О космическом корабле «Планета Земля» (в стихах и прозе). Урок 2' KZ 🇰🇿 Техника в современной школе KZ 🇰🇿 Техника в современной школе KZ 🇰🇿 Умные роботы KZ 🇰🇿 Человек и мир техники KZ 🇰🇿 Юные техники KZ 🇰🇿

Физическая культура Темы:

Денсаулықты сақтау және салауатты өмір салты туралы түсінік' KZ 🇰🇿 Жаттығулар арқылы эмоционалды денсаулықты нығайту. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жаттығулар арқылы эмоционалдық денсаулықты нығайту. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Йога жаттығулары арқылы эмоционалдық денсаулықты нығайту KZ 🇰🇿 Понятие о здоровье и здоровом образе жизни' RU 🇷🇺 Фитнес және дұрыс тамақтану KZ 🇰🇿 Фитнес және оның ағзаға әсері KZ 🇰🇿 Фитнес и его влияние на организм RU 🇷🇺 Фитнес и здоровое питание RU 🇷🇺 Фитнес и здоровое питание RU 🇷🇺 Эмоциональное здоровье через упражнения йоги RU 🇷🇺 Эмоциональное здоровье через упражнения. Урок 1' RU 🇷🇺 Эмоциональное здоровье через упражнения. Урок 2 RU 🇷🇺

Художественный труд Темы:

"Қазақ мәдениетінде, түрлі халықтардың мәдениеттерінде және қоғамдық тамақтану орындарында дастарқан басында өзін ұстау ережелері. 2-сабақ"' KZ 🇰🇿 Батарейкалы шамшырақ дайындау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Батарейкалы шамшырақ дайындау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Весенние работы в цветоводстве. Урок 1 RU 🇷🇺 Гигиена ережелері. Бөлмені ылғалды және құрғақ тазалау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Гигиена ережелері. Бөлмені ылғалды және құрғақ тазалау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Декоративно-цветочные культуры. Урок 1 RU 🇷🇺 Декоративно-цветочные культуры. Урок 2 RU 🇷🇺 Десерт әзірлеу технологиясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Десерт әзірлеу технологиясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Десерт әзірлеу технологиясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Десерт әзірлеу технологиясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жартылай дайын өнімдерден тағамдар әзірлеу технологиясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жартылай дайын өнімдерден тағамдар әзірлеу технологиясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жартылай дайын өнімдерден тағамдар әзірлеу технологиясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жартылай дайын өнімдерден тағамдар әзірлеу технологиясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Изготовление светильника на батарейке. Урок 1 RU 🇷🇺 Изготовление светильника на батарейке. Урок 2 RU 🇷🇺 Культура питания казахского народа. Урок 1 RU 🇷🇺 Культура питания казахского народа. Урок 2 RU 🇷🇺 Культура питания казахского народа. Урок 2 RU 🇷🇺 Қазақ мәдениетінде, түрлі халықтардың мәдениеттерінде және қоғамдық тамақтану орындарында дастарқан басында өзін ұстау ережелері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақ халқының тамақтану мәдениеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақ халқының тамақтану мәдениеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ознакомление с условными обозначениями электросхем. Электрические цепи. Урок 1' RU 🇷🇺 Ознакомление с условными обозначениями электросхем. Электрические цепи. Урок 2 RU 🇷🇺 Правила гигиены. Влажная и сухая уборка помещений. Урок 1 RU 🇷🇺 Правила гигиены. Влажная и сухая уборка помещений. Урок 2 RU 🇷🇺 Правила поведения за столом в казахской культуре, культурах разных народов и в местах общественного питания. Урок 1' RU 🇷🇺 Правила поведения за столом в казахской культуре, культурах разных народов и в местах общественного питания. Урок 2' RU 🇷🇺 Правила поведения за столом в культурах разных народов и в местах общественного питания. Урок 1' RU 🇷🇺 Правила поведения за столом в культурах разных народов и в местах общественного питания. Урок 2' RU 🇷🇺 Ремонтные работы в быту с применением электрических ручных инструментов. Урок 1 RU 🇷🇺 Ремонтные работы в быту с применением электрических ручных инструментов. Урок 1 RU 🇷🇺 Ремонтные работы в быту с применением электрических ручных инструментов. Урок 2 RU 🇷🇺 Ремонтные работы в быту: поклейка обоев. Урок 1 RU 🇷🇺 Ремонтные работы в быту: поклейка обоев. Урок 1 RU 🇷🇺 Ремонтные работы в быту: поклейка обоев. Урок 2 RU 🇷🇺 Сәндік гүлдер мәдениеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сәндік гүлдер мәдениеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тағамдарды жылдам әзірлеу технологиясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тағамдарды жылдам әзірлеу технологиясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тағамдарды жылдам әзірлеу технологиясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тағамдарды жылдам әзірлеу технологиясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Технология приготовления блюд из полуфабрикатов. Урок 1 RU 🇷🇺 Технология приготовления блюд из полуфабрикатов. Урок 1 RU 🇷🇺 Технология приготовления блюд из полуфабрикатов. Урок 2 RU 🇷🇺 Технология приготовления блюд из полуфабрикатов. Урок 2 RU 🇷🇺 Технология приготовления десерта. Урок 1 RU 🇷🇺 Технология приготовления десерта. Урок 1 RU 🇷🇺 Технология приготовления десерта. Урок 2 RU 🇷🇺 Технология приготовления десерта. Урок 2 RU 🇷🇺 Технология экспресс-приготовления блюд. Урок 1 RU 🇷🇺 Технология экспресс-приготовления блюд. Урок 1 RU 🇷🇺 Технология экспресс-приготовления блюд. Урок 2 RU 🇷🇺 Технология экспресс-приготовления блюд. Урок 2 RU 🇷🇺 Түрлі халықтардың және қоғамдық тамақтану орындарындағы дастарқан басында өзін-өзі ұстау ережелері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Түрлі халықтардың және қоғамдық тамақтану орындарындағы дастарқан басында өзін-өзі ұстау ережелері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Тұрмыстық жөндеу жұмыстары: түсқағаз жапсыру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тұрмыстық жөндеу жұмыстары: тұсқағаз жапсыру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тұрмыстық жөндеу жұмыстары: тұсқағаз жапсыру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электрлік қол құралдарын пайдаланып тұрмыстық жөндеу жұмыстарын жасау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электрлік қол құралдарын пайдаланып тұрмыстық жөндеу жұмыстарын жасау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Электросхемалардың шартты белгілерімен танысу. Электр тізбегі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Электросхемалардың шартты белгілерімен танысу. Электр тізбегі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.