akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп 7 класс

Алгебра Темы:

Алгебраическая дробь. Урок 1' RU 🇷🇺 Алгебраическая дробь. Урок 2' RU 🇷🇺 Алгебраическая дробь. Урок 3' RU 🇷🇺 Алгебраическая дробь. Урок 4' RU 🇷🇺 Алгебралық бөлшек. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшек. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшек. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшек. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. 6-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. 8-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшектің негізгі қасиеті. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшектің негізгі қасиеті. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшектің негізгі қасиеті. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшектің негізгі қасиеті. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Действия над алгебраическими дробями. Урок 1' RU 🇷🇺 Действия над алгебраическими дробями. Урок 2 RU 🇷🇺 Действия над алгебраическими дробями. Урок 3 RU 🇷🇺 Действия над алгебраическими дробями. Урок 4 RU 🇷🇺 Действия над алгебраическими дробями. Урок 5 RU 🇷🇺 Действия над алгебраическими дробями. Урок 6 RU 🇷🇺 Действия над алгебраическими дробями. Урок 7 RU 🇷🇺 Действия над алгебраическими дробями. Урок 8 RU 🇷🇺 Қайталау. Бүтін көрсеткіштік дәреже және оның қасиеттері KZ 🇰🇿 Қайталау. Бүтін көрсеткіштік дәреже және оның қасиеттері KZ 🇰🇿 Қайталау. Қысқаша көбейту формулаларын қолданып өрнектерді түрлендіру KZ 🇰🇿 Қайталау. Қысқаша көбейту формулаларын қолданып өрнектерді түрлендіру KZ 🇰🇿 Қайталау. Функция және функцияның графигі KZ 🇰🇿 Қайталау. Функция және функцияның графигі KZ 🇰🇿 Основное свойство алгебраической дроби. Урок 1' RU 🇷🇺 Основное свойство алгебраической дроби. Урок 2' RU 🇷🇺 Основное свойство алгебраической дроби. Урок 3' RU 🇷🇺 Основное свойство алгебраической дроби. Урок 4' RU 🇷🇺 Повторение. Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения RU 🇷🇺 Повторение. Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения RU 🇷🇺 Повторение. Степень с целым показателем и ее свойства. RU 🇷🇺 Повторение. Степень с целым показателем и ее свойства. RU 🇷🇺 Повторение. Функция и график функции. RU 🇷🇺 Повторение. Функция и график функции. RU 🇷🇺 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Урок 1 RU 🇷🇺 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Урок 2 RU 🇷🇺 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Урок 3 RU 🇷🇺 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Урок 3 RU 🇷🇺 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Урок 4 RU 🇷🇺 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Урок 4 RU 🇷🇺

Английский язык Темы:

As fit as a fiddle!' RU 🇷🇺 As fit as a fiddle!' KZ 🇰🇿 Clothes and fashion KZ 🇰🇿 Designing a uniform for Kazakhstani Olympic team RU 🇷🇺 Designing a uniform for Kazakhstani Olympic team RU 🇷🇺 Designing a uniform for Kazakhstani Olympic team KZ 🇰🇿 Healthy diet for every day' RU 🇷🇺 Healthy diet for every day' KZ 🇰🇿 Healthy habits and healthy living' RU 🇷🇺 Healthy habits and healthy living' KZ 🇰🇿 How are clothes made? RU 🇷🇺 How are clothes made? KZ 🇰🇿 How are clothes made? KZ 🇰🇿 How fashionable they are! KZ 🇰🇿 How fashionable they are! RU 🇷🇺 How fashionable they are! KZ 🇰🇿 How healthy are you?' RU 🇷🇺 How healthy are you?' KZ 🇰🇿 I love shopping! KZ 🇰🇿 It’s all about fashion! KZ 🇰🇿 Learning more about pros and cons of shopping KZ 🇰🇿 Let’s talk about the food pyramid!' RU 🇷🇺 Let’s talk about the food pyramid!' KZ 🇰🇿 My family healthy diet RU 🇷🇺 My family healthy diet KZ 🇰🇿 My family healthy habits RU 🇷🇺 My family healthy habits KZ 🇰🇿 My healthy plate' RU 🇷🇺 My healthy plate' KZ 🇰🇿 My list of healthy habits' RU 🇷🇺 My list of healthy habits' KZ 🇰🇿 Problems of health in different countries RU 🇷🇺 Problems of health in different countries KZ 🇰🇿 Shopping centers and shopping malls RU 🇷🇺 Shopping centers and shopping malls KZ 🇰🇿 Shopping centers and shopping malls RU 🇷🇺 Shopping facilities in my city KZ 🇰🇿 Unit revision KZ 🇰🇿 What do you do to stay healthy? RU 🇷🇺 What do you do to stay healthy? KZ 🇰🇿 What material is it made from? KZ 🇰🇿 What material is it made from? RU 🇷🇺 What material is it made from? KZ 🇰🇿 What should people do to stay healthy? RU 🇷🇺 What should people do to stay healthy? KZ 🇰🇿

Биология Темы:

Ағзаның жеке даму түсінігі. Бөліну, өсу, көбею, қартаю' KZ 🇰🇿 Әртүрлі ағзадағы хромосома саны. Соматикалық және жыныс жасушалар. Гаплоидты және диплоидты хромосомалар жиынтығы' KZ 🇰🇿 Бактерия формаларының әртүрлілігі. «Пішен таяқшасының сыртқы пішінін қарастыру» зертханалық жұмысы. KZ 🇰🇿 Бактерия формаларының әртүрлілігі. «Пішен таяқшасының сыртқы пішінін қарастыру» зертханалық жұмысы. KZ 🇰🇿 Бактерияларды қолдану. Табиғаттағы және адам өміріндегі бактериялардың маңызы. «Өндірісте йогурт және ірімшік жасауды зерттеу» зертханалық жұмысы KZ 🇰🇿 Бактерияларды қолдану. Табиғаттағы және адам өміріндегі бактериялардың маңызы. «Өндірісте йогурт және ірімшік жасауды зерттеу» зертханалық жұмысы KZ 🇰🇿 Бесполое и половое размножение растений. Биологическое значение бесполого и полового способов размножения' RU 🇷🇺 Вегетативное размножение, его виды и биологическая роль в природе. Лабораторная работа «Способы вегетативного размножения растений»' RU 🇷🇺 Вирустар. Жасушасыз құрылым иесі – вирустың құрылыс ерекшелігі KZ 🇰🇿 Вирустар. Жасушасыз құрылым иесі – вирустың құрылыс ерекшелігі KZ 🇰🇿 Вирусы. Особенности строения вирусов как внеклеточной формы организации жизни RU 🇷🇺 Вирусы. Особенности строения вирусов как внеклеточной формы организации жизни RU 🇷🇺 Гүлдің құрылысы. Гүлдеу және тозаңдану. Тозаңдану түрлері (өздігінен, айқас, жасанды)' KZ 🇰🇿 Жануардағы тура және түрленіп даму онтогенез типтері. Модельдеу «Жануардағы онтогенез типтерін салыстыру» KZ 🇰🇿 Жануардағы тура және түрленіп даму онтогенез типтері. Модельдеу «Жануардағы онтогенез типтерін салыстыру» KZ 🇰🇿 Жүре пайда болған және тұқым қуалайтын белгілер. Модельдеу «Адам ағзасындағы тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын белгілерді зерттеу»' KZ 🇰🇿 Количество хромосом у разных видов организмов. Соматические и половые клетки. Гаплоидный, диплоидный набор хромосом' RU 🇷🇺 Организация хромосом. Понятие о ДНК как хранителе и носителе генетического материала' RU 🇷🇺 Өсімдіктегі ұрықтану туралы түсінік және зиготаның түзілуі. Қосарлы ұрықтану. Қосарлы ұрықтанудың биологиялық маңызы' KZ 🇰🇿 Өсімдіктер мен жануарлардағы онтогенез кезеңдері' KZ 🇰🇿 Өсімдіктің жынысты және жыныссыз көбеюі. Өсімдіктің жынысты және жыныссыз көбеюінің биологиялық маңызы' KZ 🇰🇿 Өсімдіктің өсімді жолмен көбеюі, оның түрлері және табиғаттағы биологиялық маңызы. «Өсімдіктегі өсімді көбею тәсілдері» тақырыбына зертханалық жұмыс' KZ 🇰🇿 Өсімдіктің өсуі. Сабақтың ұзарып және жуандап өсуі Камбийдің рөлі. Жылдық сақиналар «Жылдық сақинаны санау» зертханалық жұмысы' KZ 🇰🇿 Патогендермен күрес тәсілдері. «Антибиотиктер, антисептиктер және залалсыздандыру өнімдерін қолдануды зерттеу» зертханалық жұмысы KZ 🇰🇿 Понятие индивидуального развития организмов. Деление, рост, размножение, старение' RU 🇷🇺 Понятие об оплодотворении у растений и образование зиготы. Биологическое значение двойного оплодотворения' RU 🇷🇺 Применение бактерий. Значение бактерий в природе и жизни человека. Лабораторная работа «Исследование производства йогурта и сыра»' RU 🇷🇺 Приобретенные и наследственные признаки. Моделирование «Исследование наследственных и ненаследственных признаков организма человека»' RU 🇷🇺 Прямой и непрямой типы онтогенеза у животных. Моделирование «Сравнение типов онтогенеза у животных»' RU 🇷🇺 Разнообразие бактерий по форме. Лабораторная работа «Исследование внешнего вида бактерии сенной палочки».' RU 🇷🇺 Рост растений. Рост стебля в длину и толщину. Роль камбия. Годичные кольца. Лабораторная работа «Подсчет годичных колец»' RU 🇷🇺 Способы борьбы с патогенами. Лабораторная работа «Исследование применения антибиотиков, антисептиков и дезинфицирующих средств»' RU 🇷🇺 Строение цветка. Виды опыления. Цветение и опыление растений. Виды опыления (самоопыление, перекрестное опыление, искусственное опыление)' RU 🇷🇺 Хромосоманың құрылымы. Генетикалық материалды сақтаушы және тасымалдаушы ДНҚ жайлы түсінік. Адамда белгілердің тұқым қуалауында гендер мен ДНҚ рөлі' KZ 🇰🇿 Этапы онтогенеза растений и животных' RU 🇷🇺

Всемирная история Темы:

XIX ғасырдағы қай ғылыми жаңалықтың адамдар өміріне ықпалы зор болды? 1-сабақ' KZ 🇰🇿 XIX ғасырдағы қай ғылыми жаңалықтың адамдар өміріне ықпалы зор болды? 2-сабақ KZ 🇰🇿 XIX ғасырдағы қай ғылыми жаңалықтың адамдар өміріне ықпалы зор болды? 2-сабақ KZ 🇰🇿 XІX ғасырдағы өнер мен әдебиет әлеуметтік әділетсіздікті қалай суреттейді' KZ 🇰🇿 АҚШ-тағы құлдық қалай жойылды' KZ 🇰🇿 АҚШ-тың батыс бағыттағы аумағы қалай кеңейді? 1-сабақ' KZ 🇰🇿 АҚШ-тың батыс бағыттағы аумағы қалай кеңейді? 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Как было отменено рабство в США' RU 🇷🇺 Как искусство и литература XIX века отображали социальную несправедливость' RU 🇷🇺 Как статья Эмиля Золя «Я обвиняю!» показывает силу слова RU 🇷🇺 Какими способами расширялась тер-ритория США в западном направлении? Урок 1' RU 🇷🇺 Какими способами расширялась тер-ритория США в западном направлении? Урок 2' RU 🇷🇺 Какое из научных открытий XIX века оказало наибольшее влияние на жизнь людей? Урок 1 RU 🇷🇺 Какое из научных открытий XIX века оказало наибольшее влияние на жизнь людей? Урок 2 RU 🇷🇺 Какое из научных открытий XIX века оказало наибольшее влияние на жизнь людей? Урок 2 RU 🇷🇺 Неліктен АҚШ өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді' KZ 🇰🇿 Почему США отправили военные корабли в Японию' RU 🇷🇺 Эмиль Золяның «Мен айыптаймын!» атты мақаласы сөз құдіретін қалай көрсетеді' KZ 🇰🇿

География Темы:

Әлеуметтік инфрақұрылым KZ 🇰🇿 Географическое положение стран мира. Урок 1 RU 🇷🇺 Географическое положение стран мира. Урок 2 RU 🇷🇺 Дүниежүзі елдерінің географиялық жағдайы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзі елдерінің географиялық жағдайы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзілік шаруашылықтың салалары: ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзілік шаруашылықтың салалары: ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Елдердің экономикалық-географиялық жағдайы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Елдердің экономикалық-географиялық жағдайы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Елдердің экономикалық-географиялық жағдайы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Елдердің экономикалық-географиялық жағдайы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Классификация природных ресурсов. Урок 1' RU 🇷🇺 Классификация природных ресурсов. Урок 2' RU 🇷🇺 Классификация природных ресурсов. Урок 3' RU 🇷🇺 Көлік инфрақұрылымы' KZ 🇰🇿 Отрасли мирового хозяйства: сельское хозяйство и промышленность. Урок 1 RU 🇷🇺 Отрасли мирового хозяйства: сельское хозяйство и промышленность. Урок 2 RU 🇷🇺 Проблемы, связанные с освоением природных ресурсов. Урок 1' RU 🇷🇺 Проблемы, связанные с освоением природных ресурсов. Урок 2' RU 🇷🇺 Социальная инфраструктура RU 🇷🇺 Табиғи ресурстарды игерумен байланысты проблемалар. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Табиғи ресурстарды игерумен байланысты проблемалар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Табиғи ресурстардың жіктелуі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Табиғи ресурстардың жіктелуі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Табиғи ресурстардың жіктелуі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Транспортная инфраструктура' RU 🇷🇺 Экономико-географическое положение стран мира. Урок 1 RU 🇷🇺 Экономико-географическое положение стран мира. Урок 1 RU 🇷🇺 Экономико-географическое положение стран мира. Урок 2 RU 🇷🇺 Экономико-географическое положение стран мира. Урок 3 RU 🇷🇺

Геометрия Темы:

Взаимное расположение двух окружностей' RU 🇷🇺 Взаимное расположение прямой и окружности' RU 🇷🇺 Екі шеңбердің өзара орналасуы' KZ 🇰🇿 Задачи на построение. Урок 1 RU 🇷🇺 Задачи на построение. Урок 1 RU 🇷🇺 Задачи на построение. Урок 2 RU 🇷🇺 Задачи на построение. Урок 2 RU 🇷🇺 Задачи на построение. Урок 3 RU 🇷🇺 Задачи на построение. Урок 3 RU 🇷🇺 Касательная к окружности. Свойства касательных к окружности. Урок 1 RU 🇷🇺 Касательная к окружности. Свойства касательных к окружности. Урок 3 RU 🇷🇺 Касательная к окружности. Свойства касательных к окружности. Урок 3 RU 🇷🇺 Касательная к окружности. Свойства касательных к окружности. Урок 2 RU 🇷🇺 Касательная к окружности. Свойства касательных к окружности. Урок 2 RU 🇷🇺 Қайталау. Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері KZ 🇰🇿 Қайталау. Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері KZ 🇰🇿 Қайталау. Үшбұрыштар теңдігінің белгілері KZ 🇰🇿 Қайталау. Үшбұрыштар теңдігінің белгілері KZ 🇰🇿 Окружности, описанная около треугольника и вписанная в треугольник. Урок 1 RU 🇷🇺 Окружности, описанная около треугольника и вписанная в треугольник. Урок 2 RU 🇷🇺 Окружность, круг, их элементы и части. Центральный угол. Урок 1' RU 🇷🇺 Окружность, круг, их элементы и части. Центральный угол. Урок 2' RU 🇷🇺 Окружность, круг, их элементы и части. Центральный угол. Урок 3' RU 🇷🇺 Повторение. Параллельные прямые, их признаки и свойства RU 🇷🇺 Повторение. Параллельные прямые, их признаки и свойства RU 🇷🇺 Повторение. Признаки равенства треугольников RU 🇷🇺 Повторение. Признаки равенства треугольников RU 🇷🇺 Салу есептері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Салу есептері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Салу есептері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Түзу мен шеңбердің өзара орналасуы' KZ 🇰🇿 Үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Шеңбер, дөңгелек, олардың элементтері мен бөліктері. Центрлік бұрыш. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Шеңбер, дөңгелек, олардың элементтері мен бөліктері. Центрлік бұрыш. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Шеңбер, дөңгелек, олардың элементтері мен бөліктері. Центрлік бұрыш. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Шеңберге жүргізілген жанама. Шеңберге жүргізілген жанамалардың қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Шеңберге жүргізілген жанама. Шеңберге жүргізілген жанамалардың қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Шеңберге жүргізілген жанама. Шеңберге жүргізілген жанамалардың қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

Информатика Темы:

Объектілердің үшөлшемді модельдері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Объектілердің үшөлшемді модельдері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Объекты, встроенные в редактор. Урок 1' RU 🇷🇺 Объекты, встроенные в редактор. Урок 2' RU 🇷🇺 Оқиғалардың үшөлшемді модельдері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Оқиғалардың үшөлшемді модельдері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Редакторға кіріктірілген объектілер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Редакторға кіріктірілген объектілер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Трехмерные модели объектов. Урок 1' RU 🇷🇺 Трехмерные модели объектов. Урок 2' RU 🇷🇺 Трехмерные модели событий. Урок 1' RU 🇷🇺 Трехмерные модели событий. Урок 2' RU 🇷🇺 Трехмерные модели. Урок 1' RU 🇷🇺 Трехмерные модели. Урок 2' RU 🇷🇺 Үшөлшемді модельдер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Үшөлшемді модельдер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

История Казахстана Темы:

XIX ғасырдағы білім беру мен ағарту ісі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 XIX ғасырдағы білім беру мен ағарту ісі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 XIX ғасырдағы мәдениеттің дамуы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 XIX ғасырдағы мәдениеттің дамуы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 XIX ғасырдағы мәдениеттің дамуы. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 XIX ғасырдың соңы – XX ғасырдың басындағы Қазақтардың ауызша тарихи дәстүрлерінің дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 XIX ғасырдың соңы – XX ғасырдың басындағы Қазақтардың ауызша тарихи дәстүрлерінің дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Абай Кунанбаев – великий мыслитель. Урок 1 RU 🇷🇺 Абай Кунанбаев – великий мыслитель. Урок 2 RU 🇷🇺 Абай Кунанбаев – великий мыслитель. Урок 3 RU 🇷🇺 Абай Құнанбаев – ұлы ойшыл. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Абай Құнанбаев – ұлы ойшыл. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Абай Құнанбаев – ұлы ойшыл. 3-сабақ KZ 🇰🇿 История моей школы RU 🇷🇺 История моей школы RU 🇷🇺 Менің мектебімнің тарихы KZ 🇰🇿 Менің мектебімнің тарихы KZ 🇰🇿 Образование и просвещение в XIX веке. Урок 1' RU 🇷🇺 Образование и просвещение в XIX веке. Урок 2' RU 🇷🇺 Развитие культуры в XIX веке. Урок 1' RU 🇷🇺 Развитие культуры в XIX веке. Урок 2' RU 🇷🇺 Развитие культуры в XIX веке. Урок 3' RU 🇷🇺 Развитие устной исторической традиции казахов в конце XIX - начале XX веков. Урок 1 RU 🇷🇺 Развитие устной исторической традиции казахов в конце XIX - начале XX веков. Урок 2 RU 🇷🇺 Шокан Уалиханов - первый казахский ученый. Урок 1' RU 🇷🇺 Шокан Уалиханов - первый казахский ученый. Урок 2' RU 🇷🇺 Шоқан Уәлиханов – алғашқы қазақ ғалымы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Шоқан Уәлиханов – алғашқы қазақ ғалымы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Ы. Алтынсарин - педагог-новатор. Урок 1' RU 🇷🇺 Ы. Алтынсарин - педагог-новатор. Урок 2' RU 🇷🇺 Ы. Алтынсарин – жаңашыл –педагог. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Ы. Алтынсарин – жаңашыл –педагог. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

Казахская литература Темы:

А.С. Пушкин «Ескерткіш». 1-сабақ' KZ 🇰🇿 А.С. Пушкин «Ескерткіш». 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Е. Досалы «Көктөбем' KZ 🇰🇿 М. Шаханов «Нарынқұм зауалы» поэмасы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 М. Шаханов «Нарынқұм зауалы» поэмасы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 М. Шаханов «Нарынқұм зауалы» поэмасы. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 М. Шаханов «Нарынқұм зауалы» поэмасы. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 М.Мақатаев «Бала шақтан болашаққа». Атамекен' KZ 🇰🇿 Медетбек Темірхан «Тәуелсізбін» өлеңі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Медетбек Темірхан «Тәуелсізбін» өлеңі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Медетбек Темірхан «Тәуелсізбін» өлеңі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Т. Әбдіков «Қонақтар». 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Т. Әбдіков «Қонақтар». 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Т. Әбдіков «Қонақтар». 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Т. Әбдіков «Қонақтар». 4-сабақ' KZ 🇰🇿

Казахский язык Темы:

Бейбіт күнде' KZ 🇰🇿 Біздің елімізде ғылыми фантастикалық жанрдағы фильм түсіру пайдалы ма?' KZ 🇰🇿 Ғылыми фантастика ' KZ 🇰🇿 Ғылыми фантастика мәселелері' KZ 🇰🇿 Ғылыми фантастика' KZ 🇰🇿 Ғылыми фантастикалық фильмдер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Ғылыми фантастикалық фильмдер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Жауынгерлер ел жадында' KZ 🇰🇿 Жеңіс саябағы' KZ 🇰🇿 Жеңіс туы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жеңіс туы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақ әдебиетіндегі ғылыми фантастика' KZ 🇰🇿 Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында' KZ 🇰🇿 Қару мен қалам' KZ 🇰🇿 Қыстырма сөздер' KZ 🇰🇿 Оқшау сөздер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Оқшау сөздер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Отаншылдық – ұлы қасиет' KZ 🇰🇿 Пунктуация. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Пунктуация. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Солдат. Күтпеген кездесу' KZ 🇰🇿 Үшінші әлемнің тұрғыны' KZ 🇰🇿 Шолпан ғаламшары' KZ 🇰🇿

Казахский язык и литература Темы:

Алғашқы таныстық. Ә.Нұршайықов «Ақиқат пен аңыз» романы RU 🇷🇺 Алғашқы таныстық. Ә.Нұршайықов «Ақиқат пен аңыз» романы RU 🇷🇺 Әдетке айналдыр' RU 🇷🇺 Әкелік қамқорлық. Әзілхан Нұршайықов «Ақиқат пен аңыз» романынан үзінді RU 🇷🇺 Әкелік қамқорлық. Әзілхан Нұршайықов «Ақиқат пен аңыз» романынан үзінді RU 🇷🇺 Бауыржан Момышұлына хат RU 🇷🇺 Бауыржан Момышұлына хат RU 🇷🇺 Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» повестінен үзінді (2-сабақ)' RU 🇷🇺 Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» повестінен үзінді. 1-сабақ' RU 🇷🇺 Білікті маман' RU 🇷🇺 Білім ордалары. Отырар кітапханасы' RU 🇷🇺 Даңқты батыр – Бауыржан Момышұлы. Ә.Нұршайықов «Ақиқат пен аңыз» романы негізінде RU 🇷🇺 Даңқты батыр – Бауыржан Момышұлы. Ә.Нұршайықов «Ақиқат пен аңыз» романы негізінде RU 🇷🇺 Екі батырдың арасындағы сыйластық. А. Нұршайықов «Аңыз бен ақиқат» (үзінді) RU 🇷🇺 Ел ертеңі – білімді жастар' RU 🇷🇺 Жалынды жастар' RU 🇷🇺 Көктөбе телемұнарасы RU 🇷🇺 Күш білекте емес, жүректе RU 🇷🇺 Күш білекте емес, жүректе RU 🇷🇺 Қазақстанның астанасы RU 🇷🇺 Қазақстанның табиғат ғажайыптары. Әнші құм RU 🇷🇺 М.Жұмабаев «Мен жастарға сенемін» өлеңі' RU 🇷🇺 Майкл Х.Харт «100 ұлы адам» атты кiтабынан -«Альберт Эйнштейн». 1-сабақ RU 🇷🇺 Майкл Х.Харт «100 ұлы адам» атты кiтабынан -«Альберт Эйнштейн». 2-сабақ RU 🇷🇺 Майкл Х.Харт «100 ұлы адам» атты кiтабынан -«Альберт Эйнштейн». 3-сабақ RU 🇷🇺 Майкл Х.Харт «100 ұлы адам» атты кiтабынан -«Альберт Эйнштейн». 4-сабақ RU 🇷🇺 Майкл Х.Харт «100 ұлы адам» атты кiтабынан -«Альберт Эйнштейн». 5-сабақ RU 🇷🇺 Майкл Х.Харт «100 ұлы адам» атты кiтабынан -«Альберт Эйнштейн». 5-сабақ RU 🇷🇺 Майкл Х.Харт «100 ұлы адам» атты кiтабынан -«Альберт Эйнштейн». 6-сабақ RU 🇷🇺 Майкл Х.Харт «100 ұлы адам» атты кiтабынан -«Альберт Эйнштейн». 7-сабақ RU 🇷🇺 Майкл Х.Харт «100 ұлы адам» атты кiтабынан -«Альберт Эйнштейн». 8-сабақ RU 🇷🇺 Мамандық таңдау – маңызды іс' RU 🇷🇺 Өлке тарихына үңілсек. Көшпенділер тұрмысы RU 🇷🇺 Салт-дәстүрің - салтанатың RU 🇷🇺 Туған жер – алтын бесік RU 🇷🇺 Шығармадағы құрмалас сөйлемдердің кездесуі. Ә.Нұршайықов «Ақиқат пен аңыз» романы негізінде RU 🇷🇺 Экологиялық тыйымдар RU 🇷🇺

Русская литература Темы:

Авторское отношение к героям рассказа «Хлеб для собаки» RU 🇷🇺 Анализ эпизодов баллады В.А. Жуковского «Светлана»' RU 🇷🇺 Анализ эпизодов рассказа В. Тендрякова «Хлеб для собаки» RU 🇷🇺 Баллада В.А. Жуковского «Светлана»' RU 🇷🇺 Герои рассказа В. Набокова «Рождество»' RU 🇷🇺 Жанровые особенности повести Д. Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» RU 🇷🇺 Композиция повести Д. Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» RU 🇷🇺 Композиция повести Д. Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» RU 🇷🇺 Композиция рассказа В. Набокова «Рождество»' RU 🇷🇺 Композиция рассказа В. Тендрякова «Хлеб для собаки» RU 🇷🇺 Пересказ произведения В. Тендрякова «Хлеб для собаки» RU 🇷🇺 Пересказ фрагментов повести Д. Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» RU 🇷🇺 Пересказ фрагментов повести Д. Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» RU 🇷🇺 Творческая работа по балладе В.А. Жуковского «Светлана»' RU 🇷🇺 Творческая работа по произведению Д. Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» RU 🇷🇺 Творческая работа по произведению Д. Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» RU 🇷🇺 Творческая работа по рассказу «Хлеб для собаки» В. Тендрякова RU 🇷🇺 Чудо в рассказе В. Набокова «Рождество»' RU 🇷🇺

Русский язык Темы:

Благодарная память' RU 🇷🇺 Блокадный Ленинград' RU 🇷🇺 Вечные противоречия между войной и миром RU 🇷🇺 Вклад казахстанцев в победу' RU 🇷🇺 Возможен ли идеальный мир? RU 🇷🇺 Герои˗панфиловцы' RU 🇷🇺 Дети – герои войны' RU 🇷🇺 Если бы у меня была волшебная палочка… RU 🇷🇺 Если бы у меня была волшебная палочка… RU 🇷🇺 Если бы я правил миром… Аллегория. Инверсия RU 🇷🇺 Если бы я правил миром… Жанровые признаки текстов RU 🇷🇺 Защитники Брестской крепости RU 🇷🇺 Искусственный интеллект превратит нас в волшебников RU 🇷🇺 Как изменить мир к лучшему RU 🇷🇺 Как изменить мир к лучшему RU 🇷🇺 Как изменить мир к лучшему? RU 🇷🇺 Крепкий тыл – опора фронту! RU 🇷🇺 Мир станет лучше, если…? RU 🇷🇺 Начни с себя изменять мир RU 🇷🇺 Память о защитниках Родины' RU 🇷🇺 Партизанское движение' RU 🇷🇺 Празднование Дня Победы' RU 🇷🇺 Стань правителем мира RU 🇷🇺 Трудовой подвиг тыла' RU 🇷🇺 Школа будущего RU 🇷🇺

Русский язык и литература Темы:

А. Алексин. «Безумная Евдокия». Урок 1 KZ 🇰🇿 А. Алексин. «Безумная Евдокия». Урок 1 KZ 🇰🇿 А. Алексин. «Безумная Евдокия». Урок 2 KZ 🇰🇿 А. Алексин. «Безумная Евдокия». Урок 2 KZ 🇰🇿 А.А. Бек. «Волоколамское шоссе». Урок 1' KZ 🇰🇿 А.А. Бек. «Волоколамское шоссе». Урок 2' KZ 🇰🇿 Б. Момышулы. «За нами - Москва» KZ 🇰🇿 Владимир Маяковский. «Секрет молодости» KZ 🇰🇿 День Победы: никто не забыт, ничто не забыто. Урок 1 KZ 🇰🇿 День Победы: никто не забыт, ничто не забыто. Урок 2' KZ 🇰🇿 День Победы: почему мы должны помнить?' KZ 🇰🇿 Договор KZ 🇰🇿 К. Кайсенов. «В тылу врага»' KZ 🇰🇿 Культура: молодежь в современном мире. Урок 1 KZ 🇰🇿 Культура: молодежь в современном мире. Урок 2 KZ 🇰🇿 Молодежь и Интернет KZ 🇰🇿 Молодежь и Интернет KZ 🇰🇿 Молодежь и новые информационно-коммуникационные технологии KZ 🇰🇿 Молодежь и новые информационно-коммуникационные технологии KZ 🇰🇿 Молодёжь Казахстана – поколение Независимости KZ 🇰🇿 Муса Джалиль. «Варварство» KZ 🇰🇿 Р. Гамзатов «Нас двадцать миллионов»' KZ 🇰🇿 Р. Гамзатов. «Журавли»' KZ 🇰🇿 Рассказ С. Алексеева «ШУБА» KZ 🇰🇿 Смешной случай в социальных сетях KZ 🇰🇿 У войны - не женское лицо, но …' KZ 🇰🇿 Ценности современной молодёжи KZ 🇰🇿 Ценности современной молодёжи KZ 🇰🇿

Физика Темы:

№10 зертханалық жұмыс. Көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін анықтау KZ 🇰🇿 №9 зертханалық жұмыс. Иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау KZ 🇰🇿 Аспан денелері туралы ғылым. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Аспан денелері туралы ғылым. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Аспан денелері туралы ғылым. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Дененің массалық центрі. №8 зертханалық жұмыс. Жазық фигураның массалар центрін анықтау' KZ 🇰🇿 Жай механизмдер' KZ 🇰🇿 Иіндіктің тепе-теңдік шарты. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Иіндіктің тепе-теңдік шарты. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кинетикалық энергия. Потенциалдық энергия. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Кинетикалық энергия. Потенциалдық энергия. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Урок 1' RU 🇷🇺 Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Урок 2' RU 🇷🇺 Коэффициент полезного действия RU 🇷🇺 Күн жүйесі KZ 🇰🇿 Лабораторная работа №10. Определение коэффициента полезного действия наклонной плоскости RU 🇷🇺 Лабораторная работа №9. Определение условия равновесия рычага RU 🇷🇺 Наука о небесных телах. Урок 1 RU 🇷🇺 Наука о небесных телах. Урок 1 RU 🇷🇺 Наука о небесных телах. Урок 2 RU 🇷🇺 Пайдалы әрекет коэффициенті KZ 🇰🇿 Превращение и сохранение энергии. Урок 1' RU 🇷🇺 Превращение и сохранение энергии. Урок 2' RU 🇷🇺 Простые механизмы' RU 🇷🇺 Солнечная система RU 🇷🇺 Условие равновесия рычага. Урок 1 RU 🇷🇺 Условие равновесия рычага. Урок 2 RU 🇷🇺 Центр масс тел. Лабораторная работа №8. Нахождение центра масс плоской фигуры' RU 🇷🇺 Энергияның сақталуы және айналуы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Энергияның сақталуы және айналуы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

Физическая культура Темы:

Денсаулықты сақтау және салауатты өмір салты туралы түсінік' KZ 🇰🇿 Жаттығулар арқылы эмоционалды денсаулықты нығайту. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жаттығулар арқылы эмоционалдық денсаулықты нығайту. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Йога жаттығулары арқылы эмоционалдық денсаулықты нығайту KZ 🇰🇿 Понятие о здоровье и здоровом образе жизни' RU 🇷🇺 Фитнес және дұрыс тамақтану KZ 🇰🇿 Фитнес және оның ағзаға әсері KZ 🇰🇿 Фитнес и его влияние на организм RU 🇷🇺 Фитнес и здоровое питание RU 🇷🇺 Фитнес и здоровое питание RU 🇷🇺 Эмоциональное здоровье через упражнения йоги RU 🇷🇺 Эмоциональное здоровье через упражнения. Урок 1' RU 🇷🇺 Эмоциональное здоровье через упражнения. Урок 2 RU 🇷🇺

Химия Темы:

№ 4 практикалық жұмыс «Тағам құрамындағы қоректік заттарды анықтау»' KZ 🇰🇿 Адам ағзасындағы химиялық элементтер' KZ 🇰🇿 Кенді өңдеу процесі KZ 🇰🇿 Қазақстанның пайдалы қазбалары KZ 🇰🇿 Минералдарды өндірудің экологиялық аспектілері KZ 🇰🇿 Минералдарды өндірудің экологиялық аспектілері KZ 🇰🇿 Пайдалы геологиялық-химиялық қосылыстар. Кен құрамы' KZ 🇰🇿 Питательные вещества в составе продуктов питания' RU 🇷🇺 Полезные геологические химические соединения. Состав руды' RU 🇷🇺 Полезные ископаемые Казахстана RU 🇷🇺 Практическая работа № 4 «Определение питательных веществ в составе пищи»' RU 🇷🇺 Процесс дыхания. Лабораторный опыт № 11 «Исследование процесса дыхания»' RU 🇷🇺 Процесс переработки руды RU 🇷🇺 Тағам құрамындағы қоректік заттар' KZ 🇰🇿 Тыныс алу үдерісі. № 11 зертханалық тәжірибе «Тыныс алу процесін зерттеу»' KZ 🇰🇿 Химические элементы в организме человека' RU 🇷🇺 Экологические аспекты добычи минералов RU 🇷🇺 Экологические аспекты добычи минералов RU 🇷🇺

Художественный труд Темы:

Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі заманауи техникалар мен жабдықтар. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі заманауи техникалар мен жабдықтар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Әлем халықтарының дәстүрлі тәтті тағамдары KZ 🇰🇿 Әлем халықтарының дәстүрлі тәтті тағамдары KZ 🇰🇿 Әлем халықтарының тағамдары KZ 🇰🇿 Әлем халықтарының тағамдары. Ұннан дайындалатын ұлттық тағамдар KZ 🇰🇿 Әлем халықтарының тағамдары. Ұннан дайындалатын ұлттық тағамдар KZ 🇰🇿 Блюда праздника Наурыз' RU 🇷🇺 Выбор бытовой техники. Правила пользования бытовой техникой RU 🇷🇺 Казахские национальные блюда' RU 🇷🇺 Кухня народов мира RU 🇷🇺 Кухня народов мира RU 🇷🇺 Кухня народов мира. Национальные блюда из муки RU 🇷🇺 Кухня народов мира. Национальные блюда из муки RU 🇷🇺 Кухня народов мира. Традиционные сладости народов мира RU 🇷🇺 Кухня народов мира. Традиционные сладости народов мира RU 🇷🇺 Қазақтың ұлттық тағамдары' KZ 🇰🇿 Наурыз мерекесінің тағамдары' KZ 🇰🇿 Ремонт электроарматуры и бытовых приборов. Урок 1' RU 🇷🇺 Ремонт электроарматуры и бытовых приборов. Урок 2 RU 🇷🇺 Ремонт электроарматуры и бытовых приборов. Урок 2 RU 🇷🇺 Современная техника и оборудование в сельско-хозяйственном производстве. Урок 1' RU 🇷🇺 Современная техника и оборудование в сельско-хозяйственном производстве. Урок 2' RU 🇷🇺 Тұрмыстық құрал-жабдықтар мен электроарматураны жөндеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тұрмыстық құрал-жабдықтар мен электроарматураны жөндеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тұрмыстық құрал-жабдықтар мен электроарматураны жөндеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тұрмыстық техника түрлері. Тұрмыстық техниканы қолдану ережелері KZ 🇰🇿 Үй экологиясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Үй экологиясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Экология жилища. Урок 1 RU 🇷🇺 Экология жилища. Урок 2 RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.