akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп 7 класс

Алгебра Темы:

Алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің квадраттарының айырмасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің квадраттарының айырмасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің кубтарының қосындысы мен айырмасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің кубтарының қосындысы мен айырмасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің қосындысының квадраты және айырмасының квадраты. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің қосындысының квадраты және айырмасының квадраты. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің қосындысының квадраты және айырмасының квадраты. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің қосындысының кубы және айырмасының кубы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің қосындысының кубы және айырмасының кубы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің қосындысының кубы және айырмасының кубы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Урок 1 RU 🇷🇺 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Урок 2 RU 🇷🇺 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Урок 3 RU 🇷🇺 Куб суммы и разности двух выражений. Урок 1 RU 🇷🇺 Куб суммы и разности двух выражений. Урок 2 RU 🇷🇺 Куб суммы и разности двух выражений. Урок 3' RU 🇷🇺 Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді түрлендіру. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді түрлендіру. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді түрлендіру. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеу мен теңсіздік құрып шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеу мен теңсіздік құрып шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеу мен теңсіздік құрып шығару. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 2' RU 🇷🇺 Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 4' RU 🇷🇺 Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 5' RU 🇷🇺 Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 6' RU 🇷🇺 Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 7' RU 🇷🇺 Разложение алгебраических выражений на множители с помощью формул сокращённого умножения. Урок 1 RU 🇷🇺 Разложение алгебраических выражений на множители с помощью формул сокращённого умножения. Урок 2 RU 🇷🇺 Разложение алгебраических выражений на множители с помощью формул сокращённого умножения. Урок 3 RU 🇷🇺 Разность квадратов двух выражений. Урок 1 RU 🇷🇺 Разность квадратов двух выражений. Урок 2 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью составления уравнений и неравенств. Урок 1' RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью составления уравнений и неравенств. Урок 2' RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью составления уравнений и неравенств. Урок 3' RU 🇷🇺 Сумма и разность кубов двух выражений. Урок 1 RU 🇷🇺 Сумма и разность кубов двух выражений. Урок 2 RU 🇷🇺 Тождественные преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 1 RU 🇷🇺 Тождественные преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 2 RU 🇷🇺

Английский язык Темы:

Arthur Conan Doyle RU 🇷🇺 Arthur Conan Doyle KZ 🇰🇿 Disaster statistics around the world' RU 🇷🇺 Disaster statistics around the world' KZ 🇰🇿 Disaster statistics in Kazakhstan' RU 🇷🇺 Disaster statistics in Kazakhstan' KZ 🇰🇿 Entertainment and media KZ 🇰🇿 Entertainment and media RU 🇷🇺 Film reviews RU 🇷🇺 Film reviews KZ 🇰🇿 Focusing on films KZ 🇰🇿 Focusing on films RU 🇷🇺 Focusing on modern TV programmes and talk shows KZ 🇰🇿 Focusing on modern TV programmes and talk shows RU 🇷🇺 Global news about natural disasters' RU 🇷🇺 Global news about natural disasters' KZ 🇰🇿 History of animation movies RU 🇷🇺 History of animation movies KZ 🇰🇿 James Fenimore Cooper KZ 🇰🇿 James Fenimore Cooper RU 🇷🇺 Lights, Camera, Action! RU 🇷🇺 Lights, Camera, Action! KZ 🇰🇿 Natural disasters around the world RU 🇷🇺 Natural disasters around the world KZ 🇰🇿 Natural disasters in Kazakhstan' RU 🇷🇺 Natural disasters in Kazakhstan' KZ 🇰🇿 Reading different film reviews RU 🇷🇺 Reading different film reviews KZ 🇰🇿 Safety rules during disasters RU 🇷🇺 Safety rules during disasters KZ 🇰🇿 Sherlock Holmes: The Blue Diamond (Chapter 2) RU 🇷🇺 Sherlock Holmes: The Blue Diamond (Chapter 2) KZ 🇰🇿 Sherlock Holmes: The Blue Diamond (Chapter1) RU 🇷🇺 Sherlock Holmes: The Blue Diamond (Chapter1) KZ 🇰🇿 Structure of a good film review RU 🇷🇺 Structure of a good film review KZ 🇰🇿 Talking about different film genres RU 🇷🇺 Talking about different film genres KZ 🇰🇿 The Last of the Mohicans (Chapter 1) KZ 🇰🇿 The Last of the Mohicans (Chapter 1) RU 🇷🇺 The Last of the Mohicans (Chapter 2) RU 🇷🇺 The Last of the Mohicans (Chapter 2) KZ 🇰🇿 What a thought-provoking movie it was RU 🇷🇺 What a thought-provoking movie it was KZ 🇰🇿 What a thought-provoking movie it was RU 🇷🇺 What a thought-provoking movie it was KZ 🇰🇿 What a thought-provoking movie it was RU 🇷🇺 What a thought-provoking movie it was KZ 🇰🇿 What a thought-provoking movie it was RU 🇷🇺 What a thought-provoking movie it was KZ 🇰🇿 What a thought-provoking movie it was RU 🇷🇺 What a thought-provoking movie it was KZ 🇰🇿 What a thought-provoking movie it was' KZ 🇰🇿 What a thought-provoking movie it was' RU 🇷🇺

Биология Темы:

15-сабақ KZ 🇰🇿 16-сабақ KZ 🇰🇿 17-сабақ KZ 🇰🇿 18-сабақ KZ 🇰🇿 19-сабақ KZ 🇰🇿 7-сабақ KZ 🇰🇿 8-сабақ KZ 🇰🇿 9-сабақ KZ 🇰🇿 Бөліп шығарудың тірі ағзалар үшін маңызы. Жануарлардағы бөліп шығару өнімдері. Зат алмасудың соңғы өнімдері KZ 🇰🇿 Влияние света на рост и развитие растений. Приспособления растений к меняющимся условиям освещения RU 🇷🇺 Выделительная система животных. Сравнение строения выделительных систем животных RU 🇷🇺 Движение растений. Значение движения для жизнедеятельности растений. Способы движений растений (тропизмы, таксисы, ростовые движения) RU 🇷🇺 Жануарлардың бөліп шығару жүйесә. Жануарлардың бөліп шығару жүйелерінің құрылысын салыстыру KZ 🇰🇿 Жануарлардың қозғалыс мүшелері. Тірі ағзалардағы қозғалыстың рөлі. 1 сабақ KZ 🇰🇿 Жүйке жүйесінің орталық және шеткі бөлімдері. Жұлынныңқұрылысы мен қызметтері KZ 🇰🇿 Значение выделения для живых организмов. Продукты выделения у животных. Конечные продукты обмена веществ RU 🇷🇺 Ми. Ми бөлімдерінің құрылысы мен қызметтері KZ 🇰🇿 Нейронның құрылысы : денесі, дендриттер, аксон. Нейронның қызметтері KZ 🇰🇿 Органы движения у животных. Роль движения в жизни живых организмов. 1 урок RU 🇷🇺 Өсімдіктердегі бөліп шығару өнімдері: тыныс алу мен фотосинтездің бастапқы және соңғы өнімдері. Зертханалық жұмыс «Өсімдіктердің тынысалу ерекшеліктерін өскіндер мысалында зерттеу» KZ 🇰🇿 Өсімдіктердің қозғалысы. Қозғалыстың өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы. Өсімдіктердің қозғалу тәсілдері (тропизмдер, таксистер, өсу қозғалыстары) KZ 🇰🇿 Өсімдіктердің өсуі мен дамуына жарықтың әсері. Жарықтың түсу деңгейіне қарай өсімдіктердің бейімделуі KZ 🇰🇿 Продукты выделения у растений: начальные и конечные продукты фотосинтеза и дыхания. Лабораторная работа «Исследование особенностей выделения у растений на примере проростков» RU 🇷🇺 Рефлекстік доға: рецептор, сезгіш, аралық, қозғалыс нейрондары, жұмыс мүшесі. Зертханалық жұмыс «Тізе рефлексі» KZ 🇰🇿 Строение нейрона: тело нейрона, дендриты, аксон. Функции нейрона. RU 🇷🇺 Урок 10 RU 🇷🇺 Урок 15 RU 🇷🇺 Урок 16 RU 🇷🇺 Урок 17 RU 🇷🇺 Урок 18 RU 🇷🇺 Урок 19 RU 🇷🇺 Урок 8 RU 🇷🇺 Урок 9 RU 🇷🇺 Фотопериодизм - күннің жарық түсу ұзақтығына ағзалардың бейімделуі. KZ 🇰🇿 Фотопериодизм как адаптация организма к длине светового дня. RU 🇷🇺 Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной мозг. RU 🇷🇺

Всемирная история Темы:

1848 ж. революциялар Еуропада қандай саяси идеяларды қалыптастырды? KZ 🇰🇿 1857-1859 жылдардағы. Үндістандағы оқиғаларды XIX ғасырдағы британдықтар мен қазіргі кездегі үндістер қалай баяндайды? KZ 🇰🇿 Англия және Қытай үкіметтерінің хат алысуынан империализм туралы не біле аламыз? KZ 🇰🇿 Әлемдік отарлау жүйесі қалай қалыптасты? KZ 🇰🇿 Италия және Германияның бірігу жолдары қаншалықты бір-біріне ұқсас болмады? 1-сабақ KZ 🇰🇿 Италия және Германияның бірігу жолдары қаншалықты бір-біріне ұқсас болмады? 2-сабақ KZ 🇰🇿 Как британцы XIX века и современные индусы рассказывают о событиях 1857-1859 гг. в Индии? RU 🇷🇺 Какие политические идеи сформировали революции 1848 года в Европе? RU 🇷🇺 Насколько были не схожи пути объединения Италии и Германии? Урок 1 RU 🇷🇺 Насколько были не схожи пути объединения Италии и Германии? Урок 2 RU 🇷🇺 Неліктен апиын соғыстары осы күнге дейін қытай халқының есінде? 1-сабақ KZ 🇰🇿 Неліктен апиын соғыстары осы күнге дейін қытай халқының есінде? 2-сабақ KZ 🇰🇿 Неліктен ІІ Александр патша «Халық еркі» ұйымының құрбаны болды? 1-сабақ KZ 🇰🇿 Почему в Китае до сих пор помнят опиумные войны? Урок 1 RU 🇷🇺 Почему в Китае до сих пор помнят опиумные войны? Урок 2 RU 🇷🇺 Что мы можем узнать об империализме из переписки правительств Англии и Китая? RU 🇷🇺

География Темы:

Биосфера және оның құрамдас бөліктері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Биосфера және оның құрамдас бөліктері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Биосфера и ее составные части. Урок 1 RU 🇷🇺 Биосфера и ее составные части. Урок 2 RU 🇷🇺 Виды природно-территориальных комплексов' RU 🇷🇺 Визитная карточка моего края: разработка краеведческой базы данных' RU 🇷🇺 Дүниежүзі халқының діни құрамы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзі халқының діни құрамы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның топырақ түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның топырақ түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның топырақ түрлері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Религиозный состав населения мира. Урок 1 RU 🇷🇺 Религиозный состав населения мира. Урок 2 RU 🇷🇺 Табиғи-аумақтық кешендердің қалыптасуы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Табиғи-аумақтық кешендердің түрлері' KZ 🇰🇿 Типы почв в Казахстане. Урок 1 RU 🇷🇺 Типы почв в Казахстане. Урок 2 RU 🇷🇺 Типы почв в Казахстане. Урок 3 RU 🇷🇺 Топырақтың экологиялық проблемалары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Топырақтың экологиялық проблемалары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Туған өлкемнің визит карточкасы: өлкетанудың деректер базасын әзірлеу' KZ 🇰🇿 Туған өлкенің флорасы мен фаунасы KZ 🇰🇿 Флора и фауна родного края RU 🇷🇺 Формирование природно-территориальных комплексов. Урок 1' RU 🇷🇺 Формирование природно-территориальных комплексов. Урок 2' RU 🇷🇺 Экологические проблемы почв. Урок 1' RU 🇷🇺 Экологические проблемы почв. Урок 2' RU 🇷🇺 Языковые семьи и группы народов мира. Урок 1' RU 🇷🇺 Языковые семьи и группы народов мира. Урок 2' RU 🇷🇺

Геометрия Темы:

Неравенство треугольника. Урок 1' RU 🇷🇺 Неравенство треугольника. Урок 2' RU 🇷🇺 Неравенство треугольника. Урок 3' RU 🇷🇺 Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Параллельные прямые, их признаки и свойства. Урок 1 RU 🇷🇺 Параллельные прямые, их признаки и свойства. Урок 2 RU 🇷🇺 Параллельные прямые, их признаки и свойства. Урок 3 RU 🇷🇺 Параллельные прямые, их признаки и свойства. Урок 4 RU 🇷🇺 Параллельные прямые, их признаки и свойства. Урок 5 RU 🇷🇺 Перпендикуляр түзулер. Перпендикуляр, көлбеу және оның проекциясы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Перпендикуляр түзулер. Перпендикуляр, көлбеу және оның проекциясы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Перпендикулярные прямые. Перпендикуляр, наклонная и её проекция. Урок 1' RU 🇷🇺 Перпендикулярные прямые. Перпендикуляр, наклонная и её проекция. Урок 2' RU 🇷🇺 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Свойства прямоугольного треугольника. Урок 1' RU 🇷🇺 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Свойства прямоугольного треугольника. Урок 2' RU 🇷🇺 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Свойства прямоугольного треугольника. Урок 3' RU 🇷🇺 Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Урок 1 RU 🇷🇺 Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Урок 2' RU 🇷🇺 Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Урок 3' RU 🇷🇺 Тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілері. Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілері. Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы. 5-сабақ KZ 🇰🇿

Информатика Темы:

Бағдарламалау жүйелері KZ 🇰🇿 Бағдарламалау тілдері KZ 🇰🇿 Деректер типтері KZ 🇰🇿 Жоба интерфейсі KZ 🇰🇿 Интерфейс проекта RU 🇷🇺 Кірістірілген және құрама шарттарды программалау' KZ 🇰🇿 Кірістірілген шарттарды бағдарламалау KZ 🇰🇿 Программирование алгоритмов ветвления RU 🇷🇺 Программирование вложенных и составных условий' RU 🇷🇺 Программирование вложенных условий RU 🇷🇺 Программирование линейных алгоритмов RU 🇷🇺 Программирование линейных и разветвляющихся алгоритмов RU 🇷🇺 Системы программирования RU 🇷🇺 Сызықтық алгоритмдерді бағдарламалау KZ 🇰🇿 Сызықтық және тармақталу алгоритмдерін бағдарламалау KZ 🇰🇿 Типы данных RU 🇷🇺 Языки программирования RU 🇷🇺

История Казахстана Темы:

XIX ғасырдың 40-60 жылдарындағы қазақтардың ортаазиялық хандықтармен қарым-қатынастары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 XIX ғасырдың 40-60 жылдарындағы қазақтардың ортаазиялық хандықтармен қарым-қатынастары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 XIX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қоғамы KZ 🇰🇿 XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік-аумақтық реформалар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік-аумақтық реформалар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік-аумақтық реформалар. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Административно-территориальные реформы в Казахстане во второй половине ХIХ века. Урок 1 RU 🇷🇺 Административно-территориальные реформы в Казахстане во второй половине ХIХ века. Урок 2 RU 🇷🇺 Административно-территориальные реформы в Казахстане во второй половине ХIХ века. Урок 3 RU 🇷🇺 Взаимоотношения казахов со среднеазиатскими государствами в 40-е - в 60-е годы XIX века. Урок 1 RU 🇷🇺 Взаимоотношения казахов со среднеазиатскими государствами в 40-е - в 60-е годы XIX века. Урок 2 RU 🇷🇺 Жәрмеңке саудасының дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Завершение присоединения Казахстана к Российской империи. Урок 1 RU 🇷🇺 Завершение присоединения Казахстана к Российской империи. Урок 2 RU 🇷🇺 Казахское общество во второй половине XIX века RU 🇷🇺 Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы жаппай отаршылдық қоныс аудару саясаты. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы жаппай отаршылдық қоныс аудару саясаты. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы жаппай отаршылдық қоныс аудару саясаты. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның Ресей империясына қосылуының аяқталуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның Ресей империясына қосылуының аяқталуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақтардың 1860-1870 жылдардағы азаттық күресі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақтардың 1860-1870 жылдардағы азаттық күресі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақтардың 1860-1870 жылдардағы азаттық күресі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Массовая крестьянская колонизация Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺 Массовая крестьянская колонизация Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺 Освободительная борьба казахов в 1860-1870-х годах. Урок 1 RU 🇷🇺 Освободительная борьба казахов в 1860-1870-х годах. Урок 2 RU 🇷🇺 Освободительная борьба казахов в 1860-1870-х годах. Урок 3 RU 🇷🇺 Развитие капиталистических отношений в Казахстане. Урок 2 RU 🇷🇺 Развитие ярмарочной торговли. Урок 1 RU 🇷🇺 Развитие ярмарочной торговли. Урок 2 RU 🇷🇺 Туған өлкенің шежіресі KZ 🇰🇿

Казахская литература Темы:

Қ.Қайсенов «Жау тылындағы бала». 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қ.Қайсенов «Жау тылындағы бала». 2-сабақ' KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Көксерек» әңгімесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Көксерек» әңгімесі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Көксерек» әңгімесі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Көксерек» әңгімесі. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Мағжан Жұмабаев «Батыр Баян» поэмасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мағжан Жұмабаев «Батыр Баян» поэмасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мағжан Жұмабаев «Батыр Баян» поэмасы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Мағжан Жұмабаев «Батыр Баян» поэмасы. 4-сабақ KZ 🇰🇿

Казахский язык Темы:

10-сабақ KZ 🇰🇿 Бір атаның баласындай болған қазақстандық ұлттар мен ұлыстар тағдыры' KZ 🇰🇿 Ғаламтор және әлеуметтік желілер KZ 🇰🇿 Ғаламтордағы достық KZ 🇰🇿 Ғаламтордағы достық KZ 🇰🇿 Ғаламтордағы кітапхана KZ 🇰🇿 Интернет KZ 🇰🇿 Интернет және қоғам KZ 🇰🇿 Кең жолақты интернет желісі KZ 🇰🇿 Қазақстан халқы Ассамблеясы KZ 🇰🇿 Қазақстан халқының Ассамблеясы – татулық мекені KZ 🇰🇿 Қазақстандағы ұлттар достастығы KZ 🇰🇿 Төркіндес халық – сахалықтар' KZ 🇰🇿 Шылау KZ 🇰🇿 Электронды сауда KZ 🇰🇿

Казахский язык и литература Темы:

Ғаламтор байланысы RU 🇷🇺 Ғаламторды пайдаланамын RU 🇷🇺 Ғаламтордың мүмкіндіктері RU 🇷🇺 Ғаламтордың пайдасы мен зияны RU 🇷🇺 Домбыра аспабы қалай пайда болды? RU 🇷🇺 Ежелгі адамдардың шаруашылығы' RU 🇷🇺 Жаңа технологиялар RU 🇷🇺 Жюль Верн «Әлемді сексен күн ішінде шарлау» романынан үзінді. 1-сабақ. RU 🇷🇺 Жюль Верн «Әлемді сексен күн ішінде шарлау» романынан үзінді. 2-сабақ. RU 🇷🇺 І.Жансүгіров «Күйші» поэмасы (үзінді)' RU 🇷🇺 Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы' RU 🇷🇺 Қазақстандық жас әнші' RU 🇷🇺 Қазақтың күй өнері RU 🇷🇺 Қазақтың күйші қызы' RU 🇷🇺 Музыка' RU 🇷🇺 Техникалық қауіпсіздік ережелері RU 🇷🇺 Түйіндеме жазу RU 🇷🇺 Тұрмыс-салт жырлары елдің тарихы мен мәдениетін танытуда маңызды ма?' RU 🇷🇺 Ұлыстың Ұлы күні - Наурыз мерекесі' RU 🇷🇺 Ұялы телефонды дұрыс қолдану RU 🇷🇺

Русская литература Темы:

Анализ сюжета, композиции, художественных образов комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль RU 🇷🇺 Выражение авторского отношения в произведении М.Е. Салтыкова-Щедрина «Сказка о том, как один мужик двух генералов прокормил»' RU 🇷🇺 И.А. Крылов «Волк и ягненок» RU 🇷🇺 И.А. Крылов «Волк на псарне» RU 🇷🇺 И.А. Крылов «Слон на воеводстве» RU 🇷🇺 И.А. Крылов. «Кукушка и петух» RU 🇷🇺 Нравы и характеры в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» RU 🇷🇺 Особенности классицизма в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» RU 🇷🇺 Приемы сатирического изображения в рассказе М. Зощенко «Любовь»' RU 🇷🇺 Рассказ М. Зощенко «Обезьяний язык» и «энциклопедия некультурности». Приемы сатиры' RU 🇷🇺 Сатира и юмор в рассказе М. Зощенко «Галоша»' RU 🇷🇺 Своеобразие сатиры в рассказе М. Зощенко «Монтер».' RU 🇷🇺 Способы юмористического изображения в рассказе М. Зощенко «Великие путешественники»' RU 🇷🇺 Сравним произведения (М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказка о том, как один мужик двух генералов прокормил»)' RU 🇷🇺 Характеристика героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» RU 🇷🇺 Художественные особенности произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина «Сказка о том, как один мужик двух генералов прокормил»' RU 🇷🇺

Русский язык Темы:

Алматы - центр притяжения идейной и творческой молодежи RU 🇷🇺 Благотворительность RU 🇷🇺 Вкусная и полезная еда' RU 🇷🇺 Возможно ли стать вегетарианцем?' RU 🇷🇺 Волонтерские инициативы RU 🇷🇺 Волонтерство как форма социальной защиты населения' RU 🇷🇺 Дела милосердия сегодня RU 🇷🇺 Забота о пожилых людях RU 🇷🇺 Законы здорового питания. Безличные глаголы RU 🇷🇺 Здоровое питание. Блог. Суффиксы причастий RU 🇷🇺 Здоровое питание. Диалог' RU 🇷🇺 Здоровое питание. Структурные части текста' RU 🇷🇺 Здоровое питание' RU 🇷🇺 Здоровый образ жизни' RU 🇷🇺 Интернет – неотъемлемая часть жизни молодежи RU 🇷🇺 Книга – сокровищница достижений человечества RU 🇷🇺 Культурная молодежь – актив нации RU 🇷🇺 Молодежный сленг и культура речи RU 🇷🇺 Молодежь – это будущее страны RU 🇷🇺 Молодежь и национальная культура RU 🇷🇺 Музыкальная культура молодежи. Сравнение. Пунктуация (обособление сравнительных оборотов) RU 🇷🇺 Правильное питание – основа хорошего здоровья' RU 🇷🇺 Работа для подростка' RU 🇷🇺 Увлечения современной молодежи RU 🇷🇺

Русский язык и литература Темы:

В.Г. Короленко. «Слепой музыкант»' KZ 🇰🇿 Для чего нужны хобби? KZ 🇰🇿 История о коллекционерах и везении KZ 🇰🇿 Казахские национальные игры KZ 🇰🇿 Как разные жанры музыки влияют на человека? KZ 🇰🇿 Коллекционирование бабочек' KZ 🇰🇿 Композиция повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством» KZ 🇰🇿 Марат Кабанбаев. «Арстан, я и виолончель» KZ 🇰🇿 Мое хобби – рисование' KZ 🇰🇿 Музыка в нашей жизни. Деловое письмо KZ 🇰🇿 Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством» KZ 🇰🇿 Национальные традиции и праздники. Урок 1 KZ 🇰🇿 Национальные традиции и праздники. Урок 2 KZ 🇰🇿 Национальные традиции и праздники. Урок 3 KZ 🇰🇿 Национальные традиции и праздники. Урок 4 KZ 🇰🇿 Официальное поздравление KZ 🇰🇿 Письмо-поздравление' KZ 🇰🇿 Празднование Наурыза KZ 🇰🇿 Рассказ К. Паустовского «Старый повар»' KZ 🇰🇿 Традиции гостеприимства KZ 🇰🇿 Ф.Онгарсынова «Обычаи» KZ 🇰🇿 Чем казахстанцы увлечены в свободное время?' KZ 🇰🇿

Физика Темы:

№6 зертханалық жұмыс. Архимед заңын зерделеу' KZ 🇰🇿 Атмосфералық қысым. Атмосфералық қысымды өлшеу. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Атмосфералық қысым. Атмосфералық қысымды өлшеу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Атмосферное давление, измерение атмосферного давления. Урок 1' RU 🇷🇺 Атмосферное давление, измерение атмосферного давления. Урок 2' RU 🇷🇺 Выталкивающая сила. Урок 1' RU 🇷🇺 Выталкивающая сила. Урок 2' RU 🇷🇺 Газдардың, сұйықтықтар мен қатты денелердің молекулалық құрылымы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Газдардың, сұйықтықтар мен қатты денелердің молекулалық құрылымы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Давление в жидкостях и газах, закон Паскаля. Урок 1 RU 🇷🇺 Давление в жидкостях и газах, закон Паскаля. Урок 2 RU 🇷🇺 Давление твердых тел. Урок 1 RU 🇷🇺 Давление твердых тел. Урок 2 RU 🇷🇺 Денелердің жүзуі ' KZ 🇰🇿 Исследование выталкивающей силы' RU 🇷🇺 Кері итеруші күш. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Кері итеруші күш. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Кері итеруші күшті зерттеу' KZ 🇰🇿 Қатты денелердегі қысым. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қатты денелердегі қысым. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Лабораторная работа №6. Изучение закона Архимеда' RU 🇷🇺 Манометрлер. Сорғылар' KZ 🇰🇿 Манометры, насосы' RU 🇷🇺 Молекулярное строение твердых тел, жидкостей и газов. Урок 1 RU 🇷🇺 Молекулярное строение твердых тел, жидкостей и газов. Урок 2 RU 🇷🇺 Плавание тел' RU 🇷🇺 Сұйықтықтар мен газдардағы қысым. Паскаль заңы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сұйықтықтар мен газдардағы қысым. Паскаль заңы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Физическая культура Темы:

1-сабақ KZ 🇰🇿 Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' RU 🇷🇺 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар KZ 🇰🇿 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' KZ 🇰🇿 Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' KZ 🇰🇿 Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' KZ 🇰🇿 Ойынның техникалық тәсілдері' KZ 🇰🇿 Основные правила и техника игры в футбол' RU 🇷🇺 Правила игры и основные элементы игры баскетбол RU 🇷🇺 Разбор тактических действий игры' RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' RU 🇷🇺 Специфические упражнения для преодоления препятствий RU 🇷🇺 Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' KZ 🇰🇿 Техника безопасности при коньковой подготовке RU 🇷🇺 Техника безопасности при лыжной подготовке RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» RU 🇷🇺 Технические особенности игры' RU 🇷🇺 Технические приемы в игре' RU 🇷🇺 Урок 1 RU 🇷🇺 Урок 4 RU 🇷🇺 Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿

Химия Темы:

Валенттілік. Химиялық формулалар KZ 🇰🇿 История создания периодической таблицы химических элементов RU 🇷🇺 Қосылыстардың формуласы бойынша салыстырмалы молекулалық массасын есептеу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Периодтық кестенің құрылымы KZ 🇰🇿 Природные кислоты и щелочи. Лабораторный опыт № 8 "Реакция нейтрализации хлороводородной кислоты" RU 🇷🇺 Природные кислоты и щелочи. Индикаторы. Лабораторный опыт № 7 "Изучение кислотности и щелочности среды растворов" RU 🇷🇺 Расчет относительной молекулярной массы соединения по формуле. Урок 1 RU 🇷🇺 Расчет относительной молекулярной массы соединения по формуле. Урок 2' RU 🇷🇺 Реакции разбавленных кислот с карбонатами. Практическая работа № 3 "Взаимодействие карбонатов с разбавленными кислотами" RU 🇷🇺 Реакции разбавленных кислот с металлами. Лабораторный опыт № 9 "Взаимодействие цинка с разбавленной соляной кислотой" RU 🇷🇺 Салыстырмалы атомдық масса KZ 🇰🇿 Сұйылтылған қышқылдардың металдармен әрекеттесуі. №9 зертханалық тәжірибе "Мырыштың сұйылтылған тұз қышқылымен әрекеттесуі" KZ 🇰🇿 Табиғи қышқылдар мен негіздер. №8 зертханалық тәжірибе "Хлорсутек қышқылының бейтараптану реакциясы" KZ 🇰🇿 Табиғи қышқылдар мен негіздер. Индикаторлар. №7 зертханалық тәжірибе "Ерітінділердің қышқылдық, сілтілік ортасын анықтау" KZ 🇰🇿 Химиялық элементтердің периодтық кестелерін құру тарихы KZ 🇰🇿

Художественный труд Темы:

Ағаштан бұйым дайындау. Бұйымның дизайны. Материалды таңдау және дайындау' KZ 🇰🇿 Ағаштан бұйым дайындау. Бұйымның дизайны' KZ 🇰🇿 Ағашты механикалық өңдеу барысындағы жұмысты ұйымдастыру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ағашты механикалық өңдеу барысындағы жұмысты ұйымдастыру. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Ағашты механикалық өңдеуге арналған құрал-жабдықтар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ағашты механикалық өңдеуге арналған құрал-жабдықтар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Аксессуары из текстильных материалов' RU 🇷🇺 Бұйымды жасау. Материалдар мен бөлшектерді өңдеу.1-сабақ' KZ 🇰🇿 Изготовление изделия. Обработка материалов и деталей. Урок 1 ' RU 🇷🇺 Изготовление изделия. Обработка материалов и деталей. Урок 2' RU 🇷🇺 Изучение швейных машин и материалов RU 🇷🇺 Киімді трансформациялауға арналған идеялар KZ 🇰🇿 Киімді түрлендіру (трансформация) және тігін бұйымдарын сәндеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Киімді түрлендіру (трансформация) және тігін бұйымдарын сәндеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Киімді түрлендіру (трансформация) және тігін бұйымдарын сәндеу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Материалдар мен құралдарды дайындау KZ 🇰🇿 Оборудование для механической обработки древесины. Урок 1 RU 🇷🇺 Оборудование для механической обработки древесины. Урок 2 RU 🇷🇺 Организация работы при механической обработке древесины. Урок 2' RU 🇷🇺 Организация работы при механической обработке древесины. Урок 1 RU 🇷🇺 Преобразование (трансформация) и декорирование швейных изделий. Урок 1 RU 🇷🇺 Преобразование (трансформация) и декорирование швейных изделий. Урок 2 RU 🇷🇺 Преобразование (трансформация) и декорирование швейных изделий. Урок 3 RU 🇷🇺 Разработка изделия из древесины. Выбор и подготовка материала' RU 🇷🇺 Раскрой швейных изделий ' RU 🇷🇺 Тоқыма материалдарынан жасалған аксессуарлар' KZ 🇰🇿

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.