akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп 8 класс

Алгебра Темы:

y = a(x – m)², y = ax² + n және y = a(x – m)² + n, a ≠ 0 түріндегі функцияның графиктері мен қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 y = a(x – m)², y = ax² + n және y = a(x – m)² + n, a ≠ 0 түріндегі функцияның графиктері мен қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 y = ax² + bx + c, a ≠ 0 функциясының графигі мен қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 y = ax² + bx + c, a ≠ 0 функциясының графигі мен қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Аргументтің мәні бойынша функцияның мәнін табу және, керісінше, функцияның мәні бойынша аргументтің мәнін табу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Аргументтің мәні бойынша функцияның мәнін табу және, керісінше, функцияның мәні бойынша аргументтің мәнін табу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Гистограмма частот' RU 🇷🇺 Жиілік гистограммасы' KZ 🇰🇿 Жиілік кестесі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жиілік кестесі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Квадратичная функция вида y=ax²+bx+c, a≠0 и ее график и свойства. Урок 1 RU 🇷🇺 Квадратичная функция вида y=ax²+bx+c, a≠0 и ее график и свойства. Урок 2' RU 🇷🇺 Квадратичные функции вида y=a(x-m)², y=ax²+n и y=a(x-m)²+n при a≠0, их графики и свойства. Урок 1 RU 🇷🇺 Квадратичные функции вида y=a(x-m)², y=ax²+n и y=a(x-m)²+n при a≠0, их графики и свойства. Урок 2 RU 🇷🇺 Квадраттық функция, оның графигі және қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Квадраттық функция, оның графигі және қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Квадраттық функция, оның графигі және қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді бөлшек-рационал теңдеулер құрып шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді бөлшек-рационал теңдеулер құрып шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді квадрат теңдеулер құрып шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді квадрат теңдеулер құрып шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеулер құрып шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеулер құрып шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Нахождение значения функции по значению аргумента и наоборот. Урок 1' RU 🇷🇺 Нахождение значения функции по значению аргумента и наоборот. Урок 2' RU 🇷🇺 Орта мән. Дисперсия. Стандартты ауытқу. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Орта мән. Дисперсия. Стандартты ауытқу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Орта мән. Дисперсия. Стандартты ауытқу. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Орта мән. Дисперсия. Стандартты ауытқу. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Орта мән. Дисперсия. Стандартты ауытқу. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Решение прикладных задач с помощью свойств квадратичной функции. Урок 1' RU 🇷🇺 Решение прикладных задач с помощью свойств квадратичной функции. Урок 2' RU 🇷🇺 Решение прикладных задач с помощью свойств квадратичной функции. Урок 3' RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью составления дробно-рациональных уравнений. Урок 1 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью составления дробно-рациональных уравнений. Урок 2 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью составления квадратных уравнений. Урок 1 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью составления квадратных уравнений. Урок 2 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью составления уравнений. Урок 1 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью составления уравнений. Урок 2 RU 🇷🇺 Составление математической модели в решении текстовых задач. Урок 1' RU 🇷🇺 Составление математической модели в решении текстовых задач. Урок 2' RU 🇷🇺 Составление математической модели в решении текстовых задач. Урок 3' RU 🇷🇺 Среднее значение. Дисперсия. Стандартное отклонение. Урок 1' RU 🇷🇺 Среднее значение. Дисперсия. Стандартное отклонение. Урок 2' RU 🇷🇺 Среднее значение. Дисперсия. Стандартное отклонение. Урок 3' RU 🇷🇺 Таблица частот. Урок 1' RU 🇷🇺 Таблица частот. Урок 2' RU 🇷🇺

Английский язык Темы:

Around the world in eighty days. Lesson 1 KZ 🇰🇿 Around the world in eighty days. Lesson 1 RU 🇷🇺 Around the world in eighty days. Lesson 2 KZ 🇰🇿 Around the world in eighty days. Lesson 2 RU 🇷🇺 Common Traffic signs RU 🇷🇺 Common Traffic signs KZ 🇰🇿 Earth is our planet RU 🇷🇺 Earth is our planet KZ 🇰🇿 Endangered species RU 🇷🇺 Endangered species KZ 🇰🇿 Endangered species in KZ RU 🇷🇺 Endangered species in KZ KZ 🇰🇿 Environmental issues in KZ KZ 🇰🇿 Environmental issues in KZ RU 🇷🇺 Flora and Fauna of KZ RU 🇷🇺 Flora and Fauna of KZ KZ 🇰🇿 Global issues RU 🇷🇺 Global issues KZ 🇰🇿 Global natural disasters RU 🇷🇺 Global natural disasters KZ 🇰🇿 Herman Melville KZ 🇰🇿 Herman Melville RU 🇷🇺 Jules Verne RU 🇷🇺 Jules Verne KZ 🇰🇿 Means of transport RU 🇷🇺 Means of transport KZ 🇰🇿 Moby Dick. Lesson 1 KZ 🇰🇿 Moby Dick. Lesson 1 RU 🇷🇺 Moby Dick. Lesson 2 KZ 🇰🇿 Moby Dick. Lesson 2 RU 🇷🇺 Mysterious places around the world ' RU 🇷🇺 Mysterious places around the world ' KZ 🇰🇿 Natural disasters in KZ RU 🇷🇺 Natural disasters in KZ KZ 🇰🇿 The best transport to travel RU 🇷🇺 The best transport to travel KZ 🇰🇿 Travelling around the world' RU 🇷🇺 Travelling around the world' KZ 🇰🇿 Why do people travel? ' RU 🇷🇺 Why do people travel? ' KZ 🇰🇿 Wildlife RU 🇷🇺 Wildlife KZ 🇰🇿

Биология Темы:

«Гормондар», «Гуморальдық реттелу» ұғымдары. Эндокринді, экзокринді және аралас бездердің орналасуы және қызметі. Бездерден бөлінетін гормондар KZ 🇰🇿 10-сабақ KZ 🇰🇿 11-сабақ KZ 🇰🇿 12-сабақ KZ 🇰🇿 19-сабақ KZ 🇰🇿 9-сабақ KZ 🇰🇿 Адам денесінде орналасқан тері рецепторлары (терморецепторлар, механорецепторлар, ноцицепторлар). Зертханалық жұмыс «Тері сезімталдығын зерттеу» KZ 🇰🇿 Адам қаңқасының құрылысы. Тірек-қимыл жүйесінің маңызы мен қызметтері KZ 🇰🇿 Бөліп шығару және сүзу мүшелері. Бүйректің құрылысы (қыртысты жәнемилы қабат, нефрон, пирамида, астауша, бүйрек өзекшелері) KZ 🇰🇿 Буынның құрылысы және қызметтері. Сүйек буындарының атқаратын қызметіне сәйкес бейімделуі KZ 🇰🇿 Есту мүшесінің құрылысы.(Естудің маңызы. Естудің бұзылу себептері. Есту мүшесінің гигиенасы).Зертханалық жұмыс «Дыбысты қабылдау ерекшеліктерін зерттеу». (құлақтың есту өткірлігінанықтау) KZ 🇰🇿 Заболевания, вызванные нарушениями функций эндокринных желез (гипо- и гиперфункция) RU 🇷🇺 Зәр шығару жүйесі мүшелерінің құрылысы (бүйрек, несепағар, қуық, зәр шығаруөзегі) мен қызметі KZ 🇰🇿 Значение кожи, строение и функции. Регуляция потоотделения.Урок 3 RU 🇷🇺 Көру мүшелерінің құрылысы.Зертханалық жұмыс «Көрудің қабылдауын зерттеу (көру өткірлігін жәнекөру аймағының шегін анықтау)» KZ 🇰🇿 Макро- и микроскопическое строение кости. Химический состав костей. Лабораторная работа «Макро- и микроскопическое строение костей». Демонстрация «Химический состав костей» RU 🇷🇺 Органы фильтрации и выделения. Строение почки (корковое и мозговое вещество,нефрон, пирамидки, почечная лоханка, почечные канальцы) RU 🇷🇺 Понятия «гормоны», «гуморальная регуляция». Месторасположение и функции эндокринных, экзокринных и смешанных желез. Гормоны, выделяемые железами RU 🇷🇺 Причины и последствия кожных заболеваний (чесотка, лишай, угревая сыпь). Симптомы и меры профилактики RU 🇷🇺 Рецепторы, расположенные в теле человека (терморецепторы, механорецепторы, ноцицепторы). Лабораторная работа «Исследование кожной чувствительности». RU 🇷🇺 Строение и функции суставов. Приспособленность соединения костей к выполняемым функциям RU 🇷🇺 Строение органов мочевыделительной системы (почки, мочеточник, мочевойпузырь, мочеиспускательный канал) и функции RU 🇷🇺 Строение скелета человека. Роль и функции опорно-двигательной системы RU 🇷🇺 Структура и функции палочек и колбочек, волосковых клеток. Лабораторная работа «Определение слепого пятна, опыт со смешением цветов, воздушной и костной проводимости» RU 🇷🇺 Сүйектің байланыс түрлері: қозғалмайтын, жартылай қозғалмалы, қозғалмалы KZ 🇰🇿 Сүйектің макро- және микроскопиялық құрылысы. Сүйектің химиялық құрамы.Зертханалық жұмыс «Сүйектің макро және микроскопиялық құрылысы». Демонстрация «Сүйектіңхимиялық құрамы» KZ 🇰🇿 Таяқшаның, құтышаның және түкті жасушалардың құрылымы мен қызметтері. Зертханалық жұмыс «Соқыр дақты анықтау, түстердің араласуына тәжірибе, дыбыстың ауа және сүйек арқылы өтуі» KZ 🇰🇿 Тері ауруларының пайда болу себептері мен салдары (қышыма, теміреткі, безеубөртпелері). Белгілері мен алдын алу шаралары KZ 🇰🇿 Терінің маңызы, құрылысы мен қызметі. Тер бөлудің реттелуі KZ 🇰🇿 Типы соединения костей: неподвижное, полуподвижное, подвижное RU 🇷🇺 Урок 10 RU 🇷🇺 Урок 11 RU 🇷🇺 Урок 12 RU 🇷🇺 Урок 19 RU 🇷🇺 Урок 9 RU 🇷🇺 Эндокринді бездер қызметтерінің бұзылуынан туындаған аурулар (гипо- және гиперфункция) KZ 🇰🇿

Всемирная история Темы:

«Адамның жандүниесінің инженерлері»: Сталин халыққа ықпал ету үшін өнерді қалай пайдаланды? KZ 🇰🇿 «Инженеры человеческих душ»: как Сталин использовал искусство для влияния на массы? RU 🇷🇺 Әлем елдері Ұлы дағдарыстан қалай шықты? KZ 🇰🇿 Как развивался СССР при Сталине? Урок 1 RU 🇷🇺 Как развивался СССР при Сталине? Урок 2 RU 🇷🇺 Как страны мира преодолевали Великую депрессию? RU 🇷🇺 Какое воздействие оказала нацистская политика на жизнь людей в Германии? RU 🇷🇺 Нацистердің саясаты Германия тұрғындарына қандай әсерін тигізді? KZ 🇰🇿 Неліктен АҚШ-та 1920-шы жылдарды «гүлдену кезеңі» деп атайды? KZ 🇰🇿 Неліктен фашизм Италия мен Германияда өрбіді? 1-сабақ KZ 🇰🇿 Почему 1920-е годы в США называют «эрой просперити»? RU 🇷🇺 Причины и последствия краха Уолл-стрит? RU 🇷🇺 Сталиннің билігі тұсында КСРО қалай дамыды? 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сталиннің билігі тұсында КСРО қалай дамыды? 2-сабақ KZ 🇰🇿 Уолл-стриттің күйреу себептері мен салдары? KZ 🇰🇿 Франция мен Испаниядағы «Халық майданы» қаншалықты тұрақты болды? KZ 🇰🇿

География Темы:

Географиялық қабықтың заңдылықтары KZ 🇰🇿 Географиялық қабықтың құрамы мен құрылысы KZ 🇰🇿 Демографическая политика. Урок 2 RU 🇷🇺 Демографические показатели и демографическая ситуация. Урок 1 RU 🇷🇺 Демографические показатели и демографическая ситуация. Урок 4' RU 🇷🇺 Демографические проблемы. Урок 1' RU 🇷🇺 Демографические проблемы. Урок 2' RU 🇷🇺 Демографиялық көрсеткіштер мен демографиялық жағдай. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Демографиялық көрсеткіштер мен демографиялық жағдай. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Демографиялық проблемалар. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Демографиялық проблемалар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Демографиялық саясат. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзі аймақтарының табиғи-ресурстық потенциалы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзі аймақтарының табиғи-ресурстық потенциалы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Закономерности географической оболочки RU 🇷🇺 Перепись населения RU 🇷🇺 Природно-ресурсный потенциал регионов мира. Урок 1 RU 🇷🇺 Строение и состав географической оболочки RU 🇷🇺 Табиғи ресурстарды экономикалық және экологиялық тұрғыдан бағалау. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Табиғи ресурстарды экономикалық және экологиялық тұрғыдан бағалау. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Типы воспроизводства населения. Урок 1 RU 🇷🇺 Типы воспроизводства населения. Урок 2 RU 🇷🇺 Ұдайы өсудің түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ұдайы өсудің түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Халық санағы KZ 🇰🇿 Экономическая и экологическая оценка природных ресурсов. Урок 1' RU 🇷🇺 Экономическая и экологическая оценка природных ресурсов. Урок 2' RU 🇷🇺

Геометрия Темы:

Параллелограмм мен ромбының аудандары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Параллелограмм мен ромбының аудандары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Параллелограмм мен ромбының аудандары.1-сабақ KZ 🇰🇿 Параллелограмның ауданы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Параллелограмның ауданы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Площади параллелограмма и ромба. Урок 1 RU 🇷🇺 Площади параллелограмма и ромба. Урок 2 RU 🇷🇺 Площади параллелограмма, ромба, квадрата и прямоугольника' RU 🇷🇺 Площади четырёхугольников и треугольников. Урок 1' RU 🇷🇺 Площади четырёхугольников и треугольников. Урок 2' RU 🇷🇺 Площади четырёхугольников и треугольников. Урок 3' RU 🇷🇺 Площади четырёхугольников и треугольников. Урок 4' RU 🇷🇺 Площадь параллелограмма. Урок 2' RU 🇷🇺 Площадь треугольника. Урок 4 RU 🇷🇺 Площадь фигуры и ее свойства: Урок 1 RU 🇷🇺 Площадь фигуры и ее свойства: Урок 2 RU 🇷🇺 Площадь фигуры и ее свойства: Урок 3 RU 🇷🇺 Тікбұрыш пен үшбұрыштың аудандары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тікбұрыш пен үшбұрыштың аудандары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тікбұрыш пен үшбұрыштың аудандары. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Тікбұрыш пен үшбұрыштың аудандары. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Үшбұрыштың ауданы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Үшбұрыштың ауданы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Үшбұрыштың ауданы. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Фигураның ауданы және оның қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Фигураның ауданы және оның қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Фигураның ауданы және оның қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

Информатика Темы:

Алгоритм трассировкасы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгоритм трассировкасы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Алғышартты цикл. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Алғышартты цикл. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Бағдарламалық қамтамасыз етудің жіктелуі KZ 🇰🇿 Бағдарламаны құрудың біріктірілген ортасының компонентері KZ 🇰🇿 Классификация программного обеспечения RU 🇷🇺 Компоненты интегрированной среды разработки программ RU 🇷🇺 Оператор выбора. Урок 1 RU 🇷🇺 Оператор выбора. Урок 2 RU 🇷🇺 Параметрлі цикл. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Параметрлі цикл. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Таңдау операторы.1-сабақ KZ 🇰🇿 Таңдау операторы.2-сабақ KZ 🇰🇿 Трассировка алгоритма. Урок 2' RU 🇷🇺 Цикл с параметром. Урок 1 RU 🇷🇺 Цикл с параметром. Урок 2 RU 🇷🇺 Цикл с предусловием. Урок 1 RU 🇷🇺 Цикл с предусловием. Урок 2' RU 🇷🇺 Цикл с предусловием. Урок 2' RU 🇷🇺

История Казахстана Темы:

1920-1930 жылдардағы саяси репрессиялар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 1920-1930 жылдардағы саяси репрессиялар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 1920-1930 жылдардағы саяси репрессиялар. 3-сабақ KZ 🇰🇿 XX ғ. 20-30 жылдарындағы білім беру жүйесі мен ғылым. 1-сабақ KZ 🇰🇿 А. Байтурсынов–«учитель нации». Урок 1 RU 🇷🇺 А. Байтурсынов–«учитель нации». Урок 2 RU 🇷🇺 Ахмет Байтұрсынов – «ұлт ұстазы». 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ахмет Байтұрсынов – «ұлт ұстазы». 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ахмет Байтұрсынов – «ұлт ұстазы». 3-сабақ KZ 🇰🇿 Индустриализация в Казахстане в 1920-1930-е годы. Урок 1 RU 🇷🇺 Индустриализация в Казахстане в 1920-1930-е годы. Урок 2 RU 🇷🇺 Индустриализация в Казахстане в 1920-1930-е годы. Урок 3 RU 🇷🇺 К. Сатпаев - универсальный ученый. Урок 1 RU 🇷🇺 К. Сатпаев - универсальный ученый. Урок 2 RU 🇷🇺 К. Сатпаев - универсальный ученый. Урок 3 RU 🇷🇺 Коллективизация в Казахстане. Урок 1 RU 🇷🇺 Коллективизация в Казахстане. Урок 2 RU 🇷🇺 Коллективизация в Казахстане. Урок 3 RU 🇷🇺 Коллективизация в Казахстане. Урок 4 RU 🇷🇺 Қ.Сатбаев – жан-жақты ғалым. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қ.Сатбаев – жан-жақты ғалым. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қ.Сатбаев – жан-жақты ғалым. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы 1920-1930 жылдардағы индустрияландыру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы 1920-1930 жылдардағы индустрияландыру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы 1920-1930 жылдардағы индустрияландыру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы ұжымдастыру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы ұжымдастыру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы ұжымдастыру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы ұжымдастыру. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Наука и система образования в 20-30 годы XX века. Урок 2 RU 🇷🇺 Наука и система образования в 20-30 годы XX века. Урок 3 RU 🇷🇺 Политические репрессии 1920-30-х годов. Урок 1 RU 🇷🇺 Политические репрессии 1920-30-х годов. Урок 2 RU 🇷🇺 Политические репрессии 1920-30-х годов. Урок 3 RU 🇷🇺

Казахская литература Темы:

«Ұшқан ұя» повесі және әдеби сын-пікірлер' KZ 🇰🇿 «Ұшқан ұя» повесінің тарихи және көркемдік құндылығы' KZ 🇰🇿 Б.Момышұлы «Ұшқан ұя» повесіндегі кейіпкерлер әлемі KZ 🇰🇿 Б.Момышұлы «Ұшқан ұя» повесінің идеясы KZ 🇰🇿 Б.Момышұлы «Ұшқан ұя» повесінің композициясы' KZ 🇰🇿 Б.Момышұлы «Ұшқан ұя» повесінің көркемдік ерекшелігі' KZ 🇰🇿 Б.Момышұлы «Ұшқан ұя» повесінің мазмұны' KZ 🇰🇿 Д.Исабеков «Әпке» драмасы KZ 🇰🇿 М.Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 М.Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 М.Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 М.Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы. 4-сабақ KZ 🇰🇿 М.Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы. 5-сабақ KZ 🇰🇿 М.Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы. 6-сабақ KZ 🇰🇿 М.Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы. 7-сабақ KZ 🇰🇿 М.Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы. 8-сабақ KZ 🇰🇿

Казахский язык Темы:

Аңдар мен құстар әлемін қорғау KZ 🇰🇿 Биоалуантүрлілікті сақтау KZ 🇰🇿 Биоалуантүрліліктің табиғаттағы рөлі KZ 🇰🇿 Жануарлар әлемін қорғау KZ 🇰🇿 Қазақстандағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар KZ 🇰🇿 Қоршаған ортаны қорғау' KZ 🇰🇿 Қоршаған ортаның ластануы KZ 🇰🇿 Қызыл кітап KZ 🇰🇿 Өсімдіктер әлемін сақтау KZ 🇰🇿 Табиғи қорлар' KZ 🇰🇿 Табиғи ресурстар қоры' KZ 🇰🇿

Казахский язык и литература Темы:

12-сабақ RU 🇷🇺 18-сабақ' RU 🇷🇺 Абылай хан – тарихи тұлға RU 🇷🇺 Ата-баба тәрбиесі' RU 🇷🇺 Балталы, Бағаналы ел, аман бол!' RU 🇷🇺 Бауыржан Момышұлы RU 🇷🇺 Даусы қаздай қаңқылдаған Қаз дауысты Қазыбек RU 🇷🇺 Елбасы – Н.Ә.Назарбаев RU 🇷🇺 Елін сүйген Елбасы RU 🇷🇺 Жер мен елдің иесі' RU 🇷🇺 Жеткіншектерді бақытты сезімге бөлеп, алғырлыққа бастайтын жоба' RU 🇷🇺 Жүректі тербеткен ғашықтық жыр' RU 🇷🇺 Қазақтың үш биі RU 🇷🇺 Махамбет бейнесі RU 🇷🇺 Өміршең туынды' RU 🇷🇺 Т.Әлімқұлов «Қараой» әңгімесі RU 🇷🇺 Үш сөзбен тәрбиеленген ұрпақ' RU 🇷🇺 Ұлы Отан соғысындағы батыр қыздар RU 🇷🇺 Шоқан Уәлиханов RU 🇷🇺 Ынтымағы жарасқан ел RU 🇷🇺

Русская литература Темы:

А.П. Чехов. «Налим»' RU 🇷🇺 А.П. Чехов. Рассказ «Хамелеон» RU 🇷🇺 А.П. Чехов. Рассказы (по выбору учителя)' RU 🇷🇺 Авторское отношение в рассказе В.М. Шукшина «Сельские жители»' RU 🇷🇺 Анализ рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий»' RU 🇷🇺 Анализ эпизодов рассказа А.П. Чехова «Лошадиная фамилия» RU 🇷🇺 Анализ эпизодов произведения Н.В. Гоголя «Ревизор» RU 🇷🇺 Анализ эпизодов рассказа А.П. Чехова «Хамелеон» RU 🇷🇺 Анализ эпизодов рассказа В.М. Шукшина «Сапожки»' RU 🇷🇺 Анализ эпизодов рассказа В.М. Шукшина «Сельские жители»' RU 🇷🇺 В.М. Шукшин. «Чудик» RU 🇷🇺 Выражение авторского отношения в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» RU 🇷🇺 Герои произведения Н.В. Гоголя «Ревизор» RU 🇷🇺 Герои рассказа В. М. Шукшина «Сапожки» RU 🇷🇺 Герои рассказа В.М. Шукшина «Сельские жители»' RU 🇷🇺 Изобразительные средства и способы характеристики героев в рассказе В.М. Шукшина «Чудик» RU 🇷🇺 Н.В. Гоголь. «Ревизор». Урок 1 RU 🇷🇺 Н.В. Гоголь. «Ревизор». Урок 2 RU 🇷🇺 Пересказ отрывков рассказа В.М. Шукшина «Сельские жители»' RU 🇷🇺 Разоблачение пороков общества в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» RU 🇷🇺 Система образов и структура произведения Н.В. Гоголя «Ревизор» RU 🇷🇺 Способы выражения авторского отношения в рассказе В.М. Шукшина «Чудик»' RU 🇷🇺 Сравним произведения (Н.В. Гоголь. «Ревизор») RU 🇷🇺 Сравнительный анализ рассказов В. М. Шукшина и А. П. Чехова ' RU 🇷🇺 Средства создания образа Сергея Духанина в рассказе В. М. Шукшина «Сапожки» и в кинематографе' RU 🇷🇺 Хлестаковщина как общественное явление RU 🇷🇺

Русский язык Темы:

Влияние человека на разнообразие форм жизни RU 🇷🇺 Всемирный день водных ресурсов' RU 🇷🇺 Еда в жизни человека RU 🇷🇺 Еда в литературе' RU 🇷🇺 Животный мир Казахстана RU 🇷🇺 Культура еды' RU 🇷🇺 Многообразие форм живых организмов RU 🇷🇺 Национальные блюда' RU 🇷🇺 Пагубное влияние человека на дикую природу RU 🇷🇺 Под угрозой быстрого питания' RU 🇷🇺 Птицы RU 🇷🇺 Пути сохранения биологического разнообразия Земли RU 🇷🇺 Растительный мир Казахстана RU 🇷🇺 Удивительные тайны воды RU 🇷🇺 Что надо есть?' RU 🇷🇺

Русский язык и литература Темы:

А.П. Чехов. «Сирена»' KZ 🇰🇿 Амурский тигр – исчезающий подвид тигров KZ 🇰🇿 Вкусно! Полезно?' KZ 🇰🇿 Вкусные праздники' KZ 🇰🇿 Вода - источник всего живого на Земле KZ 🇰🇿 Вода – бесценный дар природы KZ 🇰🇿 Вода – источник жизни. Урок 2' KZ 🇰🇿 Волшебная сила воды' KZ 🇰🇿 Интересные факты о растениях KZ 🇰🇿 К. Мырзалиев. «Красная книга» KZ 🇰🇿 Какими были доисторические животные KZ 🇰🇿 Качество питания' KZ 🇰🇿 Когда появились первые растения на Земле KZ 🇰🇿 Мир живой природы KZ 🇰🇿 Морские обитатели KZ 🇰🇿 Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики»' KZ 🇰🇿 О. Сулейменов. Стихотворение «Волчата» KZ 🇰🇿 Правильное питание – основа здоровья KZ 🇰🇿 Споры вокруг питьевой воды KZ 🇰🇿 Удивительный мир птиц KZ 🇰🇿 Факты о еде' KZ 🇰🇿 Ценность хлеба KZ 🇰🇿 Ч. Айтматов. «Плаха» (фрагмент об Акбаре) KZ 🇰🇿

Физика Темы:

№3 зертханалық жұмыс. Электр тiзбегiн құрастыру және оның әртүрлi бөлiктерiндегi ток күшiн өлшеу KZ 🇰🇿 №4 зертханалық жұмыс. Тізбек бөлiгi үшін ток күшінің кернеуге тәуелділігін зерттеу KZ 🇰🇿 №7 зертханалық жұмыс. Электр тогының жұмысы мен қуатын анықтау' KZ 🇰🇿 Зависимость электрического сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость' RU 🇷🇺 Закон Ома для участка цепи RU 🇷🇺 Лабораторная работа № 4. Исследование зависимости силы тока от напряжения на участке цепи RU 🇷🇺 Лабораторная работа №3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на различных ее участках RU 🇷🇺 Лабораторная работа №7. Измерение работы и мощности электрического тока' RU 🇷🇺 Металдардағы электр кедергісінің температураға тәуелділігі, асқын өткізгіштік' KZ 🇰🇿 Өткізгіштің электр кедергісі, өткізгіштің меншiктi кедергiсi, реостат KZ 🇰🇿 Постоянные магниты, магнитное поле. Лабораторная работа №8. Изучение свойств постоянного магнита и получение изображений магнитных полей' RU 🇷🇺 Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы KZ 🇰🇿 Тұрақты магниттер, магнит өрiсi. №8 зертханалық жұмыс. Тұрақты магниттiң қасиеттерiн оқып-үйрену және магнит өрiсiнiң бейнесiн алу' KZ 🇰🇿 Химическое действие электрического тока' RU 🇷🇺 Электр тізбегі және оның құрамды бөліктері, кернеу KZ 🇰🇿 Электр тогы, электр тогы көздері, ток күшi KZ 🇰🇿 Электр тогының жұмысы мен қуаты' KZ 🇰🇿 Электр тогының жылулық әсері. Джоуль-Ленц заңы' KZ 🇰🇿 Электр тогының химиялық әсерi' KZ 🇰🇿 Электрическая цепь и ее составные части, напряжение RU 🇷🇺 Электрический ток, источники электрического тока, сила тока RU 🇷🇺 Электрическое сопротивление проводника, удельное сопротивление проводника, реостат RU 🇷🇺 Электрқыздырғыш құралдар, кыздыру шамдары, қысқа тұйықталу, балқымалы сақтандырғыштар' KZ 🇰🇿 Электронагревательные приборы, лампа накаливания, короткое замыкание, плавкие предохранители' RU 🇷🇺

Физическая культура Темы:

1-сабақ KZ 🇰🇿 Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» KZ 🇰🇿 Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' RU 🇷🇺 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар KZ 🇰🇿 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' KZ 🇰🇿 Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' KZ 🇰🇿 Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' KZ 🇰🇿 Ойынның техникалық ерекшеліктері' KZ 🇰🇿 Ойынның техникалық тәсілдері' KZ 🇰🇿 Основные правила и техника игры в футбол' RU 🇷🇺 Правила игры и основные элементы игры баскетбол RU 🇷🇺 Разбор тактических действий игры' RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' RU 🇷🇺 Специфические упражнения для преодоления препятствий RU 🇷🇺 Судейство в соревнованиях' RU 🇷🇺 Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' KZ 🇰🇿 Техника безопасности при коньковой подготовке RU 🇷🇺 Техника безопасности при лыжной подготовке RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре футбол' RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре футбол' RU 🇷🇺 Технические особенности игры' RU 🇷🇺 Технические приемы в игре' RU 🇷🇺 Урок 1 RU 🇷🇺 Урок 4 RU 🇷🇺 Футбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы' KZ 🇰🇿 Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿

Химия Темы:

№ 5 практикалық жұмыс "Пайыздық және молярлық концентрациялары берілген ерітінділерді дайындау". 2-сабақ KZ 🇰🇿 Взаимосвязь между типами связей, видами кристаллических решеток и свойствами веществ RU 🇷🇺 Еріген заттың массалық үлесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ерітіндідегі заттардың молярлық концентрациясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Естественные семейства химических элементов и их свойства RU 🇷🇺 Заттардың ерігіштігі KZ 🇰🇿 Заттардың ерігіштігіне қатысты есептер шығару. № 4 практикалық жұмыс "Қатты заттардың ерігіштігіне температураның әсері" KZ 🇰🇿 Заттардың суда еруі. № 5 зертханалық тәжірибе "Заттардың ерігіштігін зерттеу" KZ 🇰🇿 Иондық байланыс. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ионная связь. Урок 1 RU 🇷🇺 Ионная связь. Урок 2 RU 🇷🇺 Массовая доля растворенного вещества. Урок 2 RU 🇷🇺 Металдар және бейметалдар KZ 🇰🇿 Металлы и неметаллы RU 🇷🇺 Молярная концентрация вещества в растворе. Урок 1 RU 🇷🇺 Молярная концентрация вещества в растворе. Урок 2 RU 🇷🇺 Периодическое изменение некоторых характеристик и свойств атомов химических элементов RU 🇷🇺 Периодтық жүйедегі орны бойынша элементтің сипаттамасы KZ 🇰🇿 Практическая работа № 5 "Приготовление растворов с заданной процентной и молярной концентрации". Урок 1 RU 🇷🇺 Практическая работа №5 "Приготовление растворов с заданной процентной и молярной концентрации". Урок 2 RU 🇷🇺 Структура периодической системы химических элементов RU 🇷🇺 Характеристика элемента по положению в периодической системе RU 🇷🇺 Химиялық элемент атомдарының қасиеттері мен кейбір сипаттамаларының периодты түрде өзгеруі KZ 🇰🇿 Химиялық элементтердің периодтық жүйесінің құрылымы KZ 🇰🇿 Химиялық элементтердің табиғи ұяластары және олардың қасиеттері KZ 🇰🇿 Электроотрицательность. Ковалентная связь. Урок 1 RU 🇷🇺 Электроотрицательность. Ковалентная связь. Урок 2 RU 🇷🇺 Электртерістілік. Ковалентті байланыс. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электртерістілік. Ковалентті байланыс. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Художественный труд Темы:

Адам дене бітімін өлшеу' KZ 🇰🇿 Виды кожи и меха RU 🇷🇺 Виды настольных игр. Классификация RU 🇷🇺 Дизайн моделей одежды на основе народного кроя. Урок 1 RU 🇷🇺 Дизайн моделей одежды на основе народного кроя. Урок 2 RU 🇷🇺 Изготовление деталей настольной игры' RU 🇷🇺 Изготовление настольной игры. Художественное оформление' RU 🇷🇺 Измерение фигуры человека RU 🇷🇺 Изучение швейных машин RU 🇷🇺 Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом RU 🇷🇺 Концепция настольной игры RU 🇷🇺 ҚТ бойынша жадынама құрастыру KZ 🇰🇿 Материалы для создания настольных игр. Урок 2' RU 🇷🇺 Настольные игры. История возникновения RU 🇷🇺 Раскрой плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Проведение примерки' RU 🇷🇺 Составление памятки ТБ RU 🇷🇺 Тері мен үлбірінің түрлері KZ 🇰🇿 Тігін машинасымен жұмыс KZ 🇰🇿 Тұтас пішілген жеңмен иықты бұйымды құрастыру және модельдеу KZ 🇰🇿 Тұтас пішілген жеңмен иықты бұйымды құрастыру және модельдеу. Өлшемдерді жасау' KZ 🇰🇿 Үстел ойындары. Шығу тарихы KZ 🇰🇿 Үстел ойындарының түрлері. Классификациясы (жіктелуі) KZ 🇰🇿 Үстел ойынын дайындау. Дайындамаларды өңдеу' KZ 🇰🇿 Үстел ойының бөлшектерін дайындау. Материалға өлшем қою және дайындау. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Үстел ойының бөлшектерін дайындау. Материалға өлшем қою және дайындау. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Үстел үсті ойынына тұжырымдама KZ 🇰🇿 Халықтық пішім негізінде киім үлгісінің дизайны. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Халықтық пішім негізінде киім үлгісінің дизайны. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.