akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Естествознание 3 класс

Класс: 3

Предмет: Естествознание

Темы:

Процесс фотосинтеза RU 🇷🇺 Как свет влияет на растения RU 🇷🇺 Как тепло влияет на жизнь растений RU 🇷🇺 Как вода влияет на жизнь растений RU 🇷🇺 Какие бывают природные сообщества растений RU 🇷🇺 Как меняются природные сообщества растений RU 🇷🇺 Человек и растения RU 🇷🇺 Красная книга Казахстана RU 🇷🇺 Как взаимосвязаны растения и животные RU 🇷🇺 Позвоночные и беспозвоночные животные RU 🇷🇺 Где живут животные RU 🇷🇺 Как определить, где живет животное RU 🇷🇺 Какие бывают взаимоотношения между животными RU 🇷🇺 Как могут измениться условия обитания животных RU 🇷🇺 Из-за чего животных становится меньше RU 🇷🇺 Какие бывают взаимоотношения между животными. Повторение RU 🇷🇺 Как могут измениться условия обитания животных. Повторение RU 🇷🇺 Фотосинтез үдерісі KZ 🇰🇿 Өсімдікке жарық қалай әсер етеді? KZ 🇰🇿 Өсімдік тіршілігіне жылудың әсері KZ 🇰🇿 Өсімдік тіршілігіне судың әсері KZ 🇰🇿 Табиғи бірлестіктің түрлері KZ 🇰🇿 Табиғи бірлестіктер қалай өзгереді? KZ 🇰🇿 Адам және өсімдік KZ 🇰🇿 Қазақстанның қызыл кітабы KZ 🇰🇿 Өсімдіктер мен жануарлардың өзара байланысы KZ 🇰🇿 Омыртқалы және омыртқасыз жануарлар KZ 🇰🇿 Жануарлар қайда тіршілік етеді? KZ 🇰🇿 Жануарлардың тіршілік ортасын қалай анықтайды? KZ 🇰🇿 Жануарлар арасындағы қарым-қатынас KZ 🇰🇿 Жануарлардың тіршілік ортасының өзгеруі KZ 🇰🇿 Жануарлар саны неге азаяды? KZ 🇰🇿 Жануарлар арасындағы қарым-қатынас. Қайталау KZ 🇰🇿 Жануарлардың тіршілік ортасының өзгеруі. Қайталау KZ 🇰🇿