akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Физика 10ЕМН класс

Класс: 10ЕМН

Предмет: Физика

Темы:

Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током, опыты Ампера. Вектор магнитной индукции. Индукция проводников. Правило буравчика. Урок 1' RU 🇷🇺 Магнит өрісі. Тогы бар өткізгіштің өзара әрекеттесуі. Ампер тәжірибелері. Магнит индукция векторы. Өткізгіштердің индукциясы. Бұрғы ережесі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током, опыты Ампера. Вектор магнитной индукции. Индукция проводников. Правило буравчика. Урок 2' RU 🇷🇺 Магнит өрісі. Тогы бар өткізгіштің өзара әрекеттесуі. Ампер тәжірибелері. Магнит индукция векторы. Өткізгіштердің индукциясы. Бұрғы ережесі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Сила Ампера. Правило левой руки. Урок 1' RU 🇷🇺 Ампер күші, сол қол ережесі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Сила Ампера. Правило левой руки. Урок 2' RU 🇷🇺 Ампер күші, сол қол ережесі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Сила Лоренца. Движение заряженной частицы в магнитном поле. Урок 1' RU 🇷🇺 Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Сила Лоренца. Движение заряженной частицы в магнитном поле. Урок 2' RU 🇷🇺 Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Магнитные свойства вещества. Температура Кюри' RU 🇷🇺 Заттың магниттік қасиеттері. Кюри температурасы' KZ 🇰🇿 Работа силы Ампера' RU 🇷🇺 Ампер күшінің жұмысы' KZ 🇰🇿 Явление электромагнитной индукции' RU 🇷🇺 Электрмагниттiк индукция құбылысы' KZ 🇰🇿 Магнитный поток' RU 🇷🇺 Магнит ағыны' KZ 🇰🇿 Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца' RU 🇷🇺 Электрмагниттiк индукция заңы. Ленц ережесі' KZ 🇰🇿 Явление самоиндукции. Индуктивность' RU 🇷🇺 Өздік индукция. Индуктивтілік' KZ 🇰🇿