akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Физика 11ОГН класс

Класс: 11ОГН

Предмет: Физика

Темы:

Гармоникалық тербелістер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Гармоникалық тербелістер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Айнымалы ток генераторы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Айнымалы ток генераторы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы ток. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы ток. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Айнымалы ток тізбегіндегі резонанс. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Айнымалы ток тізбегіндегі резонанс. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану, трансформатор. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану, трансформатор. 2-сабақ KZ 🇰🇿 №1 Зертханалық жұмыс: Трансформатор орамасындағы орам санын анықтау KZ 🇰🇿 Қазақстанда және дүниежүзінде электр энергиясын өндіру және қолдану. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанда және дүниежүзінде электр энергиясын өндіру және қолдану. 2-сабақ KZ 🇰🇿 №1 зертханалық жұмыс. Трансформатор орамасындағы орам санын анықтау. Қайталау KZ 🇰🇿 Қазақстанда және дүниежүзінде электр энергиясын өндіру және қолдану. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Гармонические колебания. Урок 1 RU 🇷🇺 Гармонические колебания. Урок 2 RU 🇷🇺 Свободные и вынужденные колебания. Урок 1 RU 🇷🇺 Свободные и вынужденные колебания. Урок 2 RU 🇷🇺 Генератор переменного тока. Урок 1 RU 🇷🇺 Генератор переменного тока. Урок 2 RU 🇷🇺 Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Урок 1 RU 🇷🇺 Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Урок 2 RU 🇷🇺 Резонанс в цепи переменного тока. Урок 1 RU 🇷🇺 Резонанс в цепи переменного тока. Урок 2 RU 🇷🇺 Производство, передача и использование электрической энергии. Трансформатор. Урок 1 RU 🇷🇺 Производство, передача и использование электрической энергии. Трансформатор. Урок 2 RU 🇷🇺 Лабораторная работа №1. Определение числа витков в обмотках трансформатора RU 🇷🇺 Производство и использование электрической энергии в Казахстане и в мире. Урок 1 RU 🇷🇺 Производство и использование электрической энергии в Казахстане и в мире. Урок 2 RU 🇷🇺 Лабораторная работа №1. Определение числа витков в обмотках трансформатора. Повторение RU 🇷🇺 Производство и использование электрической энергии в Казахстане и в мире. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺