akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп География 7 класс

Класс: 7

Предмет: География

Темы:

Географияның зерттеу нысандары KZ 🇰🇿 География ғылымының дамуы KZ 🇰🇿 Географиялық дереккөздер KZ 🇰🇿 Географиялық тәжірибелер KZ 🇰🇿 Далалық зерттеу әдістері KZ 🇰🇿 Географияда графикалық әдістердің қолданылуы KZ 🇰🇿 Географиялық картосхемаларды қолдану KZ 🇰🇿 Географиялық номенклатура KZ 🇰🇿 Географиялық деректерді ұйымдастыру KZ 🇰🇿 Литосфераның құрылысы мен заттық құрамы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Литосфераның құрылысы мен заттық құрамы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жердің тектоникалық құрылысы KZ 🇰🇿 Литосфераның тектоникалық қозғалыстары KZ 🇰🇿 Литосфералық катаклизмдер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Литосфералық катаклизмдер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Литосфераның тектоникалық қозғалыстары. Қайталау KZ 🇰🇿 Литосфералық катаклизмдер. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Объекты географических исследований RU 🇷🇺 Развитие географической науки RU 🇷🇺 Источники географических данных RU 🇷🇺 Географические опыты RU 🇷🇺 Полевые методы исследований RU 🇷🇺 Применение графических методов в географии RU 🇷🇺 Применение географических картосхем RU 🇷🇺 Географическая номенклатура RU 🇷🇺 Организация географических данных RU 🇷🇺 Строение и вещественный состав литосферы. Урок 1 RU 🇷🇺 Строение и вещественный состав литосферы. Урок 2 RU 🇷🇺 Тектоническое строение Земли RU 🇷🇺 Тектонические движения литосферы RU 🇷🇺 Литосферные катаклизмы. Урок 1 RU 🇷🇺 Литосферные катаклизмы. Урок 2 RU 🇷🇺 Тектонические движения литосферы. Повторение RU 🇷🇺 Литосферные катаклизмы. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺