akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Геометрия 8 класс

Класс: 8

Предмет: Геометрия

Темы:

Повторение. Смежные и вертикальные углы RU 🇷🇺 Многоугольник. Выпуклый многоугольник RU 🇷🇺 Сумма внутренних и сумма внешних углов выпуклого многоугольника RU 🇷🇺 Виды четырёхугольников RU 🇷🇺 Свойства параллелограмма RU 🇷🇺 Свойства биссектрис параллелограмма RU 🇷🇺 Признаки параллелограмма RU 🇷🇺 Прямоугольник, его свойства и признак RU 🇷🇺 Ромб, его свойства и признаки RU 🇷🇺 Теорема Фалеса RU 🇷🇺 Пропорциональные отрезки RU 🇷🇺 Трапеция, виды и свойства RU 🇷🇺 Средние линии трапеции и треугольника RU 🇷🇺 Замечательные точки треугольника. Урок 1 RU 🇷🇺 Замечательные точки треугольника. Урок 2 RU 🇷🇺 Средние линии трапеции и треугольника. Повторение RU 🇷🇺 Замечательные точки треугольника. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Қайталау. Үшбұрыштар теңдігінің белгілері. Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы KZ 🇰🇿 Көпбұрыш анықтамасы KZ 🇰🇿 Дөңес көпбұрыштың ішкі және сыртқы бұрыштарының қосындысы KZ 🇰🇿 Төртбұрыш түрлері KZ 🇰🇿 Параллелограмм қасиетттері KZ 🇰🇿 Параллелограмм биссектрисаларының қасиеттері KZ 🇰🇿 Параллелограмм белгілері KZ 🇰🇿 Тіктөртбұрыш қасиеттері мен белгісі. Квадрат KZ 🇰🇿 Ромб қасиеттері мен белгілері. Квадрат KZ 🇰🇿 Фалес теоремасы. Кесіндіні бірдей бөлікке бөлу KZ 🇰🇿 Пропорционал кесінділер KZ 🇰🇿 Трапеция түрлері мен қасиеттері KZ 🇰🇿 Үшбұрыштың орта сызығы. Трапецияның орта сызығы KZ 🇰🇿 Үшбұрыштың тамаша нүктелері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Үшбұрыштың тамаша нүктелері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Үшбұрыштың орта сызығы. Трапецияның орта сызығы. Қайталау KZ 🇰🇿 Үшбұрыштың тамаша нүктелері. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿