akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Геометрия 8 класс

Класс: 8

Предмет: Геометрия

Темы:

Жазықтықтағы координаттар әдісі Жазықтықта координаттарымен берілген екі нүктенің арақашықтығы' KZ 🇰🇿 Метод координат на плоскости. Растояние между двумя точками на плоскости по их координатам' RU 🇷🇺 Растояние между двумя точками на плоскости по их координатам' RU 🇷🇺 Жазықтықта координаттарымен берілген екі нүктенің арақашықтығы' KZ 🇰🇿 Координаты середины отрезка. Урок 1' RU 🇷🇺 Кесінді ортасының координаттары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Координаты середины отрезка. Урок 2' RU 🇷🇺 Кесінді ортасының координаттары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Координаты точки, делящей отрезок в заданном отношении. Урок 1' RU 🇷🇺 Кесіндіні берілген қатынаста бөлетін нүктенің координаттары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Координаты точки, делящей отрезок в заданном отношении. Урок 2' RU 🇷🇺 Кесіндіні берілген қатынаста бөлетін нүктенің координаттары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Шеңбердің теңдеуі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Шеңбердің теңдеуі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Уравнение окружности. Урок 1 RU 🇷🇺 Шеңбердің теңдеуі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Уравнение окружности. Урок 2 RU 🇷🇺 Уравнение окружности. Урок 3 RU 🇷🇺 Түзудің теңдеуі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Уравнение прямой. Урок 1 RU 🇷🇺 Түзудің теңдеуі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Уравнение прямой. Урок 2 RU 🇷🇺 Решение задач в координатах. Урок 1 RU 🇷🇺 Мәтіндік есептерді шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Решение задач в координатах. Урок 2 RU 🇷🇺 Қайталау. Тікбұрышты үшбұрыштарды шешу KZ 🇰🇿 Қайталау. Төртбұрыш және үшбұрыш аудандары KZ 🇰🇿 Повторение. Решение прямоугольных треугольников RU 🇷🇺 Қайталау. Төртбұрыш және үшбұрыш аудандары KZ 🇰🇿 Повторение. Решение прямоугольных треугольников RU 🇷🇺 Повторение. Площади четырёхугольников и треугольников RU 🇷🇺 Повторение. Площади четырёхугольников и треугольников RU 🇷🇺