akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Графика и проектирование 10ЕМН класс

Класс: 10ЕМН

Предмет: Графика и проектирование

Темы:

История и значение изображений RU 🇷🇺 Методы выполнения графических изображений RU 🇷🇺 Основные чертежные инструменты, способы работы и организация рабочего места. Урок 1 RU 🇷🇺 Основные чертежные инструменты, способы работы и организация рабочего места. Урок 2 RU 🇷🇺 Правила оформления чертежа (формат, масштаб, основная надпись) RU 🇷🇺 Правила оформления чертежа (типы линий, шрифты чертежные) RU 🇷🇺 Правила оформления чертежа (нанесение размеров) RU 🇷🇺 Деление отрезка, окружности и угла на равные части. Урок 1 RU 🇷🇺 Деление отрезка, окружности и угла на равные части. Урок 2 RU 🇷🇺 Сопряжение. Урок 1 RU 🇷🇺 Сопряжение. Урок 2 RU 🇷🇺 Основные методы проецирования RU 🇷🇺 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 1 RU 🇷🇺 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 2 RU 🇷🇺 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 3 RU 🇷🇺 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 4 RU 🇷🇺 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Кескіннің мәні мен тарихы KZ 🇰🇿 Графикалық кескіндерді орындау әдістері KZ 🇰🇿 Негізгі сызба құралдары, жұмыс әдістері және жұмыс орнын ұйымдастыру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Негізгі сызба құралдары, жұмыс әдістері және жұмыс орнын ұйымдастыру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Сызбаны безендіру ережелері (пішім, масштаб, негізгі жазу) KZ 🇰🇿 Сызбаны безендіру ережелері (сызық түрлері, сызба қаріптері). KZ 🇰🇿 Тәжірбиелік жұмыс (сызық түрлері, сызба қаріптері, өлшемдерді түсіру). KZ 🇰🇿 Кесіндіні және шеңберді тең бөліктерге бөлу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кесіндіні және шеңберді тең бөліктерге бөлу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Түйіндесу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Түйіндесу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Проекциялаудың негізгі әдістері KZ 🇰🇿 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 2-Сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿