akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Химия 11ЕМН класс

Класс: 11ЕМН

Предмет: Химия

Темы:

Металдар және құймаларды алу. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Получение металлов и сплавов. Урок 1' RU 🇷🇺 Металдар және құймаларды алу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Получение металлов и сплавов. Урок 2' RU 🇷🇺 Электролизді өнеркәсіпте қолдану' KZ 🇰🇿 Применение электролиза в промышленности' RU 🇷🇺 № 12 зертханалық тәжірибе «Металл заттарын гальваникалық қаптау»' KZ 🇰🇿 Лабораторный опыт №12 «Гальваническое покрытие металлических предметов»' RU 🇷🇺 Химиялық өндірістің ғылыми принциптері' KZ 🇰🇿 Научные принципы химических производств' RU 🇷🇺 Металл өндірісі кезіндегі қоршаған ортаны қорғау проблемалары' KZ 🇰🇿 Проблемы охраны окружающей среды при производстве металлов' RU 🇷🇺 Ауыспалы металдардың жалпы сипаттамасы' KZ 🇰🇿 Общая характеристика переходных металлов' RU 🇷🇺 Ауыспалы металдардың физикалық және химиялық қасиеттері' KZ 🇰🇿 Физические и химические свойства переходных металлов' RU 🇷🇺 Есептер шығару. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Решение задач. Урок 1' RU 🇷🇺 Есептер шығару. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Решение задач. Урок 2' RU 🇷🇺 Кешенді қосылыстар' KZ 🇰🇿 Комплексные соединения' RU 🇷🇺 Кешенді қосылыстардың химиялық қасиеттері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Химические свойства комплексных соединении. Урок 1' RU 🇷🇺 Кешенді қосылыстардың химиялық қасиеттері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Химические свойства комплексных соединении. Урок 2' RU 🇷🇺 №13 зертханалық тәжірибе «Ауыспалы металдар кешенді иондарының қасиеттері»' KZ 🇰🇿 Лабораторный опыт №13 «Свойства комплексных ионов переходных металлов»' RU 🇷🇺 Ауыспалы металдардың биологиялық рөлі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Биологическая роль переходных металлов. Урок 1' RU 🇷🇺 Ауыспалы металдардың биологиялық рөлі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Биологическая роль переходных металлов. Урок 2' RU 🇷🇺 Жаңа материалдарды дайындау және құру' KZ 🇰🇿 Разработка и создание новых материалов' RU 🇷🇺 Физиологиялық белсенді табиғи және синтетикалық қосылыстар. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Природные и синтетические соединения с физиологической активностью. Урок 1' RU 🇷🇺 Физиологиялық белсенді табиғи және синтетикалық қосылыстар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Природные и синтетические соединения с физиологической активностью. Урок 2' RU 🇷🇺 Физиологиялық белсенді табиғи және синтетикалық қосылыстар. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Природные и синтетические соединения с физиологической активностью. Урок 3' RU 🇷🇺