akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Художественный труд 8 класс

Класс: 8

Предмет: Художественный труд

Темы:

Казахское прикладное искусство (ши току-история). Виды народного творчества RU 🇷🇺 Искусство мозаики. История RU 🇷🇺 Казахское прикладное искусство (киіз басу-история). Виды народного творчества. RU 🇷🇺 Особенности искусства мозаики в Казахстане RU 🇷🇺 Материалы и оборудование RU 🇷🇺 Виды и техники выполнения мозаики RU 🇷🇺 Способы разработки эскиза изделия. Подготовка материалов и инструментов RU 🇷🇺 Современные виды мозаик: интерьер/экстерьер RU 🇷🇺 Способы выполнения творческой работы. Урок 1 RU 🇷🇺 Способы выполнения эскиза и выбор материала RU 🇷🇺 Способы выполнения творческой работы. Урок 2 RU 🇷🇺 Способы выполнения мозаичного панно. Урок 1 RU 🇷🇺 Способы декорирования RU 🇷🇺 Способы выполнения мозаичного панно. Урок 2 RU 🇷🇺 Способы презентаций работ RU 🇷🇺 Способы презентаций работ RU 🇷🇺 Способы декорирования. Повторение RU 🇷🇺 Қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы бұйымдары (ши тоқу) KZ 🇰🇿 Мозаика өнері мен тарихы KZ 🇰🇿 Қазақтың сәндік-қолданбалы өнері (киіз басу) KZ 🇰🇿 Еліміздегі мозаика өнерінің ерекшелігі KZ 🇰🇿 Материалдар мен құрал-жабдықтар KZ 🇰🇿 Мозаика жасаудың түрлері мен әдістері KZ 🇰🇿 Бұйым нобайын дайындау. Материалдар мен құрал-жабдықтар дайындау KZ 🇰🇿 Нобай және материалды таңда KZ 🇰🇿 Шығармашылық жұмыстарды орындау тәсілі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мозаикалық панноға арналған негіз дайындау KZ 🇰🇿 Шығармашылық жұмыстарды орындау тәсілі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мозаикалы панноны жасаудың тәсілдері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Шығармашылық жұмысты әсемдеу тәсілдері KZ 🇰🇿 Мозаикалы панноны жасаудың тәсілдері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жұмысты презентациялау тәсілдері KZ 🇰🇿 Жұмысты презентациялау тәсілдері KZ 🇰🇿 Шығармашылық жұмысты әсемдеу тәсілдері. Қайталау KZ 🇰🇿 Мозаикалы панноны жасаудың тәсілдері. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿