akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп История Казахстана 10ЕМН класс

Класс: 10ЕМН

Предмет: История Казахстана

Темы:

Центральная Азия: исторические и географические аспекты понятия RU 🇷🇺 История изучения традиционных цивилизаций Центральной Азии. Урок 1 RU 🇷🇺 История изучения традиционных цивилизаций Центральной Азии. Урок 2 RU 🇷🇺 Древние очаги центрально-азиатских цивилизаций. Урок 1 RU 🇷🇺 Древние очаги центрально-азиатских цивилизаций. Урок 2 RU 🇷🇺 «Великая Степь»: историко-географическая характеристика. Урок 1 RU 🇷🇺 «Великая Степь»: историко-географическая характеристика. Урок 2 RU 🇷🇺 Истоки и особенности возникновения цивилизации Великой Степи (энеолит, эпоха бронзы). Урок 1 RU 🇷🇺 Истоки и особенности возникновения цивилизации Великой Степи (энеолит, эпоха бронзы). Урок 2 RU 🇷🇺 Цивилизация Великой Степи в эпоху ранних кочевников. Урок 1 RU 🇷🇺 Цивилизация Великой Степи в эпоху ранних кочевников. Урок 2 RU 🇷🇺 Вклад народов Центральной Азии в развитие мировой культуры. Урок 1 RU 🇷🇺 Вклад народов Центральной Азии в развитие мировой культуры. Урок 2 RU 🇷🇺 Исследовательская работа: Великая Степь в истории мировой цивилизации. Урок 1 RU 🇷🇺 Исследовательская работа: Великая Степь в истории мировой цивилизации. Урок 2 RU 🇷🇺 Вклад народов Центральной Азии в развитие мировой культуры. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Исследовательская работа: Великая Степь в истории мировой цивилизации. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Орталық Азия: ұғымының тарихи және географиялық аспектілері KZ 🇰🇿 Орталық Азияның дәстүрлі өркениеттерін зерттеу тарихы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Орталық Азияның дәстүрлі өркениеттерін зерттеу тарихы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Орталық Азия өркениеттерінің ежелгі ошақтары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Орталық Азия өркениеттерінің ежелгі ошақтары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 «Ұлы Дала»: тарихи-географиялық сипаттамасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 «Ұлы Дала»: тарихи-географиялық сипаттамасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ұлы дала өркениетінің қайнар көзі және қалыптасуының ерекшеліктері (энеолит, қола дәуірі). 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ұлы дала өркениетінің қайнар көзі және қалыптасуының ерекшеліктері (энеолит, қола дәуірі). 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ерте көшпенділер дәуіріндегі Ұлы Дала өркениеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ерте көшпенділер дәуіріндегі Ұлы Дала өркениеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Әлемдік мәдениеттің дамуына Орталық Азия халықтарының қосқан үлесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Әлемдік мәдениеттің дамуына Орталық Азия халықтарының қосқан үлесі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Әлемдік өркениет тарихындағы Ұлы Дала. Ұлы Дала көшпелі өркениетінің ерекшеліктерінің сипаттамасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Әлемдік өркениет тарихындағы Ұлы Дала. Орталық Азия тарихындағы Ұлы Даланың рөлі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Әлемдік мәдениеттің дамуына Орталық Азия халықтарының қосқан үлесі. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Ұлы Дала көшпелі өркениетінің ерекшеліктері. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿