akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп История Казахстана 11ОГН класс

Класс: 11ОГН

Предмет: История Казахстана

Темы:

Развитие кочевого скотоводства и земледелия на территории Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺 Развитие кочевого скотоводства и земледелия на территории Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺 Промыслы и ремесла. Урок 1 RU 🇷🇺 Промыслы и ремесла. Урок 2 RU 🇷🇺 Роль Великого Шелкового пути в развитии городской культуры Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺 Роль Великого Шелкового пути в развитии городской культуры Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺 Экономическое и культурное взаимодействие и взаимовлияние. Урок 1 RU 🇷🇺 Экономическое и культурное взаимодействие и взаимовлияние. Урок 2 RU 🇷🇺 Развитие экономики Казахстана в ХХ веке. Урок 1 RU 🇷🇺 Развитие экономики Казахстана в ХХ веке. Урок 2 RU 🇷🇺 Развитие экономики Казахстана в ХХ веке. Урок 3 RU 🇷🇺 Развитие экономики Республики Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺 Развитие экономики Республики Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺 Исследовательская работа по теме: Особенности экономического развития Казахстана в разные исторические периоды. Урок 1 RU 🇷🇺 Исследовательская работа по теме: Особенности экономического развития Казахстана в разные исторические периоды. Урок 2 RU 🇷🇺 Развитие экономики Республики Казахстан. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Исследовательская работа на тему: Особенности экономического развития Казахстана в разные исторические периоды. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Қазақстанда көшпелі мал шаруашылығы және егіншіліктің дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанда көшпелі мал шаруашылығы және егіншіліктің дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қолөнер мен кәсіптер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қолөнер мен кәсіптер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Экономикалық және мәдени өзара қарым-қатынас және өзара әсері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Экономикалық және мәдени өзара қарым-қатынас және өзара әсері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 ХХ ғасырдағы Қазақстан экономикасының дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 ХХ ғасырдағы Қазақстан экономикасының дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 ХХ ғасырдағы Қазақстан экономикасының дамуы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасының экономикасының дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасының экономикасының дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Әртүрлі тарихи кезеңдердегі Қазақстанның экономикалық даму ерекшеліктері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Әртүрлі тарихи кезеңдердегі Қазақстанның экономикалық даму ерекшеліктері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы экономикасының дамуы. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Түрлі тарихи кезеңдерде Қазақстанның экономикалық даму ерекшеліктері. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿