akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп История Казахстана 9 класс

Класс: 9

Предмет: История Казахстана

Темы:

Казахстан на начальном этапе «перестройки»' RU 🇷🇺 Қазақстан «Қайта құрудың» бастапқы кезеңінде' KZ 🇰🇿 Декабрьские события 1986 года в Казахстане' RU 🇷🇺 Қазақстандағы 1986 жылғы Желтоқсан оқиғалары' KZ 🇰🇿 Провозглашение Независимости Республики Казахстан. Урок 1' RU 🇷🇺 Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің жариялануы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Провозглашение Независимости Республики Казахстан. Урок 2' RU 🇷🇺 Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің жариялануы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Казахстан – субъект международного права' RU 🇷🇺 Қазақстан – халықаралық құқық субеъектісі' KZ 🇰🇿 Экономическое развитие Казахстана в первые годы Независимости' RU 🇷🇺 Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы Қазақстанның экономикалық дамуы' KZ 🇰🇿 Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы әлеуметтік-демографиялық процестер' KZ 🇰🇿 Қазақстанның 1997 жылдан бастап әлеуметтік- экономикалық дамуы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Діннің қазіргі Қазақстан қоғамындағы рөлі' KZ 🇰🇿 Социально-демографические процессы в первые годы Независимости' RU 🇷🇺 Социально-экономическое развитие Казахстана с 1997 года. Урок 1' RU 🇷🇺 Социально-экономическое развитие Казахстана с 1997 года. Урок 2' RU 🇷🇺 Қазақстанның 1997 жылдан бастап әлеуметтік- экономикалық дамуы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Казахстан в системе международных отношений. Урок 1' RU 🇷🇺 Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан. 1-сабақ' KZ 🇰🇿