akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Математика 2 класс

Класс: 2

Предмет: Математика

Темы:

Числа от 0 до 10. Числа от 11 до 20. Круглые десятки. 100 RU 🇷🇺 Числа от 21 до 100 RU 🇷🇺 Десятичный состав двузначных чисел RU 🇷🇺 Разрядный состав двузначных чисел RU 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного RU 🇷🇺 Сложение с переходом через десяток RU 🇷🇺 Вычитание с переходом через десяток RU 🇷🇺 Состав числа 11 RU 🇷🇺 Закрепление RU 🇷🇺 Состав числа 12 RU 🇷🇺 Закрепление RU 🇷🇺 Состав числа 13 RU 🇷🇺 Состав числа 14 RU 🇷🇺 Состав чисел 15, 16 RU 🇷🇺 Состав чисел 17, 18 RU 🇷🇺 Таблица сложения и вычитания чисел в пределах 20 RU 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного RU 🇷🇺 Устное сложение и вычитание в пределах 100. Урок 1 RU 🇷🇺 Устное сложение и вычитание в пределах 100. Урок 2 RU 🇷🇺 Устное сложение и вычитание в пределах 100. Урок 3 RU 🇷🇺 Устное сложение и вычитание в пределах 100. Урок 4 RU 🇷🇺 Устное сложение и вычитание в пределах 100. Урок 5 RU 🇷🇺 Переместительное и сочетательное свойства сложения RU 🇷🇺 Задачи в 1 и 2 действия. Урок 1 RU 🇷🇺 Задачи в 1 и 2 действия. Урок 2 RU 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного RU 🇷🇺 Измерительные приборы RU 🇷🇺 Метр RU 🇷🇺 Центнер RU 🇷🇺 Действия с величинами. Урок 1 RU 🇷🇺 Действия с величинами. Урок 2 RU 🇷🇺 Задачи в одно и два действия. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного. Повторение RU 🇷🇺 Измерительные приборы. Повторение RU 🇷🇺 Метр. Повторение RU 🇷🇺 0-ден 10-ға дейінгі сандар.11-ден 20-ға дейінгі сандар.Толық ондықтар. 100 саны. KZ 🇰🇿 21-ден 100-ге дейінгі сандар KZ 🇰🇿 Екі таңбалы сандардың ондық құрамы KZ 🇰🇿 Екі таңбалы сандардың разрядтық құрамы KZ 🇰🇿 Қорытындылау, қайталау. KZ 🇰🇿 Ондықтан аттап өту арқылы қосу KZ 🇰🇿 Ондықтан аттап өту арқылы азайту KZ 🇰🇿 11 санының құрамы KZ 🇰🇿 Өткенді бекіту KZ 🇰🇿 12 санының құрамы KZ 🇰🇿 Өткенді бекіту KZ 🇰🇿 13 санының құрамы KZ 🇰🇿 14 санының құрамы KZ 🇰🇿 15,16 сандарының құрамы KZ 🇰🇿 17,18 сандарының құрамы KZ 🇰🇿 20 көлеміндегі сандарды қосу және азайту кестесі KZ 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау KZ 🇰🇿 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайту. 1-сабақ KZ 🇰🇿 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайту. 2-сабақ KZ 🇰🇿 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайту. 3-сабақ KZ 🇰🇿 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайту. 4-сабақ KZ 🇰🇿 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайту. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиеті KZ 🇰🇿 Бір және екі амалмен орындалатын есептер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бір және екі амалмен орындалатын есептер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау KZ 🇰🇿 Өлшеу құралдары KZ 🇰🇿 Метр KZ 🇰🇿 Центнер KZ 🇰🇿 Шамалар мен амалдар орындау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Шамалар мен амалдар орындау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бір және екі амалмен орындалатын есептер. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау. Қайталау KZ 🇰🇿 Өлшеу құралдары. Қайталау KZ 🇰🇿 Метр. Қайталау KZ 🇰🇿