akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Математика 3 класс

Класс: 3

Предмет: Математика

Темы:

Жазбаша көбейту және бөлу. 140 • 2, 280 : 2 ' KZ 🇰🇿 Письменное умножение и деление. 140 ⋅ 2, 280 : 2' RU 🇷🇺 Бекіту. Жазбаша көбейту және бөлу. 140 • 2, 280 : 2' KZ 🇰🇿 Закрепление. Письменное умножение и деление. 140 ⋅ 2, 280 : 2' RU 🇷🇺 Письменное умножение и деление. 102 ⋅ 3, 306 : 3' RU 🇷🇺 Жазбаша көбейту және бөлу. 102 • 3, 306 : 3' KZ 🇰🇿 Закрепление. Письменное умножение и деление. 102 ⋅ 3, 306 : 3' RU 🇷🇺 Бекіту. Жазбаша көбейту және бөлу. 102• 3, 306 : 3 ' KZ 🇰🇿 Письменное умножение и деление 104 ⋅ 4, 416 : 4' RU 🇷🇺 Жазбаша көбейту және бөлу. 104 • 4, 416 : 4' KZ 🇰🇿 Закрепление. Письменное умножение и деление 104 ⋅ 4, 416 : 4' RU 🇷🇺 Бекіту. Жазбаша көбейту және бөлу. 104 • 4, 416 : 4 ' KZ 🇰🇿 Письменное умножение и деление 134 ⋅ 5, 670 : 5' RU 🇷🇺 Жазбаша көбейту және бөлу. 134 • 5, 670 : 5 ' KZ 🇰🇿 Закрепление. Письменное умножение и деление 134 ⋅ 5, 670 : 5' RU 🇷🇺 Бекіту. Жазбаша көбейту және бөлу. 134 • 5, 670 : 5 ' KZ 🇰🇿 Письменное умножение и деление. Повторение' RU 🇷🇺 Жазбаша көбейту және бөлу. Қайталау' KZ 🇰🇿 Деньги. Тенге' RU 🇷🇺 Ақша. Теңге' KZ 🇰🇿 Купюра – бумажный денежный знак' RU 🇷🇺 Подмножество' RU 🇷🇺 Составление подмножесв' RU 🇷🇺 Решение задач' RU 🇷🇺 Истинные и ложные высказывания' RU 🇷🇺 Решение задач в 2 действия RU 🇷🇺 Решение задач в 3 действия RU 🇷🇺 Купюра – қағаз ақша KZ 🇰🇿 Решение задач. Урок 1 RU 🇷🇺 Решение задач. Урок 2 RU 🇷🇺 Ішкі жиын KZ 🇰🇿 Ішкі жиындарды құру KZ 🇰🇿 Ақиқат және жалған пікірлер KZ 🇰🇿 Задачи с косвенными вопросами RU 🇷🇺 Решение задач в 3 действия. Урок 1 RU 🇷🇺 Есептер шығару KZ 🇰🇿 Решение задач с косвенными вопросами RU 🇷🇺 Решение задач в 3 действия. Урок 2 RU 🇷🇺 Екі амалмен орындалатын есептер шығару KZ 🇰🇿 Решение задач при помощи уравнения. Урок 1 RU 🇷🇺 Үш амалмен орындалатын есептер шығару KZ 🇰🇿 Есептер шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Есептер шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бекіту KZ 🇰🇿 Закрепление RU 🇷🇺 Решение задач при помощи уравнения. Урок 2 RU 🇷🇺 Решение составных задач RU 🇷🇺 Жанама сұрақтары бар есептер KZ 🇰🇿 Решение составных задач. Закрепление RU 🇷🇺 Жанама сұрақтары бар есептерді шығару KZ 🇰🇿 Решение составных задач. Повторение RU 🇷🇺 Секунда. Урок 1 RU 🇷🇺 Үш амалмен орындалатын есептер шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Үш амалмен орындалатын есептер шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Теңдеулер көмегімен есептер шығару KZ 🇰🇿 Қарапайым есептерді шығару KZ 🇰🇿 Құрама есептерді шығару KZ 🇰🇿 Секунд. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Секунда. Урок 2 RU 🇷🇺 Век. Урок 1 RU 🇷🇺 Век. Урок 2 RU 🇷🇺 Қарапайым есептерді шығару KZ 🇰🇿 Құрама есептерді шығару KZ 🇰🇿 Құрама есептерді шығару. Бекіту KZ 🇰🇿 Құрама есептерді шығару. Қайталау KZ 🇰🇿 Секунд. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Секунда. Урок 2 RU 🇷🇺 Век. Урок 1 RU 🇷🇺 Век. Урок 2 RU 🇷🇺 Құрама есептерді шығару. Бекіту KZ 🇰🇿 Құрама есептерді шығару. Қайталау KZ 🇰🇿 Единицы измерения времени RU 🇷🇺 Единицы измерения времени RU 🇷🇺 Определение времени по часам RU 🇷🇺 Определение времени по часам. Закрепление RU 🇷🇺 Определение времени по часам. Обобщение RU 🇷🇺 Определение времени по часам. Повторение RU 🇷🇺 Время. Повторение RU 🇷🇺 Секунд. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ғасыр. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ғасыр. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Уақыт өлшем бірліктері KZ 🇰🇿 Уақытты сағат бойынша анықтау KZ 🇰🇿 Определение времени по часам RU 🇷🇺 Уақытты сағат бойынша анықтау. Бекіту KZ 🇰🇿 Определение времени по часам. Закрепление RU 🇷🇺 Определение времени по часам. Обобщение RU 🇷🇺 Уақытты сағат бойынша анықтау. Жалпылау KZ 🇰🇿 Определение времени по часам. Повторение RU 🇷🇺 Время. Повторение RU 🇷🇺 Уақытты сағат бойынша анықтау. Қайталау KZ 🇰🇿 Уақыт. Қайталау KZ 🇰🇿