akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Математика 5 класс

Класс: 5

Предмет: Математика

Темы:

Натурал сандар және нөл KZ 🇰🇿 Координаталық сәуле. Натурал сандарды салыстыру KZ 🇰🇿 Координаталық сәуле. Натурал сандарды салыстыру. Қос теңсіздік. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Координаталық сәуле. Натурал сандарды салыстыру. Қос теңсіздік. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Арифметикалық амалдардың қасиеттері. Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдану. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Арифметикалық амалдардың қасиеттері. Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдану. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері. Өрнектерді ықшамдау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері. Өрнектерді ықшамдау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері. Өрнектерді ықшамдау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Теңдеуді шешу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Теңдеуді шешу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Формула. Формула арқылы есептеу. Мәтінді есептерді шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Формула. Формула арқылы есептеу. Мәтінді есептерді шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал сандардан тұратын сандар тізбегі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал сандардан тұратын сандар тізбегі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жай және құрама сандар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жай және құрама сандар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 2, 3, 5, 9, 10 сандарына бөлінгіштік белгілері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 2, 3, 5, 9, 10 сандарына бөлінгіштік белгілері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Дәреже. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Дәреже. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. 2-сабак KZ 🇰🇿 Натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу және жазу KZ 🇰🇿 Жай бөлшектің негізгі қасиеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жай бөлшектің негізгі қасиеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Дұрыс және бұрыс жай бөлшектер KZ 🇰🇿 Аралас сандар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу және жазу. Қайталау KZ 🇰🇿 Жай бөлшектің негізгі қасиеті. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Жай бөлшектің негізгі қасиеті. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Дұрыс және бұрыс жай бөлшектер. Қайталау KZ 🇰🇿 Повторение. Натуральные числа и ноль RU 🇷🇺 Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Урок 1 RU 🇷🇺 Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Урок 2 RU 🇷🇺 Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Урок 3 RU 🇷🇺 Свойства арифметических действий. Арифметические действия с натуральными числами. Урок 1 RU 🇷🇺 Свойства арифметических действий. Арифметические действия с натуральными числами. Урок 2 RU 🇷🇺 Числовые и буквенные выражения и их значения. Упрощение выражений. Урок 1 RU 🇷🇺 Аралас сандар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жай бөлшектер мен аралас сандарды координаталық сәуледе кескіндеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жай бөлшектер мен аралас сандарды координаталық сәуледе кескіндеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Числовые и буквенные выражения и их значения. Упрощение выражений. Урок 2 RU 🇷🇺 Числовые и буквенные выражения и их значения. Упрощение выражений. Урок 3 RU 🇷🇺 Уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений. Урок 1 RU 🇷🇺 Уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений. Урок 2 RU 🇷🇺 Формулы. Вычисление по формулам. Решение текстовых задач. Урок 1 RU 🇷🇺 Формулы. Вычисление по формулам. Решение текстовых задач. Урок 2 RU 🇷🇺 Последовательности из натуральных чисел. Урок 1 RU 🇷🇺 Последовательности из натуральных чисел. Урок 2 RU 🇷🇺 Делители и кратные натуральных чисел. Урок 1 RU 🇷🇺 Делители и кратные натуральных чисел. Урок 2 RU 🇷🇺 Простые и составные числа. Урок 1 RU 🇷🇺 Простые и составные числа. Урок 2 RU 🇷🇺 Основные свойства делимости. Урок 1 RU 🇷🇺 Основные свойства делимости. Урок 2 RU 🇷🇺 Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Урок 1 RU 🇷🇺 Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Урок 2 RU 🇷🇺 Степень. Урок 1 RU 🇷🇺 Степень. Урок 2 RU 🇷🇺 Разложение натуральных чисел на простые множители. Урок 1 RU 🇷🇺 Разложение натуральных чисел на простые множители. Урок 2 RU 🇷🇺 Разложение натуральных чисел на простые множители. Урок 3 RU 🇷🇺 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Урок 1 RU 🇷🇺 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Урок 2 RU 🇷🇺 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Урок 3 RU 🇷🇺 Обыкновенная дробь. Чтение и запись обыкновенных дробей RU 🇷🇺 Основное свойство обыкновенной дроби. Урок 1 RU 🇷🇺 Основное свойство обыкновенной дроби. Урок 2 RU 🇷🇺 Правильные и неправильные обыкновенные дроби RU 🇷🇺 Смешанные числа. Урок 1 RU 🇷🇺 Смешанные числа. Урок 2 RU 🇷🇺 Изображение обыкновенных дробей и смешанных чисел на координатном луче. Урок 1 RU 🇷🇺 Изображение обыкновенных дробей и смешанных чисел на координатном луче. Урок 2 RU 🇷🇺 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺 Обыкновенная дробь. Чтение и запись обыкновенных дробей. Повторение RU 🇷🇺 Основное свойство обыкновенной дроби. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Основное свойство обыкновенной дроби. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Правильные и неправильные обыкновенные дроби. Повторение RU 🇷🇺