akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Математика 6 класс

Класс: 6

Предмет: Математика

Темы:

Статистикалық деректер және олардың сипаттамалары: арифметикалық орта, мода, медиана, құлаш. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Статистические данные и их характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, размах. Урок 1' RU 🇷🇺 Статистикалық деректер және олардың сипаттамалары: арифметикалық орта, мода, медиана, құлаш. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Статистические данные и их характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, размах. Урок 2' RU 🇷🇺 Статистические данные и их характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, размах. Урок 3' RU 🇷🇺 Статистикалық деректер және олардың сипаттамалары: арифметикалық орта, мода, медиана, құлаш. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Решение задач на нахождение средней скорости движения. Решение комбинаторных задач методом перебора. Урок 1' RU 🇷🇺 Қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға байланысты есептер шығару. Іріктеу тәсілі арқылы комбинаторикалық есептер шығару. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Решение задач на нахождение средней скорости движения. Решение комбинаторных задач методом перебора. Урок 2' RU 🇷🇺 Қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға байланысты есептер шығару. Іріктеу тәсілі арқылы комбинаторикалық есептер шығару. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Решение задач на нахождение средней скорости движения. Решение комбинаторных задач методом перебора. Урок 3' RU 🇷🇺 Қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға байланысты есептер шығару. Іріктеу тәсілі арқылы комбинаторикалық есептер шығару. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Шамалар арасындағы тәуелділіктердің берілу тәсілдері: аналитикалық (формула арқылы), кестелік, графиктік. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Способы задания зависимостей между величинами: аналитический (с помощью формулы), табличный, графический. Урок 1' RU 🇷🇺 Способы задания зависимостей между величинами: аналитический (с помощью формулы), табличный, графический. Урок 2' RU 🇷🇺 Шамалар арасындағы тәуелділіктердің берілу тәсілдері: аналитикалық (формула арқылы), кестелік, графиктік. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Способы задания зависимостей между величинами: аналитический (с помощью формулы), табличный, графический. Урок 3' RU 🇷🇺 Шамалар арасындағы тәуелділіктердің берілу тәсілдері: аналитикалық (формула арқылы), кестелік, графиктік. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Способы задания зависимостей между величинами: аналитический (с помощью формулы), табличный, графический. Урок 4' RU 🇷🇺 Шамалар арасындағы тәуелділіктердің берілу тәсілдері: аналитикалық (формула арқылы), кестелік, графиктік. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Шамалар арасындағы тәуелділіктердің берілу тәсілдері: аналитикалық (формула арқылы), кестелік, графиктік. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Шамалар арасындағы тәуелділіктерді нақты процестердің графиктерін қолданып зерттеу. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Тура пропорционалдық және оның графигі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Тура пропорционалдық және оның графигі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Шамалар арасындағы тәуелділіктерді нақты процестердің графиктерін қолданып зерттеу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Шамалар арасындағы тәуелділіктерді нақты процестердің графиктерін қолданып зерттеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Способы задания зависимостей между величинами: аналитический (с помощью формулы), табличный, графический. Урок 5 RU 🇷🇺 Тура пропорционалдық және оның графигі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Исследование зависимостей между величинами, используя графики реальных процессов. Урок 1 RU 🇷🇺 Исследование зависимостей между величинами, используя графики реальных процессов. Урок 2 RU 🇷🇺 Прямая пропорциональность и её график. Урок 1 RU 🇷🇺 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Прямая пропорциональность и её график. Урок 2 RU 🇷🇺 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Прямая пропорциональность и её график. Урок 3 RU 🇷🇺 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Линейное уравнение с двумя переменными RU 🇷🇺 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Системы линейных уравнений с двумя переменными. Урок 1 RU 🇷🇺 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 1 RU 🇷🇺 Системы линейных уравнений с двумя переменными. Урок 2 RU 🇷🇺 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 2 RU 🇷🇺 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 3 RU 🇷🇺 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 5 RU 🇷🇺 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 6 RU 🇷🇺 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 8-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 9-сабақ KZ 🇰🇿 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 7 RU 🇷🇺 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 9 RU 🇷🇺 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 4 RU 🇷🇺 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 10 RU 🇷🇺 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 1 RU 🇷🇺 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки. Урок 8 RU 🇷🇺 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 5 RU 🇷🇺 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 6 RU 🇷🇺 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 2 RU 🇷🇺 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 3 RU 🇷🇺 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 4 RU 🇷🇺 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 5 RU 🇷🇺 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қолданып шығару. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 6 RU 🇷🇺 5–6-сыныптардағы математика курсын қайталау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 2 RU 🇷🇺 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 3 RU 🇷🇺 Решение задач с помощью составления систем уравнений. Урок 4 RU 🇷🇺 5–6-сыныптардағы математика курсын қайталау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 10-сабақ KZ 🇰🇿 Повторение курса математики 5-6 классов. Урок 1 RU 🇷🇺 5–6-сыныптардағы математика курсын қайталау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Повторение курса математики 5-6 классов. Урок 2 RU 🇷🇺 5–6-сыныптардағы математика курсын қайталау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Повторение курса математики 5-6 классов. Урок 3 RU 🇷🇺 5–6-сыныптардағы математика курсын қайталау. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Повторение курса математики 5-6 классов. Урок 4 RU 🇷🇺 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу. 10-сабақ KZ 🇰🇿 Повторение курса математики 5-6 классов. Урок 1 RU 🇷🇺 Повторение курса математики 5-6 классов. Урок 2 RU 🇷🇺 5–6-сыныптардағы математика курсын қайталау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 5–6-сыныптардағы математика курсын қайталау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Повторение курса математики 5-6 классов. Урок 3 RU 🇷🇺 5–6-сыныптардағы математика курсын қайталау. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Повторение курса математики 5-6 классов. Урок 4 RU 🇷🇺