akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Основы права 10ЕМН класс

Класс: 10ЕМН

Предмет: Основы права

Темы:

Қылмыстық процестің міндеттері мен принциптері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Задачи и принципы уголовного процесса. Урок 1' RU 🇷🇺 Қылмыстық процестің міндеттері мен принциптері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Задачи и принципы уголовного процесса. Урок 2' RU 🇷🇺 Қылмыстық процесс субъектілері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Субъекты уголовного процесса. Урок 1' RU 🇷🇺 Қылмыстық процесс субъектілері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Субъекты уголовного процесса. Урок 2' RU 🇷🇺 Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы сот талқылауының негіздері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Основы судебного разбирательства в уголовно-процессуальном праве. Урок 1' RU 🇷🇺 Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы сот талқылауының негіздері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Основы судебного разбирательства в уголовно-процессуальном праве. Урок 2' RU 🇷🇺 Азаматтық процестің міндеттері мен принциптері' KZ 🇰🇿 Азаматтық процестің субъектілері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Халықаралық жария құқығы түсінігі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Задачи и принципы гражданского процесса' RU 🇷🇺 Субъекты гражданского процесса. Урок 1' RU 🇷🇺 Азаматтық процестің субъектілері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Субъекты гражданского процесса. Урок 2' RU 🇷🇺 Әкімшілік процесс түсінігі, міндеттері мен принциптері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Понятие, задачи и принципы административного процесса. Урок 1' RU 🇷🇺