akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Основы права 11ОГН класс

Класс: 11ОГН

Предмет: Основы права

Темы:

Қылмыстық қудалау – қылмыстық іс жүргізу құқығының институты. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Уголовное преследование как институт уголовно-процессуального права. Урок 1' RU 🇷🇺 Қылмыстық қудалау – қылмыстық іс жүргізу құқығының институты. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Уголовное преследование как институт уголовно-процессуального права. Урок 2' RU 🇷🇺 Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылығы бойынша іс жүргізу. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Производство по делам уголовных правонарушений несовершеннолетних. Урок 1' RU 🇷🇺 Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылығы бойынша іс жүргізу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Производство по делам уголовных правонарушений несовершеннолетних. Урок 2' RU 🇷🇺 Алқабилер соты ұғымы және оның қызметінің негіздері' KZ 🇰🇿 Понятие и основы деятельности суда присяжных заседателей' RU 🇷🇺 Талап қою іс жүргізуінің негіздері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Основы искового производства. Урок 1' RU 🇷🇺 Талап қою іс жүргізуінің негіздері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Основы искового производства. Урок 2' RU 🇷🇺 Азаматтық іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Основы судебного разбирательства в гражданско-процессуальном праве. Урок 1' RU 🇷🇺 Азаматтық іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Основы судебного разбирательства в гражданско-процессуальном праве. Урок 2' RU 🇷🇺 Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілетті органдар. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілетті органдар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Әкімшілік іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. Урок 1' RU 🇷🇺 Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. Урок 2' RU 🇷🇺 Основы судебного разбирательства в административно-процессуальном праве. Урок 1' RU 🇷🇺 Әкімшілік іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Основы судебного разбирательства в административно-процессуальном праве. Урок 2' RU 🇷🇺 Қазақстан Республикасында азаматтық құқықтарды қорғау әдістері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Способы защиты гражданских прав в Республике Казахстан. Урок 1' RU 🇷🇺 Қазақстан Республикасында азаматтық құқықтарды қорғау әдістері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Способы защиты гражданских прав в Республике Казахстан. Урок 2' RU 🇷🇺