akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Алгебра

7 сынып Темы:

Разность квадратов двух выражений. Урок 1 RU 🇷🇺 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Урок 1 RU 🇷🇺 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Урок 2 RU 🇷🇺 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Урок 3 RU 🇷🇺 Сумма и разность кубов двух выражений. Урок 1 RU 🇷🇺 Сумма и разность кубов двух выражений. Урок 2 RU 🇷🇺 Екі өрнектің квадраттарының айырмасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің қосындысының квадраты және айырмасының квадраты. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің қосындысының квадраты және айырмасының квадраты. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің қосындысының квадраты және айырмасының квадраты. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің кубтарының қосындысы мен айырмасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің кубтарының қосындысы мен айырмасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің қосындысының кубы және айырмасының кубы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің қосындысының кубы және айырмасының кубы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің квадраттарының айырмасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Екі өрнектің қосындысының кубы және айырмасының кубы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Разность квадратов двух выражений. Урок 2 RU 🇷🇺 Куб суммы и разности двух выражений. Урок 1 RU 🇷🇺 Куб суммы и разности двух выражений. Урок 2 RU 🇷🇺 Алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Тождественные преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 1 RU 🇷🇺 Тождественные преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 2 RU 🇷🇺 Куб суммы и разности двух выражений. Урок 3' RU 🇷🇺 Алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Разложение алгебраических выражений на множители с помощью формул сокращённого умножения. Урок 1 RU 🇷🇺 Разложение алгебраических выражений на множители с помощью формул сокращённого умножения. Урок 2 RU 🇷🇺 Разложение алгебраических выражений на множители с помощью формул сокращённого умножения. Урок 3 RU 🇷🇺 Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 2' RU 🇷🇺 Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 4' RU 🇷🇺 Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді түрлендіру. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді түрлендіру. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді түрлендіру. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 5' RU 🇷🇺 Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 6' RU 🇷🇺 Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 7' RU 🇷🇺 Мәтіндік есептерді теңдеу мен теңсіздік құрып шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеу мен теңсіздік құрып шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеу мен теңсіздік құрып шығару. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Решение текстовых задач с помощью составления уравнений и неравенств. Урок 1' RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью составления уравнений и неравенств. Урок 2' RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью составления уравнений и неравенств. Урок 3' RU 🇷🇺

8 сынып Темы:

Решение текстовых задач с помощью составления квадратных уравнений. Урок 2 RU 🇷🇺 Мәтіндік есептерді квадрат теңдеулер құрып шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді квадрат теңдеулер құрып шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді бөлшек-рационал теңдеулер құрып шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді бөлшек-рационал теңдеулер құрып шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеулер құрып шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеулер құрып шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 y = a(x – m)², y = ax² + n және y = a(x – m)² + n, a ≠ 0 түріндегі функцияның графиктері мен қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 y = a(x – m)², y = ax² + n және y = a(x – m)² + n, a ≠ 0 түріндегі функцияның графиктері мен қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 y = ax² + bx + c, a ≠ 0 функциясының графигі мен қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 y = ax² + bx + c, a ≠ 0 функциясының графигі мен қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Аргументтің мәні бойынша функцияның мәнін табу және, керісінше, функцияның мәні бойынша аргументтің мәнін табу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Аргументтің мәні бойынша функцияның мәнін табу және, керісінше, функцияның мәні бойынша аргументтің мәнін табу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Решение текстовых задач с помощью составления квадратных уравнений. Урок 1 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью составления дробно-рациональных уравнений. Урок 1 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью составления дробно-рациональных уравнений. Урок 2 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью составления уравнений. Урок 1 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью составления уравнений. Урок 2 RU 🇷🇺 Квадратичные функции вида y=a(x-m)², y=ax²+n и y=a(x-m)²+n при a≠0, их графики и свойства. Урок 1 RU 🇷🇺 Квадратичные функции вида y=a(x-m)², y=ax²+n и y=a(x-m)²+n при a≠0, их графики и свойства. Урок 2 RU 🇷🇺 Квадратичная функция вида y=ax²+bx+c, a≠0 и ее график и свойства. Урок 1 RU 🇷🇺 Квадраттық функция, оның графигі және қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Квадратичная функция вида y=ax²+bx+c, a≠0 и ее график и свойства. Урок 2' RU 🇷🇺 Нахождение значения функции по значению аргумента и наоборот. Урок 1' RU 🇷🇺 Нахождение значения функции по значению аргумента и наоборот. Урок 2' RU 🇷🇺 Квадраттық функция, оның графигі және қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Квадраттық функция, оның графигі және қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Составление математической модели в решении текстовых задач. Урок 1' RU 🇷🇺 Составление математической модели в решении текстовых задач. Урок 2' RU 🇷🇺 Составление математической модели в решении текстовых задач. Урок 3' RU 🇷🇺 Решение прикладных задач с помощью свойств квадратичной функции. Урок 1' RU 🇷🇺 Решение прикладных задач с помощью свойств квадратичной функции. Урок 2' RU 🇷🇺 Решение прикладных задач с помощью свойств квадратичной функции. Урок 3' RU 🇷🇺 Жиілік кестесі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жиілік кестесі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Жиілік гистограммасы' KZ 🇰🇿 Орта мән. Дисперсия. Стандартты ауытқу. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Орта мән. Дисперсия. Стандартты ауытқу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Орта мән. Дисперсия. Стандартты ауытқу. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Орта мән. Дисперсия. Стандартты ауытқу. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Таблица частот. Урок 1' RU 🇷🇺 Таблица частот. Урок 2' RU 🇷🇺 Гистограмма частот' RU 🇷🇺 Среднее значение. Дисперсия. Стандартное отклонение. Урок 1' RU 🇷🇺 Среднее значение. Дисперсия. Стандартное отклонение. Урок 2' RU 🇷🇺 Среднее значение. Дисперсия. Стандартное отклонение. Урок 3' RU 🇷🇺

9 сынып Темы:

Тригонометрические функции и их свойства. Урок 1 RU 🇷🇺 Тригонометрические функции и их свойства. Урок 2 RU 🇷🇺 Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бұрыш пен доғаның градустық және радиандық өлшемдері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бұрыш пен доғаның градустық және радиандық өлшемдері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі KZ 🇰🇿 Бұрыш синусының, косинусының, тангенсінің және котангенсінің мәндері KZ 🇰🇿 Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының тригонометриялық формулалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Градусная и радианная меры угла и дуги. Урок 1 RU 🇷🇺 Градусная и радианная меры угла и дуги. Урок 2 RU 🇷🇺 Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла. RU 🇷🇺 Значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов RU 🇷🇺 Тригонометрические функции и их свойства. Урок 3 RU 🇷🇺 Тригонометрические функции и их свойства. Урок 4 RU 🇷🇺 Тригонометрические формулы суммы и разности углов. Урок 1 RU 🇷🇺 Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының тригонометриялық формулалары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жарты бұрыштың тригонометриялық формулалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жарты бұрыштың тригонометриялық формулалары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тригонометрические формулы суммы и разности углов. Урок 2' RU 🇷🇺 Тригонометрические формулы двойных углов углов. Урок 1' RU 🇷🇺 Тригонометрические формулы двойных углов углов. Урок 2' RU 🇷🇺 Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының, жарты және қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тригонометрические формулы суммы и разности углов, двойного и половинного углов. Урок 2' RU 🇷🇺 Тригонометрические формулы суммы и разности углов, двойного и половинного углов. Урок 3' RU 🇷🇺 Тригонометрические формулы суммы и разности углов, двойного и половинного углов. Урок 4' RU 🇷🇺 Келтіру формулалары. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Келтіру формулалары. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Келтіру формулалары. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Формулы приведения. Урок 4 RU 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 5 RU 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 6 RU 🇷🇺 Келтіру формулалары. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Келтіру формулалары. 8-сабақ KZ 🇰🇿 Формулы приведения. Урок 7 RU 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 8 RU 🇷🇺 Келтіру формулалары. 9-сабақ' KZ 🇰🇿 Формулы приведения. Урок 9' RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.