akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Алгебра

7 сынып Темы:

Алгебраическая дробь. Урок 1' RU 🇷🇺 Алгебралық бөлшек. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебраическая дробь. Урок 2' RU 🇷🇺 Алгебралық бөлшек. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебраическая дробь. Урок 3' RU 🇷🇺 Алгебралық бөлшек. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебраическая дробь. Урок 4' RU 🇷🇺 Алгебралық бөлшек. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Основное свойство алгебраической дроби. Урок 1' RU 🇷🇺 Алгебралық бөлшектің негізгі қасиеті. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Основное свойство алгебраической дроби. Урок 2' RU 🇷🇺 Алгебралық бөлшектің негізгі қасиеті. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Основное свойство алгебраической дроби. Урок 3' RU 🇷🇺 Алгебралық бөлшектің негізгі қасиеті. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Основное свойство алгебраической дроби. Урок 4' RU 🇷🇺 Алгебралық бөлшектің негізгі қасиеті. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Действия над алгебраическими дробями. Урок 1' RU 🇷🇺 Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. 6-сабақ' KZ 🇰🇿 Действия над алгебраическими дробями. Урок 2 RU 🇷🇺 Действия над алгебраическими дробями. Урок 3 RU 🇷🇺 Действия над алгебраическими дробями. Урок 4 RU 🇷🇺 Действия над алгебраическими дробями. Урок 5 RU 🇷🇺 Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Действия над алгебраическими дробями. Урок 7 RU 🇷🇺 Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. 8-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Действия над алгебраическими дробями. Урок 8 RU 🇷🇺 Действия над алгебраическими дробями. Урок 6 RU 🇷🇺 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Урок 1 RU 🇷🇺 Алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Урок 2 RU 🇷🇺 Алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Урок 4 RU 🇷🇺 Қайталау. Функция және функцияның графигі KZ 🇰🇿 Повторение. Функция и график функции. RU 🇷🇺 Алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Урок 3 RU 🇷🇺 Алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Урок 4 RU 🇷🇺 Қайталау. Функция және функцияның графигі KZ 🇰🇿 Повторение. Функция и график функции. RU 🇷🇺 Қайталау. Бүтін көрсеткіштік дәреже және оның қасиеттері KZ 🇰🇿 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Урок 3 RU 🇷🇺 Қайталау. Бүтін көрсеткіштік дәреже және оның қасиеттері KZ 🇰🇿 Қайталау. Қысқаша көбейту формулаларын қолданып өрнектерді түрлендіру KZ 🇰🇿 Повторение. Степень с целым показателем и ее свойства. RU 🇷🇺 Қайталау. Қысқаша көбейту формулаларын қолданып өрнектерді түрлендіру KZ 🇰🇿 Повторение. Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения RU 🇷🇺 Повторение. Степень с целым показателем и ее свойства. RU 🇷🇺 Повторение. Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения RU 🇷🇺

8 сынып Темы:

Квадратное неравенство. Урок 1' RU 🇷🇺 Квадрат теңсіздік. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Квадратное неравенство. Урок 2' RU 🇷🇺 Квадрат теңсіздік. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Квадратное неравенство. Урок 3' RU 🇷🇺 Квадрат теңсіздік. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Квадратное неравенство. Урок 4' RU 🇷🇺 Квадрат теңсіздік. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Квадратное неравенство. Урок 5' RU 🇷🇺 Квадрат теңсіздік. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Квадратное неравенство. Урок 6' RU 🇷🇺 Квадрат теңсіздік. 6-сабақ' KZ 🇰🇿 Рационал теңсіздік. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Рационал теңсіздік. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Рациональное неравенство. Урок 1 RU 🇷🇺 Рациональное неравенство. Урок 2 RU 🇷🇺 Рационал теңсіздік. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Рациональное неравенство. Урок 3 RU 🇷🇺 Рационал теңсіздік. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Рациональное неравенство. Урок 4 RU 🇷🇺 Рационал теңсіздік. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Рациональное неравенство. Урок 5 RU 🇷🇺 Рационал теңсіздік. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Рациональное неравенство. Урок 6 RU 🇷🇺 Рационал теңсіздік. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Рациональное неравенство. Урок 7 RU 🇷🇺 Теңсіздіктер жүйесін шешу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Теңсіздіктер жүйесін шешу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Решение систем неравенств. Урок 1 RU 🇷🇺 Решение систем неравенств. Урок 2 RU 🇷🇺 Теңсіздіктер жүйесін шешу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Теңсіздіктер жүйесін шешу. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Решение систем неравенств. Урок 3 RU 🇷🇺 Решение систем неравенств. Урок 4 RU 🇷🇺 Теңсіздіктер жүйесін шешу. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Решение систем неравенств. Урок 5 RU 🇷🇺 Теңсіздіктер жүйесін шешу. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Қайталау. Квадрат түбір және иррационал өрнек. KZ 🇰🇿 Повторение. Квадратные корни и иррациональные выражения RU 🇷🇺 Қайталау. Теңдеу шешу KZ 🇰🇿 Повторение. Решение уравнений. RU 🇷🇺 Теңсіздіктер жүйесін шешу. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Решение систем неравенств. Урок 6 RU 🇷🇺 Қайталау. Квадрат түбір және иррационал өрнек. KZ 🇰🇿 Повторение. Квадратные корни и иррациональные выражения RU 🇷🇺 Қайталау. Теңдеу шешу KZ 🇰🇿 Повторение. Решение уравнений. RU 🇷🇺 Решение систем неравенств. Урок 6 RU 🇷🇺 Қайталау. Квадраттық функция KZ 🇰🇿 Қайталау. Статистика элементтері KZ 🇰🇿 Қайталау. Квадраттық функция KZ 🇰🇿 Повторение. Квадратичная функция RU 🇷🇺 Қайталау. Статистика элементтері KZ 🇰🇿 Повторение. Элементы статистики RU 🇷🇺 Повторение. Квадратичная функция RU 🇷🇺 Повторение. Элементы статистики RU 🇷🇺

9 сынып Темы:

Формулы тригонометрии. Урок 1' RU 🇷🇺 Тригонометрия формулалары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Формулы тригонометрии. Урок 2' RU 🇷🇺 Тригонометрия формулалары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Формулы тригонометрии. Урок 3' RU 🇷🇺 Тригонометрия формулалары. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Формулы тригонометрии. Урок 4' RU 🇷🇺 Тригонометрия формулалары. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Формулы тригонометрии. Урок 5' RU 🇷🇺 Тригонометрия формулалары. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Формулы тригонометрии. Урок 6' RU 🇷🇺 Тригонометрия формулалары. 6-сабақ' KZ 🇰🇿 Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Урок 1' RU 🇷🇺 Тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Урок 2' RU 🇷🇺 Тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Урок 3' RU 🇷🇺 Тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Урок 4 RU 🇷🇺 Тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Ықтималдықтар теориясының негіздері. Оқиғалар және оның түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ықтималдықтар теориясының негіздері. Оқиғалар және оның түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Урок 5 RU 🇷🇺 Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Урок 6 RU 🇷🇺 Основы теории вероятностей. События и их виды. Урок 1 RU 🇷🇺 Ықтималдықтар теориясының негіздері. Ықтималдықтың классикалық және статистикалық анықтамалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ықтималдықтар теориясының негіздері. Ықтималдықтың классикалық және статистикалық анықтамалары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ықтималдықтар теориясының негіздері. Ықтималдықтың классикалық және статистикалық анықтамалары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Ықтималдықтар теориясының негіздері. Ықтималдықтың классикалық және статистикалық анықтамалары. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Ықтималдықтар теориясының негіздері. Ықтималдықтың классикалық және статистикалық анықтамалары. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Геометриялық ықтималдық. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Геометриялық ықтималдық. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Геометриялық ықтималдық. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қайталау. Арифметикалық және геометриялық прогрессиялар KZ 🇰🇿 Основы теории вероятностей. События и их виды. Урок 2 RU 🇷🇺 Основы теории вероятностей. Классическое и статистическое определение вероятностей. Урок 1 RU 🇷🇺 Основы теории вероятностей. Классическое и статистическое определение вероятностей. Урок 2 RU 🇷🇺 Основы теории вероятностей. Классическое и статистическое определение вероятностей. Урок 3 RU 🇷🇺 Основы теории вероятностей. Классическое и статистическое определение вероятностей. Урок 4 RU 🇷🇺 Основы теории вероятностей. Классическое и статистическое определение вероятностей. Урок 5 RU 🇷🇺 Геометрическая вероятность. Урок 1 RU 🇷🇺 Геометрическая вероятность. Урок 2 RU 🇷🇺 Геометрическая вероятность. Урок 3 RU 🇷🇺 Қайталау. Арифметикалық және геометриялық прогрессиялар KZ 🇰🇿 Повторение. Арифметическая и геометрическая прогрессии RU 🇷🇺 Основы теории вероятностей. События и их виды. Урок 2 RU 🇷🇺 Основы теории вероятностей. Классическое и статистическое определение вероятностей. Урок 1 RU 🇷🇺 Основы теории вероятностей. Классическое и статистическое определение вероятностей. Урок 2 RU 🇷🇺 Основы теории вероятностей. Классическое и статистическое определение вероятностей. Урок 3 RU 🇷🇺 Основы теории вероятностей. Классическое и статистическое определение вероятностей. Урок 4 RU 🇷🇺 Основы теории вероятностей. Классическое и статистическое определение вероятностей. Урок 5 RU 🇷🇺 Геометрическая вероятность. Урок 1 RU 🇷🇺 Геометрическая вероятность. Урок 2 RU 🇷🇺 Геометрическая вероятность. Урок 3 RU 🇷🇺 Повторение. Арифметическая и геометрическая прогрессии RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.