akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Алгебра и начала анализа

10ЕМН сынып Темы:

Қайталау. Тригонометриялық функциялар KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Қайталау. Тригонометриялық функциялар KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Қайталау. Тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіру KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Қайталау. Тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіру KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Функция және оның берілу тәсілдері. Функциялардың графиктерін түрлендіру. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Функция және оның берілу тәсілдері KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Функция және оның берілу тәсілдері. Функциялардың графиктерін түрлендіру. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Функциялардың графиктерін түрлендіру. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Функция және оның берілу тәсілдері. Функциялардың графиктерін түрлендіру. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Функциялардың графиктерін түрлендіру. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Функцияның қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Функция қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Функцияның қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Функция қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Функцияның қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Функция қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Бөлшек – сызықты функция. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Функция қасиеттері. 4-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Бөлшек – сызықты функция. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Кері функция ұғымы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Функцияның қасиеттері KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Кері функция ұғымы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Кері функция. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Күрделі функция. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Кері функция. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Күрделі функция. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Кері функция. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

y=sin x функциясының қасиеттерімен графигі KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

y=cos x функциясының қасиеттерімен графигі KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

y=tgx функциясының анықтамасы мен қасиеттері KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері. 4-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері және графиктері KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері. 5-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

af(x) түріндегі тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

af(x)+b түріндегі тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

"f(kx) түріндегі тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру" KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

"f(kx + c) түріндегі тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру" KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 4-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

"af(kx+c)+b түріндегі тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру. Гармоникалық тербелістердің теңдеуі" KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 5-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Арксинус, арккосинус KZ 🇰🇿 Арктангенс, арккотангенс KZ 🇰🇿 y=arcsin x және y=arccos x кері тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері KZ 🇰🇿 y = arctg ⁡x және y = arcctg x кері тригонометриялық функциялары, олардың қасиеттері мен графиктері KZ 🇰🇿 Құрамында арксинус, арккосинус бар тригонометриялық өрнектерді түрлендіру KZ 🇰🇿 Құрамында арктангенс, арккотангенс бар тригонометриялық өрнектерді түрлендіру KZ 🇰🇿 Кері тригонометриялық функциялары бар қарапайым теңдеулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кері тригонометриялық функциялары бар қарапайым теңдеулер. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Арктангенс, арккотангенс. Қайталау KZ 🇰🇿 y = arcsinx және y = arccosx кері тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері. Қайталау KZ 🇰🇿 y = arctg ⁡x және y = arcctg x кері тригонометриялық функциялары, олардың қасиеттері мен графиктері. Қайталау KZ 🇰🇿 Құрамында арксинус, арккосинус бар тригонометриялық өрнектерді түрлендіру. Қайталау KZ 🇰🇿 Повторение. Тригонометрические функции RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Повторение. Тригонометрические функции RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Повторение. Тождественные преобразования тригонометрических выражений RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Повторение. Тождественные преобразования тригонометрических выражений RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Функция и способы ее задания. Преобразования графиков функций. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Функция и способы ее задания RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Функция и способы ее задания. Преобразования графиков функций. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Преобразования графиков функций. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Функция и способы ее задания. Преобразования графиков функций. Урок 3 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Преобразования графиков функций. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Свойства функции. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Свойства функции. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Свойства функции. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Свойства функции. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Свойства функции. Урок 3 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Свойства функции. Урок 3 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Дробно-линейная функция. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Свойства функции. Урок 4 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

"Дробно-линейная функция. Урок 2" RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Понятие обратной функции. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Дробно-линейная функция. Урок 3 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Понятие обратной функции. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Обратная функция RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Сложная функция. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Сложная функция RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Сложная функция. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Сложная и обратная функции RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 3 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 3 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 4 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 4 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Урок 5 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Преобразование графиков тригонометрических функций вида af(x) RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Преобразование графиков тригонометрических функций вида af(x) + b RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Преобразование графиков тригонометрических функций вида f(kx) RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

"Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Урок 3" RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Преобразование графиков тригонометрических функций вида f(kx + c) RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Урок 4 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Преобразование графиков тригонометрических функций вида af(kx + c) + b. Уравнение гармонических колебаний RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

"Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Урок 5" RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Арксинус, арккосинус RU 🇷🇺 Арктангенс, арккотангенс RU 🇷🇺 Обратные тригонометрические функции y = arcsin⁡x и y = arccos⁡x, их свойства и графики RU 🇷🇺 Обратные тригонометрические функции y = arctg⁡x и y = arcctg⁡x, их свойства и графики RU 🇷🇺 Преобразования тригонометрических выражений, содержащих арксинус, арккосинус RU 🇷🇺 Простейшие уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции. Урок 1 RU 🇷🇺 Простейшие уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции. Урок 2 RU 🇷🇺 Простейшие уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции. Урок 3 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Арктангенс, арккотангенс. Повторение RU 🇷🇺 Обратные тригонометрические функции y = arcsin⁡x и y = arccos⁡x, их свойства и графики. Повторение RU 🇷🇺 Обратные тригонометрические функции y = arctg⁡x и y = arcctg⁡x, их свойства и графики. Повторение RU 🇷🇺 Преобразования тригонометрических выражений, содержащих арксинус, арккосинус. Повторение RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Қайталау. Функция туындысы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қайталау. Функция туындысы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қайталау. Функция туындысы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қайталау. Функция туындысы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Алғашқы функция және анықталмаған интеграл KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Анықталмаған интегралдың қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Анықталмаған интегралдың қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Анықталмаған интегралдың қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. 4-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Анықталмаған интегралдың қасиеттері. 4-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. 5-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Интегралдау тәсілдері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қисықсызықты трапеция және оның ауданы. Анықталған интеграл. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Интегралдау тәсілдері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қисықсызықты трапеция және оның ауданы. Анықталған интеграл. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Интегралдау тәсілдері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Анықталған интеграл. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Интегралдау тәсілдері. 4-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Анықталған интеграл. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қисықсызықты трапеция және оның ауданы. Анықталған интеграл. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Анықталған интеграл. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қисықсызықты трапеция және оның ауданы. Анықталған интеграл. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қисықсызықты трапеция және оның ауданы. Анықталған интегралдың көмегімен жазық фигураның ауданын есептеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қисықсызықты трапеция және оның ауданы. Анықталған интеграл. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қисықсызықты трапеция және оның ауданы. Анықталған интегралдың көмегімен жазық фигураның ауданын есептеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Анықталған интегралдың геометриялық және физикалық есептерді шығаруда қолданылуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Анықталған интегралдың көмегімен жазық фигураның ауданын есептеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Анықталған интегралдың геометриялық және физикалық есептерді шығаруда қолданылуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Анықталған интегралдың көмегімен жазық фигураның ауданын есептеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Анықталған интеграл арқылы жазық фигуралардың аудандарын есептеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Анықталған интегралдың көмегімен жазық фигураның ауданын есептеу. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Анықталған интеграл арқылы жазық фигуралардың ауданын есептеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Анықталған интегралдың көмегімен жазық фигураның ауданын есептеу. 4-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Анықталған интеграл арқылы айналу денелердің көлемдерін есептеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Жазық фигуралар аудандары мен айналу денелерінің көлемдерін анықталған интеграл көмегімен есептеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Анықталған интеграл арқылы айналу денелердің көлемдерін есептеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Жазық фигуралар аудандары мен айналу денелерінің көлемдерін анықталған интеграл көмегімен есептеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Анықталған интегралдың геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Жазық фигуралар аудандары мен айналу денелерінің көлемдерін анықталған интеграл көмегімен есептеу. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Интегралдың физикалық есептерді шығаруда қолданылуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Анықталмаған интеграл қасиеттері. KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Интегралдың физикалық есептерді шығаруда қолданылуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қисықсызықты трапеция және оның ауданы. Анықталған интеграл. Жазық фигуралар аудандары мен айналу денелерінің көлемдерін анықталған интеграл көмегімен есептеу KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Бас жиын және таңдама KZ 🇰🇿 Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар бойынша бағалау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар бойынша бағалау. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Жазық фигуралар аудандары мен айналу денелерінің көлемдерін анықталған интеграл көмегімен есептеу. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Жазық фигуралар аудандары мен айналу денелерінің көлемдерін анықталған интеграл көмегімен есептеу. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Жазық фигуралар аудандары мен айналу денелерінің көлемдерін анықталған интеграл көмегімен есептеу. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. 4-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Повторение. Производная функции. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Повторение. Производная функции. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Повторение. Производная функции. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Повторение. Производная функции. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Первообразная и неопределенный интеграл RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Первообразная и неопределенный интеграл. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Первообразная и неопределенный интеграл. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Первообразная и неопределенный интеграл. Урок 3 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Урок 3 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Первообразная и неопределенный интеграл. Урок 4 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Урок 4 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Свойства неопределенного интеграла RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Методы интегрирования. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Криволинейная трапеция и ее площадь. Определенный интеграл. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Методы интегрирования. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Криволинейная трапеция и ее площадь. Определенный интеграл. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Методы интегрирования. Урок 3 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Определенный интеграл. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Методы интегрирования. Урок 4 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Определенный интеграл. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Криволинейная трапеция и ее площадь. Определенный интеграл. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Определенный интеграл. Урок 3 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Криволинейная трапеция и ее площадь. Определенный интеграл. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Криволинейная трапеция и ее площадь. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Криволинейная трапеция и ее площадь. Определенный интеграл. Урок 3 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Криволинейная трапеция и ее площадь. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Применение определенного интеграла при решении геометрических и физических задач. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Свойства неопределенного интеграла RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Применение определенного интеграла при решении геометрических и физических задач. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. Урок 2 RU 🇷🇺 Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Применение определенного интеграла при решении геометрических задач RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. Урок 3 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Применение интегралов для решения физических задач. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Повторение решения задач на нахождение неопределенного интеграла RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Применение интегралов для решения физических задач. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Повторение решения задач на нахождение определенного интеграла RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Генеральная совокупность и выборка RU 🇷🇺 Дискретные и интервальные вариационные ряды. Урок 1 RU 🇷🇺 Дискретные и интервальные вариационные ряды. Урок 2 RU 🇷🇺 Дискретные и интервальные вариационные ряды. Урок 3 RU 🇷🇺 Дискретные и интервальные вариационные ряды. Урок 4 RU 🇷🇺 Дискретные и интервальные вариационные ряды. Урок 5 RU 🇷🇺 Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным. Урок 1 RU 🇷🇺 Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Дискретные и интервальные вариационные ряды. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Дискретные и интервальные вариационные ряды. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Дискретные и интервальные вариационные ряды. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺 Дискретные и интервальные вариационные ряды. Урок 4. Повторение RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.