akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп География

7 сынып Темы:

Биосфера және оның құрамдас бөліктері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Биосфера және оның құрамдас бөліктері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Биосфера и ее составные части. Урок 1 RU 🇷🇺 Биосфера и ее составные части. Урок 2 RU 🇷🇺 Қазақстанның топырақ түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Флора и фауна родного края RU 🇷🇺 Типы почв в Казахстане. Урок 1 RU 🇷🇺 Туған өлкенің флорасы мен фаунасы KZ 🇰🇿 Типы почв в Казахстане. Урок 2 RU 🇷🇺 Қазақстанның топырақ түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның топырақ түрлері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Типы почв в Казахстане. Урок 3 RU 🇷🇺 Топырақтың экологиялық проблемалары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Топырақтың экологиялық проблемалары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Экологические проблемы почв. Урок 1' RU 🇷🇺 Экологические проблемы почв. Урок 2' RU 🇷🇺 Формирование природно-территориальных комплексов. Урок 1' RU 🇷🇺 Формирование природно-территориальных комплексов. Урок 2' RU 🇷🇺 Табиғи-аумақтық кешендердің қалыптасуы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Табиғи-аумақтық кешендердің түрлері' KZ 🇰🇿 Туған өлкемнің визит карточкасы: өлкетанудың деректер базасын әзірлеу' KZ 🇰🇿 Дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Виды природно-территориальных комплексов' RU 🇷🇺 Визитная карточка моего края: разработка краеведческой базы данных' RU 🇷🇺 Языковые семьи и группы народов мира. Урок 1' RU 🇷🇺 Языковые семьи и группы народов мира. Урок 2' RU 🇷🇺 Религиозный состав населения мира. Урок 1 RU 🇷🇺 Религиозный состав населения мира. Урок 2 RU 🇷🇺 Дүниежүзі халқының діни құрамы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзі халқының діни құрамы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Историко-культурные регионы мира. Урок 1' RU 🇷🇺 Историко-культурные регионы мира. Урок 2' RU 🇷🇺 Дүниежүзінің тарихи-мәдени аймақтары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзінің тарихи-мәдени аймақтары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

8 сынып Темы:

Географиялық қабықтың заңдылықтары KZ 🇰🇿 Закономерности географической оболочки RU 🇷🇺 Халық санағы KZ 🇰🇿 Ұдайы өсудің түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Типы воспроизводства населения. Урок 1 RU 🇷🇺 Перепись населения RU 🇷🇺 Ұдайы өсудің түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Демографиялық көрсеткіштер мен демографиялық жағдай. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Строение и состав географической оболочки RU 🇷🇺 Географиялық қабықтың құрамы мен құрылысы KZ 🇰🇿 Типы воспроизводства населения. Урок 2 RU 🇷🇺 Демографические показатели и демографическая ситуация. Урок 1 RU 🇷🇺 Демографиялық көрсеткіштер мен демографиялық жағдай. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Демографические показатели и демографическая ситуация. Урок 4' RU 🇷🇺 Демографические проблемы. Урок 1' RU 🇷🇺 Демографиялық проблемалар. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Демографиялық проблемалар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Демографическая политика. Урок 2 RU 🇷🇺 Демографиялық саясат. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Табиғи ресурстарды экономикалық және экологиялық тұрғыдан бағалау. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Демографические проблемы. Урок 2' RU 🇷🇺 Экономическая и экологическая оценка природных ресурсов. Урок 1' RU 🇷🇺 Природно-ресурсный потенциал регионов мира. Урок 1 RU 🇷🇺 Дүниежүзі аймақтарының табиғи-ресурстық потенциалы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғи ресурстарды экономикалық және экологиялық тұрғыдан бағалау. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Экономическая и экологическая оценка природных ресурсов. Урок 2' RU 🇷🇺 Дүниежүзі аймақтарының табиғи-ресурстық потенциалы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Природно-ресурсный потенциал регионов мира. Урок 2' RU 🇷🇺 Центры и технология переработки природных ресурсов, виды готовой продукции. Урок 1' RU 🇷🇺 Табиғи ресурстарды өңдеу технологиясы, орталықтары және дайын өнім түрлері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿

9 сынып Темы:

Природные зоны и высотные пояса в Казахстане RU 🇷🇺 Қазақстанның табиғи мұрасы. Табиғи хоронимдердің мағынасы KZ 🇰🇿 Природное наследие Казахстана. Значение природных хоронимов RU 🇷🇺 Формирование ноосферы. Вклад Казахстана в развитие ноосферы RU 🇷🇺 Ноосфераның қалыптасуы. Қазақстанның ноосфераның дамуына қосқан үлесі KZ 🇰🇿 Қазақстанның ірі физикалық-географиялық аудандары. Қазақтың табиғи хоронимдері KZ 🇰🇿 Виды особо охраняемых природных территорий RU 🇷🇺 Қазақстанның табиғат зоналары мен биіктік белдеулері KZ 🇰🇿 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың түрлері KZ 🇰🇿 Табиғат кешендеріне әсер ететін антропогендік факторлар. Антропогендік ландшафттарды жақсарту жолдары KZ 🇰🇿 Крупные физико-географические районы Казахстана. Казахские природные хоронимы RU 🇷🇺 Влияние антропогенных факторов на природные комплексы. Пути улучшения антропогенных ландшафтов RU 🇷🇺 Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы KZ 🇰🇿 Дүниежүзі халқының миграциясы KZ 🇰🇿 Национальный и религиозный состав населения Казахстана RU 🇷🇺 Миграции населения мира RU 🇷🇺 Количественный и качественный состав трудовых ресурсов' RU 🇷🇺 Еңбек ресурстарының сандық және сапалық құрамы' KZ 🇰🇿 Ойконимы в Казахстане. Проблемы населенных пунктов в Казахстане RU 🇷🇺 Процесс урбанизации. Оценка процесса урбанизации в Казахстане RU 🇷🇺 Қазақстандағы ойконимдер. Қазақстанда елді мекендердің проблемалары' KZ 🇰🇿 Урбандалу үдерісі. Қазақстанда урбандалу үдерісіне баға беру' KZ 🇰🇿 Природно-ресурсный потенциал Казахстана RU 🇷🇺 Технология и центры переработки отдельных видов природных ресурсов в Казахстане и виды готовой продукции RU 🇷🇺 Қазақстанда жекелеген ресурс түрлерін өңдеу технологиялары, орталықтары мен дайын өнім түрлері KZ 🇰🇿 Қазақстанның табиғи-ресурстық потенциалы' KZ 🇰🇿 Типы и виды природопользования' RU 🇷🇺 Устойчивое развитие' RU 🇷🇺 Табиғатты пайдалану үлгілері мен түрлері' KZ 🇰🇿 Тұрақты даму' KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 4-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Шаруашылықты ұйымдастырудың аумақтық факторлары KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 1 RU 🇷🇺 Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 2 RU 🇷🇺 Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 3 RU 🇷🇺 Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 4 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 1 RU 🇷🇺 Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 2 RU 🇷🇺 Факторы и условия организации хозяйства RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Шаруашылықты ұйымдастырудың аумақтық факторлары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Шаруашылықты ұйымдастырудың аумақтық факторлары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Шаруашылықты ұйымдастырудың аумақтық факторлары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 5-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Структура мирового хозяйства. Урок 3 RU 🇷🇺 Структура мирового хозяйства. Урок 2 RU 🇷🇺 Структура мирового хозяйства. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Территориальные факторы организации хозяйства. Урок 3 RU 🇷🇺 Территориальные факторы организации хозяйства. Урок 2 RU 🇷🇺 Территориальные факторы организации хозяйства. Урок 1 RU 🇷🇺 Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 5 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Қазақстан Республикасы экономикалық дамуындағы мақсатты көрсеткіштер мен индикаторлар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық модельдері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық модельдері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Территориальные модели мирового хозяйства. Урок 1 RU 🇷🇺 Территориальные модели мирового хозяйства. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Шаруашылықты ұйымдастырудың аумақтық факторлары. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Территориальные факторы организации хозяйства. Урок 4 RU 🇷🇺 Структура мирового хозяйства. Урок 1 RU 🇷🇺 Структура мирового хозяйства. Урок 2 RU 🇷🇺 Структура мирового хозяйства. Урок 3 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Структура мирового хозяйства. Урок 4 RU 🇷🇺 Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Показатели экономического развития стран мира. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Показатели экономического развития стран мира. Урок 3 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Показатели экономического развития стран мира. Урок 3' RU 🇷🇺 Показатели экономического развития стран мира. Урок 4' RU 🇷🇺 Мировой опыт экономического развития. Урок 1' RU 🇷🇺 Мировой опыт экономического развития. Урок 2' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Мировой опыт экономического развития. Урок 1' RU 🇷🇺 Мировой опыт экономического развития. Урок 2' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Экономикалық дамудағы әлемдік тәжірибе. 1-сабақ' KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Экономикалық дамудағы әлемдік тәжірибе. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Экономикалық дамудағы әлемдік тәжірибе. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Актуальность геополитики. Урок 2 RU 🇷🇺 Геополитические регионы мира RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Геосаясаттың өзектілігі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Целевые показатели экономического развития Республики Казахстан. Урок 1' RU 🇷🇺 Целевые показатели экономического развития Республики Казахстан. Урок 2' RU 🇷🇺 Актуальность геополитики. Урок 1' RU 🇷🇺 Геосаясаттың өзектілігі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Геосаясаттың өзектілігі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Геосаясаттың өзектілігі. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзінің геосаяси кеңістігі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Қазақстан Республикасы экономикалық дамуындағы мақсатты көрсеткіштер мен индикаторлар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Геосаясаттың өзектілігі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Геосаясаттың өзектілігі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Геосаясаттың өзектілігі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Дүниежүзінің геосаяси аймақтары' KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Актуальность геополитики. Урок 2' RU 🇷🇺 Актуальность геополитики. Урок 3' RU 🇷🇺 Актуальность геополитики. Урок 4' RU 🇷🇺 Мировое геополитическое пространство. Урок 1' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Актуальность геополитики. Урок 3' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Геополитика и географические факторы. Урок 2 RU 🇷🇺 Геосаясаттағы географиялық факторлар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Дүниежүзінің геосаяси кеңістігі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Геосаясаттағы географиялық факторлар. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Мемлекеттік аумақтың морфологиясы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Геосаясаттағы географиялық факторлар. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Геосаясаттағы географиялық факторлар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Мемлекеттік аумақтың морфологиясы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Мировое геополитическое пространство. Урок 2' RU 🇷🇺 Геополитика и географические факторы. Урок 1' RU 🇷🇺 Морфология государственной территории. Урок 1' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Геополитика и географические факторы. Урок 1' RU 🇷🇺 Геополитика и географические факторы. Урок 2' RU 🇷🇺 Морфология государственной территории. Урок 1' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Мемлекеттік шекара. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Морфология государственной территории. Урок 2' RU 🇷🇺 Морфология государственной территории. Урок 3' RU 🇷🇺 Морфология государственной территории. Урок 4' RU 🇷🇺 Государственные границы. Урок 1' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Морфология государственной территории. Урок 2' RU 🇷🇺 Морфология государственной территории. Урок 3' RU 🇷🇺 Государственные границы. Урок 1' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Мемлекеттік аумақтың морфологиясы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Мемлекеттік аумақтың морфологиясы. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Мемлекеттік аумақтың морфологиясы. 4-сабақ' KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Мемлекеттік аумақтың морфологиясы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Мемлекеттік аумақтың морфологиясы. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Мемлекеттік шекара. 1-сабақ' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 4-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 5-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 3 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 4 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 8-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 5 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 8 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 7 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 6 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 5 RU 🇷🇺 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 12-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 9-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 10-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 11-сабақ KZ 🇰🇿 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 3 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 4 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 6 RU 🇷🇺 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 8-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 9-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 9 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 10 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 11 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 12 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 7 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 8 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 9 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 13-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 14-сабақ KZ 🇰🇿 Геоэкономические стратегии развития. Урок 3' RU 🇷🇺 Геоэкономические стратегии развития. Урок 4' RU 🇷🇺 Геоэкономические стратегии развития. Урок 5' RU 🇷🇺 Геоэкономические стратегии развития. Урок 6' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Геоэкономические стратегии развития. Урок 1' RU 🇷🇺 Геоэкономические стратегии развития. Урок 2' RU 🇷🇺 Геоэкономические стратегии развития. Урок 3' RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Геоэкономикалық даму стратегиялары. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Геоэкономикалық даму стратегиялары. 4-сабақ' KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Геоэкономикалық даму стратегиялары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Геоэкономикалық даму стратегиялары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Геоэкономикалық даму стратегиялары. 3-сабақ' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Заманауи геосаяси үдерістер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Заманауи геосаяси үдерістер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Заманауи геосаяси үдерістер. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси жағдайы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Заманауи геосаяси үдерістер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Заманауи геосаяси үдерістер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Геоэкономикалық даму стратегиялары. 8-сабақ' KZ 🇰🇿 Геоэкономикалық даму стратегиялары. 9-сабақ' KZ 🇰🇿 Геоэкономикалық даму стратегиялары. 10-сабақ' KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстанның геосаяси жағдайы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси жағдайы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси жағдайы. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Геоэкономические стратегии развития. Урок 7' RU 🇷🇺 Геоэкономические стратегии развития. Урок 8' RU 🇷🇺 Геоэкономические стратегии развития. Урок 9' RU 🇷🇺 Геоэкономические стратегии развития. Урок 10' RU 🇷🇺 Современные геополитические процессы. Урок 1' RU 🇷🇺 Современные геополитические процессы. Урок 2' RU 🇷🇺 Современные геополитические процессы. Урок 3' RU 🇷🇺 Геополитическое положение Казахстана. Урок 1' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Современные геополитические процессы. Урок 1' RU 🇷🇺 Современные геополитические процессы. Урок 2' RU 🇷🇺 Геополитическое положение Казахстана. Урок 1' RU 🇷🇺 Геополитическое положение Казахстана. Урок 2' RU 🇷🇺 Геополитическое положение Казахстана. Урок 3' RU 🇷🇺 Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 1' RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстанның геосаяси жағдайы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси жағдайы. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 4-сабақ' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Геополитическое положение Казахстана. Урок 2' RU 🇷🇺 Геополитическое положение Казахстана. Урок 3' RU 🇷🇺 Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 1' RU 🇷🇺 Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 2' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 2' RU 🇷🇺 Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 3' RU 🇷🇺 Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 4' RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 3' RU 🇷🇺 Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 4' RU 🇷🇺 Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 5' RU 🇷🇺 Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 6' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 5' RU 🇷🇺 Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 6' RU 🇷🇺 Геополитическая интеграция Казахстана. Урок 1' RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 6-сабақ' KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 6-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси интеграциясы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.