akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Геометрия

7 сынып Темы:

Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Параллельные прямые, их признаки и свойства. Урок 2 RU 🇷🇺 Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Параллельные прямые, их признаки и свойства. Урок 1 RU 🇷🇺 Параллельные прямые, их признаки и свойства. Урок 3 RU 🇷🇺 Параллельные прямые, их признаки и свойства. Урок 4 RU 🇷🇺 Параллельные прямые, их признаки и свойства. Урок 5 RU 🇷🇺 Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Урок 1 RU 🇷🇺 Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Урок 2' RU 🇷🇺 Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Урок 3' RU 🇷🇺 Неравенство треугольника. Урок 1' RU 🇷🇺 Неравенство треугольника. Урок 2' RU 🇷🇺 Неравенство треугольника. Урок 3' RU 🇷🇺 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Свойства прямоугольного треугольника. Урок 1' RU 🇷🇺 Тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілері. Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілері. Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Перпендикуляр түзулер. Перпендикуляр, көлбеу және оның проекциясы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Перпендикуляр түзулер. Перпендикуляр, көлбеу және оның проекциясы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Свойства прямоугольного треугольника. Урок 2' RU 🇷🇺 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Свойства прямоугольного треугольника. Урок 3' RU 🇷🇺 Перпендикулярные прямые. Перпендикуляр, наклонная и её проекция. Урок 1' RU 🇷🇺 Перпендикулярные прямые. Перпендикуляр, наклонная и её проекция. Урок 2' RU 🇷🇺 Перпендикуляр түзулер. Перпендикуляр, көлбеу және оның проекциясы. 3-сабақ' KZ 🇰🇿

8 сынып Темы:

Фигураның ауданы және оның қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Фигураның ауданы және оның қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Фигураның ауданы және оның қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Параллелограмм мен ромбының аудандары.1-сабақ KZ 🇰🇿 Параллелограмм мен ромбының аудандары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Параллелограмм мен ромбының аудандары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Параллелограмның ауданы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Параллелограмның ауданы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Площадь фигуры и ее свойства: Урок 1 RU 🇷🇺 Площадь фигуры и ее свойства: Урок 2 RU 🇷🇺 Площадь фигуры и ее свойства: Урок 3 RU 🇷🇺 Площади параллелограмма и ромба. Урок 1 RU 🇷🇺 Площади параллелограмма и ромба. Урок 2 RU 🇷🇺 Площадь треугольника. Урок 4 RU 🇷🇺 Үшбұрыштың ауданы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Үшбұрыштың ауданы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Үшбұрыштың ауданы. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Площадь параллелограмма. Урок 2' RU 🇷🇺 Площади параллелограмма, ромба, квадрата и прямоугольника' RU 🇷🇺 Тікбұрыш пен үшбұрыштың аудандары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тікбұрыш пен үшбұрыштың аудандары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тікбұрыш пен үшбұрыштың аудандары. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Площади четырёхугольников и треугольников. Урок 1' RU 🇷🇺 Площади четырёхугольников и треугольников. Урок 2' RU 🇷🇺 Тікбұрыш пен үшбұрыштың аудандары. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Площади четырёхугольников и треугольников. Урок 3' RU 🇷🇺 Площади четырёхугольников и треугольников. Урок 4' RU 🇷🇺

9 сынып Темы:

Косинустар теоремасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Косинустар теоремасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Косинустар теоремасы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Синустар теоремасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Синустар теоремасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Синустар теоремасы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Іштей сызылған үшбұрыш пен сырттай сызылған көпбұрыштың аудандары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Іштей сызылған үшбұрыш пен сырттай сызылған көпбұрыштың аудандары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Теорема косинусов. Урок 1 RU 🇷🇺 Теорема косинусов. Урок 2 RU 🇷🇺 Теорема косинусов. Урок 3 RU 🇷🇺 Теорема синусов. Урок 1 RU 🇷🇺 Теорема синусов. Урок 2 RU 🇷🇺 Теорема синусов. Урок 3 RU 🇷🇺 Іштей сызылған үшбұрыш пен сырттай сызылған көпбұрыштың аудандары. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Площади вписанного треугольника и описанного многоугольника. Урок 1' RU 🇷🇺 Площади вписанного треугольника и описанного многоугольника. Урок 2' RU 🇷🇺 Іштей сызылған үшбұрыш пен сырттай сызылған көпбұрыштың аудандары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Шеңберге іштей немесе сырттай сызылған үшбұрыштың ауданын пайдаланып, шеңбердің радиусын табу формулалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Шеңберге іштей немесе сырттай сызылған үшбұрыштың ауданын пайдаланып, шеңбердің радиусын табу формулалары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Формулы для нахождения радиуса окружности, используя площади вписанных и описанных треугольников. Урок 2' RU 🇷🇺 Формулы для нахождения радиуса окружности, используя площади вписанных и описанных треугольников. Урок 3' RU 🇷🇺 Формулы для нахождения радиуса окружности, используя площади вписанных и описанных треугольников. Урок 4' RU 🇷🇺 Синус және косинус теоремаларын үшбұрыштарды шешуде қолдану. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Синус және косинус теоремаларын үшбұрыштарды шешуде қолдану. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Синус және косинус теоремаларын үшбұрыштарды шешуде қолдану. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Применение теорем синусов и косинусов для решения треугольников. Урок 1' RU 🇷🇺 Применение теорем синусов и косинусов для решения треугольников. Урок 2' RU 🇷🇺 Синус және косинус теоремаларын үшбұрыштарды шешуде қолдану. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Синус және косинус теоремаларын үшбұрыштарды шешуде қолдану. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Применение теорем синусов и косинусов для решения треугольников. Урок 3' RU 🇷🇺 Применение теорем синусов и косинусов для решения треугольников. Урок 4' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Угол между прямой и плоскостью. RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Кеңістіктегі тікбұрышты координаталар жүйесі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тікбұрышты параллелепипед. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тікбұрышты параллелепипед. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жазық фигураның жазықтыққа ортогональ проекциясы және оның ауданы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жазық фигураның жазықтыққа ортогональ проекциясы және оның ауданы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кеңістіктегі векторлар және оларға амалдар қолдану. Коллинеар және компланар векторлар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кеңістіктегі векторлар және оларға амалдар қолдану. Коллинеар және компланар векторлар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кеңістіктегі тікбұрышты координаталар жүйесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Түзу мен жазықтық арасындағы бұрыш KZ 🇰🇿 Екі жазықтық арасындағы бұрыш. Екіжақты бұрыш KZ 🇰🇿 Кеңістіктегі арақашықтық. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кеңістіктегі арақашықтық. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Прямоугольный параллелепипед. Урок 1 RU 🇷🇺 Прямоугольный параллелепипед. Урок 2 RU 🇷🇺 Ортогональная проекция плоской фигуры на плоскость и её площадь. Урок 1 RU 🇷🇺 Ортогональная проекция плоской фигуры на плоскость и её площадь. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Угол между двумя плоскостями RU 🇷🇺 Расстояние в пространстве. Урок 1 RU 🇷🇺 Расстояние в пространстве. Урок 2 RU 🇷🇺 Прямоугольная система координат в пространстве RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Векторы в пространстве и действия над ними. Коллинеарные и компланарные векторы. Урок 1 RU 🇷🇺 Векторы в пространстве и действия над ними. Коллинеарные и компланарные векторы. Урок 2 RU 🇷🇺 Кеңістіктегі вектордың координаттары KZ 🇰🇿 Координатымен берілген векторларды қосу және азайту. Координатымен берілген векторды санға көбейту. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Кеңістіктегі тікбұрышты координаттар жүйесі KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Сложение и вычитание векторов в координатах, умножение вектора на число в координатах. Урок 1 RU 🇷🇺 Прямоугольная система координат в пространстве. Урок 1 ' RU 🇷🇺 Прямоугольная система координат в пространстве. Урок 2' RU 🇷🇺 Координаты вектора в пространстве RU 🇷🇺 Сложение и вычитание векторов в координатах, умножение вектора на число в координатах. Урок 2' RU 🇷🇺 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Урок 1' RU 🇷🇺 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Урок 2' RU 🇷🇺 Расстояние между двумя точками. Урок 1' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Расстояние между двумя точками' RU 🇷🇺 Координаты середины отрезка' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Екі нүктенің арақашықтығы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Кесіндіні берілген қатынаста бөлу. 1-сабақ' KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Сфера теңдеуі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Расстояние между двумя точками. Урок 2' RU 🇷🇺 Деление отрезка в данном отношении. Урок 1' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Уравнение сферы. Урок 1' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Кесіндіні берілген қатынаста бөлу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Кесінді ортасының координаттары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Сфера теңдеуі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Кесінді ортасының координаттары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Деление отрезка в данном отношении. Урок 2' RU 🇷🇺 Координаты середины отрезка. Урок 1' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Уравнение сферы. Урок 2' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Конус және оның элементтері KZ 🇰🇿 Конус и его элементы RU 🇷🇺 Развертка, площадь боковой и полной поверхности конуса RU 🇷🇺 Конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Цилиндр және оның элементтері KZ 🇰🇿 Цилиндрдің жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Цилиндрдің жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Конус және оның элементтері KZ 🇰🇿 Конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Цилиндр және оның элементтері KZ 🇰🇿 Цилиндрдің жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Цилиндр и его элементы RU 🇷🇺 Развертка, площадь боковой и полной поверхности цилиндра. Урок 1 RU 🇷🇺 Развертка, площадь боковой и полной поверхности цилиндра. Урок 2 RU 🇷🇺 Конус и его элементы RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Цилиндр и его элементы RU 🇷🇺 Развертка, площадь боковой и полной поверхности цилиндра RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Развертка, площадь боковой и полной поверхности конуса. Урок 1 RU 🇷🇺 Развертка, площадь боковой и полной поверхности конуса. Урок 2 RU 🇷🇺 Қиық конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қиық конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қиық конус және оның элементтері KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қиық конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Усеченный конус и его элементы' RU 🇷🇺 Развертка, площадь боковой и полной поверхности усеченного конуса. Урок 1' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Усеченный конус и его элементы RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Сфера, шар и их элементы. Площадь поверхности сферы. Урок 1' RU 🇷🇺 Сфера, шар и их элементы. Площадь поверхности сферы. Урок 2' RU 🇷🇺 Сфера, шар и их элементы. Площадь поверхности сферы. Урок 3' RU 🇷🇺 Касательная плоскость к сфере. Урок 1' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Площадь поверхности усечённого конуса' RU 🇷🇺 Сфера и шар' RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Қиық конус және оның элементтері' KZ 🇰🇿 Сфера, шар және олардың элементтері. Сфера бетінің ауданы. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Сфераға жүргізілген жанама жазықтық. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Сфераға жүргізілген жанама жазықтық. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Сфераға жүргізілген жанама жазықтық. 3-сабақ' KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Сфера бетінің ауданы' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Касательная плоскость к сфере. Урок 2' RU 🇷🇺 Касательная плоскость к сфере. Урок 3' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Площадь поверхности сферы' RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Сфераға жүргізілген жанама жазықтық. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Цилиндрдің, конустың және шардың жазықтықпен қималары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Цилиндрдің, конустың және шардың жазықтықпен қималары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Айналу денелерінің жазықтықпен қималары' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Сфера, шар және олардың элементтері. Сфера бетінің ауданы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Касательная плоскость к сфере. Урок 4' RU 🇷🇺 Сечения цилиндра, конуса и шара плоскостью. Урок 1' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Сечения тел вращений плоскостью' RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.