akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Естествознание

1 сынып Темы:

Растения – живые организмы RU 🇷🇺 Части растения RU 🇷🇺 Какие бывают растения RU 🇷🇺 Что нужно растениям для жизни RU 🇷🇺 Животные – живые организмы RU 🇷🇺 Какие бывают животные RU 🇷🇺 Что получает человек от животных RU 🇷🇺 Как влияют времена года на животных RU 🇷🇺 Что получает человек от животных. Повторение RU 🇷🇺 Өсімдіктер - тірі ағзалар KZ 🇰🇿 Өсімдік бөліктері KZ 🇰🇿 Өсімдіктердің қандай түрлері болады? KZ 🇰🇿 Өсімдіктердің тіршілігіне не қажет? KZ 🇰🇿 Жануарлар - тірі ағзалар KZ 🇰🇿 Жануарлардың қандай түрлері болады? KZ 🇰🇿 Адамдар жануарлардан не алады? KZ 🇰🇿 Жыл мезгілдері жануарларға қалай әсер етеді? KZ 🇰🇿 Адамдар жануарлардан не алады?. Қайталау KZ 🇰🇿

2 сынып Темы:

Как сохранить мир растений RU 🇷🇺 Какие функции выполняют части растений RU 🇷🇺 Сезонные изменения у растений RU 🇷🇺 Группы растений RU 🇷🇺 Такие разные животные RU 🇷🇺 Многообразие животного мира RU 🇷🇺 Как животные появляются на свет RU 🇷🇺 Как выживают животные RU 🇷🇺 Как животные появляются на свет. Повторение RU 🇷🇺 Өсімдік әлемін қалай сақтауға болады? KZ 🇰🇿 Өсімдік бөліктері қандай қызмет атқарады? KZ 🇰🇿 Өсімдікке жыл бойы қалай күтім жасау керек? KZ 🇰🇿 Өсімдік топтары KZ 🇰🇿 Алуан түрлі жануарлар KZ 🇰🇿 Жануарлар әлемінің көптүрлілігі KZ 🇰🇿 Жануарлар қалай көбейеді? KZ 🇰🇿 Жануарлардың қалай бейімделеді? KZ 🇰🇿 Жануарлар қалай көбейеді?. Қайталау KZ 🇰🇿

3 сынып Темы:

Процесс фотосинтеза RU 🇷🇺 Как свет влияет на растения RU 🇷🇺 Как тепло влияет на жизнь растений RU 🇷🇺 Как вода влияет на жизнь растений RU 🇷🇺 Какие бывают природные сообщества растений RU 🇷🇺 Как меняются природные сообщества растений RU 🇷🇺 Человек и растения RU 🇷🇺 Красная книга Казахстана RU 🇷🇺 Как взаимосвязаны растения и животные RU 🇷🇺 Позвоночные и беспозвоночные животные RU 🇷🇺 Где живут животные RU 🇷🇺 Как определить, где живет животное RU 🇷🇺 Какие бывают взаимоотношения между животными RU 🇷🇺 Как могут измениться условия обитания животных RU 🇷🇺 Из-за чего животных становится меньше RU 🇷🇺 Какие бывают взаимоотношения между животными. Повторение RU 🇷🇺 Как могут измениться условия обитания животных. Повторение RU 🇷🇺 Фотосинтез үдерісі KZ 🇰🇿 Өсімдікке жарық қалай әсер етеді? KZ 🇰🇿 Өсімдік тіршілігіне жылудың әсері KZ 🇰🇿 Өсімдік тіршілігіне судың әсері KZ 🇰🇿 Табиғи бірлестіктің түрлері KZ 🇰🇿 Табиғи бірлестіктер қалай өзгереді? KZ 🇰🇿 Адам және өсімдік KZ 🇰🇿 Қазақстанның қызыл кітабы KZ 🇰🇿 Өсімдіктер мен жануарлардың өзара байланысы KZ 🇰🇿 Омыртқалы және омыртқасыз жануарлар KZ 🇰🇿 Жануарлар қайда тіршілік етеді? KZ 🇰🇿 Жануарлардың тіршілік ортасын қалай анықтайды? KZ 🇰🇿 Жануарлар арасындағы қарым-қатынас KZ 🇰🇿 Жануарлардың тіршілік ортасының өзгеруі KZ 🇰🇿 Жануарлар саны неге азаяды? KZ 🇰🇿 Жануарлар арасындағы қарым-қатынас. Қайталау KZ 🇰🇿 Жануарлардың тіршілік ортасының өзгеруі. Қайталау KZ 🇰🇿

4 сынып Темы:

Что такое низшие и высшие растения RU 🇷🇺 Низшие растения RU 🇷🇺 Жизненный цикл растений RU 🇷🇺 Для чего растению цветы RU 🇷🇺 Как образуются семена RU 🇷🇺 Как развиваются растения? RU 🇷🇺 Как распространяются семена? RU 🇷🇺 Как защитить растения от исчезновения RU 🇷🇺 Что такое симбиоз RU 🇷🇺 Как происходит развитие насекомых RU 🇷🇺 Почему животные питаются разной пищей RU 🇷🇺 Как животные получают энергию RU 🇷🇺 Как образуются пищевые цепи RU 🇷🇺 Какие животные обитают в твоей местности RU 🇷🇺 Как защитить животных RU 🇷🇺 Как образуются пищевые цепи. Повторение RU 🇷🇺 Какие животные обитают в твоей местности. Повторение RU 🇷🇺 Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер KZ 🇰🇿 Төменгі сатыдағы өсімдіктер KZ 🇰🇿 Өсімдіктің қандай даму кезеңдері болады? KZ 🇰🇿 Өсімдікке гүл не үшін қажет? KZ 🇰🇿 Тұқым қалай түзіледі? KZ 🇰🇿 Өсімдік қалай дамиды? KZ 🇰🇿 Өсімдік тұқымы қалай таралады? KZ 🇰🇿 Өсімдіктерді қалай қорғаймыз? KZ 🇰🇿 Симбиоз деген не? KZ 🇰🇿 Бунақденелілер қалай дамиды? KZ 🇰🇿 Неліктен әр жануардың қорегі әртүрлі болады? KZ 🇰🇿 Жануарлар энергияны қайдан алады? KZ 🇰🇿 Қоректік тізбек түрлері KZ 🇰🇿 Сенің өлкеңде қандай жануарлар бар? KZ 🇰🇿 Жануарларды қалай қорғауға болады? KZ 🇰🇿 Қоректік тізбек түрлері. Қайталау KZ 🇰🇿 Сенің өлкеңде қандай жануарлар бар?. Қайталау KZ 🇰🇿

5 сынып Темы:

Роль науки. Вопрос исследования RU 🇷🇺 Планирование исследования RU 🇷🇺 Сбор и запись данных RU 🇷🇺 Анализ данных RU 🇷🇺 Вывод и обсуждение RU 🇷🇺 Макромир и микромир RU 🇷🇺 Происхождение планеты Земля. Строение и состав Земли RU 🇷🇺 Сферы Земли и их составляющие RU 🇷🇺 Возникновение жизни на Земле. Условия существования жизни RU 🇷🇺 План местности. Условные знаки RU 🇷🇺 Съёмка местности. Правила оформления планов. RU 🇷🇺 История освоения и изучения материков и частей света RU 🇷🇺 История изучения океанов RU 🇷🇺 Расовый состав населения мира RU 🇷🇺 Формирование расовых признаков. Равенство рас RU 🇷🇺 История изучения океанов. Повторение RU 🇷🇺 Расовый состав населения мира. Повторение RU 🇷🇺 Ғылымның рөлі. Зерттеу сұрағы KZ 🇰🇿 Зерттеуді жоспарлау KZ 🇰🇿 Деректерді жинау және жазу KZ 🇰🇿 Деректерді талдау KZ 🇰🇿 Қорытынды және талқылау KZ 🇰🇿 Макроәлем және микроәлем KZ 🇰🇿 Жер ғаламшарының пайда болуы. Жердің құрылысы мен құрамы KZ 🇰🇿 Жер қабықтары және олардың құрамы KZ 🇰🇿 Жерде тіршіліктің пайда болуы. Тіршілік ету жағдайлары KZ 🇰🇿 Жергілікті жердің жоспары. Шартты белгілері KZ 🇰🇿 Жергілікті жердің түсірілімі. Жоспарды рәсімдеу ережесі KZ 🇰🇿 Дүние бөліктері мен материктерді игеру және зерттеу тарихы KZ 🇰🇿 Мұхиттарды зерттеу тарихы KZ 🇰🇿 Дүниежүзі халқының нәсілдік құрамы KZ 🇰🇿 Нәсілдік белгілердің қалыптасуы. Нәсілдер теңдігі. KZ 🇰🇿 Мұхиттарды зерттеу тарихы. Қайталау KZ 🇰🇿 Дүниежүзі халқының нәсілдік құрамы. Қайталау KZ 🇰🇿

6 сынып Темы:

Роль науки. Вопрос исследования RU 🇷🇺 Планирование исследования RU 🇷🇺 Сбор и запись данных RU 🇷🇺 Анализ данных RU 🇷🇺 Вывод и обсуждение RU 🇷🇺 Макромир и микромир RU 🇷🇺 Общие сведения о Земле RU 🇷🇺 Сферы Земли и их составляющие RU 🇷🇺 Жизнь на Земле RU 🇷🇺 Способы изображения земной поверхности. Урок 1 RU 🇷🇺 Способы изображения земной поверхности. Урок 2 RU 🇷🇺 Способы изображения земной поверхности. Урок 3 RU 🇷🇺 Материки и океаны RU 🇷🇺 География населения. Урок 1 RU 🇷🇺 География населения. Урок 2 RU 🇷🇺 Материки и океаны. Повторение RU 🇷🇺 География населения. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Ғылым рөлі. Зерттеу сұрағы KZ 🇰🇿 Зерттеуді жоспарлау KZ 🇰🇿 Деректерді жинау және тіркеу KZ 🇰🇿 Деректерді талдау KZ 🇰🇿 Қорытынды және талқылау KZ 🇰🇿 Макроәлем және микроәлем KZ 🇰🇿 Жер туралы жалпы мағлұматтар KZ 🇰🇿 Жер өрістері және олардың құрамдас бөліктері KZ 🇰🇿 Жердегі тіршілік KZ 🇰🇿 Жер бетін бейнелеу тәсілдері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жер бетін бейнелеу тәсілдері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жер бетін бейнелеу тәсілдері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Материктер мен мұхиттар KZ 🇰🇿 Халық географиясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Халық географиясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Материктер мен мұхиттар. Қайталау KZ 🇰🇿 Халық географиясы. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.