akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Информатика

1 сынып Темы:

Правила поведения в компьютерном классе RU 🇷🇺 Информация и ее источники RU 🇷🇺 Безопасность при работе в сети Интернет RU 🇷🇺 Алгоритмы и исполнители RU 🇷🇺 Компьютерлік сыныптағы тәртіп ережелері KZ 🇰🇿 Ақпарат және ақпарат көздері KZ 🇰🇿

3 сынып Темы:

Устройства компьютера RU 🇷🇺 Компьютерные программы RU 🇷🇺 Файлы и папки RU 🇷🇺 Окна программ RU 🇷🇺 Набор и редактирование текста. Урок 1 RU 🇷🇺 Набор и редактирование текста. Урок 2 RU 🇷🇺 Форматирование текста. Урок 1 RU 🇷🇺 Форматирование текста. Урок 2 RU 🇷🇺 Форматирование текста. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Компьютердің құрылғылары KZ 🇰🇿 Компьютерлік программалар KZ 🇰🇿 Файлдар мен қалталар KZ 🇰🇿 Программалар терезесі KZ 🇰🇿 Мәтінді теру және өңдеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтінді теру және өңдеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтінді пішімдеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтінді пішімдеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтінді пішімдеу. 1 сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

4 сынып Темы:

Переменные RU 🇷🇺 Смена костюма персонажа RU 🇷🇺 Сценарий своей игры RU 🇷🇺 Логические операторы RU 🇷🇺 Операторы сравнения RU 🇷🇺 Своя игра. Урок 1 RU 🇷🇺 Своя игра. Урок 2 RU 🇷🇺 Своя игра. Урок 3 RU 🇷🇺 Своя игра. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Айнымалылар KZ 🇰🇿 Кейіпкердің костюмін өзгерту KZ 🇰🇿 Өз ойынының сценарийі KZ 🇰🇿 Логикалық операторлар KZ 🇰🇿 Салыстыру операторлары KZ 🇰🇿 Өз ойының. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Өз ойының. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Өз ойының. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Өз ойының. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

5 сынып Темы:

Біздің айналамыздағы ақпарат KZ 🇰🇿 Ақпарат беру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ақпарат беру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ақпаратты шифрлау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ақпаратты шифрлау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ақпаратты шифрлау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Ақпаратты екілік кодтау арқылы ұсыну. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ақпаратты екілік кодтау арқылы ұсыну. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ақпаратты екілік кодтау арқылы ұсыну. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Информация вокруг нас RU 🇷🇺 Передача информации. Урок 1 RU 🇷🇺 Передача информации. Урок 2 RU 🇷🇺 Шифрование информации. Урок 1 RU 🇷🇺 Шифрование информации. Урок 2 RU 🇷🇺 Шифрование информации. Урок 3 RU 🇷🇺 Двоичное представление информации. Урок 1 RU 🇷🇺 Двоичное представление информации. Урок 2 RU 🇷🇺 Двоичное представление информации. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

6 сынып Темы:

Эргономика ұғымы KZ 🇰🇿 Интернетке тәуелділік KZ 🇰🇿 Есептеуіш техниканың даму тарихы KZ 🇰🇿 Компьютердің қызметі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Компьютердің қызметі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Компьютердің қызметі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Сымсыз желілер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сымсыз желілер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Сымсыз желілер. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Что такое эргономика RU 🇷🇺 Интернет-зависимость RU 🇷🇺 История развития вычислительной техники RU 🇷🇺 Как работает компьютер. Урок 1 RU 🇷🇺 Как работает компьютер. Урок 2 RU 🇷🇺 Как работает компьютер. Урок 3 RU 🇷🇺 Беспроводные сети. Урок 1 RU 🇷🇺 Беспроводные сети. Урок 2 RU 🇷🇺 Беспроводные сети. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

7 сынып Темы:

Ақпараттың өлшем бірліктері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ақпараттың өлшем бірліктері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Компьютерлік жады KZ 🇰🇿 Файлдардың көлемі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Файлдардың көлемі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Компьютерлік желілер және олардың жіктелуі KZ 🇰🇿 Вирусқа қарсы қауіпсіздік. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Вирусқа қарсы қауіпсіздік. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Вирусқа қарсы қауіпсіздік. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Единицы измерения информации. Урок 1 RU 🇷🇺 Единицы измерения информации. Урок 2 RU 🇷🇺 Компьютерная память RU 🇷🇺 Размеры файлов. Урок 1 RU 🇷🇺 Размеры файлов. Урок 2 RU 🇷🇺 Компьютерные сети и их классификация RU 🇷🇺 Антивирусная безопасность. Урок 1 RU 🇷🇺 Антивирусная безопасность. Урок 2 RU 🇷🇺 Антивирусная безопасность. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

8 сынып Темы:

Ақпаратты өлшеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ақпаратты өлшеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Процессор және оның сипаттамалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Процессор және оның сипаттамалары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Компьютерлік желілер KZ 🇰🇿 Компьютерді пайдаланудың кері аспектілері KZ 🇰🇿 Желідегі қауіпсіздік. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Желідегі қауіпсіздік. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Желідегі қауіпсіздік. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Измерение информации. Урок 1 RU 🇷🇺 Измерение информации. Урок 2 RU 🇷🇺 Процессор и его характеристики. Урок 1 RU 🇷🇺 Процессор и его характеристики. Урок 2 RU 🇷🇺 Компьютерные сети RU 🇷🇺 Негативные аспекты использования компьютера RU 🇷🇺 Безопасность в сети. Урок 1 RU 🇷🇺 Безопасность в сети. Урок 2 RU 🇷🇺 Безопасность в сети. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

9 сынып Темы:

Ақпаратпен жұмыс жасау KZ 🇰🇿 Құжаттармен бірлесіп жұмыс жасау KZ 🇰🇿 Желілік этикет KZ 🇰🇿 Компьютердің конфигурациясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Компьютердің конфигурациясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау KZ 🇰🇿 Компьютер құнын есептеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Компьютер құнын есептеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Компьютер құнын есептеу. 1-сабақ. Повторение KZ 🇰🇿 Свойства информации RU 🇷🇺 Совместная работа с документами RU 🇷🇺 Сетевой этикет RU 🇷🇺 Конфигурация компьютера. Урок 1 RU 🇷🇺 Конфигурация компьютера. Урок 2 RU 🇷🇺 Выбор программного обеспечения RU 🇷🇺 Расчет стоимости компьютера. Урок 1 RU 🇷🇺 Расчет стоимости компьютера. Урок 2 RU 🇷🇺 Расчет стоимости компьютера. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Компьютерлік желілердің жұмыс жасау принциптері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Ақпараттық қауіпсіздік KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Компьютерлік желілердің жұмыс жасау принциптері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Ақпаратты қорғау әдістері KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Компьютерлік желілердің жұмыс жасау принциптері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Жеке тұлғаны идентификациялау әдістері KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Ақпараттық қауіпсіздік KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Бейнемен жұмыс істеуге арналған программалар KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Ақпаратты қорғау әдістері KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Бейнемонтаждаудың ережесі KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Идентификациялау әдістері (БЖБ) KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Бейнені монтаждау KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне сандарды аудару. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Жобаны әзірлеу және қорғау. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне сандарды аудару. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Жобаны әзірлеу және қорғау. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Логикалық операциялар (дизъюнкция, конъюнкция, инверсия) KZ 🇰🇿 Ақиқат кестесін құру KZ 🇰🇿 Компьютердің логикалық элементтері KZ 🇰🇿 Компьютердің логикалық негіздері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Компьютердің логикалық негіздері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік ақпаратты кодтау принциптері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік ақпаратты кодтау принциптері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Жобаны әзірлеу және қорғау. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Компьютердің логикалық негіздері. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Мәтіндік ақпаратты кодтау принциптері. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Принципы работы компьютерных сетей. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Информационная безопасность RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Принципы работы компьютерных сетей. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Методы защиты информации RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Принципы работы компьютерных сетей. Урок 3 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Методы идентификации личности RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Информационная безопасность RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Программы для работы с видео RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Методы защиты информации RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Правила видеомонтажа RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Методы идентификации личности (СОР) RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Монтаж видео RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Разработка и защита проекта. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Разработка и защита проекта. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Логические операции (дизъюнкция, конъюнкция, инверсия) RU 🇷🇺 Построение таблиц истинности RU 🇷🇺 Логические элементы компьютера RU 🇷🇺 Логические основы компьютера. Урок 1 RU 🇷🇺 Логические основы компьютера. Урок 2 RU 🇷🇺 Принципы кодирования текстовой информации. Урок 1 RU 🇷🇺 Принципы кодирования текстовой информации. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Разработка и защита проекта. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Логические основы компьютера. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Принципы кодирования текстовой информации. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Жасанды интеллектке кіріспе KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Бұлттық технологияны іскерлік саласында қолдану. Бұлттық технологиялар: негізгі ұғымдар KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Өнеркәсіпте және білім беруде жасанды интеллектті қолдану KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Бұлттық технологияны қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Ойын индустриясында жасанды интеллектті қолдану KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Бұлттық технологияны орналастыру модельдері KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қоғамда жасанды интеллектті қолдану KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Бұлттық қызмет түрлері KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Машиналық оқыту KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Файлдарды ортақ пайдалану. Google құжатымен жұмыс. KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Машиналық оқытудың алгоритмдері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Файлдарды ортақ пайдалану. Google электрондық кестесімен жұмыс KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Машиналық оқытудың алгоритмдері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Файлдарды ортақ пайдалану. Google презентациясымен жұмыс KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Нейрондық желілер KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Файлдарды ортақ пайдалану. Google күнтізбесімен жұмыс KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Жасанды интеллекті жобалау: биологиялық нейрон мен жасанды нейронның айырмашылығы KZ 🇰🇿 Жасанды интеллекті жобалау: жасанды нейронның құрамдастары KZ 🇰🇿 Жасанды интеллекті жобалау: электрондық кестелердегі нейрондық желіні жобалау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жасанды интеллекті жобалау: электрондық кестелердегі нейрондық желіні жобалау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жасанды интеллектіні әзірлеуде «Мұғаліммен оқыту» әдісін қолдану ауқымын сипаттау KZ 🇰🇿 Жасанды интеллектіге кіріспе: жіктеу есептерін шешуде алгоритмдерді қолдану KZ 🇰🇿 Жасанды интеллекті жобалау:есептерді шешуде регрессия түрлерін қолдану KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Файлдарды ортақ пайдалану. Google презентациясымен жұмыс. Қайталау KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Жасанды интеллектіні әзірлеуде «Мұғаліммен оқыту» әдісін қолдану ауқымын сипаттау. Қайталау KZ 🇰🇿 Жасанды интеллектіге кіріспе: жіктеу есептерін шешуде алгоритмдерді қолдану. Қайталау KZ 🇰🇿 Введение в искусственный интеллект RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Применение облачных технологий в деловой сфере. Облачные технологии:основные понятия RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Применение искусственного интеллекта в промышленности и в образовании RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Преимущества и недостатки использования облачных технологий RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Применение искусственного интеллекта в игровой индустрии RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Модели развертывания облачных технологий RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Применение искусственного интеллекта в обществе RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Типы облачных служб RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Машинное обучение RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Использование файлов в общем доступе. Работа с Google документом RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Алгоритмы машинного обучения. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Использование файлов в общем доступе. Работа с Google таблицей RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Алгоритмы машинного обучения. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Использование файлов в общем доступе. Работа с Google презентацией RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Нейронные сети RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Использование файлов в общем доступе. Работа с Google Календарем RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Проектирование искусственного интеллекта: различие биологического и искусственного нейрона RU 🇷🇺 Проектирование искусственного интеллекта: компоненты искусственного нейрона RU 🇷🇺 Проектирование искусственного интеллекта: проектирование нейронной сети в электронных таблицах. Урок 1 RU 🇷🇺 Проектирование искусственного интеллекта: проектирование нейронной сети в электронных таблицах. Урок 2 RU 🇷🇺 Проектирование искусственного интеллекта: введение в метод «обучение с учителем» RU 🇷🇺 Проектирование искусственного интеллекта: применение различных алгоритмов для решения задач классификации RU 🇷🇺 Проектирование искусственного интеллекта: применение типов регрессии для решения задач RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Использование файлов в общем доступе. Работа с Google презентацией. Повторение RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Проектирование искусственного интеллекта: введение в метод «обучение с учителем». Повторение RU 🇷🇺 Проектирование искусственного интеллекта: применение различных алгоритмов для решения задач классификации. Повторение RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.