akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Информатика

3 сынып Темы:

Повторяющиеся фрагменты. Урок 2 RU 🇷🇺 Графикалық редактордағы фигуралар KZ 🇰🇿 Повторяющиеся фрагменты. Урок 1 RU 🇷🇺 Қайталанатын үзінділер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қайталанатын үзінділер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Фигуры в графическом редакторе RU 🇷🇺 Цветовая палитра RU 🇷🇺 Түстер палитрасы KZ 🇰🇿 Поиск информации. Урок 2 RU 🇷🇺 Ақпаратты іздеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Безопасность в сети Интернет. Урок 1' RU 🇷🇺 Интернеттегі қауіпсіздік. 1-сабақ' KZ 🇰🇿

4 сынып Темы:

Видеозапись. Урок 1 RU 🇷🇺 Бейнежазба. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Видеозапись. Урок 2 RU 🇷🇺 Бейнежазба. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Монтаж видео RU 🇷🇺 Бейнені монтаждау KZ 🇰🇿 Информация для презентации. Урок 1 RU 🇷🇺 Презентацияларға арналған ақпарат. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Звуки в презентации RU 🇷🇺 Звуки в презентации RU 🇷🇺 Презентациядағы дыбыстар KZ 🇰🇿 Звуки в презентации RU 🇷🇺 Звуки в презентации RU 🇷🇺 Видео в презентации' RU 🇷🇺 Видео в презентации' RU 🇷🇺 Презентациядағы видеолар' KZ 🇰🇿 Звуки в презентации RU 🇷🇺 Видео в презентации' RU 🇷🇺 Звуки в презентации RU 🇷🇺 Видео в презентации' RU 🇷🇺

5 сынып Темы:

Виды роботов и области их применения RU 🇷🇺 История и перспективы робототехники RU 🇷🇺 Робот түрлері және оларды қолдану салалары KZ 🇰🇿 Повороты. Урок 1 RU 🇷🇺 Робототехника тарихы және болашағы KZ 🇰🇿 Гироскопический датчик RU 🇷🇺 Гироскоптық датчик KZ 🇰🇿 Бұрылыстар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Повороты. Урок 2 RU 🇷🇺 Бұрылыстар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Роботтың сызық бойымен қозғалысы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Движение робота по линии. Урок 1 RU 🇷🇺 Робо-сумо. Урок 1' RU 🇷🇺 Робо-сумо. Урок 2' RU 🇷🇺 Робо-сумо. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

6 сынып Темы:

Знакомство с IDE RU 🇷🇺 Алфавит языка. Синтаксис RU 🇷🇺 Типы данных. Урок 1 RU 🇷🇺 IDE ортасымен танысу KZ 🇰🇿 Бағдарламалау тілінің алфавиті, синтаксисі KZ 🇰🇿 Типы данных. Урок 2 RU 🇷🇺 Деректер типтері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Деректер типтері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Арифметикалық амалдарды жазу ережелері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Правила записи арифметических выражений. Урок 1 RU 🇷🇺 Арифметикалық амалдарды жазу ережелері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Программирование линейных алгоритмов. Урок 3' RU 🇷🇺 Сызықтық алгоритмдерді программалау. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Сызықтық алгоритмдерді программалау. 3-сабақ' KZ 🇰🇿

7 сынып Темы:

Языки программирования RU 🇷🇺 Системы программирования RU 🇷🇺 Типы данных RU 🇷🇺 Интерфейс проекта RU 🇷🇺 Бағдарламалау тілдері KZ 🇰🇿 Бағдарламалау жүйелері KZ 🇰🇿 Деректер типтері KZ 🇰🇿 Программирование линейных и разветвляющихся алгоритмов RU 🇷🇺 Сызықтық алгоритмдерді бағдарламалау KZ 🇰🇿 Жоба интерфейсі KZ 🇰🇿 Сызықтық және тармақталу алгоритмдерін бағдарламалау KZ 🇰🇿 Кірістірілген шарттарды бағдарламалау KZ 🇰🇿 Программирование линейных алгоритмов RU 🇷🇺 Программирование алгоритмов ветвления RU 🇷🇺 Программирование вложенных условий RU 🇷🇺 Кірістірілген және құрама шарттарды программалау' KZ 🇰🇿 Программирование вложенных и составных условий' RU 🇷🇺

8 сынып Темы:

Классификация программного обеспечения RU 🇷🇺 Компоненты интегрированной среды разработки программ RU 🇷🇺 Бағдарламалық қамтамасыз етудің жіктелуі KZ 🇰🇿 Оператор выбора. Урок 2 RU 🇷🇺 Бағдарламаны құрудың біріктірілген ортасының компонентері KZ 🇰🇿 Таңдау операторы.1-сабақ KZ 🇰🇿 Цикл с параметром. Урок 1 RU 🇷🇺 Цикл с параметром. Урок 2 RU 🇷🇺 Оператор выбора. Урок 1 RU 🇷🇺 Таңдау операторы.2-сабақ KZ 🇰🇿 Цикл с предусловием. Урок 1 RU 🇷🇺 Алғышартты цикл. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Алғышартты цикл. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгоритм трассировкасы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Алгоритм трассировкасы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Цикл с предусловием. Урок 2' RU 🇷🇺 Трассировка алгоритма. Урок 2' RU 🇷🇺 Параметрлі цикл. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Параметрлі цикл. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Цикл с предусловием. Урок 2' RU 🇷🇺

9 сынып Темы:

Одномерный массив RU 🇷🇺 Перестановка элементов RU 🇷🇺 Двумерный массив RU 🇷🇺 Бірөлшемді массив KZ 🇰🇿 Элементтердің орнын ауыстыру KZ 🇰🇿 Поиск элемента с заданными свойствами RU 🇷🇺 Қасиеттері бойынша элементті іздеу KZ 🇰🇿 Екіөлшемді массив KZ 🇰🇿 Cұрыптау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Cұрыптау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Сортировка. Урок 2 RU 🇷🇺 Сортировка. Урок 3' RU 🇷🇺 Сортировка. Урок 1 RU 🇷🇺 Удаление и вставка элемента. Урок 1' RU 🇷🇺 Удаление и вставка элемента. Урок 2' RU 🇷🇺 Элементті жою және кірістіру. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Элементті жою және кірістіру. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Карта сайта. Урок 1 RU 🇷🇺 Карта сайта. Урок 2 RU 🇷🇺 Главная страница сайта. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Способы разработки вебсайтов. HTML (аш ти эм эл). Урок 1 RU 🇷🇺 Способы разработки вебсайтов. HTML (аш ти эм эл). Урок 2 RU 🇷🇺 Форматирование текста (шрифт, абзац, списки). Урок 1 RU 🇷🇺 Форматирование текста (шрифт, абзац, списки). Урок 2 RU 🇷🇺 Форматирование текста (шрифт, абзац, списки). Урок 3 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Сайттың картасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Веб-сайтты құрастыру әдістері. HTML (аш ти эм эл). 1-сабақ KZ 🇰🇿 Веб-сайтты құрастыру әдістері. HTML (аш ти эм эл). 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Сайттың картасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Мәтінді форматтау (қаріп, абзац, тізімдер). 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтінді форматтау (қаріп, абзац, тізімдер). 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Главная страница сайта. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Мәтінді форматтау (қаріп, абзац, тізімдер). 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Сайттың басты беті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Контент. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Таблицы. Урок 1 RU 🇷🇺 Кестелер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Таблицы. Урок 2 RU 🇷🇺 Внедрение мультимедиа. Урок 1 RU 🇷🇺 Внедрение мультимедиа. Урок 2 RU 🇷🇺 Внедрение мультимедиа. Урок 3 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Сайттың басты беті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Контент. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Кестелер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мультимедиа енгізу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мультимедиа енгізу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мультимедиа енгізу. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Контент. Урок 2' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

CSS (си эс эс). Урок 3' RU 🇷🇺 CSS (си эс эс). Урок 4' RU 🇷🇺 CSS. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 CSS. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Использование скриптов. Урок 1' RU 🇷🇺 Скрипттерді қолдану. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Использование скриптов. Урок 2' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Публикация сайта' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Скрипттерді қолдану. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Продвижение сайта' RU 🇷🇺 Сайтты жариялау' KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Создание мобильного приложения. Урок 1 RU 🇷🇺 Создание мобильного приложения. Урок 2 RU 🇷🇺 Создание мобильного приложения. Урок 3 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Создание мобильного приложения. Урок 1 RU 🇷🇺 Создание мобильного приложения. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Мобильді қосымшаларды құру. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Мобильді қосымшаны құру. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Мобильді қосымшаларды құру. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Мобильді қосымшаны құру. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Создание мобильного приложения. Урок 6 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Мобильді қосымшаларды құру. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Умный дом. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Создание мобильного приложения. Урок 4 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Создание мобильного приложения. Урок 3 RU 🇷🇺 Создание мобильного приложения. Урок 4 RU 🇷🇺 Создание мобильного приложения. Урок 5 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Мобильді қосымшаларды құру. 4-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Мобильді қосымшаны құру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мобильді қосымшаны құру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Мобильді қосымшаны құру. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Мобильді қосымшаны құру. 5-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Мобильді қосымшаларды құру. 5-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Ақылды үй. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ақылды үй моделін жобалау KZ 🇰🇿 Умный дом. Урок 2 RU 🇷🇺 Технология умного дома на платформе Arduino RU 🇷🇺 Проектирование модели умного дома RU 🇷🇺 Ақылды үй. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Ақылды үй жобасын әзірлеу. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Разработка проекта умного дома. Урок 1' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Создание мобильного приложения. Урок 5 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Разработка проекта умного дома. Урок 4' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Өз IT-Startup-ыңды қалай іске қосу керек? ' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Ақылды үй жобасын әзірлеу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Разработка проекта умного дома. Урок 3' RU 🇷🇺 Ақылды үй жобасын әзірлеу. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Ақылды үй жобасын әзірлеу. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Как запустить свой Startup?' RU 🇷🇺 Разработка проекта умного дома. Урок 5' RU 🇷🇺 Ақылды үй жобасын әзірлеу. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Startup-ты қалай іске қосады?' KZ 🇰🇿

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.