akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп История Казахстана

5 сынып Темы:

Шілікті және Бесшатыр патша қорғандары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Шілікті және Бесшатыр патша қорғандары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Берел қорғандары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Берел қорғандары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тасмола археологиялық мәдениеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тасмола археологиялық мәдениеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Царские курганы Шиликты и Бесшатыр. Урок 1 RU 🇷🇺 Царские курганы Шиликты и Бесшатыр. Урок 2 RU 🇷🇺 Берельские курганы. Урок 1 RU 🇷🇺 Берельские курганы. Урок 2 RU 🇷🇺 Тасмолинская археологическая культура. Урок 1 RU 🇷🇺 Тасмолинская археологическая культура. Урок 2 RU 🇷🇺 Сақ патшайымы Томирис. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сақ патшайымы Томирис. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Шырақтың ерлігі KZ 🇰🇿 Сақтардың Александр Македонский әскеріне қарсы күресі KZ 🇰🇿 Үйсіндер туралы жазба деректер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Үйсіндер туралы жазба деректер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қаңлылардың қалалық мәдениетінің дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қаңлылардың қалалық мәдениетінің дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Сакская царица Томирис. Урок 1 RU 🇷🇺 Сакская царица Томирис. Урок 2 RU 🇷🇺 Подвиг Ширака RU 🇷🇺 Борьба саков против армии Александра Македонского RU 🇷🇺 Письменные источники об усунях. Урок 1 RU 🇷🇺 Письменные источники об усунях. Урок 2 RU 🇷🇺 Үйсіндер мен қаңлылардың материалдық және рухани мәдениеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Үйсіндер мен қаңлылардың материалдық және рухани мәдениеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Өңірдің тарихи тұлғалары: билер, батырлар және ақындар KZ 🇰🇿 Общественное устройство кангюев. Урок 1 RU 🇷🇺 Общественное устройство кангюев. Урок 2 RU 🇷🇺 Материальная и духовная культура усунов и кангюев. Урок 1 RU 🇷🇺 Материальная и духовная культура усунов и кангюев. Урок 2 RU 🇷🇺 Исторические личности края: бии, батыры и акыны RU 🇷🇺

6 сынып Темы:

Моңғол империясының құрылуы KZ 🇰🇿 Қазақстандағы моңғол шапқыншылығы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы моңғол шапқыншылығы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Моңғол шапқыншылықтарының салдары KZ 🇰🇿 Қазақстан аумағында ұлыстардың құрылуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан аумағында ұлыстардың құрылуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Образование монгольской империи RU 🇷🇺 Монгольские завоевания в Казахстане. Урок 1 RU 🇷🇺 Монгольские завоевания в Казахстане. Урок 2 RU 🇷🇺 Последствия монгольского завоевания RU 🇷🇺 Образование улусов на территории Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺 Образование улусов на территории Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺 Ақ Орда. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ақ Орда. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Моғолстан. Әбілқайыр хандығы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Моғолстан. Әбілқайыр хандығы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 XIII - XV ғасырлардағы Қазақстанның мәдениеті KZ 🇰🇿 Ортағасырлық саяхатшылардың Қазақстан туралы мәліметтері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ортағасырлық саяхатшылардың Қазақстан туралы мәліметтері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақ халқының қалыптасу процесінің аяқталуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ак Орда. Урок 1 RU 🇷🇺 Ак Орда. Урок 2 RU 🇷🇺 Могулистан. Ханство Абулхаир хана. Урок 1 RU 🇷🇺 Могулистан. Ханство Абулхаир хана. Урок 2 RU 🇷🇺 Культура Казахстана в XIII–XV веках RU 🇷🇺 Свидетельства средневековых путешественников о Казахстане. Урок 1 RU 🇷🇺 Қазақ хандығының құрылуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақ хандығының құрылуы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Бір халық – бір ел – бір тағдыр (менің өлкемнің халықтары) KZ 🇰🇿 Завершение процесса формирования казахского народа. Урок 2 RU 🇷🇺 Образование Казахского ханства. Урок 1 RU 🇷🇺 Образование Казахского ханства. Урок 2 RU 🇷🇺 Образование Казахского ханства. Урок 3 RU 🇷🇺 Свидетельства средневековых путешественников о Казахстане. Урок 2' RU 🇷🇺 Один народ – одна страна – одна судьба (народы моего края) RU 🇷🇺

7 сынып Темы:

XIX ғасырдың 40-60 жылдарындағы қазақтардың ортаазиялық хандықтармен қарым-қатынастары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 XIX ғасырдың 40-60 жылдарындағы қазақтардың ортаазиялық хандықтармен қарым-қатынастары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның Ресей империясына қосылуының аяқталуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның Ресей империясына қосылуының аяқталуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік-аумақтық реформалар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік-аумақтық реформалар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Взаимоотношения казахов со среднеазиатскими государствами в 40-е - в 60-е годы XIX века. Урок 1 RU 🇷🇺 Взаимоотношения казахов со среднеазиатскими государствами в 40-е - в 60-е годы XIX века. Урок 2 RU 🇷🇺 Завершение присоединения Казахстана к Российской империи. Урок 1 RU 🇷🇺 Завершение присоединения Казахстана к Российской империи. Урок 2 RU 🇷🇺 Административно-территориальные реформы в Казахстане во второй половине ХIХ века. Урок 1 RU 🇷🇺 Административно-территориальные реформы в Казахстане во второй половине ХIХ века. Урок 2 RU 🇷🇺 XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік-аумақтық реформалар. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақтардың 1860-1870 жылдардағы азаттық күресі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақтардың 1860-1870 жылдардағы азаттық күресі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақтардың 1860-1870 жылдардағы азаттық күресі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы жаппай отаршылдық қоныс аудару саясаты. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы жаппай отаршылдық қоныс аудару саясаты. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы жаппай отаршылдық қоныс аудару саясаты. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Административно-территориальные реформы в Казахстане во второй половине ХIХ века. Урок 3 RU 🇷🇺 Освободительная борьба казахов в 1860-1870-х годах. Урок 1 RU 🇷🇺 Освободительная борьба казахов в 1860-1870-х годах. Урок 2 RU 🇷🇺 Освободительная борьба казахов в 1860-1870-х годах. Урок 3 RU 🇷🇺 Массовая крестьянская колонизация Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺 Массовая крестьянская колонизация Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺 Жәрмеңке саудасының дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 XIX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қоғамы KZ 🇰🇿 Туған өлкенің шежіресі KZ 🇰🇿 Развитие ярмарочной торговли. Урок 1 RU 🇷🇺 Развитие капиталистических отношений в Казахстане. Урок 2 RU 🇷🇺 Развитие ярмарочной торговли. Урок 2 RU 🇷🇺 Казахское общество во второй половине XIX века RU 🇷🇺 Летопись родного края RU 🇷🇺

8 сынып Темы:

Қазақстандағы 1920-1930 жылдардағы индустрияландыру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы 1920-1930 жылдардағы индустрияландыру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы 1920-1930 жылдардағы индустрияландыру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы ұжымдастыру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы ұжымдастыру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы ұжымдастыру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Индустриализация в Казахстане в 1920-1930-е годы. Урок 1 RU 🇷🇺 Индустриализация в Казахстане в 1920-1930-е годы. Урок 2 RU 🇷🇺 Индустриализация в Казахстане в 1920-1930-е годы. Урок 3 RU 🇷🇺 Коллективизация в Казахстане. Урок 1 RU 🇷🇺 Коллективизация в Казахстане. Урок 2 RU 🇷🇺 Коллективизация в Казахстане. Урок 3 RU 🇷🇺 Қазақстандағы ұжымдастыру. 4-сабақ KZ 🇰🇿 1920-1930 жылдардағы саяси репрессиялар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 1920-1930 жылдардағы саяси репрессиялар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 1920-1930 жылдардағы саяси репрессиялар. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Ахмет Байтұрсынов – «ұлт ұстазы». 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ахмет Байтұрсынов – «ұлт ұстазы». 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ахмет Байтұрсынов – «ұлт ұстазы». 3-сабақ KZ 🇰🇿 XX ғ. 20-30 жылдарындағы білім беру жүйесі мен ғылым. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Коллективизация в Казахстане. Урок 4 RU 🇷🇺 Политические репрессии 1920-30-х годов. Урок 1 RU 🇷🇺 Политические репрессии 1920-30-х годов. Урок 2 RU 🇷🇺 Политические репрессии 1920-30-х годов. Урок 3 RU 🇷🇺 А. Байтурсынов–«учитель нации». Урок 1 RU 🇷🇺 А. Байтурсынов–«учитель нации». Урок 2 RU 🇷🇺 Қ.Сатбаев – жан-жақты ғалым. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қ.Сатбаев – жан-жақты ғалым. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қ.Сатбаев – жан-жақты ғалым. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Наука и система образования в 20-30 годы XX века. Урок 3 RU 🇷🇺 Наука и система образования в 20-30 годы XX века. Урок 2 RU 🇷🇺 К. Сатпаев - универсальный ученый. Урок 1 RU 🇷🇺 К. Сатпаев - универсальный ученый. Урок 2 RU 🇷🇺 К. Сатпаев - универсальный ученый. Урок 3 RU 🇷🇺

9 сынып Темы:

Қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысы шайқастарына қатысуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысы шайқастарына қатысуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан – майдан арсеналы KZ 🇰🇿 Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақ КСР мәдениеті KZ 🇰🇿 Қазақстанға КСРО халықтарының депортациясы KZ 🇰🇿 Соғыстан кейінгі Қазақ КСР-нің әлеуметтік-экономикалық дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Участие казахстанцев в сражениях Великой Отечественной войны. Урок 1 RU 🇷🇺 Участие казахстанцев в сражениях Великой Отечественной войны. Урок 2 RU 🇷🇺 Казахстан - арсенал фронта RU 🇷🇺 Культура Казахской ССР в период Великой Отечественной войны RU 🇷🇺 Депортация народов СССР в Казахстан RU 🇷🇺 Социально-экономическое развитие Казахской ССРв послевоенные годы. Урок 1 RU 🇷🇺 Влияние сталинской идеологии на общественно-политическую жизнь в Казахстане RU 🇷🇺 Общественно-политическое развитие Казахстана в период «хрущевской оттепели» RU 🇷🇺 Соғыстан кейінгі Қазақ КСР-нің әлеуметтік-экономикалық дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы әскери-өнеркәсіп кешені KZ 🇰🇿 Сталиндік идеологияның Қазақстандағы қоғамдық-саяси өмірге әсері KZ 🇰🇿 «Жылымық» кезеңіндегі Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуы KZ 🇰🇿 Тың игеру жылдарындағы Қазақстан KZ 🇰🇿 Қазақ КСР экономикасының шикізатқа бағытталуы KZ 🇰🇿 1965-1985 жылдардағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 1965-1985 жылдардағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Социально-экономическое развитие Казахской ССРв послевоенные годы. Урок 2 RU 🇷🇺 Военно-промышленный комплекс в Казахстане RU 🇷🇺 Казахстан в эпоху освоения целины RU 🇷🇺 Сырьевая направленность экономики Казахской ССР RU 🇷🇺 XX ғасырдың екінші жартысындағы білім беру жүйесі мен ғылымның дамуы KZ 🇰🇿 XX ғасырдың 40-80 жылдарындағы әдебиет пен өнердің дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 XX ғасырдың 40-80 жылдарындағы әдебиет пен өнердің дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Противоречия в общественно-политическом развитии Казахстана в 60-80-е годы ХХ века. Урок 1 RU 🇷🇺 Противоречия в общественно-политическом развитии Казахстана в 60-80-е годы ХХ века. Урок 2 RU 🇷🇺 Развитие системы образования и науки во второй половине XX века RU 🇷🇺 Развитие литературы и искусства в 40-80-е годы XX века. Урок 1 RU 🇷🇺 Развитие литературы и искусства в 40-80-е годы XX века. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Қазақстан аумағындағы ерте мемлекеттердің саяси ұйымдасуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Қазақстан аумағындағы ерте мемлекеттердің саяси ұйымдасуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Қазақстан аумағындағы ерте мемлекеттердің саяси ұйымдасуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Қазақстан аумағындағы ерте мемлекеттердің саяси ұйымдасуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Түркі империясы - көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Түркі империясы - көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Түркі империясы - көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Түркі империясы - көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Түркі империясы - көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Түркі империясы - көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Шыңғысхан империясы және оның мұрагерлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Шыңғысхан империясы және оның мұрагерлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Политическая организация ранних государств на территории Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Политическая организация ранних государств на территории Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Политическая организация ранних государств на территории Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Политическая организация ранних государств на территории Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Тюркская империя – классический образец государственности кочевников. Преемники Тюркской империи. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Тюркская империя – классический образец государственности кочевников. Преемники Тюркской империи. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Тюркская империя – классический образец государственности кочевников. Преемники Тюркской империи. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Тюркская империя – классический образец государственности кочевников. Преемники Тюркской империи. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Тюркская империя – классический образец государственности кочевников. Преемники Тюркской империи. Урок 3 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Тюркская империя – классический образец государственности кочевников. Преемники Тюркской империи. Урок 3 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Империя Чингисхана и ее наследники. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Империя Чингисхана и ее наследники. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Казахское ханство: политические институты государства. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Казахское ханство: политические институты государства. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Шыңғысхан империясы және оның мұрагерлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Шыңғысхан империясы және оның мұрагерлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Ақ Орда - Қазақ хандығының негізі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Ақ Орда - Қазақ хандығының негізі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Ақ Орда - Қазақ хандығының негізі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Ақ Орда - Қазақ хандығының негізі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Қазақ хандығы: мемлекеттің саяси институттары. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Қазақ хандығы: мемлекеттің саяси институттары. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Қазақ хандығы: мемлекеттің саяси институттары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Қазақ хандығы: мемлекеттің саяси институттары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Мемлекеттік егемендікті қалпына келтіру жолындағы қазақ халқының күресі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Мемлекеттік егемендікті қалпына келтіру жолындағы қазақ халқының күресі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Мемлекеттік егемендікті қалпына келтіру жолындағы қазақ халқының күресі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Мемлекеттік егемендікті қалпына келтіру жолындағы қазақ халқының күресі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Қазақ мемлекеттілігінің кеңестік түрі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Қазақ мемлекеттілігінің кеңестік түрі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Империя Чингисхана и ее наследники. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Империя Чингисхана и ее наследники. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Ак Орда – основа Казахского ханства. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Ак Орда – основа Казахского ханства. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Ак Орда – основа Казахского ханства. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Ак Орда – основа Казахского ханства. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Казахское ханство: политические институты государства. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Казахское ханство: политические институты государства. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Борьба казахского народа за восстановление государственного суверенитета. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Борьба казахского народа за восстановление государственного суверенитета. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Ұлттық мемлекеттіліктің жаңғыртылуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Ұлттық мемлекеттіліктің жаңғыртылуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Ұлттық мемлекеттіліктің жаңғыртылуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Ұлттық мемлекеттіліктің жаңғыртылуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Советская форма казахской государственности. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Советская форма казахской государственности. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Советская форма казахской государственности. Урок 3 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Советская форма казахской государственности. Урок 3 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Возрождение национальной государственности. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Возрождение национальной государственности. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Возрождение национальной государственности. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Возрождение национальной государственности. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Исследовательская работа RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Исследовательская работа RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Қоғамдық-саяси ойдың бастауы және дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қоғамдық-саяси ойдың бастауы және дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қоғамдық-саяси ойдың бастауы және дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қоғамдық-саяси ойдың бастауы және дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қазақ хандығы дәуіріндегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақ хандығы дәуіріндегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қазақ хандығы дәуіріндегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақ хандығы дәуіріндегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Зарзаман ағымы өкілдерінің идеологиялық құндылықтары. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Зарзаман ағымы өкілдерінің идеологиялық құндылықтары. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Зарзаман ағымы өкілдерінің идеологиялық құндылықтары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Зарзаман ағымы өкілдерінің идеологиялық құндылықтары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Истоки и развитие общественно-политической мысли. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Истоки и развитие общественно-политической мысли. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Истоки и развитие общественно-политической мысли. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Истоки и развитие общественно-политической мысли. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Развитие общественно-политической мысли в период Казахского ханства. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Развитие общественно-политической мысли в период Казахского ханства. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Развитие общественно-политической мысли в период Казахского ханства. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Развитие общественно-политической мысли в период Казахского ханства. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Идеологические ценности представителей течения "Зарзаман". Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Идеологические ценности представителей течения "Зарзаман". Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Идеологические ценности представителей течения "Зарзаман". Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Идеологические ценности представителей течения "Зарзаман". Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының қоғамдық-саяси көзқарастары. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының қоғамдық-саяси көзқарастары. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының қоғамдық-саяси көзқарастары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының қоғамдық-саяси көзқарастары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Алаш қозғалысы және қазақ революционер-демократтарының саяси көзқарастары. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Алаш қозғалысы және қазақ революционер-демократтарының саяси көзқарастары. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Алаш қозғалысы және қазақ революционер-демократтарының саяси көзқарастары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Алаш қозғалысы және қазақ революционер-демократтарының саяси көзқарастары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Общественно-политические взгляды казахских просветителей XIX века. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Общественно-политические взгляды казахских просветителей XIX века. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Общественно-политические взгляды казахских просветителей XIX века. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Общественно-политические взгляды казахских просветителей XIX века. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Концептуальные основы национальной идеи "Алаш". Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Концептуальные основы национальной идеи "Алаш". Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Концептуальные основы национальной идеи "Алаш". Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Концептуальные основы национальной идеи "Алаш". Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Мәңгілік Ел жалпыұлттық идеясының тарихи негізі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Мәңгілік Ел жалпыұлттық идеясының тарихи негізі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Мәңгілік Ел жалпыұлттық идеясының тарихи негізі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Мәңгілік Ел жалпыұлттық идеясының тарихи негізі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Движение "Алаш" и политические взгляды казахских революционеров-демократов. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Движение "Алаш" и политические взгляды казахских революционеров-демократов. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Движение "Алаш" и политические взгляды казахских революционеров-демократов. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Движение "Алаш" и политические взгляды казахских революционеров-демократов. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстан қоғамының жалпыұлттық құндылықтары. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстан қоғамының жалпыұлттық құндылықтары. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы: Қоғамдық-саяси ойдың біріктіруші рөлі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы: Қоғамдық-саяси ойдың біріктіруші рөлі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы: Қоғамдық-саяси ойдың біріктіруші рөлі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы: Қоғамдық-саяси ойдың біріктіруші рөлі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 3 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 3 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Исследовательская работа:Консолидирующая роль общественно-политической мысли. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Исследовательская работа:Консолидирующая роль общественно-политической мысли. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Исследовательская работа:Консолидирующая роль общественно-политической мысли. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Исследовательская работа:Консолидирующая роль общественно-политической мысли. Урок 2 RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.