akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Математика

1 сынып Темы:

Задача RU 🇷🇺 Части и целое RU 🇷🇺 Графическая модель задачи RU 🇷🇺 Сандарды салыстыру KZ 🇰🇿 Есеп KZ 🇰🇿 Бөліктер және бүтін KZ 🇰🇿 Есептің графиктік моделі KZ 🇰🇿 Есептер шығару KZ 🇰🇿 Қосу мен азайтуға есептер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қосу мен азайтуға есептер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кері есеп KZ 🇰🇿 Задачи на сложение и вычитание. Урок 1 RU 🇷🇺 Задачи на сложение и вычитание. Урок 2 RU 🇷🇺 Задачи на разностное сравнение. Урок 1 RU 🇷🇺 Есептер шығару KZ 🇰🇿 Айырмалық салыстыруға берілген есептер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Айырмалық салыстыруға берілген есептер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Составление и решение обратных задач RU 🇷🇺 Решение задач RU 🇷🇺 Сравнение чисел RU 🇷🇺 Решаем задачи RU 🇷🇺 Обратная задача RU 🇷🇺 Задачи на разностное сравнение. Урок 2 RU 🇷🇺 Кері есептер құрастыру және шығару KZ 🇰🇿 Үйренгендерді қайталау және жалпылау KZ 🇰🇿 Қайсысы ерте болды? Қайсысы кейін болды? KZ 🇰🇿 Минут KZ 🇰🇿 Сағат KZ 🇰🇿 Что было раньше? Что позже? RU 🇷🇺 Минута RU 🇷🇺 Измерение времени RU 🇷🇺 Апта күндері' KZ 🇰🇿 Ай' KZ 🇰🇿 Повторение и обобщение изученного RU 🇷🇺 Час RU 🇷🇺 Вчера, сегодня, завтра RU 🇷🇺 Дни недели RU 🇷🇺 Месяц RU 🇷🇺 Уақытты өлшеу ' KZ 🇰🇿 Кеше, бүгін, ертең ' KZ 🇰🇿 Теңдіктер және теңсіздіктер' KZ 🇰🇿 Ориентирование во времени. Повторение изученного RU 🇷🇺 Равенства и неравенства RU 🇷🇺 Верные и неверные равенства RU 🇷🇺 Равенство с неизвестным RU 🇷🇺 Белгісізі бар теңдік' KZ 🇰🇿 Әріпті өрнектер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Теңдеулер' KZ 🇰🇿 Әріпті өрнектер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Әріпті өрнектерді салыстыру ' KZ 🇰🇿 Белгісіз қосылғышы бар теңдеулер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Белгісіз қосылғышы бар теңдеулер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Белгісіз азайғышы бар теңдеулер' KZ 🇰🇿 Белгісіз азайғышы бар теңдеулерді шешу' KZ 🇰🇿 Буквенные выражения. Урок 1' RU 🇷🇺 Сравнение буквенных выражений' RU 🇷🇺 Уравнение' RU 🇷🇺 Уравнения с неизвестным слагаемым. Урок 1' RU 🇷🇺 Уравнения с неизвестным слагаемым. Урок 2' RU 🇷🇺 Уравнение с неизвестным вычитаемым' RU 🇷🇺 Буквенные выражения. Урок 2' RU 🇷🇺 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым' RU 🇷🇺

2 сынып Темы:

Счёт равными группами. Деление на равные группы RU 🇷🇺 Умножение RU 🇷🇺 Деление RU 🇷🇺 Связь умножения и деления. RU 🇷🇺 Таблица умножения на 2 RU 🇷🇺 Таблица умножения на 3 RU 🇷🇺 Таблица умножения на 4 RU 🇷🇺 Бұрыштардың түрлері. Көпбұрыштар KZ 🇰🇿 Тең топтармен санау. Тең топтарға бөлу KZ 🇰🇿 Көбейту KZ 🇰🇿 Бөлу KZ 🇰🇿 2-ге көбейту кестесі KZ 🇰🇿 Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті KZ 🇰🇿 Көбейту мен бөлудің байланысы KZ 🇰🇿 5-ке көбейту кестесі KZ 🇰🇿 4-ке көбейту кестесі KZ 🇰🇿 3-ке көбейту кестесі KZ 🇰🇿 Таблица умножения на 3. Закрепление RU 🇷🇺 Виды углов. Многоугольники RU 🇷🇺 Виды многоугольников. Свойства квадрата и прямоугольника RU 🇷🇺 Построение фигур RU 🇷🇺 Построение углов и фигур RU 🇷🇺 Последовательности фигур RU 🇷🇺 Закрепление RU 🇷🇺 Переместительное свойство умножения RU 🇷🇺 Көпбұрыштардың түрлері. Шаршы мен тіктөртбұрыштың қасиеттері KZ 🇰🇿 Фигураларды салу KZ 🇰🇿 Бұрыштар мен фигураларды салу KZ 🇰🇿 Фигуралардың бірізділігі KZ 🇰🇿 Бекіту KZ 🇰🇿 Чётные и нечётные числа RU 🇷🇺 Жұп және тақ сандар KZ 🇰🇿 3-ке көбейту кестесі. Бекіту KZ 🇰🇿 2, 3, 4, 5 сандарына көбейту кестесі. Бекіту' KZ 🇰🇿 Таблица умножения на 4. Закрепление RU 🇷🇺 Таблица умножения на 5 RU 🇷🇺 Таблица умножения на 5. Закрепление RU 🇷🇺 Умножение на 2, 3, 4, 5. Закрепление RU 🇷🇺 5-ке көбейту кестесі. Бекіту KZ 🇰🇿 Тенге. Монеты и купюры RU 🇷🇺 Цена. Количество. Стоимость RU 🇷🇺 Множества и операции над ними RU 🇷🇺 Закрепление RU 🇷🇺 Санды және әріпті өрнектер' KZ 🇰🇿 1 санымен амалдар орындау' KZ 🇰🇿 Бекіту' KZ 🇰🇿 Көбейту мен бөлуге берілген теңдеулер' KZ 🇰🇿 Закрепление RU 🇷🇺 Числовые и буквенные выражения RU 🇷🇺 Действия с 1 RU 🇷🇺 Уравнения на умножение и деление RU 🇷🇺 Көбейту мен бөлуге берілген теңдеулерді шешу' KZ 🇰🇿 Решение уравнений на умножение и деление RU 🇷🇺 Решение уравнений' RU 🇷🇺 Задачи на умножение и деление' RU 🇷🇺 Решение задач на кратное сравнение' RU 🇷🇺

3 сынып Темы:

Свойства деления RU 🇷🇺 Деление с остатком на однозначное число. Урок 1 RU 🇷🇺 Деление с остатком на однозначное число. Урок 2 RU 🇷🇺 Внетабличное деление в случаях вида 75 : 15 RU 🇷🇺 Внетабличное умножение и деление. Закрепление RU 🇷🇺 Көбейтудің қасиеттері KZ 🇰🇿 Бөлудің қасиеттері KZ 🇰🇿 Біртаңбалы санға қалдықпен бөлу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Біртаңбалы санға қалдықпен бөлу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кестеден тыс көбейту және бөлу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кестеден тыс көбейту және бөлу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Кестеден тыс көбейту және бөлу. Бекіту KZ 🇰🇿 Құрылымы күрделі теңдеулер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Құрылымы күрделі теңдеулер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 75:15 түріндегі жағдайда кестеден тыс бөлу KZ 🇰🇿 Үйренгендерді қайталау және бекіту KZ 🇰🇿 Білімді жалпылау KZ 🇰🇿 Теңдеулерді шешу. Жалпылау KZ 🇰🇿 Теңдеулерді шешу KZ 🇰🇿 Құрылымы күрделі теңдеулер. Бекіту KZ 🇰🇿 Уравнения сложной структуры. Урок 1 RU 🇷🇺 Уравнения сложной структуры. Закрепление RU 🇷🇺 Решение уравнений RU 🇷🇺 Решение уравнений. Обобщение RU 🇷🇺 Обобщение изученного RU 🇷🇺 Повторение и закрепление изученного RU 🇷🇺 Куб (текше) KZ 🇰🇿 Тікбұрышты параллепипед KZ 🇰🇿 Свойства умножения RU 🇷🇺 Внетабличное умножение и деление. Урок 1 RU 🇷🇺 Внетабличное умножение и деление. Урок 2 RU 🇷🇺 Уравнения сложной структуры. Урок 2 RU 🇷🇺 Куб. Тікбұрышты параллепипед. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Куб. Прямоугольный параллелепипед. Урок 2 RU 🇷🇺 Куб. Тікбұрышты параллепипед. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Куб. Тікбұрышты параллепипед. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Куб. Прямоугольный параллелепипед. Урок 3 RU 🇷🇺 Үйренгендерді қайталау және бекіту' KZ 🇰🇿 Екітаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша көбейту. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Екітаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша көбейту. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Разрядтан аттамай үштаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша көбейту' KZ 🇰🇿 Куб RU 🇷🇺 Прямоугольный параллелепипед RU 🇷🇺 Куб. Прямоугольный параллелепипед. Урок 1 RU 🇷🇺 Повторение и закрепление изученного RU 🇷🇺 Письменное умножение двузначного числа на однозначное. Урок 2 RU 🇷🇺 Письменное умножение трехзначного числа на однозначное без перехода через разряд RU 🇷🇺 Письменное умножение трехзначного числа на однозначное без перехода через разряд. Закрепление RU 🇷🇺 Разрядтан аттамай үштаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша көбейту. Бекіту ' KZ 🇰🇿 Письменное деление с остатком. Урок 1' RU 🇷🇺 Письменное деление двузначного числа на однозначное без перехода через разряд RU 🇷🇺 Письменное деление двузначного числа на однозначное без перехода через разряд. Закрепление RU 🇷🇺 Письменное деление трёхзначного числа на однозначное без перехода через разряд RU 🇷🇺 Письменное деление трехзначного числа на однозначное без перехода через разряд. Закрепление RU 🇷🇺 Қалдықпен жазбаша бөлу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қалдықпен жазбаша бөлу. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 2-сабақ ' KZ 🇰🇿 Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Письменное деление с остатком. Урок 3' RU 🇷🇺 Алгоритм письменного умножения и деления с одним переходом через разряд. Урок 1' RU 🇷🇺 Письменное деление с остатком. Урок 2' RU 🇷🇺 Алгоритм письменного умножения и деления с одним переходом через разряд. Урок 2' RU 🇷🇺 Алгоритм письменного умножения и деления с одним переходом через разряд. Урок 3' RU 🇷🇺 Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Разрядтан екі рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 лгоритм письменного умножения и деления с двумя переходами через разряд. Урок 2' RU 🇷🇺 Алгоритм письменного умножения и деление с одним переходом через разряд. Урок 4' RU 🇷🇺 Алгоритм письменного умножения и деления с двумя переходами через разряд. Урок 1' RU 🇷🇺 Алгоритм письменного умножения и деления с двумя переходами через разряд. Урок 3' RU 🇷🇺 Алгоритм письменного умножения и деления с двумя переходами через разряд. Урок 4' RU 🇷🇺

4 сынып Темы:

Задачи на выполнение работы. Урок 1 RU 🇷🇺 Есептер шығару. Дөңгелек диаграмма KZ 🇰🇿 Есептер шығару. Түсімділік. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Есептер шығару. Түсімділік. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Есептер шығару. Графиктер KZ 🇰🇿 Жұмысқа берілген есептер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қуып жету қозғалысы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Движение вдогонку. Урок 1 RU 🇷🇺 Қуып жету қозғалысы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қалып қою қозғалысы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Пікірлер. Пікірлердің ақиқаттығы және жалғандығы KZ 🇰🇿 Решение задач на движение RU 🇷🇺 Движение вдогонку и с отставанием RU 🇷🇺 Движение с отставанием. Урок 2 RU 🇷🇺 Движение с отставанием. Урок 1 RU 🇷🇺 Решение задач. Графики RU 🇷🇺 Қалып қою қозғалысы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Решение задач. Круговая диаграмма RU 🇷🇺 Решение задач. Урожайность. Урок 1 RU 🇷🇺 Решение задач. Урожайность. Урок 2 RU 🇷🇺 Задачи на выполнение работы. Урок 2 RU 🇷🇺 Движение вдогонку. Урок 2 RU 🇷🇺 Задачи на движение вдогонку. Графики движения RU 🇷🇺 Движение с отставанием. Урок 3 RU 🇷🇺 Высказывания. Истинность и ложность RU 🇷🇺 Жұмысқа берілген есептер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қуып жету қозғалысына берілген есептер. Қозғалыс графиктері KZ 🇰🇿 Қалып қою қозғалысы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қуып жету және қалып қою қозғалысы KZ 🇰🇿 Қозғалысқа берілген есептерді шығару KZ 🇰🇿 Истинные и ложные высказывания RU 🇷🇺 Ақиқат және жалған пікірлер KZ 🇰🇿 Комбинации предметов RU 🇷🇺 Пікірлер. Жалпылау' KZ 🇰🇿 Логикалық есептер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Логикалық есептер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Нәрселердің комбинациясы' KZ 🇰🇿 Үйренгендерді қайталау және бекіту' KZ 🇰🇿 Высказывания. Обобщение RU 🇷🇺 Логические задачи. Урок 1 RU 🇷🇺 Логические задачи. Урок 2 RU 🇷🇺 Комбинаторлық есептер ' KZ 🇰🇿 Комбинаторлық есептерді шығару' KZ 🇰🇿 Қайталау. Есептер шығару' KZ 🇰🇿 Пайыз' KZ 🇰🇿 Пайыздар. Есептер шығару' KZ 🇰🇿 Проценты RU 🇷🇺 Проценты. Решение задач RU 🇷🇺 Дроби. Сравнение дробей RU 🇷🇺 Задачи на проценты' RU 🇷🇺 Сложение и вычитание дробей. Урок 1' RU 🇷🇺 Бөлшектер. Қайталау' KZ 🇰🇿 Сложение и вычитание дробей. Урок 2' RU 🇷🇺 Действия с дробями' RU 🇷🇺 Дроби. Смешанные числа' RU 🇷🇺 Дроби. Повторение' RU 🇷🇺 Правильные и неправильные дроби' RU 🇷🇺 Бөлшектерді қосу және азайту. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Бөлшектерге амалдар қолдану' KZ 🇰🇿 Дұрыс және бұрыс бөлшектер' KZ 🇰🇿 Бөлшектер. Аралас сандар' KZ 🇰🇿 Повторение. Решение задач' RU 🇷🇺 Дроби. Закрепление ' RU 🇷🇺 Задачи на нахождение части от целого' RU 🇷🇺 Решение задач на нахождение части от целого' RU 🇷🇺 Нахождение целого по его части' RU 🇷🇺

5 сынып Темы:

Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Урок 3 RU 🇷🇺 Задачи на совместную работу. Урок 2 RU 🇷🇺 Задачи на совместную работу. Урок 3 RU 🇷🇺 Задачи на совместную работу. Урок 5 RU 🇷🇺 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 1 RU 🇷🇺 Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Урок 2 RU 🇷🇺 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 3 RU 🇷🇺 Ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді қосу және азайту. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді қосу және азайту. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді қосу және азайту. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Урок 1 RU 🇷🇺 Задачи на совместную работу. Урок 1 RU 🇷🇺 Задачи на совместную работу. Урок 4 RU 🇷🇺 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 2 RU 🇷🇺 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 4 RU 🇷🇺 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 5 RU 🇷🇺 Изображение десятичных дробей на координатном луче. Сравнение десятичных дробей. Урок 1 RU 🇷🇺 Изображение десятичных дробей на координатном луче. Сравнение десятичных дробей. Урок 2 RU 🇷🇺 Ондық бөлшектерді қосу және азайту. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Изображение десятичных дробей на координатном луче. Сравнение десятичных дробей. Урок 3 RU 🇷🇺 Сложение и вычитание десятичных дробей. Урок 2 RU 🇷🇺 Изображение десятичных дробей на координатном луче. Сравнение десятичных дробей. Урок 4' RU 🇷🇺 Сложение и вычитание десятичных дробей. Урок 1' RU 🇷🇺 Сложение и вычитание десятичных дробей. Урок 3' RU 🇷🇺 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 1 RU 🇷🇺 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 2 RU 🇷🇺 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 3 RU 🇷🇺 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 4 RU 🇷🇺 |Ондық бөлшектерді 10 100 1000... және 0,1 0,01 0,001... сандарына көбейту және бөлу. 3-сабақ| KZ 🇰🇿 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 3' RU 🇷🇺 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 4' RU 🇷🇺 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 5' RU 🇷🇺 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 6' RU 🇷🇺 Умножение и деление десятичных дробей на 10; 100; 1000;... и на 0,1; 0,01; 0,001;.... Урок 2' RU 🇷🇺 Жиындар арасындағы қатынастар. Ішкі жиын' KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді дөңгелектеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді дөңгелектеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ондық бөлшектерді 10; 100; 1000... және 0,1; 0,01; 0,001... сандарына көбейту және бөлу. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Умножение и деление десятичных дробей на 10; 100; 1000;... и на 0,1; 0,01; 0,001;.... Урок 3' RU 🇷🇺 Умножение и деление десятичных дробей на 10; 100; 1000;... и на 0,1; 0,01; 0,001;.... Урок 4' RU 🇷🇺 Округление десятичных дробей. Урок 1' RU 🇷🇺 Округление десятичных дробей. Урок 2' RU 🇷🇺 Решение текстовых задач. Последовательности, состоящие из дробей. Урок 1' RU 🇷🇺 Мәтіндік есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Жиындардың бірігуі мен қиылысуы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жиындардың бірігуі мен қиылысуы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Жиын. Жиынның элементтері. Жиындарды кескіндеу KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Решение текстовых задач. Последовательности, состоящие из дробей. Урок 2' RU 🇷🇺 Решение текстовых задач. Последовательности, состоящие из дробей. Урок 3' RU 🇷🇺 Решение текстовых задач. Последовательности, состоящие из дробей. Урок 4' RU 🇷🇺 Множество. Элементы множества. Изображение множеств' RU 🇷🇺 Отношения между множествами. Подмножество' RU 🇷🇺

6 сынып Темы:

Числовые равенства и их свойства. Урок 2 RU 🇷🇺 Санды теңдіктер және олардың қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Санды теңдіктер және олардың қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеулермен шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеулермен шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеулермен шығару. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеулермен шығару. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтіндік есептерді теңдеулермен шығару. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Числовые равенства и их свойства. Урок 1 RU 🇷🇺 Равносильные уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений с одной переменной. Урок 1 RU 🇷🇺 Равносильные уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений с одной переменной. Урок 2 RU 🇷🇺 Равносильные уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений с одной переменной. Урок 3 RU 🇷🇺 Равносильные уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений с одной переменной. Урок 4 RU 🇷🇺 Равносильные уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений с одной переменной. Урок 5 RU 🇷🇺 Линейное уравнение с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Урок 1 RU 🇷🇺 Линейное уравнение с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Урок 2 RU 🇷🇺 Линейное уравнение с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Урок 3 RU 🇷🇺 Санды теңсіздіктер және олардың қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Решение текстовых задач с помощью уравнений. Урок 1 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью уравнений. Урок 2 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью уравнений. Урок 3 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью уравнений. Урок 4 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью уравнений. Урок 5 RU 🇷🇺 Санды теңсіздіктер және олардың қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Сан аралықтары. Сан аралықтарының бірігуі мен қиылысуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сан аралықтары. Сан аралықтарының бірігуі мен қиылысуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Числовые промежутки. Объединение и пересечение числовых промежутков. Урок 1 RU 🇷🇺 Линейное неравенство с одной переменной. Решение линейных неравенств с одной переменной. Урок 1 RU 🇷🇺 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Числовые неравенства и их свойства. Урок 1' RU 🇷🇺 Числовые неравенства и их свойства. Урок 2' RU 🇷🇺 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Системы линейных неравенств с одной переменной. Решение системы линейных неравенств с одной переменной. Урок 2' RU 🇷🇺 Системы линейных неравенств с одной переменной. Решение системы линейных неравенств с одной переменной. Урок 3' RU 🇷🇺 Системы линейных неравенств с одной переменной. Решение системы линейных неравенств с одной переменной. Урок 4' RU 🇷🇺 Системы линейных неравенств с одной переменной. Решение системы линейных неравенств с одной переменной. Урок 5' RU 🇷🇺 Линейное неравенство с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Решение линейных неравенств с одной переменной, содержащих переменную под знаком модуля. Урок 1' RU 🇷🇺 Линейное неравенство с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Решение линейных неравенств с одной переменной, содержащих переменную под знаком модуля. Урок 2' RU 🇷🇺 Линейное неравенство с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Решение линейных неравенств с одной переменной, содержащих переменную под знаком модуля. Урок 3' RU 🇷🇺 Линейное неравенство с одной переменной, содержащее переменную под знаком модуля. Решение линейных неравенств с одной переменной, содержащих переменную под знаком модуля. Урок 4' RU 🇷🇺 Перпендикулярные прямые и отрезки. Параллельные прямые и отрезки. Урок 1' RU 🇷🇺 Перпендикулярные прямые и отрезки. Параллельные прямые и отрезки. Урок 2' RU 🇷🇺 Перпендикуляр түзулер мен кесінділер. Параллель түзулер мен кесінділер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Перпендикуляр түзулер мен кесінділер. Параллель түзулер мен кесінділер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Координаттық жазықтық. Тікбұрышты координаттар жүйесі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Координаттық жазықтық. Тікбұрышты координаттар жүйесі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Координаттық жазықтық. Тікбұрышты координаттар жүйесі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Координаттық жазықтық. Тікбұрышты координаттар жүйесі. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Перпендикуляр түзулер мен кесінділер. Параллель түзулер мен кесінділер. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Перпендикулярные прямые и отрезки. Параллельные прямые и отрезки. Урок 3' RU 🇷🇺 Координатная плоскость. Прямоугольная система координат. Урок 1' RU 🇷🇺 Координатная плоскость. Прямоугольная система координат. Урок 2' RU 🇷🇺 Координатная плоскость. Прямоугольная система координат. Урок 3' RU 🇷🇺 Координатная плоскость. Прямоугольная система координат. Урок 4' RU 🇷🇺 Фигуралардың кеңістікте орналасуы. Кеңістік фигураларын кескіндеу, «көрінбейтін» сызықтар. Вектор ұғымы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Центрлік симметрия. Осьтік симметрия. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Центрлік симметрия. Осьтік симметрия. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Центрлік симметрия. Осьтік симметрия. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Центрлік симметрия. Осьтік симметрия. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Урок 1' RU 🇷🇺 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Урок 2' RU 🇷🇺 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Урок 3' RU 🇷🇺 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Урок 4' RU 🇷🇺 Расположение фигур в пространстве. Изображение пространственных фигур, «невидимые» линии. Понятие вектора. Урок 1' RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.