akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Математика

1 сынып Темы:

Счёт предметов RU 🇷🇺 Порядковый счет RU 🇷🇺 Сравнение чисел RU 🇷🇺 Числовой луч RU 🇷🇺 Больше, меньше, равно RU 🇷🇺 Число и цифра 1 RU 🇷🇺 Число и цифра 2 RU 🇷🇺 Число и цифра 3 RU 🇷🇺 Число и цифра 4 RU 🇷🇺 Число и цифра 5 RU 🇷🇺 Число и цифра 6 RU 🇷🇺 Число и цифра 7 RU 🇷🇺 Число и цифра 8 RU 🇷🇺 Число и цифра 9 RU 🇷🇺 Число и цифра 0 RU 🇷🇺 Число и цифра 10 RU 🇷🇺 Как получить число 10 RU 🇷🇺 Счет в прямом и обратном порядке RU 🇷🇺 Сложение и вычитание однозначных чисел RU 🇷🇺 На сколько больше? На сколько меньше? RU 🇷🇺 Чем отличаются предметы RU 🇷🇺 Точка. Линия. Луч RU 🇷🇺 Отрезок. Ломаная. Луч RU 🇷🇺 Пространственные фигуры RU 🇷🇺 Плоские фигуры RU 🇷🇺 Модели плоских фигур RU 🇷🇺 Длина RU 🇷🇺 Как измерить длину RU 🇷🇺 Масса RU 🇷🇺 Как измерить массу RU 🇷🇺 Объем RU 🇷🇺 Как измерить объем RU 🇷🇺 Плоские фигуры . Повторение RU 🇷🇺 Модели плоских фигур. Повторение RU 🇷🇺 Длина. Повторение RU 🇷🇺 Как измерить длину . Повторение RU 🇷🇺 Заттарды санау KZ 🇰🇿 Реттік санау KZ 🇰🇿 Артық, кем, тең. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сандық сәуле KZ 🇰🇿 Артық, кем, тең. 2-сабақ KZ 🇰🇿 1 саны және цифры KZ 🇰🇿 2 саны және цифры KZ 🇰🇿 3 саны және цифры KZ 🇰🇿 4 саны және цифры KZ 🇰🇿 5 саны және цифры KZ 🇰🇿 6 саны және цифры KZ 🇰🇿 7 саны және цифры KZ 🇰🇿 8 саны және цифры KZ 🇰🇿 9 саны және цифры KZ 🇰🇿 0 саны және цифры KZ 🇰🇿 10 саны және цифры KZ 🇰🇿 10 санын қалай алуға болады? KZ 🇰🇿 Тура және кері ретпен санау KZ 🇰🇿 Бір таңбалы сандарды қосу және азайту KZ 🇰🇿 Қаншаға артық, қаншаға кем? KZ 🇰🇿 Заттардың қандай айырмашылығы бар? KZ 🇰🇿 Нүкте. Сызық. KZ 🇰🇿 Кесінді.Сынық сызық. Сәуле. KZ 🇰🇿 Кеңістік фигуралары KZ 🇰🇿 Жазық фигура KZ 🇰🇿 Жазық фигуралардың модельдері KZ 🇰🇿 Ұзындық KZ 🇰🇿 Ұзындықты қалай өлшейміз? KZ 🇰🇿 Масса KZ 🇰🇿 Массаны қалай өлшейміз? KZ 🇰🇿 Көлем KZ 🇰🇿 Көлемді қалай өлшейміз? KZ 🇰🇿 Жазық фигура. Қайталау KZ 🇰🇿 Жазық фигуралардың модельдері. Қайталау KZ 🇰🇿 Ұзындық. Қайталау KZ 🇰🇿 Ұзындықты қалай өлшейміз?. Қайталау KZ 🇰🇿

2 сынып Темы:

Числа от 0 до 10. Числа от 11 до 20. Круглые десятки. 100 RU 🇷🇺 Числа от 21 до 100 RU 🇷🇺 Десятичный состав двузначных чисел RU 🇷🇺 Разрядный состав двузначных чисел RU 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного RU 🇷🇺 Сложение с переходом через десяток RU 🇷🇺 Вычитание с переходом через десяток RU 🇷🇺 Состав числа 11 RU 🇷🇺 Закрепление RU 🇷🇺 Состав числа 12 RU 🇷🇺 Закрепление RU 🇷🇺 Состав числа 13 RU 🇷🇺 Состав числа 14 RU 🇷🇺 Состав чисел 15, 16 RU 🇷🇺 Состав чисел 17, 18 RU 🇷🇺 Таблица сложения и вычитания чисел в пределах 20 RU 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного RU 🇷🇺 Устное сложение и вычитание в пределах 100. Урок 1 RU 🇷🇺 Устное сложение и вычитание в пределах 100. Урок 2 RU 🇷🇺 Устное сложение и вычитание в пределах 100. Урок 3 RU 🇷🇺 Устное сложение и вычитание в пределах 100. Урок 4 RU 🇷🇺 Устное сложение и вычитание в пределах 100. Урок 5 RU 🇷🇺 Переместительное и сочетательное свойства сложения RU 🇷🇺 Задачи в 1 и 2 действия. Урок 1 RU 🇷🇺 Задачи в 1 и 2 действия. Урок 2 RU 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного RU 🇷🇺 Измерительные приборы RU 🇷🇺 Метр RU 🇷🇺 Центнер RU 🇷🇺 Действия с величинами. Урок 1 RU 🇷🇺 Действия с величинами. Урок 2 RU 🇷🇺 Задачи в одно и два действия. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного. Повторение RU 🇷🇺 Измерительные приборы. Повторение RU 🇷🇺 Метр. Повторение RU 🇷🇺 0-ден 10-ға дейінгі сандар.11-ден 20-ға дейінгі сандар.Толық ондықтар. 100 саны. KZ 🇰🇿 21-ден 100-ге дейінгі сандар KZ 🇰🇿 Екі таңбалы сандардың ондық құрамы KZ 🇰🇿 Екі таңбалы сандардың разрядтық құрамы KZ 🇰🇿 Қорытындылау, қайталау. KZ 🇰🇿 Ондықтан аттап өту арқылы қосу KZ 🇰🇿 Ондықтан аттап өту арқылы азайту KZ 🇰🇿 11 санының құрамы KZ 🇰🇿 Өткенді бекіту KZ 🇰🇿 12 санының құрамы KZ 🇰🇿 Өткенді бекіту KZ 🇰🇿 13 санының құрамы KZ 🇰🇿 14 санының құрамы KZ 🇰🇿 15,16 сандарының құрамы KZ 🇰🇿 17,18 сандарының құрамы KZ 🇰🇿 20 көлеміндегі сандарды қосу және азайту кестесі KZ 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау KZ 🇰🇿 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайту. 1-сабақ KZ 🇰🇿 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайту. 2-сабақ KZ 🇰🇿 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайту. 3-сабақ KZ 🇰🇿 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайту. 4-сабақ KZ 🇰🇿 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайту. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиеті KZ 🇰🇿 Бір және екі амалмен орындалатын есептер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бір және екі амалмен орындалатын есептер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау KZ 🇰🇿 Өлшеу құралдары KZ 🇰🇿 Метр KZ 🇰🇿 Центнер KZ 🇰🇿 Шамалар мен амалдар орындау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Шамалар мен амалдар орындау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бір және екі амалмен орындалатын есептер. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау. Қайталау KZ 🇰🇿 Өлшеу құралдары. Қайталау KZ 🇰🇿 Метр. Қайталау KZ 🇰🇿

3 сынып Темы:

Трёхзначные числа RU 🇷🇺 Сумма разрядных слагаемых RU 🇷🇺 Устное сложение и вычитание трехзначных чисел. Урок 1 RU 🇷🇺 Устное сложение и вычитание трехзначных чисел. Урок 2 RU 🇷🇺 Устное сложение и вычитание трехзначных чисел. Урок 3 RU 🇷🇺 Счет тысячами до 1 000 000 RU 🇷🇺 Счет тысячами до 1000 000. Последовательность чисел RU 🇷🇺 Модели многозначных чисел. Последовательность чисел RU 🇷🇺 Алгоритм сложения и вычитания трехзначных чисел. Урок 1 RU 🇷🇺 Алгоритм сложения и вычитания трехзначных чисел. Урок 2 RU 🇷🇺 Алгоритм сложения и вычитания трехзначных чисел. Урок 3 RU 🇷🇺 Алгоритм сложения и вычитания трехзначных чисел. Урок 4 RU 🇷🇺 Закрепление. Алгоритм сложения и вычитания трехзначных чисел. Последовательность чисел RU 🇷🇺 Повторение и обобщение. Алгоритм сложения и вычитания трехзначных чисел RU 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного RU 🇷🇺 Свойство единицы при выполнении умножения и деления RU 🇷🇺 Свойство 0 при выполнении умножения и деления. Невозможность деления числа на 0 RU 🇷🇺 Действия с 0 и 1. Нахождение значений выражений со скобками RU 🇷🇺 Моделирование задач. Урок 1 RU 🇷🇺 Моделирование задач. Урок 2 RU 🇷🇺 Площадь. Единицы площади. Урок 1 RU 🇷🇺 Площадь. Единицы площади. Урок 2 RU 🇷🇺 Площадь. Единицы площади. Урок 3 RU 🇷🇺 Зависимость между величинами RU 🇷🇺 Объединение и пересечение двух множеств. Урок 1 RU 🇷🇺 Объединение и пересечение двух множеств. Урок 2 RU 🇷🇺 Дерево возможностей. Урок 1 RU 🇷🇺 Дерево возможностей. Урок 2 RU 🇷🇺 Повторение и обобщение RU 🇷🇺 Обобщение RU 🇷🇺 Таблица умножения и деления на 6. Задача в косвенной форме RU 🇷🇺 Формулы RU 🇷🇺 Таблица умножения и деления на 7 RU 🇷🇺 Закрепление. Таблица умножения и деления на 6 и 7 RU 🇷🇺 Таблица умножения и деления на 8 и 9 RU 🇷🇺 Закрепление таблицы умножения и деления. Решение задач с косвенными вопросами RU 🇷🇺 Решение задач RU 🇷🇺 Обобщение и повторение. Решение задач RU 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного RU 🇷🇺 Таблица умножения и деления на 6. Задача в косвенной форме. Повторение RU 🇷🇺 Формулы. Повторение RU 🇷🇺 Таблица умножения и деления на 7. Повторение RU 🇷🇺 Закрепление. Таблица умножения и деления на 6 и 7. Повторение RU 🇷🇺 Таблица умножения и деления на 8 и 9. Повторение RU 🇷🇺 Үштаңбалы сандар KZ 🇰🇿 Разрядтық қосылғыштардың қосындысы KZ 🇰🇿 Үштаңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Үштаңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Үштаңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. 3-сабақ KZ 🇰🇿 1 000 000-ға дейін мыңдықтармен санау. KZ 🇰🇿 1 000 000-ға дейін мыңдықтармен санау. Сандар тізбегі KZ 🇰🇿 Көптаңбалы сандардың моделі.Сандар тізбегі KZ 🇰🇿 Үштаңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері.1-сабақ KZ 🇰🇿 Үштаңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері.2-сабақ KZ 🇰🇿 Үштаңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Үштаңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Бекіту. Үштаңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері. Сандар тізбегі KZ 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау. Үштаңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері KZ 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау KZ 🇰🇿 Көбейту және бөлу амалдарын орындаудағы 1 санының қасиеті KZ 🇰🇿 Көбейту жіне бөлу амалдарын орындау кезіндегі 0-дің қасиеті. Санды 0-ге бөлуге болмайтындығы KZ 🇰🇿 0 және 1 санымен амалдар орындау. Жақшалы өрнектердің мәнін табу KZ 🇰🇿 Есепті модельдеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Есепті модельдеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Аудан. Ауданның өлшем бірліктері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Аудан. Ауданның өлшем бірліктері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Аудан. Ауданның өлшем бірліктері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Шамалар арасындағы тәуелділік KZ 🇰🇿 Екі жиынның бірігуі және қиылысуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі жиынның бірігуі және қиылысуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мүмкіндіктер ағашы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мүмкіндіктер ағашы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау. Мүмкіндіктер ағашы KZ 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау. KZ 🇰🇿 6 санына көбейту және бөлу кестесі. KZ 🇰🇿 Формулалар KZ 🇰🇿 7 санына көбейту және бөлу кестесі KZ 🇰🇿 Бекіту. 6 мен 7 сандарына көбейту және бөлу кестесі KZ 🇰🇿 8 және 9 сандарына көбейту және бөлу кестесі KZ 🇰🇿 Көбейту кестесін бекіту. Жанама сұрақтармен берілген есептерді шығару KZ 🇰🇿 Есептер шығару KZ 🇰🇿 Қорытындылау және қайталау. Есептер шығару KZ 🇰🇿 Қорытындылау және қайталау KZ 🇰🇿 6 санына көбейту және бөлу кестесі.. Қайталау KZ 🇰🇿 Формулалар . Қайталау KZ 🇰🇿 7 санына көбейту және бөлу кестесі. Қайталау KZ 🇰🇿 Бекіту сабағы. 6 мен 7 сандарына көбейту және бөлу кестесі . Қайталау KZ 🇰🇿 8 және 9 сандарына көбейту және бөлу кестесі. Қайталау KZ 🇰🇿

4 сынып Темы:

Повторение. Вводный урок RU 🇷🇺 Повторение. Решение задач RU 🇷🇺 Многозначные числа, сравнение, запись RU 🇷🇺 Класс миллионов. Округление чисел. Закономерность в последовательности чисел до 1 000 000 RU 🇷🇺 Арифметические действия с многозначными числами RU 🇷🇺 Закономерность RU 🇷🇺 Письменное сложение и вычитание многозначных чисел. Урок 1 RU 🇷🇺 Письменное сложение и вычитание многозначных чисел. Урок 2 RU 🇷🇺 Миллиграмм RU 🇷🇺 Пространственные геометрические фигуры. Измерение объема RU 🇷🇺 Ар, гектар – единицы площади RU 🇷🇺 Преобразование единиц измерения величин и действия с ними RU 🇷🇺 Доли единиц времени RU 🇷🇺 Евро, доллар. Операции с валютами RU 🇷🇺 Рубль. Операции с валютами RU 🇷🇺 Обобщение изученного RU 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного RU 🇷🇺 Устные приёмы вычислений с многозначными числами RU 🇷🇺 Умножение и деление многозначного числа на однозначное число. Урок 1 RU 🇷🇺 Умножение и деление многозначного числа на однозначное число. Урок 2 RU 🇷🇺 Признаки делимости на 2,5,10. Урок 1 RU 🇷🇺 Признаки делимости на 2,5,10. Урок 2 RU 🇷🇺 Умножение и деление на 10, 100, 1000 RU 🇷🇺 Деление с остатком на 10, 100, 1000 RU 🇷🇺 Отношения между множествами RU 🇷🇺 Закрепление RU 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного RU 🇷🇺 Задачи на движение. Урок 1 RU 🇷🇺 Задачи на движение. Урок 2 RU 🇷🇺 Закрепление и обобщение RU 🇷🇺 Переместительное и сочетательное свойства объединения и пересечения множеств при решении задач RU 🇷🇺 Закрепление и обобщение RU 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного. Урок 1 RU 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного. Урок 2 RU 🇷🇺 Геометрические фигуры: куб, прямоугольный параллелепипед. Нахождение объема прямоугольного параллелепипеда RU 🇷🇺 Зависимость между величинами при решении задач RU 🇷🇺 Площадь комбинированных фигур RU 🇷🇺 Обобщение RU 🇷🇺 Проверь себя! RU 🇷🇺 Переместительное и сочетательное свойства объединения и пересечения множеств при решении задач. Повторение RU 🇷🇺 Закрепление и обобщение. Повторение RU 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Геометрические фигуры: куб, прямоугольный параллелепипед. Нахождение объема прямоугольного параллелепипеда. Повторение RU 🇷🇺 Өткенді қайталау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Өткенді қайталау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Көптаңбалы сандарды жазу және салыстыру. KZ 🇰🇿 Миллиондар класы. Сандарды дөңгелектеу. 1000 000-ға дейінгі сандар тізбектерінің заңдылықтары. KZ 🇰🇿 Көптаңбалы сандармен арифметикалық амалдар орындау KZ 🇰🇿 Заңдылық KZ 🇰🇿 Көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Миллиграмм KZ 🇰🇿 Кеңістіктік геометриялық фигуралар. Көлемді өлшеу KZ 🇰🇿 Ар, гектар –ауданның өлшем бірліктері KZ 🇰🇿 Шамалардың өлшем бірліктерін түрлендіру және оларға амалдар қолдану KZ 🇰🇿 Уақыт өлшем бірлігінің үлесі KZ 🇰🇿 Евро (€), доллар ($). Валютамен орындалатын операциялар KZ 🇰🇿 Рубль (₽). Валютамен орындалатын операциялар KZ 🇰🇿 Өткенді қорытындылау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Өткенді қорытындылау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Көптаңбалы сандарды ауызша есептеу тәсілдері KZ 🇰🇿 Көптаңбалы сандарды біртаңбалы санға көбейту және бөлу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Көптаңбалы сандарды біртаңбалы санға көбейту және бөлу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 10, 100, 1000 сандарына көбейту және бөлу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 10, 100, 1000 сандарына көбейту және бөлу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жиындар арасындағы қатынас KZ 🇰🇿 Пысықтау KZ 🇰🇿 Қорытындылау. KZ 🇰🇿 Қозғалысқа берілген есептер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қозғалысқа берілген есептер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Пысықтау және қорытындылау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Есептерді шығаруда жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану KZ 🇰🇿 Пысықтау және қорытындылау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау KZ 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау KZ 🇰🇿 Геометриялық фигуралар: текше, тікбұрышты параллелепипед. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін табу KZ 🇰🇿 Есептерді шығаруда шамалар арасындағы тәуелділік KZ 🇰🇿 Құрама фигуралардың ауданы KZ 🇰🇿 Қорытындылау KZ 🇰🇿 Қайталау. Өзіңді тексер KZ 🇰🇿 Есептерді шығаруда жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану. Қайталау KZ 🇰🇿 Пысықтау және қорытындылау. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Геометриялық фигуралар: текше, тікбұрышты параллелепипед. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін табу. Қайталау KZ 🇰🇿

5 сынып Темы:

Натурал сандар және нөл KZ 🇰🇿 Координаталық сәуле. Натурал сандарды салыстыру KZ 🇰🇿 Координаталық сәуле. Натурал сандарды салыстыру. Қос теңсіздік. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Координаталық сәуле. Натурал сандарды салыстыру. Қос теңсіздік. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Арифметикалық амалдардың қасиеттері. Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдану. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Арифметикалық амалдардың қасиеттері. Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдану. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері. Өрнектерді ықшамдау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері. Өрнектерді ықшамдау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері. Өрнектерді ықшамдау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Теңдеуді шешу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Теңдеуді шешу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Формула. Формула арқылы есептеу. Мәтінді есептерді шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Формула. Формула арқылы есептеу. Мәтінді есептерді шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал сандардан тұратын сандар тізбегі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал сандардан тұратын сандар тізбегі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жай және құрама сандар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жай және құрама сандар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 2, 3, 5, 9, 10 сандарына бөлінгіштік белгілері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 2, 3, 5, 9, 10 сандарына бөлінгіштік белгілері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Дәреже. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Дәреже. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. 2-сабак KZ 🇰🇿 Натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу және жазу KZ 🇰🇿 Жай бөлшектің негізгі қасиеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жай бөлшектің негізгі қасиеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Дұрыс және бұрыс жай бөлшектер KZ 🇰🇿 Аралас сандар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу және жазу. Қайталау KZ 🇰🇿 Жай бөлшектің негізгі қасиеті. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Жай бөлшектің негізгі қасиеті. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Дұрыс және бұрыс жай бөлшектер. Қайталау KZ 🇰🇿 Повторение. Натуральные числа и ноль RU 🇷🇺 Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Урок 1 RU 🇷🇺 Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Урок 2 RU 🇷🇺 Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Урок 3 RU 🇷🇺 Свойства арифметических действий. Арифметические действия с натуральными числами. Урок 1 RU 🇷🇺 Свойства арифметических действий. Арифметические действия с натуральными числами. Урок 2 RU 🇷🇺 Числовые и буквенные выражения и их значения. Упрощение выражений. Урок 1 RU 🇷🇺 Аралас сандар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жай бөлшектер мен аралас сандарды координаталық сәуледе кескіндеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жай бөлшектер мен аралас сандарды координаталық сәуледе кескіндеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Числовые и буквенные выражения и их значения. Упрощение выражений. Урок 2 RU 🇷🇺 Числовые и буквенные выражения и их значения. Упрощение выражений. Урок 3 RU 🇷🇺 Уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений. Урок 1 RU 🇷🇺 Уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений. Урок 2 RU 🇷🇺 Формулы. Вычисление по формулам. Решение текстовых задач. Урок 1 RU 🇷🇺 Формулы. Вычисление по формулам. Решение текстовых задач. Урок 2 RU 🇷🇺 Последовательности из натуральных чисел. Урок 1 RU 🇷🇺 Последовательности из натуральных чисел. Урок 2 RU 🇷🇺 Делители и кратные натуральных чисел. Урок 1 RU 🇷🇺 Делители и кратные натуральных чисел. Урок 2 RU 🇷🇺 Простые и составные числа. Урок 1 RU 🇷🇺 Простые и составные числа. Урок 2 RU 🇷🇺 Основные свойства делимости. Урок 1 RU 🇷🇺 Основные свойства делимости. Урок 2 RU 🇷🇺 Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Урок 1 RU 🇷🇺 Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Урок 2 RU 🇷🇺 Степень. Урок 1 RU 🇷🇺 Степень. Урок 2 RU 🇷🇺 Разложение натуральных чисел на простые множители. Урок 1 RU 🇷🇺 Разложение натуральных чисел на простые множители. Урок 2 RU 🇷🇺 Разложение натуральных чисел на простые множители. Урок 3 RU 🇷🇺 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Урок 1 RU 🇷🇺 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Урок 2 RU 🇷🇺 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Урок 3 RU 🇷🇺 Обыкновенная дробь. Чтение и запись обыкновенных дробей RU 🇷🇺 Основное свойство обыкновенной дроби. Урок 1 RU 🇷🇺 Основное свойство обыкновенной дроби. Урок 2 RU 🇷🇺 Правильные и неправильные обыкновенные дроби RU 🇷🇺 Смешанные числа. Урок 1 RU 🇷🇺 Смешанные числа. Урок 2 RU 🇷🇺 Изображение обыкновенных дробей и смешанных чисел на координатном луче. Урок 1 RU 🇷🇺 Изображение обыкновенных дробей и смешанных чисел на координатном луче. Урок 2 RU 🇷🇺 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺 Обыкновенная дробь. Чтение и запись обыкновенных дробей. Повторение RU 🇷🇺 Основное свойство обыкновенной дроби. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Основное свойство обыкновенной дроби. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Правильные и неправильные обыкновенные дроби. Повторение RU 🇷🇺

6 сынып Темы:

Қайталау. Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік KZ 🇰🇿 Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер KZ 🇰🇿 Қайталау. Мәтіндік есептерді шығару. KZ 🇰🇿 Екі санның қатынасы. Екі санның пайыздық қатынасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екі санның қатынасы. Екі санның пайыздық қатынасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тура пропорционалдық тәуелділік. Кері пропорционалдық тәуелділік. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тура пропорционалдық тәуелділік. Кері пропорционалдық тәуелділік. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тура пропорционалдық тәуелділік. Кері пропорционалдық тәуелділік. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтінді есептерді пропорцияның көмегімен шығару. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтінді есептерді пропорцияның көмегімен шығару. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтінді есептерді пропорцияның көмегімен шығару. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтінді есептерді пропорцияның көмегімен шығару. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Масштаб. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Масштаб. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Масштаб. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Шеңбердің ұзындығы. Дөңгелектің ауданы. Шар. Сфера. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Шеңбердің ұзындығы. Дөңгелектің ауданы. Шар. Сфера. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Шеңбердің ұзындығы. Дөңгелектің ауданы. Шар. Сфера. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Оң сандар. Теріс сандар. Координаталық түзу. Қарама-қарсы сандар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Оң сандар. Теріс сандар. Координаталық түзу. Қарама-қарсы сандар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бүтін сандар. Рационал сандар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бүтін сандар. Рационал сандар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Санның модулі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Санның модулі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Санның модулі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Рационал сандарды салыстыру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Рационал сандарды салыстыру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Рационал сандарды координаталық түзудің көмегімен қосу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Рационал сандарды координаталық түзудің көмегімен қосу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Теріс рационал сандарды қосу. Таңбалары әртүрлі рационал сандарды қосу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Теріс рационал сандарды қосу. Таңбалары әртүрлі рационал сандарды қосу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Теріс рационал сандарды қосу. Таңбалары әртүрлі рационал сандарды қосу. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Теріс рационал сандарды қосу. Таңбалары әртүрлі рационал сандарды қосу. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Рационал сандарды азайту. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Рационал сандарды азайту. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Рационал сандарды азайту. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Координаталық түзуде нүктелердің арақашықтығы. KZ 🇰🇿 Рационал сандарды координаттық түзудің көмегімен қосу. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Теріс рационал сандарды қосу. Таңбалары әртүрлі рационал сандарды қосу. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Теріс рационал сандарды қосу. Таңбалары әртүрлі рационал сандарды қосу. 2-cабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Теріс рационал сандарды қосу. Таңбалары әртүрлі рационал сандарды қосу. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Теріс рационал сандарды қосу. Таңбалары әртүрлі рационал сандарды қосу. 4-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное RU 🇷🇺 Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби RU 🇷🇺 Решение текстовых задач RU 🇷🇺 Отношение двух чисел. Процентное отношение двух чисел. Урок 1 RU 🇷🇺 Отношение двух чисел. Процентное отношение двух чисел. Урок 2 RU 🇷🇺 Пропорция. Основное свойство пропорции. Урок 1 RU 🇷🇺 Пропорция. Основное свойство пропорции. Урок 2 RU 🇷🇺 Прямая пропорциональная зависимость. Обратная пропорциональная зависимость. Урок 1 RU 🇷🇺 Прямая пропорциональная зависимость. Обратная пропорциональная зависимость. Урок 2 RU 🇷🇺 Прямая пропорциональная зависимость. Обратная пропорциональная зависимость. Урок 3 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью пропорции. Урок 1 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью пропорции. Урок 2 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью пропорции. Урок 3 RU 🇷🇺 Решение текстовых задач с помощью пропорции. Урок 4 RU 🇷🇺 Масштаб. Урок 1 RU 🇷🇺 Масштаб. Урок 2 RU 🇷🇺 Масштаб. Урок 3 RU 🇷🇺 Длина окружности. Площадь круга. Шар. Сфера. Урок 1 RU 🇷🇺 Длина окружности. Площадь круга. Шар. Сфера. Урок 2 RU 🇷🇺 Длина окружности. Площадь круга. Шар. Сфера. Урок 3 RU 🇷🇺 Положительные числа. Отрицательные числа. Координатная прямая. Противоположные числа. Урок 1 RU 🇷🇺 Положительные числа. Отрицательные числа. Координатная прямая. Противоположные числа. Урок 2 RU 🇷🇺 Целые числа. Рациональные числа. Урок 1 RU 🇷🇺 Целые числа. Рациональные числа. Урок 2 RU 🇷🇺 Модуль числа. Урок 1 RU 🇷🇺 Модуль числа. Урок 2 RU 🇷🇺 Модуль числа. Урок 3 RU 🇷🇺 Сравнение рациональных чисел. Урок 1 RU 🇷🇺 Сравнение рациональных чисел. Урок 2 RU 🇷🇺 Сложение рациональных чисел с помощью координатной прямой. Урок 1 RU 🇷🇺 Сложение рациональных чисел с помощью координатной прямой. Урок 2 RU 🇷🇺 Сложение отрицательных рациональных чисел. Сложение рациональных чисел с разными знаками. Урок 1 RU 🇷🇺 Сложение отрицательных рациональных чисел. Сложение рациональных чисел с разными знаками. Урок 2 RU 🇷🇺 Сложение отрицательных рациональных чисел. Сложение рациональных чисел с разными знаками. Урок 3 RU 🇷🇺 Сложение отрицательных рациональных чисел. Сложение рациональных чисел с разными знаками. Урок 4 RU 🇷🇺 Вычитание рациональных чисел. Урок 1 RU 🇷🇺 Вычитание рациональных чисел. Урок 2 RU 🇷🇺 Вычитание рациональных чисел. Урок 3 RU 🇷🇺 Расстояние между точками на координатной прямой. RU 🇷🇺 Сложение рациональных чисел с помощью координатной прямой. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Сложение отрицательных рациональных чисел. Сложение рациональных чисел с разными знаками. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Сложение отрицательных рациональных чисел. Сложение рациональных чисел с разными знаками. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Сложение отрицательных рациональных чисел. Сложение рациональных чисел с разными знаками. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺 Сложение отрицательных рациональных чисел. Сложение рациональных чисел с разными знаками. Урок 4. Повторение RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.