akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Основы права

9 сынып Темы:

Что такое право и как оно влияет на общественные отношения RU 🇷🇺 Какие права и обязанности у человека и гражданина Республики Казахстан RU 🇷🇺 Почему Казахстан провозглашает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством RU 🇷🇺 Как гражданское право регулирует общественные отношения RU 🇷🇺 Что провозглашает 24 статья Конституции РК? RU 🇷🇺 Как законодательством защищается семья RU 🇷🇺 Какие общественные отношения регулирует административное право RU 🇷🇺 В чем отличие уголовного права от других отраслей права RU 🇷🇺 Какие общественные отношения регулирует административное право. Повторение RU 🇷🇺 Құқық дегеніміз не және ол қоғамдық қатынастарға қалай әсер етеді? KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасында адаммен азаматтың қандай құқықтары мен міндеттері бар? KZ 🇰🇿 Неліктен Қазақстан өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде жариялайды KZ 🇰🇿 Азаматтық құқық қоғамдық қатынастарды қалай реттейді KZ 🇰🇿 ҚР Конституциясының 24-ші бабы нені көздейді KZ 🇰🇿 Заңнамада отбасы қалай қорғалған? KZ 🇰🇿 Әкімшілік құқық қандай қоғамдық қатынастарды реттейді? KZ 🇰🇿 Қылмыстық құқықтың басқа құқық салаларынан ерекшелігі неде? KZ 🇰🇿 Әкімшілік құқық қандай қоғамдық қатынастарды реттейді?. Қайталау KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Основные признаки и функции права. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Основные признаки и функции права. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Основные признаки и функции права. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Основные признаки и функции права. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Система права. Государство как особый субъект права. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Основные признаки и функции права. Урок 3 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Система права. Государство как особый субъект права. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Основные признаки и функции права RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Понятие и принципы правового государства. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Система права. Государство как особый субъект права. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Понятие и принципы правового государства. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Система права. Государство как особый субъект права. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Понятие, основные элементы и институты гражданского общества. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Система права. Государство как особый субъект права. Урок 3 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Понятие, основные элементы и институты гражданского общества. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Система права. Государство как особый субъект права. Урок 4 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Понятие и основные виды прав человека. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Понятие и принципы правового государства RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Понятие и основные виды прав человека. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Понятие и принципы правового государства. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Понятие и основные виды прав человека. Урок 3 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Понятие, основные элементы и институты гражданского общества. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Принципы правосудия. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Понятие, основные элементы и институты гражданского общества. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Принципы правосудия. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Понятие и основные виды прав человека. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Правоохранительные органы Республики Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Понятие и основные виды прав человека. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Правоохранительные органы Республики Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Понятие и основные виды прав человека. Урок 3 RU 🇷🇺 Понятие и основные виды прав человека. Урок 4 RU 🇷🇺 Принципы правосудия. Урок 1 RU 🇷🇺 Принципы правосудия. Урок 2 RU 🇷🇺 Правоохранительные органы Республики Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺 Правоохранительные органы Республики Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺 Исследовательская работа: Эволюция форм государства и права. Урок 1 RU 🇷🇺 Исследовательская работа: Эволюция форм государства и права. Урок 2 RU 🇷🇺 Исследовательская работа: Эволюция форм государства и права. Урок 3 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Принципы правосудия. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Правоохранительные органы Республики Казахстан. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Правоохранительные органы Республики Казахстан. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Правоохранительные органы Республики Казахстан. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Исследовательская работа: Эволюция форм государства и права. Важность укрепления принципов верховенства права в Республике Казахстан на современном этапе. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Құқықтың негізгі белгілері мен функциясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Құқықтың негізгі белгілері мен функциясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Құқықтың негізгі белгілері мен функциясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Құқықтың негізгі белгілері мен функциясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Құқық жүйесі. Мемлекет құқықтың ерекше субъектісі ретінде. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Құқықтың негізгі белгілері мен функциясы. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Құқық жүйесі. Мемлекет құқықтың ерекше субъектісі ретінде. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Құқықтың негізгі белгілері мен функциясы KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Құқықтық мемлекет түсінігі және оның принциптері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Құқық жүйесі. Мемлекет құқықтың ерекше субъектісі ретінде. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Құқықтық мемлекет түсінігі және оның принциптері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Құқық жүйесі. Мемлекет құқықтың ерекше субъектісі ретінде. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Азаматтық қоғам түсінігі, оның негізгі элементтері мен институттары. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Құқық жүйесі. Мемлекет құқықтың ерекше субъектісі ретінде. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Азаматтық қоғам түсінігі, оның негізгі элементтері мен институттары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Құқық жүйесі. Мемлекет құқықтың ерекше субъектісі ретінде. 4-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Адам құқығы түсінігі және оның негізгі түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Құқықтық мемлекет түсінігі және оның принциптері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Адам құқығы түсінігі және оның негізгі түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Құқықтық мемлекет түсінігі және оның принциптері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Адам құқығы түсінігі және оның негізгі түрлері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Азаматтық қоғам түсінігі, оның негізгі элементтері мен институттары. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Сот төрелігінің принциптері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Азаматтық қоғам түсінігі, оның негізгі элементтері мен институттары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Сот төрелігінің принциптері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Адам құқығы түсінігі және оның негізгі түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Адам құқығы түсінігі және оның негізгі түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Адам құқығы түсінігі және оның негізгі түрлері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Адам құқығы түсінігі және оның негізгі түрлері. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Сот төрелігінің принциптері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сот төрелігінің принциптері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Мемлекет және құқық формаларының эволюциясы. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының құқық жүйесі және мемлекеттік органдар жүйесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Мемлекет және құқық формаларының эволюциясы. Тәуелсіздік жылдарындағы ҚР құқық қорғау органдарының мәртебесінің (статусының) өзгеруі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Мемлекет және құқық формаларының эволюциясы. Адам құқықтары саласындағы халықаралық құжаттардың маңыздылығына баға беру. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Сот төрелігінің принциптері. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Мемлекет және құқық формаларының эволюциясы. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының құқық жүйесі және мемлекеттік органдар жүйесі. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Система законодательства. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Система законодательства. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Система законодательства. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Система законодательства. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Законность и правопорядок. Правосознание и правовая культура. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Законность и правопорядок. Правосознание и правовая культура. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Законность и правопорядок. Правосознание и правовая культура. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Законность и правопорядок. Правосознание и правовая культура. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Государство в политической системе общества RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Государство в политической системе общества. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Республика Казахстан как правовое государство RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Государство в политической системе общества. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Развитие институтов гражданского общества в Республике Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Республика Казахстан как правовое государство. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Развитие институтов гражданского общества в Республике Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Республика Казахстан как правовое государство. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Развитие институтов гражданского общества в Республике Казахстан. Урок 3 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Развитие институтов гражданского общества в Республике Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Защита прав и свобод человека и гражданина в Республике Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Развитие институтов гражданского общества в Республике Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Защита прав и свобод человека и гражданина в Республике Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Защита прав и свобод человека и гражданина в Республике Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Ювенальная юстиция в Республике Казахстан RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Защита прав и свобод человека и гражданина в Республике Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Реализация и защита прав лиц с ограниченными возможностями RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Ювенальная юстиция в Республике Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Судебная система и статус судей. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Ювенальная юстиция в Республике Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Судебная система и статус судей. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Реализация и защита прав лиц с ограниченными возможностями. Урок 1 RU 🇷🇺 Реализация и защита прав лиц с ограниченными возможностями. Урок 2 RU 🇷🇺 Судебная система и статус судей. Урок 1 RU 🇷🇺 Судебная система и статус судей. Урок 2 RU 🇷🇺 Судебная система и статус судей. Урок 3 RU 🇷🇺 Судебная система и статус судей. Урок 4 RU 🇷🇺 Исследовательская работа: Система органов государства и система права в Республике Казахстан на современном этапе. Урок 1 RU 🇷🇺 Исследовательская работа: Система органов государства и система права в Республике Казахстан на современном этапе. Урок 2 RU 🇷🇺 Исследовательская работа: Система органов государства и система права в Республике Казахстан на современном этапе. Урок 3 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Реализация и защита прав лиц с ограниченными возможностями. Повторение RU 🇷🇺 Судебная система и статус судей. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Судебная система и статус судей. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺 Судебная система и статус судей. Урок 4. Повторение RU 🇷🇺 Исследовательск ая работа: Система органов государства и система права в Республике Казахстан на современном этапе. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Заң шығару жүйесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Заң шығару жүйесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Заң шығару жүйесі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Заң шығару жүйесі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Заңдылық және құқықтық тәртіп. Құқықтық сана және құқықтық мәдениет. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Заңдылық және құқықтық тәртіп. Құқықтық сана және құқықтық мәдениет. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Заңдылық және құқықтық тәртіп. Құқықтық сана және құқықтық мәдениет. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Заңдылық және құқықтық тәртіп. Құқықтық сана және құқықтық мәдениет. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Мемлекет қоғамның саяси жүйесінде KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Мемлекет қоғамның саяси жүйесінде. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстан Республикасы - құқықтық мемлекет KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Мемлекет қоғамның саяси жүйесінде. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстан Республикасында азаматтық қоғам институттарының дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстан Республикасы -құқықтық мемлекет. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстан Республикасында азаматтық қоғам институттарының дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстан Республикасы -құқықтық мемлекет. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстан Республикасында азаматтық қоғам институттарының дамуы. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстан Республикасында азаматтық қоғам институттарының дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстан Республикасында адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстан Республикасында азаматтық қоғам институттарының дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстан Республикасында адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстан Республикасында адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстан Республикасындағы ювеналды юстиция KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстан Республикасында адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Мүмкіндігі шектеулі тұлғалар құқықтарының қорғалуы және жүзеге асырылуы KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстан Республикасындағы ювеналды юстиция. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстан Республикасындағы ювеналды юстиция. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Мүмкіндігі шектеулі тұлғалар құқықтарының қорғалуы және жүзеге асырылуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мүмкіндігі шектеулі тұлғалар құқықтарының қорғалуы және жүзеге асырылуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттің қағидаттарын нығайтудың маңызы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының құқық жүйесі және мемлекеттік органдар жүйесі. Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғамның қалыптасу деңгейіне баға беру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының құқық жүйесі және мемлекеттік органдар жүйесі. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқықтарын іске асыру және қорғау. Қайталау KZ 🇰🇿 Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі. 4-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттің қағидаттарын нығайтудың маңызы. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.