akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Физическая культура

1 сынып Темы:

Гимнастикалық құралмен тапсырмалар KZ 🇰🇿 Тепе-теңдікті дамытуға арналған жаттығулар KZ 🇰🇿 Упражнения на развитие равновесия RU 🇷🇺 Простые элементы акробатических упражнений RU 🇷🇺 Задания с гимнастическим инвентарем RU 🇷🇺 Акробатикалық жаттығулардың қарапайым элементтері KZ 🇰🇿 Жаттығулар арқылы ептілікті дамыту KZ 🇰🇿 Техника безопасности. Самочувствие во время физической деятельности. RU 🇷🇺 Развитие ловкости через физические упражнения' RU 🇷🇺 Қауіпсіздік техникасы. Дене шынықтырумен шұғылданған кездегі қалып-күй' KZ 🇰🇿 Игра, как средство развития физических качеств RU 🇷🇺 Ойын – физикалық қасиеттерді дамыту құралы' KZ 🇰🇿 Динамика и передвижение в пространстве' RU 🇷🇺 Кеңістіктегі динамика және қозғалыс' KZ 🇰🇿

2 сынып Темы:

2сабақ KZ 🇰🇿 Упражнения на развитие равновесия RU 🇷🇺 Простые элементы акробатических упражнений RU 🇷🇺 Задания с гимнастическим инвентарем RU 🇷🇺 Акробатикалық жаттығулардың қарапайым элементтері KZ 🇰🇿 Жаттығулар арқылы ептілікті дамыту KZ 🇰🇿 Техника безопасности. Самочувствие во время физической деятельности. RU 🇷🇺 Развитие ловкости через физические упражнения' RU 🇷🇺 Тепе-теңдікті дамытуға арналған жаттығулар' KZ 🇰🇿 Қауіпсіздік техникасы. Дене шынықтырумен шұғылданған кездегі қалып-күй' KZ 🇰🇿 Игра, как средство развития физических качеств RU 🇷🇺 Ойын – физикалық қасиеттерді дамыту құралы' KZ 🇰🇿 Динамика и передвижение в пространстве' RU 🇷🇺 Кеңістіктегі динамика және қозғалыс' KZ 🇰🇿

3 сынып Темы:

2сабақ KZ 🇰🇿 Упражнения на развитие равновесия RU 🇷🇺 Простые элементы акробатических упражнений RU 🇷🇺 Задания с гимнастическим инвентарем RU 🇷🇺 Акробатикалық жаттығулардың қарапайым элементтері KZ 🇰🇿 Жаттығулар арқылы ептілікті дамыту KZ 🇰🇿 Техника безопасности. Самочувствие во время физической деятельности. RU 🇷🇺 Развитие ловкости через физические упражнения' RU 🇷🇺 Тепе-теңдікті дамытуға арналған жаттығулар' KZ 🇰🇿 Қауіпсіздік техникасы. Дене шынықтырумен шұғылданған кездегі қалып-күй' KZ 🇰🇿 Игра, как средство развития физических качеств RU 🇷🇺 Ойын – физикалық қасиеттерді дамыту құралы' KZ 🇰🇿 Динамика и передвижение в пространстве' RU 🇷🇺 Кеңістіктегі динамика және қозғалыс' KZ 🇰🇿

4 сынып Темы:

2сабақ KZ 🇰🇿 Упражнения на развитие равновесия RU 🇷🇺 Простые элементы акробатических упражнений RU 🇷🇺 Задания с гимнастическим инвентарем RU 🇷🇺 Акробатикалық жаттығулардың қарапайым элементтері KZ 🇰🇿 Жаттығулар арқылы ептілікті дамыту KZ 🇰🇿 Техника безопасности. Самочувствие во время физической деятельности. RU 🇷🇺 Развитие ловкости через физические упражнения' RU 🇷🇺 Тепе-теңдікті дамытуға арналған жаттығулар' KZ 🇰🇿 Қауіпсіздік техникасы. Дене шынықтырумен шұғылданған кездегі қалып-күй' KZ 🇰🇿 Тепе-теңдікті дамытуға арналған жаттығулар' KZ 🇰🇿 Қауіпсіздік техникасы. Дене шынықтырумен шұғылданған кездегі қалып-күй' KZ 🇰🇿 Тепе-теңдікті дамытуға арналған жаттығулар' KZ 🇰🇿 Қауіпсіздік техникасы. Дене шынықтырумен шұғылданған кездегі қалып-күй' KZ 🇰🇿 Тепе-теңдікті дамытуға арналған жаттығулар' KZ 🇰🇿 Қауіпсіздік техникасы. Дене шынықтырумен шұғылданған кездегі қалып-күй' KZ 🇰🇿 Игра, как средство развития физических качеств RU 🇷🇺 Игра, как средство развития физических качеств RU 🇷🇺 Ойын – физикалық қасиеттерді дамыту құралы' KZ 🇰🇿 Тепе-теңдікті дамытуға арналған жаттығулар' KZ 🇰🇿 Қауіпсіздік техникасы. Дене шынықтырумен шұғылданған кездегі қалып-күй' KZ 🇰🇿 Ойын – физикалық қасиеттерді дамыту құралы' KZ 🇰🇿 Игра, как средство развития физических качеств RU 🇷🇺 Тепе-теңдікті дамытуға арналған жаттығулар' KZ 🇰🇿 Қауіпсіздік техникасы. Дене шынықтырумен шұғылданған кездегі қалып-күй' KZ 🇰🇿 Ойын – физикалық қасиеттерді дамыту құралы' KZ 🇰🇿 Игра, как средство развития физических качеств RU 🇷🇺 Тепе-теңдікті дамытуға арналған жаттығулар' KZ 🇰🇿 Қауіпсіздік техникасы. Дене шынықтырумен шұғылданған кездегі қалып-күй' KZ 🇰🇿 Ойын – физикалық қасиеттерді дамыту құралы' KZ 🇰🇿 Динамика и передвижение в пространстве' RU 🇷🇺 Динамика и передвижение в пространстве' RU 🇷🇺 Игра, как средство развития физических качеств RU 🇷🇺 Тепе-теңдікті дамытуға арналған жаттығулар' KZ 🇰🇿 Қауіпсіздік техникасы. Дене шынықтырумен шұғылданған кездегі қалып-күй' KZ 🇰🇿 Ойын – физикалық қасиеттерді дамыту құралы' KZ 🇰🇿 Динамика и передвижение в пространстве' RU 🇷🇺 Кеңістіктегі динамика және қозғалыс' KZ 🇰🇿 Кеңістіктегі динамика және қозғалыс' KZ 🇰🇿 Игра, как средство развития физических качеств RU 🇷🇺 Тепе-теңдікті дамытуға арналған жаттығулар' KZ 🇰🇿 Қауіпсіздік техникасы. Дене шынықтырумен шұғылданған кездегі қалып-күй' KZ 🇰🇿 Ойын – физикалық қасиеттерді дамыту құралы' KZ 🇰🇿 Динамика и передвижение в пространстве' RU 🇷🇺 Кеңістіктегі динамика және қозғалыс' KZ 🇰🇿

5 сынып Темы:

Қысқы спорт түрлері KZ 🇰🇿 Зимние виды спорта RU 🇷🇺 Специфические упражнения для преодоления препятствий RU 🇷🇺 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар KZ 🇰🇿 Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» RU 🇷🇺 Техника безопасности при лыжной подготовке RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Техника безопасности при коньковой подготовке RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Специфические упражнения для преодоления препятствий RU 🇷🇺 Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» KZ 🇰🇿 Правила игры и основные элементы игры баскетбол RU 🇷🇺 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' KZ 🇰🇿 Технические приемы в игре' RU 🇷🇺 Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' RU 🇷🇺 Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' KZ 🇰🇿 Ойынның техникалық тәсілдері' KZ 🇰🇿 Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' RU 🇷🇺 Разбор тактических действий игры' RU 🇷🇺 Технические особенности игры' RU 🇷🇺 Основные правила и техника игры в футбол' RU 🇷🇺 Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' KZ 🇰🇿 Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' KZ 🇰🇿

6 сынып Темы:

1-сабақ KZ 🇰🇿 Урок 1 RU 🇷🇺 Урок 4 RU 🇷🇺 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар KZ 🇰🇿 Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» RU 🇷🇺 Техника безопасности при лыжной подготовке RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Техника безопасности при коньковой подготовке RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Специфические упражнения для преодоления препятствий RU 🇷🇺 Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» KZ 🇰🇿 Правила игры и основные элементы игры баскетбол RU 🇷🇺 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' KZ 🇰🇿 Технические приемы в игре' RU 🇷🇺 Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' RU 🇷🇺 Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' KZ 🇰🇿 Ойынның техникалық тәсілдері' KZ 🇰🇿 Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' RU 🇷🇺 Разбор тактических действий игры' RU 🇷🇺 Технические особенности игры' RU 🇷🇺 Основные правила и техника игры в футбол' RU 🇷🇺 Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' KZ 🇰🇿 Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' KZ 🇰🇿

7 сынып Темы:

1-сабақ KZ 🇰🇿 Урок 1 RU 🇷🇺 Урок 4 RU 🇷🇺 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар KZ 🇰🇿 Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» RU 🇷🇺 Техника безопасности при лыжной подготовке RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Техника безопасности при коньковой подготовке RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Специфические упражнения для преодоления препятствий RU 🇷🇺 Правила игры и основные элементы игры баскетбол RU 🇷🇺 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' KZ 🇰🇿 Технические приемы в игре' RU 🇷🇺 Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' RU 🇷🇺 Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' KZ 🇰🇿 Ойынның техникалық тәсілдері' KZ 🇰🇿 Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' RU 🇷🇺 Разбор тактических действий игры' RU 🇷🇺 Технические особенности игры' RU 🇷🇺 Основные правила и техника игры в футбол' RU 🇷🇺 Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' KZ 🇰🇿 Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' KZ 🇰🇿

8 сынып Темы:

1-сабақ KZ 🇰🇿 Урок 1 RU 🇷🇺 Урок 4 RU 🇷🇺 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар KZ 🇰🇿 Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» RU 🇷🇺 Техника безопасности при лыжной подготовке RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Техника безопасности при коньковой подготовке RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Специфические упражнения для преодоления препятствий RU 🇷🇺 Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» KZ 🇰🇿 Правила игры и основные элементы игры баскетбол RU 🇷🇺 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' KZ 🇰🇿 Технические приемы в игре' RU 🇷🇺 Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' RU 🇷🇺 Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' KZ 🇰🇿 Ойынның техникалық тәсілдері' KZ 🇰🇿 Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' RU 🇷🇺 Разбор тактических действий игры' RU 🇷🇺 Технические особенности игры' RU 🇷🇺 Основные правила и техника игры в футбол' RU 🇷🇺 Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' KZ 🇰🇿 Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' KZ 🇰🇿

9 сынып Темы:

1-сабақ KZ 🇰🇿 Урок 1 RU 🇷🇺 Урок 4 RU 🇷🇺 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар KZ 🇰🇿 Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» RU 🇷🇺 Техника безопасности при лыжной подготовке RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Техника безопасности при коньковой подготовке RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Специфические упражнения для преодоления препятствий RU 🇷🇺 Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» KZ 🇰🇿 Правила игры и основные элементы игры баскетбол RU 🇷🇺 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' KZ 🇰🇿 Технические приемы в игре' RU 🇷🇺 Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' RU 🇷🇺 Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' KZ 🇰🇿 Ойынның техникалық тәсілдері' KZ 🇰🇿 Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' RU 🇷🇺 Разбор тактических действий игры' RU 🇷🇺 Технические особенности игры' RU 🇷🇺 Основные правила и техника игры в футбол' RU 🇷🇺 Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' KZ 🇰🇿 Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Урок 4 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Урок 4 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Техника безопасности при лыжной подготовке RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Техника безопасности при лыжной подготовке RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Техника безопасности при коньковой подготовке RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Техника безопасности при коньковой подготовке RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Специфические упражнения для преодоления препятствий RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Специфические упражнения для преодоления препятствий RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Правила игры и основные элементы игры баскетбол RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Правила игры и основные элементы игры баскетбол RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Технические приемы в игре' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Технические приемы в игре' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Ойынның техникалық тәсілдері' KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Ойынның техникалық тәсілдері' KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Разбор тактических действий игры' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Разбор тактических действий игры' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Технические особенности игры' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Технические особенности игры' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Основные правила и техника игры в футбол' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Основные правила и техника игры в футбол' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Урок 4 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Урок 4 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Техника безопасности при лыжной подготовке RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Техника безопасности при лыжной подготовке RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Техника безопасности при коньковой подготовке RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Техника безопасности при коньковой подготовке RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Специфические упражнения для преодоления препятствий RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Специфические упражнения для преодоления препятствий RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Технические приемы в игре' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Технические приемы в игре' RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Теориялық негіздегі ойынның тактикалық әрекеттерІ' KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Теориялық негіздегі ойынның тактикалық әрекеттерІ' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Ойынның техникалық тәсілдері' KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Ойынның техникалық тәсілдері' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Разбор тактических действий игры' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Разбор тактических действий игры' RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Технические особенности игры' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Технические особенности игры' RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Основные правила и техника игры в футбол' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Основные правила и техника игры в футбол' RU 🇷🇺 Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' KZ 🇰🇿 Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' KZ 🇰🇿

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.