akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Художественный труд

1 сынып Темы:

Сенің айналаңдағы өнер KZ 🇰🇿 Суретшінің көркемдік құралдары (нүкте, сызық және пішін) KZ 🇰🇿 Адамның бет әлпеті KZ 🇰🇿 Портрет KZ 🇰🇿 Сызықтар, әріптер және сандар KZ 🇰🇿 Кітапқа арналған бетбелгі жасаймыз KZ 🇰🇿 Табиғи материал жинаймыз KZ 🇰🇿 «Менің мектебім» тақырыбындағы аппликация KZ 🇰🇿 Табиғи материал жинаймыз. Қайталау KZ 🇰🇿 Искусство вокруг тебя RU 🇷🇺 Выразительные средства художника (точкa, линия и формa) RU 🇷🇺 Внешность человека RU 🇷🇺 Портрет RU 🇷🇺 Линии, буквы и цифры RU 🇷🇺 Делaем зaклaдки для книг RU 🇷🇺 Собираем природный материал RU 🇷🇺 Аппликация «Моя школа» RU 🇷🇺 Собираем природный материал. Повторение RU 🇷🇺

2 сынып Темы:

Көңіл-күйді сызық және түрлі түспен суреттейміз KZ 🇰🇿 Портретте түрлі көңіл-күйдi саламыз KZ 🇰🇿 Түрлі тәсілдермен портрет саламыз KZ 🇰🇿 Шығармашылық жұмысқа арналған альбом жасаймыз KZ 🇰🇿 Достар және отбасы ортасындағы мейрамдар. Қазақ дастарханы KZ 🇰🇿 Натюрморт композициясы. Жоспарлылық KZ 🇰🇿 Натюрморттың композициясы. Композициялық көрініс KZ 🇰🇿 Майлық орамалдарға арналған шығыршық KZ 🇰🇿 Натюрморттың композициясы. Композициялық көрініс. Қайталау KZ 🇰🇿 Изображаем настроение цветом и линией RU 🇷🇺 Изображаем разное настроение в потрете RU 🇷🇺 Рисуем портрет разными способами RU 🇷🇺 Создаем альбом для работ RU 🇷🇺 Праздники в кругу семьи и друзей. Казахский дастархан RU 🇷🇺 Композиция натюрморта. Плановость RU 🇷🇺 Создаем натюрморт RU 🇷🇺 Кольца для салфеток RU 🇷🇺 Создаем натюрморт. Повторение RU 🇷🇺

3 сынып Темы:

Сенің айналаңдағы жанды табиғат. Табиғаттағы симметрия KZ 🇰🇿 Кескіндемеші суретшінің көркемдік құралдары KZ 🇰🇿 Жапырақтарды түрлі тәсілдермен саламыз KZ 🇰🇿 Аңдардың көлемді фигураларын жасаймыз KZ 🇰🇿 Иллюстрация дегеніміз не? KZ 🇰🇿 Композициядағы контраст KZ 🇰🇿 Түстік гаммадағы контраст KZ 🇰🇿 Контрастты композиция жасаймыз KZ 🇰🇿 Түстік гаммадағы контраст. Қайталау KZ 🇰🇿 Живая природа вокруг тебя. Симметрия в природе RU 🇷🇺 Выразительные средства художника живописца RU 🇷🇺 Изображаем листья разными способами RU 🇷🇺 Создаем объемные фигуры животных RU 🇷🇺 Что такое иллюстрация? RU 🇷🇺 Контраст в композиции RU 🇷🇺 Контраст в цветовой гамме RU 🇷🇺 Создаем контрастную композицию RU 🇷🇺 Контраст в цветовой гамме. Повторение RU 🇷🇺

4 сынып Темы:

Пейзаж. Әуе перспективасын жасаймыз KZ 🇰🇿 Туған өлкенің пейзажын саламыз KZ 🇰🇿 Қазақстанның мәдени-тарихи мұрасы KZ 🇰🇿 «Ежелгі қала қамалының қасында» атты шығармашылық жұмыс жасаймыз KZ 🇰🇿 Өнер туындыларындағы құндылықтар KZ 🇰🇿 Түс арқылы сезімді қалай жеткізуге болады? KZ 🇰🇿 Көркем ашықхат өнері KZ 🇰🇿 Достар мен туған-туыстарға ашықхат жасаймыз KZ 🇰🇿 Көркем ашықхат өнері. Қайталау KZ 🇰🇿 Пейзаж. Создаем воздушную перспективу RU 🇷🇺 Создаем пейзаж родного края RU 🇷🇺 Культурно-историческое наследие Казахстана RU 🇷🇺 Создаём панно «У стен древнего города» RU 🇷🇺 Ценности в произведениях искусства RU 🇷🇺 Как цветом передать чувства? RU 🇷🇺 Искусство художественной открытки RU 🇷🇺 Создаем открытку для родных и друзей RU 🇷🇺 Искусство художественной открытки. Повторение RU 🇷🇺

5 сынып Темы:

Шедевры классического искусства. Виды и жанры изобразительного искусства RU 🇷🇺 Творчество Казахстанских художников. Урок 1 RU 🇷🇺 Творчество казахстанских художников. Урок 2 RU 🇷🇺 Средства выразительности в изобразительном искусстве. RU 🇷🇺 Искусство натюрморта. Виды/художники. Конструкция натюрморта RU 🇷🇺 Декоративный национальный натюрморт. Урок 1 RU 🇷🇺 Декоративный национальный натюрморт. Урок 2 RU 🇷🇺 Пейзаж. Гармония с природой. Воздушная перспектива. Урок 1 RU 🇷🇺 Пейзаж. Гармония с природой. Воздушная перспектива. Урок 2 RU 🇷🇺 Индустриальный пейзаж. Городской пейзаж. Линейная перспектива RU 🇷🇺 Искусство пластических форм. Скульптура. Урок 1 RU 🇷🇺 Искусство пластических форм. Скульптура. Урок 2 RU 🇷🇺 Виды искусства: натюрморт RU 🇷🇺 Виды искусства: пейзаж RU 🇷🇺 Виды искусства: инсталляция RU 🇷🇺 Способы и виды оформления выставок в разных видах искусства (натюрморт, пейзаж и скульптура) RU 🇷🇺 Виды искусства: натюрморт. Повторение RU 🇷🇺 Виды искусства: пейзаж. Повторение RU 🇷🇺 Классикалық өнердің жауһарлары. Бейнелеу өнердің түрлері және жанрлары KZ 🇰🇿 Қазақстан суретшілерінің шығармашылығы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан суретшілерінің шығармашылығы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бейнелеу өнеріндегі бейнелеу құралдары KZ 🇰🇿 Натюрморт өнері. Түрлері/суретшілер KZ 🇰🇿 Ұлттық сәндік натюрморт. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ұлттық сәндік натюрморт. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Пейзаж. Табиғатпен үйлесім. Әуе перспективасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Пейзаж. Табиғатпен үйлесім. Әуе перспективасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Индустриалды пейзаж. Қала пейзажы. Сызықтық перспектива KZ 🇰🇿 Пластикалық пішіндер өнері. Мүсін өнері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Пластикалық пішіндер өнері. Мүсін өнері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Өнердің түрлері: натюрморт KZ 🇰🇿 Өнердің түрлері: пейзаж KZ 🇰🇿 Өнердің түрлері: инсталляция KZ 🇰🇿 Көрме ұйымдастыру. Түрлі бейнелеу өнеріндегі көрме ұйымдастырудың түрлері (натюрморт, пейзаж және мүсін) KZ 🇰🇿 Өнердің түрлері: натюрморт. Қайталау KZ 🇰🇿 Өнердің түрлері: пейзаж. Қайталау KZ 🇰🇿

6 сынып Темы:

Портретный жанр. Виды портрета. Мировое искусство. Урок 1 RU 🇷🇺 Портретный жанр. Виды портрета. Мировое искусство. Урок 2 RU 🇷🇺 Портрет в творчестве казахстанских художников. История RU 🇷🇺 Портрет в творчестве казахстанских художников. Современные художники RU 🇷🇺 Линейный портрет. Графика. Техника выполнения. RU 🇷🇺 Цвет в портрете. Техника выполнения. Урок 1 RU 🇷🇺 Цвет в портрете. Техника выполнения. Урок 2 RU 🇷🇺 Нетрадиционные методы создания портретов RU 🇷🇺 Фотоискусство. История RU 🇷🇺 Фотоискусство. Эксперимент с фотокамерой RU 🇷🇺 Анимация. Движущиеся элементы RU 🇷🇺 Анимация. Движущиеся элементы. История развития анимации Казахстана RU 🇷🇺 Анимация. Движущиеся элементы. Театр кукол и теней RU 🇷🇺 Творческая работа: пластилиновая анимация. Урок 1 RU 🇷🇺 Творческая работа: пластилиновая анимация. Урок 2 RU 🇷🇺 Презентация работ RU 🇷🇺 Анимация. Движущиеся элементы. Театр кукол и теней. Повторение RU 🇷🇺 Творческая работа: пластилиновая анимация. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Портрет жанры. Портрет түрлері. Әлем өнері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Портрет жанры. Портрет түрлері. Әлем өнері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандық суретшілердің шығармашылығындағы портрет жанры. Тарих KZ 🇰🇿 Қазақстандық суретшілердің шығармашылығындағы портрет жанры. Заманауи суретшілер, стильдер, түрлері, бағыттары мен тенденциялары KZ 🇰🇿 Сызықты портрет. Графика. Орындау техникасы KZ 🇰🇿 Портреттегі түс. Орындалу техникасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Портреттегі түс. Орындалу техникасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Дәстүрлі емес материалдардан портрет жасау KZ 🇰🇿 Фотоөнер KZ 🇰🇿 Фотоөнер. Фотокамерамен тәжірибе KZ 🇰🇿 Анимация. Қозғалмалы элементтер KZ 🇰🇿 Анимация. Қозғалатын элементтер. Қазақ анимациясының тарихы KZ 🇰🇿 Анимация. Қозғалатын элементтер. Қуыршақ және көлеңкелі театр KZ 🇰🇿 Шығармашылық жұмыс: пластилінді анимация. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Шығармашылық жұмыс: пластилінді анимация. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жұмысты таныстыру KZ 🇰🇿 Анимация. Қозғалатын элементтер. Қуыршақ және көлеңкелі театр. Қайталау KZ 🇰🇿 Шығармашылық жұмыс: пластилінді анимация. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

7 сынып Темы:

Современные техники и достижения науки в искусстве. Микроизображения в природе RU 🇷🇺 Современные направления в изобразительном искусстве RU 🇷🇺 Современные направления в изобразительном искусстве. Поп-арт RU 🇷🇺 Современные художники Казахстана RU 🇷🇺 Способы создания творческой работы в стиле поп-арт (коллаж) RU 🇷🇺 Методы и способы создания творческой работы в 2D в стиле поп-арта на примере картин Э. Уорхола RU 🇷🇺 Методы и способы создания творческой 2D-работы в стиле поп-арт. Р. Лихтенштейн. Комиксы RU 🇷🇺 Способы презентаций работ и организаций выставок RU 🇷🇺 Методы и способы создания творческой 2D-работы в стиле поп-арт. Р. Лихтенштейн. Комиксы. Повторение RU 🇷🇺 Өнердегі заманауи техника мен ғылыми жетістіктер. Табиғаттағы микросуреттер KZ 🇰🇿 Бейнелеу өнеріндегі заманауи бағыттары KZ 🇰🇿 Бейнелеу өнеріндегі заманауи бағыттары. Поп-арт KZ 🇰🇿 Қазақстанның заманауи суретшілері KZ 🇰🇿 Поп-арт бағытында шығармашылық жұмыс орындау әдісі KZ 🇰🇿 Э.Уорхолдың шығармашылығының мысалында поп-арт стиліндегі шығармашылық жұмыс жасаудың әдістері KZ 🇰🇿 2D форматында поп-арт стилінде шығармашылық жұмыс орындаудың тәсілдері. Комикс KZ 🇰🇿 Жұмысты қорғау және көрме ұйымдастыру KZ 🇰🇿 2D форматында поп-арт стилінде шығармашылық жұмыс орындаудың тәсілдері. Комикс. Қайталау KZ 🇰🇿

8 сынып Темы:

Казахское прикладное искусство (ши току-история). Виды народного творчества RU 🇷🇺 Искусство мозаики. История RU 🇷🇺 Казахское прикладное искусство (киіз басу-история). Виды народного творчества. RU 🇷🇺 Особенности искусства мозаики в Казахстане RU 🇷🇺 Материалы и оборудование RU 🇷🇺 Виды и техники выполнения мозаики RU 🇷🇺 Способы разработки эскиза изделия. Подготовка материалов и инструментов RU 🇷🇺 Современные виды мозаик: интерьер/экстерьер RU 🇷🇺 Способы выполнения творческой работы. Урок 1 RU 🇷🇺 Способы выполнения эскиза и выбор материала RU 🇷🇺 Способы выполнения творческой работы. Урок 2 RU 🇷🇺 Способы выполнения мозаичного панно. Урок 1 RU 🇷🇺 Способы декорирования RU 🇷🇺 Способы выполнения мозаичного панно. Урок 2 RU 🇷🇺 Способы презентаций работ RU 🇷🇺 Способы презентаций работ RU 🇷🇺 Способы декорирования. Повторение RU 🇷🇺 Қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы бұйымдары (ши тоқу) KZ 🇰🇿 Мозаика өнері мен тарихы KZ 🇰🇿 Қазақтың сәндік-қолданбалы өнері (киіз басу) KZ 🇰🇿 Еліміздегі мозаика өнерінің ерекшелігі KZ 🇰🇿 Материалдар мен құрал-жабдықтар KZ 🇰🇿 Мозаика жасаудың түрлері мен әдістері KZ 🇰🇿 Бұйым нобайын дайындау. Материалдар мен құрал-жабдықтар дайындау KZ 🇰🇿 Нобай және материалды таңда KZ 🇰🇿 Шығармашылық жұмыстарды орындау тәсілі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мозаикалық панноға арналған негіз дайындау KZ 🇰🇿 Шығармашылық жұмыстарды орындау тәсілі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мозаикалы панноны жасаудың тәсілдері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Шығармашылық жұмысты әсемдеу тәсілдері KZ 🇰🇿 Мозаикалы панноны жасаудың тәсілдері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жұмысты презентациялау тәсілдері KZ 🇰🇿 Жұмысты презентациялау тәсілдері KZ 🇰🇿 Шығармашылық жұмысты әсемдеу тәсілдері. Қайталау KZ 🇰🇿 Мозаикалы панноны жасаудың тәсілдері. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

9 сынып Темы:

Традиционное ткачество Казахстана. Виды казахских ковров RU 🇷🇺 Декоративное изделие в современных интерьерах RU 🇷🇺 Традиционное ткачество Казахстана. Алаша RU 🇷🇺 Декоративное изделие в современных интерьерах RU 🇷🇺 Традиционное ткачество Казахстана. Гобелен RU 🇷🇺 Декоративное изделие в современных интерьерах RU 🇷🇺 Современные ковры RU 🇷🇺 Изучение приемов и техник изготовления декоративных предметов интерьера. Урок 1 RU 🇷🇺 Материалы и оборудование для ковроткачества RU 🇷🇺 Изучение приемов и техник изготовления декоративных предметов интерьера. Урок 2 RU 🇷🇺 Способы разработки эскиза изделия. Подготовка материалов и инструментов RU 🇷🇺 Способы создания декоративных предметов интерьера. Урок 1 RU 🇷🇺 Создание и способы оформления. Гобелен RU 🇷🇺 Способы создания декоративных предметов интерьера. Урок 2 RU 🇷🇺 Способы презентации работ. Организация выставки RU 🇷🇺 Способы презентаций RU 🇷🇺 Создание и способы оформления. Гобелен. Повторение RU 🇷🇺 Способы создания декоративных предметов интерьера. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Қазақстанның дәстүрлі тоқыма өнері. Қазақ кілемдерінің түрлері KZ 🇰🇿 Заманауи интерьердегі сәндік бұйымдар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның дәстүрлі тоқыма өнері. Алаша KZ 🇰🇿 Заманауи интерьердегі сәндік бұйымдар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның дәстүрлі тоқыма өнері. Гобелен KZ 🇰🇿 Заманауи интерьердегі сәндік бұйымдар. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Заманауи кілем үлгілері KZ 🇰🇿 Интерьердің декоративті бұйымдарын жасау техникалары және әдістерін зерттеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кілем тоқу материалдары мен құрал жабдықтары KZ 🇰🇿 Интерьердің декоративті бұйымдарын жасау техникалары және әдістерін зерттеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бұйым нобайын жасау әдістері. Материалдар мен құрал-жабдықтарды дайындау KZ 🇰🇿 Интерьердің сәндік заттарын дайындау мен безендіру тәсілдері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Декор жасау мен безендіру әдістері KZ 🇰🇿 Интерьердің сәндік заттарын дайындау мен безендіру тәсілдері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жұмысты қорғау. Көрме ұйымдастыру әдістері KZ 🇰🇿 Презентация жасау тәсілдері KZ 🇰🇿 Декор жасау мен безендіру әдістері. Повторение KZ 🇰🇿 Интерьердің сәндік заттарын дайындау мен безендіру тәсілдері. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.