akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Всемирная история 10ЕМН класс

Класс: 10ЕМН

Предмет: Всемирная история

Темы:

«Өркениет» түсінігі KZ 🇰🇿 Өркениеттің дәстүрлі (аграрлық)түрі: көшпелі және отырықшы-егіншілік KZ 🇰🇿 Өркениеттің индустриалдық даму кезеңі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Өркениеттің индустриалдық даму кезеңі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Өркениеттің постиндустриалды даму кезеңі KZ 🇰🇿 Ежелгі әлем өркениеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ежелгі әлем өркениеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Африка, Америка, Австралия және Океанияның дәстүрлі өркениеттері KZ 🇰🇿 Әлемдік діндер және өркениеттердің дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Әлемдік діндер және өркениеттердің дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Өркениеттер әрекеттестігінің сауда- экономикалық аясы KZ 🇰🇿 Өркениеттер әрекеттестігінің дипломатиялық аясы KZ 🇰🇿 Өркениеттер әрекеттестігінің әскери-саяси аясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Өркениеттер әрекеттестігінің әскери-саяси аясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәдениеттер диалогі KZ 🇰🇿 Өркениеттер әрекеттестігінің әскери-саяси аясы. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Өркениеттер әрекеттестігінің әскери-саяси аясы. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Понятие «цивилизация» RU 🇷🇺 Традиционный (аграрный) тип цивилизации: оседло-земледельческая, кочевая RU 🇷🇺 Индустриальный этап развития цивилизации. Урок 1 RU 🇷🇺 Индустриальный этап развития цивилизации. Урок 2 RU 🇷🇺 Постиндустриальный этап развития цивилизации RU 🇷🇺 Цивилизации Древнего мира. Урок 1 RU 🇷🇺 Цивилизации Древнего мира. Урок 2 RU 🇷🇺 Традиционные цивилизации Африки, Америки, Австралии и Океании RU 🇷🇺 Мировые религии и развитие цивилизаций. Урок 1 RU 🇷🇺 Мировые религии и развитие цивилизаций. Урок 2 RU 🇷🇺 Торгово-экономическая сфера взаимодействия цивилизаций RU 🇷🇺 Дипломатическая сфера взаимодействия цивилизаций RU 🇷🇺 Военно-политический аспект взаимодействия цивилизаций. Урок 1 RU 🇷🇺 Военно-политический аспект взаимодействия цивилизаций. Урок 2 RU 🇷🇺 Диалог культур RU 🇷🇺 Военно-политический аспект взаимодействия цивилизаций. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Военно-политический аспект взаимодействия цивилизаций. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺