akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Всемирная история 10ЕМН класс

Класс: 10ЕМН

Предмет: Всемирная история

Темы:

Адамзаттың тарихи-мәдени мұрасын сақтап қалудағы ЮНЕСКО-ның қызметі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Деятельность ЮНЕСКО по сохранению историко-культурного наследия человечества. Урок 1' RU 🇷🇺 Адамзаттың тарихи-мәдени мұрасын сақтап қалудағы ЮНЕСКО-ның қызметі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Деятельность ЮНЕСКО по сохранению историко-культурного наследия человечества. Урок 2' RU 🇷🇺 Әлемнің ең ірі мұражайлары: адамзаттың тарихи зердесінің қазынасы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Крупнейшие музеи мира: сокровищница исторической памяти человечества. Урок 1' RU 🇷🇺 Әлемнің ең ірі мұражайлары: адамзаттың тарихи зердесінің қазынасы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Крупнейшие музеи мира: сокровищница исторической памяти человечества. Урок 2' RU 🇷🇺 Әлемнің ең ірі мұражайлары: адамзаттың тарихи зердесінің қазынасы. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Крупнейшие музеи мира: сокровищница исторической памяти человечества. Урок 3' RU 🇷🇺 Әлемнің ең ірі мұражайлары: адамзаттың тарихи зердесінің қазынасы. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Крупнейшие музеи мира: сокровищница исторической памяти человечества. Урок 4' RU 🇷🇺 Тарихи процестер контекстіндегі өнердің бағыттары мен стильдері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Тарихи процестер контекстіндегі өнердің бағыттары мен стильдері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Заманауи өнердің даму тенденциялары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Жалпыадамзаттық адамгершілік құндылықтардың қалыптасуы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жаһандану жағдайындағы рухани-адамгершілік құндылықтардың өзгеру мәселесі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жаһандану жағдайындағы рухани-адамгершілік құндылықтардың өзгеру мәселесі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Направления и стили искусства в контексте исторических процессов. Урок 1' RU 🇷🇺 Направления и стили искусства в контексте исторических процессов. Урок 2' RU 🇷🇺 Заманауи өнердің даму тенденциялары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Тенденции развития современного искусства. Урок 1' RU 🇷🇺 Тенденции развития современного искусства. Урок 2' RU 🇷🇺 Формирование общечеловеческих нравственных ценностей. Урок 1 RU 🇷🇺 Жалпыадамзаттық адамгершілік құндылықтардың қалыптасуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Формирование общечеловеческих нравственных ценностей. Урок 2 RU 🇷🇺