akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Всемирная история 11ЕМН класс

Класс: 11ЕМН

Предмет: Всемирная история

Темы:

Жазу мен кітап бастыру – адамзаттың ұлы жетістіктері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Письменность и книгопечатание - величайшие достижения человечества. Урок 1' RU 🇷🇺 Жазу мен кітап бастыру – адамзаттың ұлы жетістіктері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Письменность и книгопечатание - величайшие достижения человечества. Урок 2' RU 🇷🇺 Мектептегі білім беру: ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Школьное образование: от древности до современности. Урок 1' RU 🇷🇺 Мектептегі білім беру: ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Школьное образование: от древности до современности. Урок 2' RU 🇷🇺 Жоғары білім беру жүйесі: өткені мен бүгіні. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Система высшего образования: история и современность. Урок 1' RU 🇷🇺 Жоғары білім беру жүйесі: өткені мен бүгіні. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Система высшего образования: история и современность. Урок 2' RU 🇷🇺 Жоғары білім беру жүйесі: өткені мен бүгіні. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Ғылыми-техникалық прогресстің тарихи кезеңдері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Ғылыми-техникалық прогресс және қазіргі заманның жаһандық проблемалары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Ғылыми-техникалық прогресс және қазіргі заманның жаһандық проблемалары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазіргі кездегі ақпараттық технологиялар. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазіргі кездегі ақпараттық технологиялар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазіргі ғылымның перспективті салалары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазіргі ғылымның перспективті салалары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Система высшего образования: история и современность. Урок 3' RU 🇷🇺 Исторические этапы научно-технического прогресса. Урок 1' RU 🇷🇺 Ғылыми-техникалық прогресстің тарихи кезеңдері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Исторические этапы научно-технического прогресса. Урок 2' RU 🇷🇺 Научно-технический прогресс и глобальные проблемы современности. Урок 1' RU 🇷🇺 Научно-технический прогресс и глобальные проблемы современности. Урок 2 RU 🇷🇺 Современные информационные технологии. Урок 1 RU 🇷🇺